" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Οἱ ἀντικαταστάτες τῆς Γκρέτας...

 

Πολύ ...κόκκινο καί γροθιά ὑψωμένη.Χμμ...

Ἀλήθεια,ποιοί «στρώνουν» τόν δρόμο γιά μία παγκόσμια «ἀποδοχή» ἀποπληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου; 

Ἔγραφε,ἀνάμεσα στίς πολλές προτάσεις του, στήν μυστική ἔκθεσιν περί ἐλέγχου ( διάβαζε μείωσιν) τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ,τό 1974,ὁ Κίσσινγκερ :

...η πίεση της ταχείας αύξησης του πληθυσμού στο εύθραυστο περιβάλλον απειλεί τη μακροπρόθεσμη παραγωγή τροφίμων, όπως: περιορισμός γεωργικών καλλιεργήσιμων περιοχών, περιορισμός περιοχών βόσκησης, ερημοποίηση γης, αποψίλωση, διάβρωση του εδάφους και η προκύπτουσα καταστροφή της γής και ρύπανση των υδάτων, ταχεία απορρόφηση των ταμιευτήρων και ζημιές στην εσωτερική και παράκτια αλιεία....(ἐδῶ)

Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας. ( διαβάζουμε ἐδῶ)

Λέει τό βικιπαίδια, συμφωνώντας ἀπολύτως,ὡς πρός τόν ἔνοχον,μέ τόν Κίσσινγκερ.Ποῦ ν᾿ἀναφέρει τά μεγάλα ἐργοστάσια (τά ὁποῖα ὅλως τυχαίως εἶναι ἑβραϊκά,ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς α΄ βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως -1760-1860 Ἀγγλία,Γαλλία,ΗΠΑ),τά προϊόντα τους γιά τά ὁποῖα κυριολεκτικῶς ἐρήμωσαν ἑκατομμύρια στρέμματα δασῶν,σ᾿ὁλόκληρο τόν πλανήτη,οἱ πετρελαιοπηγές τους καί τά προϊόντα τοῦ πετρελαίου πού ἐπέφεραν τεράστιες πληγές σ᾿ὁλόκληρο τό οἰκοσύστημα,τά χημικά καί τοξικά τους ἀπόβλητα μέ ἐπιπτώσεις σ᾿ὅλο τό ὑδάτινο στοιχεῖο τῆς Γῆς,τά βουνά πού τούς ἔφαγαν τά σωθικά ἤ ἀκόμη καί τά ἐξαφάνισαν μέ ἐξορύξεις ὀρυκτῶν καί μετάλλων,χρυσοῦ καί διαμαντιῶν γιά νά γεμίζουν τά σεντούκια τους,ἡ θήρευσις ζώων γιά τίς γοῦνες τῶν κυριῶν τῆς «ἐλίτ» ἤ γιά τήν διακόσμησιν τῶν παλατιῶν τους μέ δέρματα καί «κομψοτεχνήματα» ἀπό ἐλεφαντόδοντο καί πάει λέγοντας...

Ἀλήθεια,γιά ὅλα αὐτά φταῖνε οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι; Ἴσως,νά φταῖνε,διότι ἔπρεπε ἀπό τήν ἀρχή νά μήν δεχθοῦν νά μαντρώνονται στά ἐργοστάσια,νά πνίγονται γιά δεκάρες στά ἀνθρακορυχεῖα,τ᾿ἀδαμαντορυχεῖα τίς στοές χρυσοῦ.Ἴσως καί φαντάζομαι πώς εἶναι τό κυριότερον,ἄν ἀπό τήν άρχή ἀποδείκνυαν πώς τόν τόπο τους αὐτοί τόν ὁρίζουν κι᾿ὄχι ὁ κάθε «ἐκπολιτιστής»/κατακτητής.Ὅσο δέν τό ἔκαναν,ἐκεῖνοι ἀποκτοῦσαν ὅλο καί μεγαλύτερη δύναμιν καί σήμερα,μέ ἀπύθμενο θράσος δείχνουν τόν φταῖχτη-ἁπλό ἄνθρωπο μέ τό δάκτυλο καί ἐπιζητοῦν τήν τιμωρία του.Τήν ὁποία καί αὐτή τήν εἶχαν ἑτοιμάση...

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου...Οι πρώτοι που άρχισαν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική μεταβολή που οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες ήταν οι επιστήμονες. Στοιχεία από τις δεκαετίες του 1960 και 1970 έδειχναν ότι οι συγκεντρώσεις CO2 στην ατμόσφαιρα αυξάνονταν σημαντικά, γεγονός που οδήγησε τους κλιματολόγους αρχικά και στη συνέχεια και άλλους επιστήμονες να πιέσουν για δράση. ..(ἐδῶ)

Χρειάζεται νά σχολιάσουμε γιά τούς ...ἐπιστήμονες πού εὐαισθητοποιήθηκαν;Δέν νομίζω,ἀρκεῖ νά δεῖτε στό σήμερα καί τήν ἀπάτη/covid ποιοί πρωτοστατοῦν: οἱ Φάουτσι ὅλων τῶν χωρῶν...

Καί μετά ἦρθαν οἱ ...ἀκτιβιστές ...


Ο ακτιβισμός που σχετίζεται με την αλλαγή του κλίματος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, όταν σημαντικοί περιβαλλοντικοί οργανισμοί συμμετείχαν στις συζητήσεις για το κλίμα, κυρίως στο πλαίσιο της UNFCCC . Στη δεκαετία του 2000 ιδρύθηκαν αρκετοί οργανισμοί για το κλίμα, όπως το 350.org , το Energy Action Coalition και το Global Call for Climate Action. ( Ἐδῶ,ὅπου θά βρεῖτε ἀναμεσά τους καί τήν ...Γκρέτα...)


Βεβαίως δέν πρέπει καθόλου νά παραβλέψουμε τόν βασικό ῥόλον πού παίζουν οἱ «διάσημες»
 Greenpeace (1970) καί ἡ ἐλιτίστικη WWF (1961). 

Καί ἄμα ψάξετε στά βιογραφικά τῶν περισσοτέρων ἐκ ἱδρυτῶν τους,ὅλων αὐτῶν τῶν κινημάτων,ὀργανώσεων καί ὅ,τι ἄλλο,θά βρεῖτε ἀπό ἐλάχιστα ὥς καθόλου προσωπικά στοιχεῖα ! Τυχαῖον;

Ἔ κάπου σ᾿αὐτά, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο ...ἀκτιβιστικό κίνημα,πού μόλις πρό 2ετίας ἐνεμφανίσθη. 

 Τό  Extinction Rebellion (συντομογραφία: XR)  είναι κοινωνικοπολιτικό κίνημα που χρησιμοποιεί μη βίαιη αντίσταση για να διαδηλώσει για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τον κίνδυνο της εξαφάνισης ανθρώπινου είδους και την οικολογική κατάρρευση.Η οργάνωση ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Μάιο του 2018 με περίπου εκατό ακαδημαϊκούς να υπογράφουν την υποστήριξη τους στις δράσεις της οργάνωσης τον Οκτώβριο του 2018...(ἐδῶ)

  
Ἕνας ἐκ τῶν κυρίων σύν-ἱδρυτῶν καί πρωταγωνιστής,ὁ βιολογικός ἀγρότης :
  
Τζούλιαν Ρότζερ Χάλαμ :Το Ολοκαύτωμα ήταν, όπως αναφέρθηκε από την εφημερίδα Die Zeit στα αγγλικά, "απλώς ένα ακόμη πήδ..α στην ανθρώπινη ιστορία".(ἐδῶ) Μετά ἀπό αὐτή τήν δήλωσιν ἀσχολήθηκαν καί ἀσχολοῦνται,ὅλοι μαζύ του...

Τζούλιαν Ρότζερ Χάλαμ (γεννημένος στις 4 Μαΐου 1966) είναι Ουαλός περιβαλλοντικός ακτιβιστής, συνιδρυτής του Extinction Rebellion ,συνεταιριστικός οργανισμός ομοσπονδίας Radical Routes και το πολιτικό κόμμα Burning Pink...(ἐδῶ)

  
  Τό Extinction Rebellion,πού σήμερα ἔγινε παγκοσμίως γνωστόν,λόγῳ τῆς ἐμφανίσεώς του,μετά διαμαρτυριῶν,στήν Κορνουάλη ὅπου ἀπό ἐχθές οἱ «μεγάλοι 7» (συμμορία εἶναι),ἔχουν τήν σύναξίν τους.Διαμαρτύορνταν,λέει,γιά τό κλῖμα καί τήν προσοχή καί προτεραιότητα πού πρέπει νά δώσουν οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν,στό συγκεκριμένο πολύ σοβαρό θέμα.Κι᾿ἀναρωτιέμαι,τήν ἀντζέντα τους δέν τήν εἶδαν;Τί ἔθεσαν ὡς προτεραιότητα στίς συζητήσεις τους οἱ «μεγάλοι7» ; 
  
Πανδημία και κλιματική αλλαγή: οι ηγέτες των χωρών της G7 θα αναζητήσουν κοινές απαντήσεις στις παγκόσμιες κρίσεις 
  
Ὦ ναί,τὀ γνώριζαν,ἀλλά νά μήν κάνουν τήν ἀνάλογον θεατρική παράστασίν τους; Κυριολεκτικῶς θεατρική ! 

Ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα τό ἀνάλογον ...παράρτημα,παρακαλῶ : 

 Ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα εξαπλώνεται ανά τον κόσμο, προειδοποιώντας μας για τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.Τον τελευταίο καιρό ένα κίνημα έχει στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης πάνω του. Κάποιοι τους χαρακτήρισαν υπερβολικά δραματικούς, άλλοι τους αποκάλεσαν τα νέα παιδιά των λουλουδιών. Εκείνοι, όμως, ισχυρίζονται πως απλώς επιθυμούν να σώσουν τον πλανήτη μας από τις τεράστιες επιπτώσεις της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής. 

Δρώμενο στήν πλατεία Συντάγματος Ὀκτώβριος 2019 (ἐδῶ)
  
  ...Ο Φώτης, μέλος της ομάδας του Λονδίνου και της Αθήνας, επισημαίνει πως δεν υπάρχει αρχηγός του κινήματος: «Στην ουσία έχουμε μια οριζόντια δομή, δεν ακολουθούμε δηλαδή συγκεκριμένη ιεραρχία. Όλοι είμαστε ίσοι. Μάλιστα, οι συντονιστές αλλάζουν ανά τρεις μήνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκέντρωση και κάθε άτομο ανάλογα με τις ικανότητές του αναλαμβάνει συγκεκριμένα κομμάτια δράσης»
  
 «Ελάτε να δημιουργήσουμε από την αρχή, να δράσουμε με έναν νέο τρόπο» (Ἐδῶ)


Ἐν τάξει,νομίζω πώς τό τελευταῖο σύνθημα ἀπαντᾶ σ᾿ὅλες μας τίς ...ἀπορίες. Νά τό ποῦμε κάτι σάν μεγάλη ἐπαναφορά : «great reset» ; Σᾶς θυμίζει κάτι,ἔ; Ναί,καλά κάνει καί σᾶς τό θυμίζει διότι ἀκόμη μία φορά ἀποδεικνύεται πώς ὅλα μά ὅλα εἶναι δημιουργημένα ἀπό τούς ἰδίους «σκηνοθέτες». Αὐτοί σχεδιάζουν καί δημιουργοῦν τό πρόβλημα,αὐτοί σχεδιάζουν/δημιουργοῦν τήν ἀντίδρασιν καί βεβαίως πάλιν αὐτοί ἔχουν καί τήν λύσιν ! 


Πάντως,ὅλο αύτό μέ τούς συγκεκριμένους τῆς  Extinction Rebellion σᾶς θυμίζει κάτι σάν «σέχτα» ; Νά δεῖτε πού ἄμα τούς ποῦνε πώς πρέπει ν᾿αὐτοκτονήσουν ὅλοι γιά νά σωθῇ ὁ πλανήτης,θά τό κάνουν ! 

Ὅλα μέσα στό παιχνίδι τῶν σατανιστῶν εἶναι,ἀκόμη καί τό πιό ἀκραῖο. Τώρα θά μοῦ πῇς,πόσο πιό ἀκραῖο ἀπό τόν ἐμβολιασμό-δηλητήριο ; 

Σίγουρα ὅμως,ὅλη αὐτή ἡ έμμονή στό κόκκινο καί κάτι ὑψωμένες γροθιές,σέ ὑποψιάζουν γιά μία τάσιν πρός κομμουνισμόν,νά τό πῶ; Χμμ...Πῶς τό ἔγραφε ἡ σελίς τοῦ Ἔθνους ; 

Ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα εξαπλώνεται ανά τον κόσμο...

Εἶδες οἱ ἀντικαταστάτες τῆς Γκρέτας; ...


Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  Μιά που ο λόγος για την Γκρήν Πίςς (όπως αναφέρεται κοροϊδευτικά), ρίξτε μιά ματιά στα όσα λίαν ενδιαφέροντα γράφει η Γουϊκιπήντια γιά την ιστορία της. Οι -ευφημιστικώς- "διαφωνίες" των ιδρυτικών καί διευθυντικών στελεχών (καθώς καί των τοπικών παραρτημάτων) γιά διάφορα θέματα, μου θυμίζουν σέχτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχῶς,ὅπως ἔχω ἀναφέρει καί στό κείμενο,ὅλα εἶναι φτιαγμένα ἀπό δαύτους.Μά ὅλα !

   Κανείς,πουθενά καί ποτέ,ἀπό τούς λεγομένους «ἀντιδραστικούς πρός τό Σύστημα» δέν ἦταν καί δέν εἶναι αὐθεντικός.Κι᾿ἄν ὑπῆρξαν κάποιες ἐλάχιστες περιπτώσεις, διαβρώθηκαν ἀπό ἐπιτηδείους/χειραγωγημένους ἀπό τό Σύστημα καί κατέληξαν,στήν οὐσία,νά τό ἐξυπηρετοῦν διά τῆς «ἀντιδράσεως».

   Ἄς μήν εἴμεθα οὐτοπιστές,σέ καμμία περίπτωσιν,οὐδέ κἄν καί σ᾿αὐτό πού ...νομίζουμε ὡς ἀγνή ἀντίδρασις πρός τό πολιτικό/κομματικό κατεστημένο δέν εἶναι ἀγνό,ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως πρός ἐξυπηρέτησίν του ὑφίσταται.Διότι ἄν δέν ἦταν ἔτσι,ἁπλῶς δέν θά ὑφίστατο...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εργδημεργ !

   Διαγραφή
 2. Το ότι έχουμε καλπάζουσα «κληματική αλλαγή» είναι εμφανέστατο. Φαινόμενο που εμφανίζεται στην τάξι των δεκάδων χιλιάδων ετών, τώρα τρέχει στις ολίγες δεκαετίες.
  Αιτία η γιγαντιαία αύξησις των μη λευκών πληθυσμών και η ένταξις τους στο παραγωγικό και καταναλωτικό σύστημα της Δύσεως, ήτοι του λευκού προηγμένου ανθρώπου.
  Το τεχνοκρατικό κείμενο του αντιπαθεστάτου βεβαίως εβραίου Χένρυ Κίσσινγκερ εκφράζει προβληματισμούς του 1974, ότε συνεπληρώθη το 4ον δις στον πλανήτη, 14 έτη με το 3ον το 1960, το 2ον το 1927 και το 1ον το 1804.
  Το 1987 έχουμε το 5ον,1999 το 6ον, 2011 το 7ον. Το 8ον προβλέπεται για Ιούλιο του 2022.
  Εντός δύο γενεών συν 5 δις !

  Ενδεικτικώς Κίνα 1974-899,052,782 νυν 1,447,168,417. Αντιστοίχως Ινδία 601,843,033//1,398,378,176--Ῑνδονησία 125,824,189// 277,137,033
  Πακιστάν 64,010,124// 225,444,480.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνεπῶς,ἐκ τῶν παραδειγμάτων αὐξήσεως τῶν πληθυσμῶν,οἱ φυλές πού αὐξάνονται μόνον οἱ λευκές δέν εἶναι.Οἱ «ἄχρηστοι καταναλωτές» ἤ ἀλλιῶς οἱ «ἀνάξιοι ζωῆς»,προέρχονται συντριπτικῶς,γιά νά μήν πῶ ἀποκλειστικῶς,ἀπ᾿ὅλες τίς ἄλλες φυλές ΠΛΗΝ τῆς λευκῆς.

   Τό ἐρώτημα πού τίθεται:Γιατί μέ τέτοια μανία ἐπιζητοῦν τόν ἀφανισμό της,οἱ σατανιστές/καμπαλιστές σιῶνες;

   Ἀκόμη κι᾿ἄν αἰτιολογηθῇ πώς εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς,τῶν λευκῶν,πού ἐπιβαρύνει τό θέμα «κλῖμα»,ἡ σχεδιασμένη μεταφορά τῶν μαζῶν ἀπό Ἀφρική καί Ἀσία στίς χῶρες τῆς Δύσεως,δέν θά τούς μετατρέψουν στόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ζωῆς μέ τούς Λευκούς ;

   Ποῦ εἶναι τό «κέρδος» γιά τούς σατανικούς ἐγκεφάλους;

   Ἀναποφεύκτως μία ἡ ἀπάντησις :Ἄν ἐπιτύχουν νά «τελειώσουν» μέ τήν Λευκή Φυλή,οἱ ἄλλες εἶναι,πραγματικῶς,μικροπράγματα πρός καθάρισμα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Μέτονα καί ὅσον ἀφορᾷ τό θέμα ἐνοχῆς,δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος ἀποδεδειγμένως ὡς ἔνοχος,πέραν τῶν γνωστῶν ὀντοτήτων πού ὅλα τά κακά,ἀπό χιλιετίες ἐπιφέρουν σέ ἀνθρώπους καί πλανήτη.Κανείς ἀπολύτως !

   Διαγραφή
 3. Πάντως δέν εἶδα νά σχολιάσῃ κάποιος τό σύμβολο τῶν ἀντικαταστατῶν τῆς Γκρέτας.

  Τά τριγωνάκια πού ἑνώνονται στίς κορυφές τους.Μία μικρή μετατόπισις τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο (εἴτε ἄνω εἴτε κάτω) κι᾿ἔχουμε τό γνωστό...ἄστρο...!

  Κλεψύδρα,λένε,πώς εἶναι,πού συμβολίζει τόν ἐλάχιστο χρόνο γιά ἀντιμετώπισιν τῆς καταστροφῆς τοῦ κλίματος.Μά,καλά,οἱ καμπῦλες πού χάθηκαν; !

  Θά μποροῦσαν νά εἶναι καί δύο Σ,ἐλληνικά,ἀντικρυστά. -Σ-,ὅπως λέμε «Σοφία» ; !

  Εἶναι κι᾿ἄλλα,ὅπως :τό χρῶμα,ἡ συγκεκριμένη ἐνδυμασία,οἱ λιτανείες τους,ὁ τρόπος πού κρατοῦν τίς παλάμες ἀνεστραμένες πρός τά ἄνω.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή