" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Ἡ Δῆλος,ἡ Μενδώνη καί ὁ Ἐζεκιήλ...

Εἶναι ἀρκετοί ἐκεῖνοι πού συχνά μοῦ λένε τί θέλω κι᾿ἀσχολοῦμαι μέ τούς ἑβραίους.Βεβαίως ὅταν μπαίνουμε γιά τά καλά στό θέμα τοῦ τί σημαίνει ἑβραϊσμός-ἰουδαϊσμός καί ἐν τέλει σιωνισμός,κάπου ἀντιλαμβάνονται τόν λόγο τῶν ἀναφορῶν μου σ᾿αὐτούς. Ὅμως αὐτό πού ἴσως δέν μποροῦν νά καταλάβουν ἤ ἴσως νά μήν θέλουν κατά βάθος νά πιστέψουν,εἶναι πώς στό θέμα αὐτό ὑπάρχει Στόχος. Ποιός; 

Εἶναι προφανές,σ᾿ὅ,τι τοὐλάχιστον ἀφορᾷ τήν Ἑλλάδα ( τό ἴδιο φαίνεται ἐντόνως καί στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης),ἡ ἀγωνιώδης προσπάθειά τους ν᾿ἀποδείξουν τήν «ἐπί χιλιετιῶν παρουσία τους»,στόν ἑλλαδικό χῶρον. Καί ἀναρωτιέται κανείς : γιατί ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀγωνία; Πῶς μπορεῖ αὐτό,στήν ἐποχή μας,νά φανῇ καί γιά ποιόν λόγον,χρήσιμο σ᾿αὐτούς; Καί ἀφοῦ,ἄς ὑποθέσουμε,τό ἐπιτύχουν,ποιό θά εἶναι τό ὥφελος γιά τούς ἰδίους,ὅταν στό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας δέν ὑφίστανται ὡς παρουσία; 

Δέν θά δώσω καμμία ἀπάντησιν στά ἀνωτέρῳ ἐρωτήματα. Θά τά ἀφήσω γιά τόν ἀναγνώστη...

Ἔπεσε στήν ἀντίληψίν μου,ὅτι στό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Σεπτεμβρίου γιά ἕνα 2ήμερο ( 10-11) θά παιχθῇ στήν Δῆλον μία θεατρική παράστασις. Διαβᾶστε : 

Προσέξτε τόν τονισμό τῶν γραμμἀτων στήν φράσιν :  ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ  ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ φωτό

...στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του ΥΠΠΟΑ, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στο ιερό νησί της Δήλου. Το καρτερικό φορτίο προς τη λύτρωση θα φωτίσει η «ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΞΟΔΟΣ, ένα θεατρικό ορατόριο για την ελπίδα και την καρτερία», η παράσταση που θα παρουσιάσει ο Νίκος Διαμαντής με τη συμμετοχή των: Δημήτρη Καταλειφού.... 

...Το σύνολο του παραστασιακού κειμένου απαρτίζεται από τα σπαράγματα της αρχαίας τραγωδίας «ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΞΟΔΟΣ» του Εζεκιήλ ,που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ,σε μετάφραση Θεόδωρου Στεφανόπουλου, από τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης και την ΕΞΟΔΟ με βασική κατεύθυνση τις πληγές του Φαραώ σε επιλογή του Σταύρου Ζουμπουλάκη, από φράσεις του βιβλίου της Κατερίνας Μάτσα με τίτλο «Νιόβη - Το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας» ....(ἐδῶ)

Καί τό παρακάτω πού ἀποτελεῖ εἰσαγωγή γιά τήν συγκεκριμένη παράστασιν,ὅπου ( ὅποιος ἀντέχει) διαβάζει τό περισπούδαστο κείμενον ...

Η Δήλος θα ζωντανέψει ξανά ως ένα κέντρο αναστοχασμού για την πανδημία, τις ανθρώπινες πληγές και την κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου μέσα από τα εκτενή σωζόμενα σπαράγματα της τραγωδίας με τίτλο «Εξαγωγή-Έξοδος» που έγραψε ο Εζεκιήλ, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία Νίκου Διαμαντή, σε συνεργασία με τον συγγραφέα Σταύρο Ζουμπουλάκη, τον μεταφραστή Θεόδωρο Στεφανόπουλο, τον συγγραφέα Χρήστο Χρυσόπουλο, τον συνθέτη Μίνω Μάτσα, τη συγγραφέα Κατερίνα Μάτσα, τον ζωγράφο Θανάση Μακρή, τον γλύπτη Κώστα Ζαφειρόπουλο και με τη σύμπραξη του Δημήτρη Καταλειφού

 Η πορεία του ανθρώπου –ως έκφραση της επίμονης πορείας του διαμέσου του βίου– και οι «πληγές του» –ως αλληγορίες για το βάσανο της ψυχής– στοιχίζονται με τη σημερινή φωνή της ανθρωπότητας μπροστά στον τρόμο του αφανισμού και του θανάτου...( ἐδῶ)


Ναί,τό ΥΠΠΟΑ,τῆς Μελιδώνη, ὤχ πάλι λάθος ἔκανα,Μενδώνη ἤθελα νά γράψω...Ἡ ἐν λόγῳ ὑπουργός φροντίζει γιά ὅλα ! Ναί,ναί γιά ὅλα καί μάλιστα ὅπως πρέπει τό καθένα,στήν θέσιν πού τοῦ ἀρμόζει.Τώρα θά μοῦ πῆς ἔχασε ἕναν ...τεράστιο συνεργάτη πού πιθανῶς νά εἶχε πρόθεσιν νά θέσῃ τό λιθαράκι του στό ἀνωτέρῳ ...ἔργον,ἀλλά εὐτυχῶς γι᾿αὐτήν ὑπάρχουν κι᾿ἄλλοι ...ἄξιοι συνεργάτες πέραν τοῦ Λιγνάδη...


Δεῖτε τώρα καί διαβᾶστε κι᾿αὐτό : 

Τά ὑπόλοιπα μπορεῖτε νά τά διαβάσετε,στό ἔντυπο τοῦ ΚΙΣ «Ἑβραϊκά Χρονικά»,Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992,ἐδῶ. Προσέξτε πόσο ἐπιμένουν στήν σημαντικότητα τῆς παρουσίας τους στήν Δήλον (11 σελίδες ἀφιέρωμα !).Ἐπίσης,προσέξτε ποιοί λέει πώς ἦσαν οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς νήσου; Τό θέμα τοῦ Δ. Μαυριδεροῦ ἐπικεντρώνεται στήν ἀπόδειξιν πώς ὑπῆρξε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἑβραϊκή παρουσία στό νησί καί κυρίως στήν ὕπαρξιν Συναγωγῆς μέ ἐπίκεντρο τόν «θρόνο τοῦ Μωϋσῆ» 

Ὁ Δ. Μαυριδερός ὁ ὁποῖος τότε πού δημοσιεύθηκε τό θέμα,ἦταν Ἔφορος τῆς Ἐραλδικῆς καί Γενεαλογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος.( μέ μόνη ἐπίσημη σελίδα στό Φ/Β,ἐδῶ ) Μία ἑταιρεία πού ἀσχολεῖται μέ οἰκόσημα καί ἐμβλήματα,( ἀπό τόν Μεσαίωνα καί μετά πού καθιερώθηκε ὁ ὄρος Ἐραλδική ὡς κλάδος μελέτης τῆς Ἱστορίας),ἀλλά καί τό ποιές ἦσαν οἱ ...ἀριστοκρατικές οἰκογένειες στήν Ἑλλάδα. Πολύ ἀγωνία καί σ᾿αὐτό τόν τομέα,διέκρινα...

ΔΗΛΟΣ: ο θρόνος του Μωυσή στα ερείπια της Συναγωγής . (Από το βιβλίο του Ν. Σταυρουλάκη «The Jews of Greece»).-ἐδῶ-

Γιά πᾶμε τώρα καί στό συγκεκριμένο ἔργο «Ἐξαγωγή» τοῦ Ἐζεκιήλ ἀπό τήν Αἴγυπτον,ὅπως λένε...

Συγγραφέας του έργου θεωρείται ο Ιουδαίος Εζεκιήλ που έζησε τον 2ο ή 1ο αι π.Χ . 
Ό,τι έχει φτάσει σε εμάς είναι αποσπάσματα συνολικά 269 στίχων. Ερευνητές το θεώρησαν ως το πρώτο δραματικό έργο με μονοθεϊστικό περιεχόμενο, το πρώτο δείγμα χριστιανικού θεάτρου και το πρώτο που αποκλίνει από τους κανόνες της κλασικής τραγωδίας,έχοντας μορφή δραματικού χρονικού με πολλαπλές εναλλαγές τόπου και χρόνου δράσης.Έτσι τοποθετείται στο 2ο αι. μ.Χ. από τους ερευνητές.Όμως η δόμηση του έργου δεν είναι πρωτότυπη αλλά απλός απόηχος παλιότερων ελληνικών δοκιμών. Το έργο προοριζόταν για σκηνική παρουσίαση. Στερούμενο ποιητικών, δραματικών και ψυχογραφικών αρετών, χαρακτηρίζεται από πρωτόγονη δομή, επίπεδους χαρακτήρες, απουσία συγκρούσεων με κυρίαρχους τους αφηγηματικούς μονολόγους και τις εκτενείς περιγραφές...( πληροφορούμεθα ἀπό τό βικιπαίδεια,ἐδῶ)

Ὅμως ἐπελέγη ὡς «ἀριστούργημα» γιά νά παρουσιαστῇ στήν Δῆλο ! Ἑνεκρίθη ἀπό τήν Μελιδώνη καί πληρώνει ὁ ἐλληνικός λαός,διότι κάποιοι θέλουν νά περάσουν τά δικά τους ...μηνύματα :

« ...Για τον Εζεκιήλ δεν ξέρουμε τίποτα, παρά μόνο ότι μας παραδίδεται ένα αρχαιοελληνικό σπάραγμα το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο διπλώνουν οι πολιτισμοί. Ο λόγος που γράφτηκε είναι αυτός, η αλληλοεπικάλυψη από τον ερχομό των πολιτισμών, και εκεί ακριβώς «συναντά» το θέμα της Δήλου γιατί εκεί ακριβώς σώζεται το κάθισμα του Ιεζεκιήλ του προφήτη που είναι στην παλαιότερη ελληνική συναγωγή

....Η Δήλος ως γνωστόν είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών...Γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσει ακριβώς η παράσταση, για τη συνεργασία, τη γεωλογία κατά τον Κλοντ Λεβί Στρος των πολιτισμών... Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ξεφύγει από τις διαρκείς πηγές του βίου, κυρίως η επίκληση στη μετριοπάθειά του, μια αρετή που στη σημερινή εποχή είναι ανύπαρκτη, μια αρετή που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούν οι άνθρωποι, να συνεργαστούν οι πολιτισμοί, να είναι ουσιαστικά ανεκτικός ο ένας άνθρωπος απέναντι στον άλλο, να συνεργάζεται και να τον ακούει και να προχωρά. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα που θίγει η παράσταση σε έναν ευλογημένο τόπο, στη Δήλο...Κάνω μια έκκληση αυτή τη στιγμή με αυτό το έργο συνεργασίας ανοχής, καρτερίας, ένα αίτημα που μπορεί να δώσει ένα εύρος πνευματικό σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο και έναν βηματισμό» μας εξηγεί ο σκηνοθέτης της παράστασης. 

...μια παράσταση-χειρονομία στην οποία ο Μίνως Μάτσας θα μας παραδώσει μελίσματα από διάφορους πολιτισμούς...

Το όνειρο του Μωυσή

ΜΩΥΣΗΣ

Μου εφάνη ότι πάνω στην κορυφή του όρους Σινά
ήταν ένας μεγάλος θρόνος που έφθανε ώς τα βάθη του ουρανού,
όπου εκαθόταν ένας άνδρας αρχοντογέννητος,
που φορούσε διάδημα και στο χέρι του το αριστερό
κρατούσε σκήπτρο.
Με τη δεξιά του μου έγνεψε,
και εγώ πήγα και στάθηκα μπροστά στο θρόνο.
Μου παρέδωσε το σκήπτρο
και μου είπε να καθίσω στον μεγάλο θρόνο.
Έπειτα μου έδωσε το βασιλικό διάδημα και ο ίδιος άφησε το θρόνο.
Εγώ είδα τότε γύρω μου ολόκληρη τη γη,
και είδα κάτω από τη γη και πάνω από τον ουρανό,
και μυριάδες αστέρια έπεφταν στα γόνατά μου,
και εγώ τα μέτρησα όλα,
και περνούσαν μπροστά μου σαν να περνούσε στρατιά θνητών.
Τότε τρόμαξα και πετάχτηκα από τον ύπνο.
(ἀπό ἐδῶ)

Ἔ,νομίζω πώς μέ τό «ὄνειρο τοῦ Μωϋσέως» μᾶλλον δίνονται ὅλες οἱ ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα πού παραπάνω ἄφησα ἀναπάντητα. ..

Κάποια ἀπορία κανείς; 

Υ.Γ.1 Ὁ συνθέτης Μίνως Μάτσας,πού θά «μᾶς παραδώσῃ μελίσματα ἀπό διαφόρους πολιτισμούς»,στήν παράστασιν,φαντάζομαι γνωρίζετε ποιός εἶναι,ἔτσι; Ναί καλέ,ὁ νέος σύζυγος τῆς Ὄλγας ! ( Ἰσχυροί δεσμοί,ἰσχυρή ...ἐλίτ


Υ.Γ. 2 Στήν Ἄρτα,τόν περασμένο Μάϊο,πέθανε ὁ Ἰσαάκ Μιζάν,ὁ τελευταῖος ἐπιζών τοῦ ὁλοκαυτώματος,ὅπως λένε. Ὁ Δήμαρχος καί τό δημοτικό συμβούλιο ἀπεφάσισαν νά ὀνοματοδοτήσουν δημόσιο χῶρο τῆς πόλεως τῆς Ἄρτας,πρός τιμήν του. ( Ἐδῶ)

Ἐρωτήματα : Τί τό σπουδαῖο ἔκανε ἐν ζωῇ,ὁ ἐν λόγῳ ; Κάποιο ἡρωϊκό κατόρθωμα ἐν καιρῷ πολέμου; Ἦταν Εὐεργέτης τῆς Ἄρτης ; Ἦταν κάποιο πρόσωπο σπουδαῖο πού ἄφησε παρακαταθῆκες πνευματικές ; Τί ἀκριβῶς ἔκανε τόν Δῆμο νά προβῇ στήν τιμητική,γιά τόν ἐκλειπόντα, αὐτή ἀπόφασιν; Εἶναι τόσο σπουδαῖο γεγονός πώς ἔζησε στήν πόλιν τους,εἷς ἐκ τῶν ἐπιζώντων ἀπό στρατόπεδο αἰχμαλώτων,κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄Π.Π. ;  

Καί πάλι ἄνευ ἀπαντήσεως ἐρωτήματα...


Ἡ Πελασγική 

23 σχόλια:

 1. Ο τελευταιος να κλεισει την θυραν.
  Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Α Μ Ε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τίποτε δέν τελείωσε καί κανείς δέν μπορεῖ νά τελειώσῃ τούς Ἕλληνες.Διότι ἁπλούστατα αὐτό θά σημαίνῃ πώς τελειώνουν τά πάντα πάω στόν πλανήτη.
   Τό ξέρουν πολύ καλλίτερα ἀπό ἐμᾶς αὐτό,οἱ ...γνωστοί.

   Ἡ ἀγωνία τους,ὅλη,ἄν δέν τό κατάλαβες εἶναι :

   «...να συνεργαστούν οι άνθρωποι, να συνεργαστούν οι πολιτισμοί, να είναι ουσιαστικά ανεκτικός ο ένας άνθρωπος απέναντι στον άλλο, να συνεργάζεται και να τον ακούει και να προχωρά...»

   Ὅταν αὐτή ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων γίνει πραγματικότης,ἔχουν κερδίση τό ...παιχνίδι.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. ποιητική προσέγγιση του θέματος22 Ιουνίου 2021 - 10:24 μ.μ.

   Κάποτε το ψέμα τελειώνει
   Κάποτε το ψέμα τελειώνει
   Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά
   Κάποτε το παιχνίδι παλιώνει
   Κάποτε το παιχνίδι τελειώνει
   Οι πύργοι πέσανε
   Οι στρατηγοί σου έχουν χαθεί
   Οι στρατιώτες σου ένας ένας λιγοστεύουν
   Τ’ άλογα δεν υπάρχουν πια
   Μένει η βασίλισσα κι εσύ

   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Τελειώσαμε, τελειώσαμε
   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Τελειώσαμε, τελειώσαμε
   Εδώ

   Κάποτε η νύχτα τελειώνει
   Κάποτε η νύχτα τελειώνει
   Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά
   Κάποτε ο εφιάλτης τελειώνει
   Κάποτε ο εφιάλτης τελειώνει
   Οι μάσκες πέσανε
   Το πρόσωπό σου έχει φανεί
   Κι όλο το ψέμα σου
   Τρέμει γυμνό μπρος στην αλήθεια
   Άλλοθι δεν υπάρχει πια
   Ό,τι κι αν κάνεις είναι αργά

   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Τελειώσαμε, τελειώσαμε
   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Η επόμενη κίνηση θα ‘ναι ματ
   Τελειώσαμε, τελειώσαμε
   Εδώ

   Διαγραφή
  3. Τό ποιητικό μυαλό τοῦ Καρβέλα,μίλησε !

   Χμμ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. Νατασα Σ./ Σαρωνιδα22 Ιουνίου 2021 - 7:57 π.μ.

  "Εἶναι ἀρκετοί ἐκεῖνοι πού συχνά μοῦ λένε τί θέλω κι᾿ἀσχολοῦμαι μέ τούς ἑβραίους".

  Καλημερα.
  Λοιπον δεν εισαι η μονη αγαπητη Πελασγικη που ασχολεισαι με τους εβραιους.
  Υπαρχουν ανθρωποι επιστημονες ιστορικοι ερευνητες νομικοι κλπ και μαλιστα διεθνους φημης, που ασχολουνται με τον εβραϊσμο με αποκλειστικο κριτηριο, ΠΩΣ αυτοι οι ανθρωποι διαβρωνουν ή προσπαθουν να διαβρωσουν και να υποσκαψουν οποιαδηποτε κοινωνια μεσα στην οποια ζουν.
  Ενας τετοιος ερευνητης πολιτικος αναλυτης αυθεντια σε εξωτερικη πολιτικη των ΗΠΑ και πρωην πρακτορας της CIA ο κος Φιλιππος Γκιραλντι θετει δημοσιως το αυτο ερωτημα με το δικο σου.
  Γραφει ο Γκιραλντι:
  "I am often asked why I have this “thing” about Israel, with friends suggesting that I would be much more respected as a pundit if I were to instead concentrate on national security and political corruption."
  Παραφραζω την φραση του:
  "Συχνα με ρωτουν γιατι εχω "κατι" με το Ισραηλ, ενω φιλοι μου, μου συνιστουν οι θα ημουν πολυ περισσοτερο αποδεκτος αν εστιαζα τις αναλυσεις μου και τα γραπτα μου σε θεματα Εθνικης ασφαλειας και Πολιτικης διαφθορας".

  Και απαντα αμεσως στο ανω ερωτημα λεγοντας' οτι η "εδικη σχεση με το Ισραηλ (εννοει την σχεση των ΗΠΑ με τους εβραιους και το κρατος τους) ειναι ΤΟ αποτελεσμα της εθνικης ΑΝ-ασφαλειας των ΗΠΑ και της πολιτικης σηψης που επικρατει σε Κογκρεσο, Γερουσια και Λευκο Οικο.
  Γραφει ο Γκιραλντι:
  "The problem with that formulation is that the so-called “special relationship” with Israel is itself the result of terrible national security and foreign policy choices that is sustained by pervasive political and media corruption, so any honest attempt to examine the one inevitably leads to the other. Most talking heads in the media avoid that dilemma by choosing to completely ignore the dark side of Israel.
  Για οσους ενδιαφερονται το αρθρο ειναι εδω:
  https://councilforthenationalinterest.org/why-confronting-israel-is-important/
  Αλλα δεν ειναι μονο ο Γκιραλντι αγαπητη Πελασγικη.
  Ενας αλλος αξιολογος Ιστορικος και συγγραφεας ειδικος σε θεματα του Β'ΠΠ ειναι ο αγγλος Ντεϊβιντ Ιρβινγκ, τον οποιον μαλιστα οι "αυστριακοι" σε ενα ταξιδι του στην Βιεννη για να δωσει καποια ομιλια τον συνελαβαν και τον εκλεισαν 3 χρονια φυλακη για "αρνηση" του ολοκαυτωματος (πως λεμε αρνητης της μασκας;), ασχολειται και γραφει για τους εβραιους.
  Ιστορικη λεπτομερεια: Ο Ιρβινγκ ειναι ο Ιστορικος που αποκαλυψε την απατη του "ημερολογιου" της Αννας Φρανκ του οποιου μεγαλο μερος του ειχε γραφει με στυλο BIC το οποιο δεν ειχε εφευρεθει εκεινη την εποχη, οπως επισης αποκαλυψε οτι οι τσιμινιερες και οι καμιναδες του Αουζβιτζ χτιστηκαν μετα το 1948 για...τουριστικους λογους.
  Υπαρχει λοιπον, μια πληθωρα απο αξιολογους ανθρωπους οι οποιοι ασχολουνται κατα τον πρωτοπορο βιομηχανο της αμερικανικης αυτοβιομηχανιας Χενρυ Φορντ, με το "μεγαλυτερο προβλημα της ανθρωποτητας" πολλοι εκ των οποιων βρισκονται υπο διωγμον ακομα και σημερα γιατι διαλεξαν στην ζωη τους τον δυσκολο δρομο της Αρετης.

  ΥΓ
  Ρητορικον το ρωτημα.
  Αραγε στο Θεατρο "Σημειο" της Δηλου, ο κος Διαμαντης ή η κα Μενλιδωνι θα καλεσει τον διαπρεπη Ιστορικο, Συγγραφεα και Νομικο κο Κωνσταντινο Πλευρη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὅσοι ἀσχολούμεθα μέ τό πρόβλημα πού ἔχουν δημιουργήση οἱ γνωστοί,σ᾿ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα,τό ὁποῖο,ἱστορικῶς,ἀποδεικνύεται,εἶναι ἑπόμενο νά βρίσκονται/μαστε,ἀρκετές φορές ἀντιμέτωποι μέ τό συγκεκριμένο ἐρώτημα.Καί αὐτό ἐπεί δή πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι πού ἐρωτοῦν,ὅτι ἔχουν/με κάποια «ψύχωσιν» μέ τούς συγκεκριμένους.

   Βεβαίως τίς ἀπαντήσεις γιά τό ἄν εἶναι ἔτσι ἤ ὄχι,τίς ἔδωσες μέ τά ἀνάλογα παραδείγματα πού ἀναφέρεις.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Νατάσα !

   Διαγραφή
  2. To Άουσβιτς δεν είναι η γνωστή πύλη, που μας επιδεικνύουν. Είναι πολωνική πολίχνη με πληθυσμό τότε 14.000 εξ ημισείας Πολωνοί και Ιουδαίοι. Το επανασυσταθέν το 1918 κράτος της Πολωνίας είχε την ατυχία να φιλοξενή στα εδάφη του τρια εκατ. Εσκενάζυ Εβραίους κυνηγημένους από τους Κοζἀκους επαναστάτες κατά της πολωνολιθουανικής κατοχής, 1646-1654.
   Η πύλη με την γνωστή επιγραφή είναι είσοδος αυστριακού στρατοπέδου και μετέπειτα πολωνικού.
   Τριάντα εργοστάσια είχον κατασκευασθή στην περιοχή για να υποστηρίξουν την γερμανική πολεμική μηχανή. Ειργάζοντο και Εβραίοι.
   Οι Φρανκ διέθετον ομώμυμο τράπεζα χρεωκοπείσασα κατά την κρίσιν του 1929. Στην Ολλανδία ο Όττο Φρανκ ησχολείτο με το εμπόριον μπαχαρικών.

   Μέτων

   Διαγραφή
 3. Στά ερωτήματά σου θ΄ απαντούσε κάποιος πολύ απλά : Ήταν εβραίος, καί στόν εβραίο κάθε γκοϊμ θά πρέπει νά δίνει τιμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ἔτσι ἁπλά,ὅπως τό λές.Πιό σέ βάθος,θά ἔλεγε κάποιος :Οἱ γνωστοί ψυχοπαθεῖς,πού θέλουν τήν ἀπόλυτον παγκόσμια κυριαρχία ἔχουν ἐπιλέξη τήν συγκεκριμένη ῥάτσα ἐξ αἰτίας τῶν χαρακτηριστικῶν της πού τούς βολεύει ἀπολύτως στήν ἐξυπηρέτησιν τῶν σκοπῶν τους. Εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀντίθετος περίπτωσις τῶν Ἑλλήνων.Ἀκριβῶς !
   Ἑξ οὖ καί αὐτό τό πανάρχαιο μῖσος ἀπέναντί τους καί βεβαίως ἡ ἐναγώνια προσπάθειά τους νά κυριαρχήσουν ἐπ᾿αὐτῶν διά τῆς ἐκ τῶν ἔσω διαβρώσεως/κατακτήσεως.Γι᾿αὐτό καί γινόμαστε μάρτυρες τόσο συχνά παρομοίων γεγονότων.Ποτέ δέν τούς συνέφερε μία φανερή σύγκρουσις,μέ τούς Ἕλληνες...

   Ἔτσι μέ τήν γνωστή τους ὑποκρισία,θεατρινισμό,ὑπουλία ἀποσκοποῦν στήν ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων σ᾿ὅ,τι ἀντιπροσωπεύουν οἱ ἴδιοι.
   Τό κακό εἶναι πώς τό ἔχουν καταφέρει σέ μεγάλο βαθμό !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

   Διαγραφή
  2. Aγαπητη Πελασγικη καλησπέρα . Aπαντωvτας σ'αυτους οι οποίοι μας αποκαλούν goim : πας μ η Eλλην , B A P B A P O Σ .

   Διαγραφή
  3. Δέν ἀποκαλοῦν μόνον ἐμᾶς,ἀλλά τούς πάντες πού ἀνήκουν στήν Λευκή Φυλή.
   Γιατί;
   Τήν ἀπάντησιν τήν γνωρίζεις...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 4. Πελασγική συγχαρητήρια για τα όσα εντοπίζεις και μας φέρνεις στο φως…
  Βλέπουμε ακόμα μια φορά να ξεδιπλώνουν το μίσος τους εναντίον των Ελλήνων, τα ψοφοδεή αυτά δίποδα που δήθεν υπηρετούν τον Ελληνικό πολιτισμό, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον πολιτισμό αλλά ασφαλώς ούτε και με οτιδήποτε αυθεντικά ελληνικό…
  Η Δήλος λέει το σούργελο-σκηνοθέτης είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών, από τον αρχαιοελληνικό, τον μινωικό, τον μυκηναϊκό…λες και δεν είναι όψεις του ίδιου ελληνικού πολιτισμού, αλλά εκεί στηρίζουν την προπαγάνδα τους, στην συρρίκνωση της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας…Θέλουν λυσσασμένα η ατζέντα τους να υλοποιηθεί στο έπακρο, καθετί ελληνικό πρέπει να πάψει για να νιώσουν την υπεροχή τους, αυτά συμβαίνουν όταν τα εβραϊκά χέρια κινούν τα νήματα σε αυτή την χώρα…
  Οι αρχαιολογικοί μας τόποι και τα ιερά μας ρημάζουν από την αδιαφορία και την εγκατάλειψη, τα μνημεία της γλώσσας μας και της υπερχιλιετούς ιστορίας μας εγκαταλείπονται και οι υπεύθυνοι τα υποτιμούν, η ελληνική παιδεία αφήνεται στο έλεος των αναθεωρητών του μαρξισμού που εξουσιάζουν αυτόν τον τόπο δεκάδες χρόνια τώρα και έρχονται εκδηλώσεις σαν αυτή που η οργή σου ξεχειλίζει και δεν ξέρεις πως να αντιδράσεις, δεν μπορεί συνεχώς να μένουμε αμέτοχοι και να τους αφήνουμε να λειτουργούν ως οι ιδιοκτήτες του τόπου μας…
  Για το όραμα του Σικελιανού στους Δελφούς δεν άρθρωσαν ποτέ λέξη, την ανθρωπολογική εργασία του Πουλιανού που αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία το αυτόχθων των Ελλήνων με την εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων παρουσία μας εδώ την φίμωσαν με κάθε τρόπο, συνεχίζουν απτόητοι το εθνοκτόνο σχέδιο τους μέχρι εμείς να αποφασίσουμε να τους θέσουμε σε οριστικό τέρμα…
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία
  Αργύρης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιά νά περάσουν τήν προπαγάνδα τῆς ἀνεκτικότητος,τῆς ἀποδοχῆς ἀλλοφύλων,τοῦ μπασταρδέματος τῆς ῥάτσας μας ἀναφέρονται στίς Πολιτιστικές ἐκφάνσεις τῶν Ἑλλήνων ( Κυκλαδικός,Μινωϊκός,Μυκηναϊκός.... ) λές καί πρὄκειται γιά ἀλλογενεῖς πού ἦρθαν στόν χῶρον αὐτό πού λέγεται Ἑλλάδα !
   Ξέρεις πόσο κακό κάνουν,ὅταν οἱ πολλοί καί ἀδαεῖς καταπίνουν παρόμοιες ἀνοησίες;Σαφῶς καί ξέρεις.
   « ...αλλά εκεί στηρίζουν την προπαγάνδα τους, στην συρρίκνωση της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας…η ελληνική παιδεία αφήνεται στο έλεος των αναθεωρητών του μαρξισμού που εξουσιάζουν αυτόν τον τόπο δεκάδες χρόνια τώρα ... την ανθρωπολογική εργασία του Πουλιανού που αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία το αυτόχθων των Ελλήνων με την εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων παρουσία μας εδώ την φίμωσαν με κάθε τρόπο, συνεχίζουν απτόητοι το εθνοκτόνο σχέδιο τους...Θέλουν λυσσασμένα η ατζέντα τους να υλοποιηθεί στο έπακρο, καθετί ελληνικό πρέπει να πάψει για να νιώσουν την υπεροχή τους, αυτά συμβαίνουν όταν τα εβραϊκά χέρια κινούν τα νήματα σε αυτή την χώρα...»

   Τό θέμα εἶναι,ἐδῶ πού ἔχουμε φθάση,τί μποροῦμε νά κάνουμε;Βλέπεις,ἀκόμη καί ἐκεῖνοι πού κατά καιρούς παρουσιάζονται ὡς ὑπέρμαχοι σέ θέματα ἑλληνισμοῦ,τούς προσκύνησαν κυριολεκτικῶς ! Ποιόν νά ἐμπιστευθῇ ὁ Ἕλληνας;

   Κι᾿ἐμεῖς,ὅσοι ἔχουμε ἀπομείνη,μέ ὅσα μπορεῖ ὁ καθείς ἀπό πλευρᾶς του νά κάνῃ,εἶναι ἄρα γε ἀρκετό;

   ...............

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀργύρη !

   Διαγραφή
  2. Aναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου , πληκτρολογηστε τις λέξεις : έντομο I χ ν ε υ μ ω ν . H δράση του εντομου I χ ν ε υ μ ω ν είναι ι δ ι α με την ύπαρξη κράτους ε ν κρατει .

   Διαγραφή
 5. Kατα τον Ιωάννη Χρυσόστομο αι συναγωγαί « κατοικητήρια δαιμόνων» και «σπήλαια ληστών».
  Εκείνη την εποχή της ρωμαιοκρατίας επικρατούσε ἐνας θρησκευτικός συγκρητισμός με αποτέλεσμα την ανοχή στις θρησκείες των βαρβάρων.
  Είχον κτησθή ναοί της Ίσιδος της «βασιλίσσης των Ουρανών», της «Θεομήτορος» και της «βρεφοκρατούσης» με τον κυνοκέφαλο υιό της Όσιρι στην αγκάλη της.
  Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και ο αδελφός του Γιάννης, γνωστοἰ εθνομηδενισταί, συνεχώς αρθρογραφούν υπέρ των Εβραίων σε φυλλάδες ωσεί η Καθημερινή, Νέα και Βήμα.
  Η Κατερίνα Μάτσα Ελληνίς ψυχίατρος σύζυγος του εβραίου συναδέλφου της εξ Ιωαννίνων Σαμπετάι Μάτσα, όστις κυκλοφορεί και ως Σάββας Μιχαήλ, ιδρυτής του τροτσκιστικού κομματιδίου ΕΕΚ.
  Ο Μίνο Μάτσα και όχι Μίνως εγγονός του ομωνύμου Μίνου, όπισθεν υποκρυπτόμενο το Αβραάμ.
  Το 2013 εωρτάσθη η εκαταντοετηρίς από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον αλβανικό πρωτίστως ζυγό και δευτερευόντως οθωμανικό. Κεντρικό σημείον του εορτασμού η μετενομασία πλατείας του Κάστρου σε Μίνως Μάτσας. Το υιός δεν προσετέθη! Ο εν λόγω είχε γεννηθή στην Πρέβεζα πριν καταλήξει εις Αθήνας ως φοιτητής της Νομικής.
  Το 1881 η Άρτα φιλοξενούσε 800 Ισραηλίτες, με την ενσωμάτωσι της δε στο Ελληνικό Κράτος το 1/3 εξ αυτών εγκατεστάθη στην Πρέβεζα, νέον οθωμανικόν διοικητικόν κέντρον της περιοχής...

  Μέτων

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντα οὐσιαστικές καί σημαντικές οἱ πληροφορίες πού μᾶς δίνεις,ἀγαπητέ μου Μέτονα !

   Εὐχαριστοῦμε θερμῶς !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 6. Οχι η Δηλος δεν ειναι χωνευτηρι πολιτισμων.Ανηκει στον αρχαιο ελληνικο πολιτισμο.Αν η ανθρωποτητα ηταν ενας οργανισμος,η καρδια και το μυαλο θα ηταν το ελληνικο εθνος και ο καρκινος του οι εβραιοι.Τη καλημερα μου αγαπητη Πελασγικη.Ιππολυτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἔτσι,ὅπως τό εἶπε καί ὁ Γκαῖτε : «Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά γιά τόν Ἄνθρωπο εἶναι κι᾿ ἡ Ἑλλάς γιά τήν Οἰκουμένη ».

  Τό ξέρουν πολύ καλῶς,καί γι᾿αὐτό προσπαθοῦν νά «πάρουν τήν θέσιν μας»,ΑΔΙΚΩΣ ὅμως. Διότι,τί γίνεται ἄν σταματήσῃ νά λειτουργεῖ ὁ νοῦς κι᾿ἡ καρδιά,στόν ἄνθρωπο;...

  Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ἰππολύτη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλησπέρα,είσαι αδιόρθωτη τελικά,οι περιούσιοι αδελφοί μας ιδρώνουν για να μας σώσουν και εσύ το παίρνεις στραβά...;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶδες πόσο καχύποπτη εἶμαι;Αὐτοί,πού ἔχουν τίς καλλίτερες τῶν προθέσεων καί ἐγώ νά τούς παρεξηγῶ στά πάντα; !

   Πέραν τῆς ἀστειότητος οἱ συγκεκριμένοι εἶναι οἱ πιό χαρακτηριστικοί ἐκπρόσωποι τῆς ψυχοπάθειας. Γιά πᾶμε νά δοῦμε σέ γενικές γραμμές ποιά εἶναι τά σημάδια τῆς ψυχοπάθειας :

   Πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης,εμμονική επιθυμία για κυριαρχία,χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας για να αποκτήσουν τον έλεγχο των άλλων,ναρκισσιστική ανάγκη να αισθάνονται ανώτεροι από όλους τους άλλους και μια συνήθεια να παίζουν το θύμα ενώ στην ουσία είναι αυτοί πού δημιουργούν θύματα.

   Λοιπόν,τί λές ; Εἶναι ὁ καθρέπτης κάθε ἑβραίου/ας;

   Στό τέλος,αὐτό πού θά συμβῇ θά εἶναι :ὅσοι σωθοῦν ἀπό τίς γενοκτονίες πού συνηθίζουν νά κάνουν ἐπί τῶν ἀνθρώπων,νά τρελαθοῦν πραγματικά.Νά κλειστοῦν,δῆλα δή σέ τρελάδικα.Χωρίς ἀστεῖα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή
 9. "Κ. Μπακογιάννης: «Οι Αλβανοί της Αθήνας είναι τόσο Αθηναίοι όσο εγώ»"
  Παραδέχεται δλδ ότι όσο Αθηναίοι είναι οι αλβανοί, άλλο τόσο είναι κι αυτός!
  Η δαμανάκη τό είχε παραδεχτεί άμεσα, αυτός εδώ έμμεσα... όχι ότι δεν το ξέραμε...
  Αντιγόνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aγαπητη Πελασγικη , αναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου , oι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς με πρωταγωνιστές τους Aμερικανους g a n g s t e r s oργανωναν στη μ α ρ τ υ ρ ι κ η Boσνια κ υ ν η γ ι με "θ η ρ α μ α τ α" Σέρβους οι δε κ υ ν η γ ο ι τους ήταν : Iταλοι , Σλοβένοι , Aυστριακοι , Γερμανοί , Tσεχοι , Aλβανοι του Koσσοβου . "Nικητες" αναδεικνύονταν αυτοι οι οποίοι ε ξ ο ν τ ω ν α ν τους π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς Σέρβους . Oι πιο A Π A N Θ P Ω Π O I αναδειχθησαν οι Aλβανοι του Koσσοβου .

   Διαγραφή