" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Grèce: je suis aussi francophone !Πρωταρχικός σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση της γαλλικής γλώσσας διεθνώς, όπως και το να προαγάγει τη γλωσσική και πολιτιστική διαφορετικότητα στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, στόχος του οργανισμού είναι η προώθηση της δημοκρατίας και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.(ἐδῶ)

Ξέρετε τί εἶναι ὁ OIF ἤ  ΔΟΓ ;Ὁ «Organisation internationale de la Francophonie», ἐλληνιστί «Διεθνής Ὁργανισμός Γαλλοφωνίας». Καί τί θά πῇ αὐτό,πού ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Βουτσᾶς σέ κάποια ἑλληνική ταινία,ὅταν ὁ Ἐξαρχάκος τοῦ συστηνόταν γαλλόφωνα ὡς Βατζέλ Παπαντό. Λοιπόν,πρὄκειται γιά ἕναν διεθνῆ ὁργανισμό γαλλοφώνων χωρῶν καί κυβερνήσεων,γιά τόν ὁποῖον διαβάζουμε :

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου του 1970. Το σύνθημα του οργανισμού είναι égalité, complémentarité, solidarité (Ισότητα, Αλληλοσυμπλήρωση, Αλληλεγγύη). Τα κοινά στοιχεία της Γαλλοφωνίας είναι η γαλλική γλώσσα και οι αξίες που αντιπροσωπεύει όπως είναι η πολιτιστική ποικιλομορφία, η πολυγλωσσία, η ελευθερία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Διεθνής Οργανισμός της Γαλλοφωνίας, δραστηριοποιείται στους χώρους της διεθνούς πολιτικής, και της πολυμερούς συνεργασίας και συντελεί στην εδραίωση της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της διαρκούς ανάπτυξης.Αποτελείται από διάφορους λαούς οι οποίοι πέρα από τις διαφορές τους, τρέφουν μια κοινή πολιτική και πολιτιστική φιλοδοξία: να δημιουργήσουν αληθινά κράτη δικαίου και να προάγουν τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία.
Ο όρος «γαλλόφωνη κοινότητα» καθιερώθηκε από το Γάλλο γεωγράφο Onésime Reclus, το 1880 και αναφέρεται στην κοινότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα γαλλικά. Ο όρος «francophonie» επίσης χρησιμοποιείται διεθνώς για να υποδηλώσει τους ανθρώπους των οποίων η μητρική ή η δεύτερη γλώσσα είναι τα γαλλικά.
(ἐδῶ)

Ἰσότητα,Ἀλληλοσυμπλήρωση,Ἀλληλεγγύη γιά τίς γαλλόφωνες χῶρες ἀνά τήν ὑφήλιον.Ὅπως τά συνθήματα τῆς περιφήμου «γαλλικῆς ἐπαναστάσεως» ; Ἐλευθερία,Ἰσότητα,ἈδελφότηταὯ ναί !

 Ἐδῶ κι᾿ἐδῶ

 Ἀλλά καί κάτι σέ ἀνάμνησιν τῆς πάλαι ποτέ ἀποικιοκρατικῆς Γαλλίας ἡ ὁποία ὅπως φαίνεται καθόλου δέν σταμάτησε νά εἶναι τέτοια,ἔστω καί διά τῆς πλαγίας...Μία πλαγία ἡ ὁποία ὅμως ἔχει βάσεις στήν νεοταξίτικη προπαγάνδα τοῦ πολυπολιτισμοῦ,τῆς πολιτιστικῆς ποικιλομορφίας,τήν εἰρήνη,τόν σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.Καί ὁ σκοπός; Μά τί ἄλλο ἀπό τίς μεγαλόστομες ὑποσχέσεις περί κράτους δικαίου ! Ἄ καί τό πλέον βασικό,μήν τό ξεχνοῦμε,τήν ἀμεσότητα ἐπικοινωνίας μέ τήν «μαμά» Γαλλία πού τούς ἀγγαλιάζει ὅλους καί τούς προωθεῖ μιά χαρά σ᾿ὁλόκληρη τήν γηραιά ἥπειρον ! Ἔμ,βλέπεις γηραιά τήν ἀνεβάζουν,γηραιά τήν κατεβάζουν,νά μήν τήν βοηθήσουν νά ξανά-νοιώσῃ;Διότι ἄν δέν ξανανοιώσει ποιός θά συνεχίζῃ νά ταΐζῃ τούς ἀφεντάδες; ...Ὅσο γιά τίς «ἀξίες πού ἀντιπροσωπεύει ἡ γαλλική γλῶσσα»,τί νά πῶ...

(Μία ματιά καί πάλιν,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ ὅπου  «Ἡ Μέκκα τῆς μοντέρνας τέχνης » : τό σαλόνι τῶν Στάϊν στό Παρίσι. Ἀπό τό ΜοΜΑ τῶν Ῥοκφέλερ),διότι μιλᾶμε γιά ἀξίες πολιτιστικο-πολιτισμικές !!)Τώρα θ᾿ἀναρωτηθῇ κανείς,τί μᾶς τά γράφεις αὐτά,τί μᾶς ἐνδιαφέρει; Ἄμ ἔλα πού μᾶς ἐνδιαφέρει καί μάλιστα ἄμεσα ! Γιατί; Διότι,προφανῶς δέν τό γνωρίζετε,ἀλλά ἡ χώρα μας εἶναι μόνιμο μέλος στόν συγκεκριμένο ὁργανισμό ! Δέν τό περιμένατε ἔ; Γιατί,μήπως ἐγώ δέν ἐξεπλάγην ὅταν εἶδα πώς σήμερα, ἡ πρώτη κυρία τῆς χώρας,ἔχει ἐπίσημο συνάντησιν μέ τήν γενική γραμματαέα τοῦ ΔΟΓ ;

Συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας Louise MushikiwaboΗ Louise Mushikiwabo (γεννημένη στις 22 Μαΐου 1961) είναι η τέταρτη και τρέχουσα Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού de la Francophonie . Υπηρέτησε στο παρελθόν ως Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας της Ρουάντα από το 2009 έως το 2018. Διετέλεσε επίσης Κυβερνητική Εκπρόσωπος. Υπήρξε στο παρελθόν Υπουργός Πληροφοριών.

Στις 12 Οκτωβρίου 2018, εξελέγη για τετραετή θητεία για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού de la Francophonie (OIF) στη Σύνοδο Κορυφής της Francophonie στο Ερεβάν της Αρμενίας ...Ξεκίνησε την καριέρα της εργαζόμενη σε οργανισμούς πίεσης (Lobbying organizations) , προτού λάβει θέση στην Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB). ως μέρος του ρόλου της με την ADB, έζησε στην Τυνησία για μικρό χρονικό διάστημα,  και τελικά έγινε Διευθυντής Επικοινωνίας της τράπεζας (περισσότερα γιά τήν κυρία Λουΐζ,πού θά συναντηθῇ σήμερα μέ τήν Σακελλαροπούλου,τήν πρώτη κυρία τῆς χώρας μας,ἐδῶ)

Περιττό νά σᾶς πῶ ὅτι τά κράτη/μόνιμα μέλη, πού ἀπαρτίζουν τόν ὁργανισμό εἶναι κατά πλειοψηφία ἀφρικανικά καί ὅλα ἐκεῖνα τά νησιωτικά σέ Εἰρηνικό,Ἰνδικό καί ὅπου ἀλλοῦ εἶχε ἀποικίες ἡ Φραγκία.Αὐτά πού εἶναι ἀπό τήν Εὐρώπη ἔχουν ὡς ἐπίσημο  ἤ δεύτερη γλῶσσα, τήν γαλλική,(ὅπως καί ὁ Καναδᾶς τῆς Ἀμερικῆς), ἐκτός τῶν Σκοπίων (ἀπό τό 2001),τῆς Ἀλβανίας (ἀπό τό 1999),τῆς Βουλγαρίας (ἀπό τό 1993),Ρουμανίας (ἀπό τό 1993) καί τῆς Ἑλλάδος (ἀπό τό 2004),ὅπου δέν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως σχέσιν μέ τήν γαλλική,οὐδέ κἄν ὡς δευτέρα γλῶσσα,ὅπως τό θέτει ὁ κανονισμός τοῦ ὀργανισμοῦ.

Γαλλική Σχολή Ἀθηνῶν,ἔτος ἱδρύσεως 1846
Ἐκτός καί ὑπονοοῦνται ἄλλου εἴδους σχέσεις...Ὁπότε στό μέρος πού μᾶς ἀφορᾷ,θά πρὄκειται γιά ἐκεῖνες τίς «βαθιές σχέσεις» πού μᾶς συνέδεσαν καί συνδέουν,μέ τήν Φραγκία,ἀπό καταβολῆς νεο-ἑλλαδικοῦ κράτους :
ἐδῶ,ἐδῶ.

Ἀκόμη ὅμως ἀναρωτιέμαι ( ἤ κακῶς; ) γιατί ἡ πεντάς Ἀλβανία,Σκόπια,Βουλγαρία,Ρουμανία,Ἑλλάς ὡς τά μόνα μόνιμα μέλη τοῦ ὁργανισμοῦ γαλλοφωνίας,ἀπό τήν Εὐρώπη ; ! ! ! 


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Ως γνωστόν στο ΕΛΙΑΜΕΜ το..."οθωμανικό" δίκαιο ...πάει σύννεφο...
  Σίγουρα και στον παραπάνω οργανισμό όλοι...γνώστες των "γαλλικών"...

  Και κάτι άλλο..
  Με αρέσει που στον παραπάνω οργανισμό υπάρχει και η ΓΑΛΛΙΚΟΤΑΤΗ λέξη "phonie"....(!)
  Όπως οι τουρκαλάδες με μεγάλη χαρά και...υπερηφάνεια (Μάλιστα σε στάση προσευχής!!!) επικαλούνται την ΤΟΥΡΚΙΚΟΤΑΤΗ λέξη "aya sofia" (τα θαυμαστικά άπειρα)

  "Κοινώς" πιο ηλιθιος ...πολτο-πολυπολιτισμικο-αφρικανο-παπα-Γάλλος και μουσουλμάνος ..πεθαίνεις!!!!

  Πάντως ο οργανισμός έπρεπε να ονομαζόταν Organisation Internationale de la Papagalos!!!

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό τραγικό τῆς ὑποθέσεως εἶναι πώς ἀποτελοῦμε ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ,σ᾿ἕνα ὁργανισμό πού προάγει μία ξένη γλῶσσα καί μάλιστα ὡς φορέα πολιτισμοῦ !
   Μ᾿ἄλλα λόγια,εἴμαστε μία χώρα/ἀποικία τῶν γάλλων πού εὐρισκόμεθα στό στάδιον τοῦ ἐκπολιτισμοῦ μας...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε ! Τήν Καλησπέρα καί Ἀγάπη μου σ᾿ὅλους τούς ὁμογενεῖς τῆς Γερμανίας !

   Διαγραφή
 2. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΥ ΧΑΡΙΕΝΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΚΡΟΝ, ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ SKA-ΤΟΦΑΤΣΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήν γίνεσαι βίαιος ἀγαπητέ μου Κώστα.Θά μποροῦσαν ἁπλῶς νά γυρίσουν ἐκεῖ πού ἀνήκουν,στίς ζοῦγκλες τής Ἀφρικῆς,κι᾿ὅλα καλά. Ἀλλά οἱ Φράγκοι ἄλλα εἶχαν κι᾿ἔχουν κατά νοῦ,ὁπότε πολυ-πολιτισμός καί γλωσσική πολιτιστική ποικιλία...

   Ξέρεις,αὐτή ἡ ...ποικιλία εἶναι ὅπως ἐκείνη τοῦ οὔζου,διαλλέγεις ἀπό τήν πιατέλα ὅ,τι «μεζέ» θέλεις...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Κώστα !

   Διαγραφή