" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Mr. V ἐκπομπή 64η - Τουρκική 5η φάλαγξ στήν κυβέρνησι,μάσκες ὑποταγῆς ξανά,τουρισμός ὥρα μηδέν ...


Όπως πάντα, σήμερα τό βράδυ στίς 10.00 μ.μ. επανέρχεται η εκπομπή του 'mr.V' φωτίζοντας ΟΛΑ όσα παρέμειναν τίς προηγούμενες ημέρες σκοπίμως στό περιθώριο της επικαιρότητος, αλλά ήσαν πολύ σημαντικά!

Τουρκική 5η φάλαγξ στήν κυβέρνησι,μάσκες ὑποταγῆς ξανά,τουρισμός ὥρα μηδέν ...


Ἀπό τό ἰστολόγιο, Ὀδύσσεια Τηλεόρασις καί τό διαδικτυακό της κανάλι,ἐδῶ

2 σχόλια:

 1. Ολες οι απορίες για την σημερινή κατάσταση λύνονται διαβάζοντας αυτο το βιβλιο

  https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/07/10.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΣΗΜΕΙΟ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι ́

  ....Η αναγνώρισις της Μοναρχίας μας δύναται ενδεχομένως να απέλθη προ της καταργήσεως του Συντάγματος, αν οι λαοί, απηυδισμένοι εκ των αταξιών και της κουφότητας των κυβερνητικών των, ανακράξωσιν: «Εκδιώξατε τους και δώσατε μας γενικόν βασιλέα, όστις να δύναται να μας συνενώση και να καταστρέψη τα αίτια των διαφωνιών μας, τα σύνορα των εθνών, τας θρησκείας, τους υπολογισμούς των Κρατών, βασιλέα, ο οποίος να μας έξασφαλίση την ειρήνην και την ανά- παυσιν, ας δεν δυνάμεθα ν’ απολαύσωμεν δια των Κυβερνητών μας και των αντιπροσώπων μας».
  Γνωρίζετε πολύ καλά και σεις οι ίδιοι ότι, ίνα καταστήσωμεν δυνατάς τοιαύτας επιθυμίας, πρέπει να διαταράττωμεν διαρκώς εις όλας τας χώρας τας σχέσεις του λάου και της Κυβερνήσεως, να κουράζωμεν όλον τον κόσμον δια του χωρισμού, της έχθρας, του μίσους και δη δια του μαρτυρίου της πείνης, του εμβολιασμού των ασθενειών, της αθλιότητος, ίνα ούτω οι Χριστιανοί μη βλέπωσιν άλλην σωτηρίαν ή την προσφυγήν εις την πλήρη και ολοκληρωτικήν ηγεμονίαν μας.
  Εάν δώσωμεν εις τους λαούς τον χρόνον ν’ αναπνεύσωσιν, η ευνοϊκή στιγμή δεν θα φθάση ίσως ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή