" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Συνεχή στήριξη,στίς «ἀξίες τοῦ γαλλικοῦ πολιτισμοῦ»,ὑποσχέθηκε ἡ πρώην κνίτισσα !Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε σήμερα την Γενική Γραμματέα του Οργανισμού Γαλλοφωνίας Louise Mushikiwabo... η κυρία Σακελλαροπούλου συνεχάρη την Γενική Γραμματέα για το έργο του Οργανισμού. Υπογράμμισε, επίσης, τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς της χώρας μας με τον γαλλικό πολιτισμό και υποσχέθηκε συνεχή στήριξη του Οργανισμού από μέρους της Ελλάδας.(ἐδῶ)

Καί τί εἴπαμε προωθεῖ αὐτός ὁ ὁργανισμός;


Ἐθνική Γαλλίας 
Πρωταρχικός σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση της γαλλικής γλώσσας διεθνώς, όπως και το να προαγάγει τη γλωσσική και πολιτιστική διαφορετικότητα στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, στόχος του οργανισμού είναι η προώθηση της δημοκρατίας και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...Τα κοινά στοιχεία της Γαλλοφωνίας είναι η γαλλική γλώσσα και οι αξίες που αντιπροσωπεύει όπως είναι η πολιτιστική ποικιλομορφία, η πολυγλωσσία...Ο όρος «francophonie» επίσης χρησιμοποιείται διεθνώς για να υποδηλώσει τους ανθρώπους των οποίων η μητρική ή η δεύτερη γλώσσα είναι τα γαλλικά.

( κι᾿ἄλλα «ὡραῖα» περί τοῦ ὁργανισμοῦ γαλλοφώνων καί τῶν «πολιτιστικῶν ἀξιῶν» τῆς γαλλικῆς, γράψαμε ἐχθές, ἐδῶ)

Συνεπῶς ὡς ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ,σ᾿ἕνα ὁργανισμό πού προωθεῖ τήν γαλλική γλῶσσα καί μάλιστα ὡς φορέα πολιτισμοῦ,εἴμεθα μία χώρα/ἀποικία τῶν γάλλων πού εὐρισκόμεθα στό στάδιον τοῦ ἐκπολιτισμοῦ μας... ! Καί μέ τήν ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἀνωτάτου πολιτικῆς ἀρχῆς,τῆς χώρας μας,πλέον !

Σημειῶστε μάλιστα,πώς ὅλα ὅσα προωθεῖ ὁ συγκεκριμένος ὁργανισμός εἶναι ταυτόσημα τῶν θεωρειῶν τοῦ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ !

Πολιτιστικός Μαρξισμός : Ἡ καρδιά τοῦ ἠθικοῦ ξεπεσμοῦ μας

Μία εισαγωγή στον Πολιτιστικό Μαρξισμό

καί αὐτό :

What is Cultural Marxism?Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου