" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Οἱ ἕλληνες πολίτες,θά τά μάθουν αὐτά;

Noam Chomsky
Ἐμένα αὐτό πού πραγματικῶς μέ ἀπασχολεῖ,εἶναι τό εὖρος τῆς δημοσιότητος πού μπορεῖ νά λάβῃ ἕνα οὐσιαστικό θέμα πού ἀφορᾷ κυρίως ζητήματα πού ἄπτονται ἐθνικῆς σημασίας. Στήν προκειμένη περίπτωσιν,ἡ ὑπόθεσις Ῥοζάκη ἤ ἐπί τό σωστότερον Ῥοζενστάϊν,ἀφορᾷ ἀποκλειστικῶς θέμα ἐθνικῆς σημασίας. Κάθε ἀποκάλυψις πού σχετίζεται μέ τόν ἐν λόγῳ,εἶναι σημαντικότατη καί ἀμέσως ἐξαρτώμενη μέ τήν στάσιν τοῦ ἕως καί σήμερα Συμβούλου ἐπί θεμάτων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,προσώπου.

Διότι ὁ Χρῆστος Ῥοζενστάϊν/Ῥοζάκης ἔχει ἕνα παρελθόν στά ἑλληνικά θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,σέ βάθος χρόνου. Ἀπό ὑπουργός τοῦ Σημίτη τό ᾿96,στό ΥΠΕΞ, βρέθηκε ἀντιπρόεδρος στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) τό ὁποῖο τό 2010 μέ ἀπόφασίν του δικαιώνει τόν τουρκικό «αττίλα» :

Συντριπτικό πλήγμα κατά χιλιάδων Ελληνοκύπριοι προσφύγων κατέφερε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις 5 Μαρτίου 2010. Με μια προκλητική όσο και μοιραία για τον κυπριακό Ελληνισμό απόφαση, το δικαστήριο αυτό απέρριψε όλες τις προσφυγές Ελληνοκυπρίων που αφορούσαν περιουσίες τους στα Κατεχόμενα και υπέδειξε στους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες να προσφύγουν στην «Επιτροπή Αποζημιώσεων» των τουρκικών δυνάμεων κατοχής για να αποφασίσει ο «Αττίλας», όχι φυσικά αν θα τους επιστρέψει ποτέ τις περιουσίες τους, αλλά πόσα λεφτά θέλει να τους δώσει ως αποζημίωση!
Το δικαστήριο αυτό δηλαδή αποφάσισε ουσιαστικά να δώσει τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στους Τούρκους κατακτητές και σφετεριστές είτε αυτοί είναι αιμοσταγείς έποικοι «κατσαπλιάδες» είτε Τουρκοκύπριοι!
Είναι η πρώτη φορά που κάποιος ευρωπαϊκός θεσμός αναγνωρίζει το δικαίωμα σε κάποιο κρατικό όργανο του παράνομου ψευδοκράτους να παίρνει αποφάσεις.(ὁλόκληρο τό θέμα,ἐδῶ)

Καί τά κατορθώματά του,ἀπό τήν θέσιν τοῦ ἀντιπροέδρου στό ΕΔΑΔ,δέν σταματοῦν ἐκεῖ. Ἕνα χρόνο πρίν,τό 2009,εἶχε ἐμφανιστεῖ σέ ὁμιλία τοῦ σημιτικοῦ «θίνκ τάνκ» (ὥ ναί ! ),
Ο.Π.Ε.Κ. (Ομιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας) μέ θέμα : "ἡ διεθνής θέση τῆς Ἑλλάδος σ᾿ ἕνα μεταβαλλόμενο κόσμο".Τί εἶχε πεῖ ;

«Κακώς η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική αναπτύχθηκε στη λογική της αντιμετώπισης απειλών από τους γείτονες. Η σωστή στάση θα ήταν: η εκλογίκευση της απειλής και η ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των γειτόνων στην Ε.Ε., καθώς πρέπει να αναμορφώσουμε τη στάση μας έναντι των γειτόνων μας, αφού -"η γειτονία είναι η βάση κάθε παραγωγικής εξωτερικής πολιτικής" ...«Η στάση μας έχει επανειλημμένα διεθνώς κατακριθεί», είπε ο κ. Ροζάκης και κατέληξε: «Όσον αφορά τις μειονότητες, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ'!!..» (ἐδῶ)

Μέ ἄλλα λόγια προανήγγειλε τήν ἀναγνώρισιν τῶν σκοπίων μέ τόν ὅρο Μακεδονία,τήν ἔνταξίν τους (μέ τήν ἀμέριστον βοήθειά μας) στήν Ε.Ε.,καλή γειτονία μέ τήν τουρκιά πού προφανῶς σημαίνει ὅ.τι ἕως σήμερα δηλώνει ( χαρίσματα ἐδαφικῆς κυριαρχίας,συνεκμετάλλευσιν καί βοήθεια στήν ἔνταξίν της στήν Ε.Ε.). Φαντάζομαι τά ἴδια θά ἀφοροῦν καί τήν Ἀλβανία.

Ὅσο γιά τήν «λογική τῶν ἀναγνωρισμένων μειονοτήτων» τί πιό ξεκάθαρο ἀπό τήν ἀναγνώρισιν ΚΑΙ τῶν «σλαυομακεδόνων» ΚΑΙ τῶν «τσάμηδων»,μπορεῖ νά ἐννοοῦσε ; Ποιός ξέρει,μπορεῖ νά ἔχῃ καί ἄλλες ἀκόμη κατά νοῦ...!

Ἡ ἐπανεμφάνισις στά ἑλλαδικά πολιτικά πράγματα τοῦ Ῥοζάκη ἔρχεται μαζύ μέ τόν τσυριζα :

20 χρόνια μετά καί ἡ βουλή σείεται καί πάλιν γιά χάριν τοῦ Ῥοζάκη-Ῥόζενστάϊν !

Καί βεβαίως τίθενται σ᾿ἐφαρμογή οἱ ἀνάλογες ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν θεμάτων «λογικές» του :

Ποιός εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν σύστασιν τοῦ κειμένου πού θα ὑπογράψουν Ἑλλάς καί Σκόπια γιά τήν σύνθετη ὀνομασία; Ναί,ἕνας ἑβραῖος,ὁ γνωστός Ῥοζενστάϊν ἤ Ῥοζάκης !

Καί ὄντως,ἔγιναν,τοὐλάχιστον μέ τό θέμα τῶν σκοπίων,ὅλα ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ῥοζενστάϊν/Ῥοζάκης ...ἐπιθυμοῦσε !

Βεβαίως δέν πρέπει νά παραλείψουμε τήν ἀμέριστον συμμετοχή καί συμβολή του στό ἐπίσης σημιτικό δημιούργημα,τό ΕΛΙΑΜΕΠ. Τό ΕΛΙΑΜΕΠ πού ἔχει βάλει σκοπό του,«ἱερό καθῆκον» του,τήν παράδοσιν τῆς χώρας στήν τουρκιά !  Κυριολεκτικῶς !

Τό πρᾶγμα ΕΠΕΙΓΕΙ ! 

Ποιοί,λέτε,θά μᾶς ποῦν ἐάν μᾶς συμφέρει ἤ ὄχι, ἡ Χάγη;


Καί ἀναρωτιέμαι : Ἕνα χρόνο κυβέρνησι ἡ νουδου,τόσο σπουδαῖο παράγοντα θεωροῦσε τόν Ῥοζάκη ὥστε νά μήν τόν κουνήσῃ ἀπό τήν θέσιν πού ὁ συριζαῖος Κοτζιᾶς εἶχε τοποθετήσει; Κάποιον πού οὔτε κἄν εἶχε σχέσιν μέ τόν πολιτικό της χῶρο,ἕναν σημιτικό,πού ἡ ἀριστερή κυβέρνησι τόν εἶχε τοποθετήσει στήν τόσο σημαντική αὐτή θέσι τοῦ ΥΠΕΞ;

Γιατί τόν κράτησε; Διότι πολύ ἁπλῶς σέ τίποτα δέν διαφέρουν οἱ θέσις τόσο τῆς «δεξιᾶς» πού θέλει πλέον νά λέγεται «κεντροδεξιά/φιλελεύθερη» παράταξις,ὅσο καί αὐτές τῆς «ἀριστερῆς» πασοκοσυριζαίϊκης. Γιατί,ξεχάσαμε τό :«Πρέπει να ξεφύγουμε από τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις του περασμένου αιώνα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα μεταξύ μας προβλήματα, να δούμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή «με άλλο μάτι», και να κατανοήσουμε ότι τυχόν προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης μπορεί μεν να έχει ως συνέπεια μερικές απώλειες για μας, όπως ας πούμε την ΑΟΖ του Καστελλορίζου, αλλά θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα άλλων νησιών μας, όπως της Ρόδου ή της Λέρου» (Ἔρχεται καί θά εἶναι ἰσοπεδοτική ! Ἡ συνεκμετάλλευσις...)


Τι δουλειά έχει η οικογένεια Μητσοτάκη σε λέσχη νεο-οθωμανών στην Κωνσταντινούπολη;..κύριος ομιλητής ήταν ο πατέρας σας Κων/νος Μητσοτάκης ενώ το παρών έδωσε και ο γιος σας Κώστας Μπακογιάννης.

Βλέπετε καμμία διαφορά σ᾿αὐτά πού ὑποστηρίζει ὁ Ῥοζενστάϊν/Ῥοζάκης; Προσωπικῶς,καμμία !

Καί τέλος μία ἀκόμη πληροφορία γιά τόν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Ῥοζενστάϊν/Ῥοζάκη,ἀφορᾷ αὐτή καθ᾿αὐτή τήν οἰκογένειά του.Μία οἰκογένεια στήν ὁποία ὁ πατήρ του ἦταν εἷς ἐκ τῶν δοσιλόγων τῆς ναζιστικῆς κατοχῆς στήν Ἑλλάδα (ἐδῶ) καί ὁ ὁποῖος τόν εἶχε κάνει ἐκτός γάμου ( ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε ἕνα μεγάλο μπράβο σ᾿ὅποιον ἀπεκάλυψε τό ἔγγραφο/ντοκουμέντο.Ἑμεῖς τό εἴδαμε στό ἰστολόγιο τῆς Ἐσχάτης Γραμμῆς Ἀνασχέσεως. )


κλίκ καί μεγάνθυνσι,στήν φωτό,γιά νά διαβαστῇ.

Ἐν κατακλείδι,πόσο σημαντικά εἶναι τελικῶς τά ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἄτομα ὥστε ὄχι ἁπλῶς νά καταλαμβάνουν σημαντικά πόστα ἀλλά νά ἔχουν,ἐμμέσως ἤ ἀμέσως τόν πρῶτο λόγον ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων κυρίως δέ τῶν ἐθνικῆς σημασίας θεμάτων,στήν ἑλλαδική ;


Ἡ ἐπέλασις τοῦ Σημίτη καί τῶν Σημιτῶν

«πιο σημαντικός από το βασιλιά είναι αυτός που ψιθυρίζει στο αυτί του βασιλιά» αὐτή εἶναι μία ἀλήθεια καί ἐπίσης μία ἀλήθεια,ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένη εἶναι πώς αὐτοί οἱ ...ψιθυριστές,σύμπτωσις(;) εἶναι πάντα ἑβραίκῆς καταγωγῆς. Ὅπερ σημαίνει,μπορεῖ νά γλυτώσουμε ἀπό τόν Ῥοζενστάϊν/Ῥοζάκη,ἀλλά κάποιος ἄλλος Ῥοζάκης περιμένει στήν πόρτα γιά νά ...τρουπώσῃ...

Ἡ οὐσία ὅλων τῶν παραπάνω εἶναι : Οἱ ἕλληνες πολίτες,θά τά μάθουν αὐτά; 

Βεβαίως δέν εἶμαι ἀφελής ὥστε νά πιστεύω πώς μπορεῖ νά μάθουν,ἔστω καί τό ἐλάχιστον ἀπό ὅλα τά ἀνωτέρῳ. Ἡ πρώτη φωτό,μέ τό λεχθέν τοῦ Τσόμτσκι, ἀποδεικνύει περιτράνως πώς τό Σύστημα φροντίζει γι᾿αὐτό...Ἡ Πελασγική

14 σχόλια:

 1. Ο Ευρωβουλευτής Λαγός το έβγαλε στη φόρα και ο ιστολόγος Πανούσης.
  Ο Πανούσης όμως, το είχε... ψιλοκαταχωνιασμένο, διότι (όπως ο ίδιος έγραψε) φοβάται μηνύσεις κλπ.
  Τέλος πάντων, το ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως» το έβγαλε φόρα - παρτίδα στο αναγνωστικό κοινό της και από εκεί το πήραν κι άλλα πατριωτικά ιστολόγια.

  Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΣ!

  Πάμε γερά, για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,τό εἶδα τό τουΐτερ τοῦ Λαγοῦ.Καί τι φοβήθηκε ὁ Πανούσης;Εἶναι ψεύτικο τό διάταγμα;

   Τέλος πάντων,δέν ξέρω τί καί πῶς κάνει ὁ καθένας,γιά τήν Ἑλλάδα,τήν Πατρίδα,ἐγώ βλέπω πώς δημιουργεῖται μία κλίκα (νομίζω πώς εἶναι-σύμπτωσις;-ἡ ἴδια κλίκα πού εἶχε πλαισιώσει τόν Καρατζαφέρη) πού προσπαθεῖ τώρα μέσῳ Κασιδιάρη/Λαγοῦ (λυσσᾶν νά τούς ἑνώσουν τούς δυό τους...)νά καρπωθῇ ὅ,τι μπορεῖ !
   Προσωπικῶς αὐτή ἡ προσπάθεια τήν ὁποία κάνουν μέ τό νά κατευθύνουν τούς ἀναγνῶστες τοῦ πατριωτικοῦ χώρου,στά δικά τους ἀποκλειστικῶς μέσα,πού σημαίνει θάβουμε τά ὑπόλοιπα ἰστολόγια/ἰστοσελίδες,ἐμένα μέ ἀηδιάζει.
   Ἄν τε,μέ τόν κάθε Χατζηγώγο,Συμιγδαλᾶ,Πανούση,ἀρκετά !

   Διαγραφή
  2. Αὐτοί εἶναι μόνον οἱ πατριῶτες καί ἐμεῖς πού τόσα χρόνια κάνουμε ὅ,τι κάνουμε χωρίς κανένα ἀπολύτως ὥφελος εἴμαστε οἱ ἀπόβλητοι,ἔ;

   Δῆλα δή,ἐγώ πού χρόνια τώρα,χάνω ἀμέτρητες ὥρες,βγάζω τά μάτια μου μέ τά διαβάσματα γιά νά δώσω τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐρευνῶν μου,νά ξεστραβωθῇ ὁ κόσμος,γιατί τό κάνω;Σκοπεύω κάπου,ἔχω βλέψεις καί στόχους νά προβληθῶ,νά πάρω θέσεις,ὀφφίκια; Δέν ντρέπονται λίγο,λέω ἐγώ...

   Καί νά σημειώσω καί κάτι πολύ σημαντικό : Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀνωτέρῳ πού ἀκολουθοῦσαν καί στήριζαν τόν Καρατζαφέρη,τί ἔχουν νά ποῦν στόν κόσμο πού διαψεύσθηκαν ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος;

   Καί ἐγώ προσωπικῶς,τά ἔχω ξαναγράψει,ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀπέκλεισα τήν πρότασι πού μοῦ ἔγινε νά μπῶ στό κόμμα του,ἀπό τό 2001,αἰτιολογῶντας τό γιατί,κάτι πού ἀπεδείχθη πέρα γιά πέρα ἀληθές ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος,δέν κορόϊδεψα κανέναν σπρώχνοντάς τον στόν Καρατζαφέρη,ἀπεναντίας.Τά μάτια τούς ἄνοιγα μέχρι πού μετά μία 10ετία δικαιώθηκα.
   Ἀποτέλεσμα :Οἱ Βορίδηδες,τά Ἀδωνάϊ,οἱ Τζαβέλες καί λοιπά νούμερα πού μᾶς καμαρώνουν ὡς πολιτικοί παράγοντες,ἀπό ἐκεῖνο τό νούμερο τόν Καρατζαφέρη βγῆκαν.

   Κατά τά ἄλλα: πατριωτικός χῶρος καί πατριώτες !

   Καμαρῶστε τους !

   Διαγραφή
  3. Έχεις δίκιο Πελασγική. Συμφωνώ.

   Διαγραφή
  4. Ἄ,ξέχασα καί τόν ἀρχι-πατριωταρᾶ,τόν Βελόπουλο ! Ἀπό τόν Καρατζαφέρη ξεπήδησε κι᾿αὐτός.

   Διαγραφή
  5. Αν οι αναγνώστες, οι ακροατές και οι φηφοφόροι, γνώριζαν τι εστί το ... τριο, θα ξερνούσαν και θα τους γύριζαν την πλάτη...
   Ξέρεις κάτι, Πελασγική μου;
   Προτιμώ τους μικρούς αγώνες καθαρών και έντιμων πατριωτών, χωρίς αυτοπροβολές και την συνείδησή τους ήσυχη τα βράδια, από τις φανφάρες και τις περατζάδες από το ένα κόμμα στο άλλο που κάνουν και οι τρεις τους, μπας και κερδίσουν το κάτι τις τους...
   Συνέχισε αυτό που κάνεις εξαιρετικά και άσε τον χρόνο να σε δικαιώσει.
   Αυτή, είναι και μια δική μου αρχή...
   Με τα ρετάλια, δεν ασχολούμαι... απλά θα γελάσω τελευταία...νομίζω το ίδιο κι εσύ.

   Διαγραφή
  6. Αναρωτιέμαι, με τόσους εβραίους - σιωνιστές σε επιτελικές θέσεις και τον ανθελληνισμό τους, πως θα σωθεί η Πατρίδα μας;;;
   Γιατί εβραϊκής καταγωγής, δεν είναι μόνον ο Ροζενστάϊν... είναι και η οικογένεια Μητσοτάκη... και τελείως συμπτωματικά και όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας μετά την μεταπολίτευση...
   Κάτι συμπτώσεις βρε παιδί μου, που στόχο έχουν τον αφανισμό Ελλάδας και Χριστιανισμού...

   Διαγραφή
  7. Ἀγαπητή Πόπη,νομίζω πώς πλέον,τοὐλάχιστον τά τελευταῖα 10 χρόνια,ὅλη αὐτή ἡ ἐνημέρωσις μέσῳ διαδικτύου ἔχει ἀνοίξει τά μάτια σέ πολύ κόσμο.Ἐδῶ καί ὁ Γιωργάκης τό ὁμολόγησε ἐντός τῆς ἑλλαδικῆς βουλῆς !

   Ὅσον ἀφορᾷ γιά τόν στόχο τους μᾶλλον μέ τήν γλύκα θά μείνουν,εἶμαι σίγουρη.Ἐμεῖς πιστοί στόν ἀγῶνα μας γιά τό καλό τῆς Πατρίδος καί τοῦ Ἔθνους,ἄς συνεχίζουμε νά τούς ξεσκεπάζουμε.Ἀλλά νά μαθαίνουμε καί ἀπό τά παθήματά μας κι᾿ὄχι νά τούς πριμοδοτούμε ἐς ἀεί...

   Ἀγαπητή Πόπη σ᾿εὐχαριστῶ καί καλό ξημέρωμα !

   Διαγραφή
  8. «Προτιμώ τους μικρούς αγώνες καθαρών και έντιμων πατριωτών, χωρίς αυτοπροβολές και την συνείδησή τους ήσυχη τα βράδια»

   Ἔτσι ἀκριβῶς,ἀγαπητή Πόπη. Ἔτσι ἀκριβῶς !

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητή μου !

   Διαγραφή
  9. Καλό ξημέρωμα, Πελασγική... συνεχίζουμε τον αγώνα μας, χωρίς να επιζητούμε τίποτα, με μόνο ένα όνειρο που εύχομαι να πραγματωθεί και να το ζήσουμε... ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

   Διαγραφή
 2. Η Πελασγικη γραφει, "Οι Βοριδηδες τα Αδωναι, οι Τ<αβελες και λοιπα νουμερα".Μονοοο;

  Εξαιρετικη αναρτηση, Συγχαρητηρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τήν ἀνωτέρῳ ἀνάρτησιν μέ τόν Ῥοζενστάϊν,ἐννοεῖς;Διότι σχετική μέ τούς «πατριῶτες» καί τίς κλίκες,ἔχω κάνει ἐδῶ :
  https://sxolianews.blogspot.com/2020/07/blog-post_46.html

  Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ Ahoy !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η κρισιμη μαζα που απαιτειται για ελευθερια δεν συγκεντρωνεται.Για να ξεσπασει αλυσιδωτη αντιδραση χρειαζεται η κρισιμη μαζα.Τοτε φτανει μονο ενα ..νετρονιο ..και ξεκινα η αντιδραση. Εδω δεν συντρεχει αυτο. Αρα οτι θα γινει θα γινει απο μια μειοψηφια ικανη να φερει τα πανω κατω.Αν δεν υπαρξει ουτε αυτη ..θα χαθουμε.. η θα πυροδοτησει ο Θεος εξωθεν δυναμεις που δεν μπορει η μαζα να καταπνιξει.Οπως και ναχει..η αδρανεια της μαζας ειναι τεραστια. Δεν θελει να αλλαξει την κινητικη της κατασταση και δεν μπορει να το κανει. Η δυναμη που θα το κανει λοιπον πρεπει ναναι μεγαλυτερη της τερατωδους αυτης αδρανειας. Αν θαναι μια μειοψηφια με τοση δυναμη ..οκ.
  Αν ομως δεν υπαρχει..τοτε μενει μια σιγουρη δυναμη εξωφρενικη ..του Θεου.
  Αν γινει το δευτερο..θα γεμισουν οι εκκλησιες με εντρομους ανθρωπους να κλαινε γονατιστοι...Δεν θαναι καθολου ειδηλιακο..ολο. Οι ιδιοι προκαλεσαμε με την απαθεια...τοση δυναμη μεγαλη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όσο μπορούμε να επιμείνουμε στην αλήθεια και στην διάδοσή της. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς τα καλά ιστολόγια, ελλάς αιώνιο, βασούλα 2908, αττικά νέα, διόδοτος, οδύσσεια τβ, παρλαπίπας κ.α.που μαθαίνουμε αρκετές αλήθειες. Θα εκραγεί ο Έλληνας μια μέρα, και θα γίνει της κακομοίρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή