" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Ἡ Ντόρα ἐπικεφαλής Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη; ! ! !Μόλις ἐχθές γράφαμε γιά τίς δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ταγίπ,τοῦ Ἀβραάμ ( Ἰμπραήμ) Καλίν,ὅπου μετά τήν ἐπικοινωνία Κούλη-Ἐρντογάν ἔβλεπε πώς τά μεταξύ μας προβλήματα ἔχουν ἐπιλυθεῖ,τά περισσότερα,καί κάποια λοιπά εἶναι διαχειρίσιμα. Τί ἔμενε κατά τόν Καλίν ὡς πρόβλημα ; Οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης,τουρκικῆς καταγωγῆς κατ᾿αὐτόν,οἱ ὁποῖοι,ὅπως εἶπε «ἔχουν ζητήματα καί ἄλλα θέματα»... ( Τί ἐννοεῖ,ὁ Ἰμπραήμ;

Καί πῶς ἀπαντᾷ ἡ Ἑλλάδα; Τρέχει νά συστήσῃ ἐπιτροπή γιά τήν Ἀνάπτυξιν τῆς Θράκης. Ὅλα καλά θά ἦταν,ἄν ὑπολογίζαμε πώς ἔχουμε νά κάνουμε μέ κυβερνῆτες πού ἀγαποῦν τήν χώρα τους,τήν πατρίδα τους.Ἐπεί δή ὅμως ὅλοι μέχρι σήμερα μόνο κάτι τέτοιο δέν φαίνεται νά ἐπιδιώκουν,μέ κάθε ἐνέργειά τους,ὅποιος κι᾿ἄν εἶναι στήν ἐξουσία τῆς χώρας,αὐτή ἡ ἐπιτροπή μᾶλλον σέ ὑποψίες πρέπει νά μᾶς βάλλῃ γιά τό μέλλον τῆς Θράκης μας. Γιατί; 
Διότι ποιός ἀναλαμβάνει πρόεδρος αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς; Ἡ Ντόρα,ἡ δράκαινα τοῦ μητσοτακέϊκου,μέ πρότασιν τοῦ ἀδελφοῦ (;) της ! 

Ποιός ; Ἡ Ντόρα...


Μάλιστα,καταλάβαμε...

Ὅ,τι καί νά ἔχουν κατά νοῦ,δέν θά προλάβουν νά τό πραγματοποιήσουν !


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου