" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Κανονικά θά τελεσθῇ ἡ Λειτουργία τοῦ Δεκαπενταύγουστου στήν Παναγία Σουμελᾶ Τραπεζοῦντος



«Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι κατόπιν νεωτέρου ἐγγράφου τῆς Νομαρχίας Τραπεζοῦντος, ἀλλά καί σχετικῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Ἐξοχωτάτου κυρίου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐπετράπη ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου» ανέφερε η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Τήν πανηγυρικήν αὐτήν Λειτουργίαν θά τελέσουν κατά τήν μεγάλην Θεομητορικήν ἑορτήν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Ζάμπιας κ. Ἰωάννης, Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας» πρόσθεσε το Πατριαρχείο.
Καταλήγοντας, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επικοινώνησε και ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τις εργασίες στην Παναγία Σουμελά.

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τήν 28ην τ. μ. ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καί τόν ηὐχαρίστησε διά τά γενόμενα ἐν τῇ ὡς ἄνω ἱστορικῇ Μονῇ συστηματικά ἀνακαινιστικά ἔργα καί, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, διεβίβασεν εἰς αὐτόν τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐνταῦθα Ὁμογενείας διά τήν ἐπί θύραις ἑορτήν τῶν θυσιῶν»(ἀπό ἐδῶ)

Δέν σχολιάζουμε τίποτα,σχετικῶς μέ τήν στάσιν καί τά ἥξεις-ἀφήξεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχίου,μηδέ καί τά γλυψίματα τοῦ Βαρθολομαίου πρός τόν Ταγίπ,ἁπλῶς χαιρόμαστε πού θά γίνῃ ἡ Λειτουργία τοῦ Δεκαπενταύγουστου,στήν Ἱστορική Μονή. Μεγάλη,πολύ μεγάλη ἡμέρα γιά τήν Ὁρθοδοξία ! 




Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου