" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Ἄγγλοι,Γάλλοι,Γερμανοί καί στήν κορυφή ὁ Ἰωσήφ ! ! !Ποιοί ἦσαν οἱ Φράγκοι (οἱ ὁποῖοι στήν οὐσίαν καμμία σχέσιν δέν ἔχουν μέ τούς κατοίκους τῆς ἀρχαίας Γαλατίας καί τούς Γαλάτες. Ὅμως παρ'ὅλα αὐτά ἔχουν ἐπιτύχει νά καθιερωθοῦν,ἀπό τόν 6ο αἰ. μ.Χ. France- ἕως σήμερα);

Οἱ Φράγκοι ἦσαν γερμανικά φῦλα,νομάδες πού ζοῦσαν στόν κάτω Ρῆνο ποταμό. Αὐτά τά φῦλα τά ἕνωσε ὁ Κλόβης,ὁ ἐγγονός τοῦ Μεροβαίου,ἑνός ἀγνώστου ταυτότητος τύπου πού μάλιστα λέγεται πώς ἦταν γιός κάποιου θαλασσίου δαίμονα. Στήν οὐσία καί ἐπεξηγώντας τόν θρῦλον,ὅπου θαλάσσιος δαίμων βλέπετε τό ναυτικό δαιμόνιο πού ποιοί ἄλλοι τό εἶχαν; Ναί,οἱ Ἕλληνες καί οἱ Φοίνικες. 


Ἔτσι καί γιά τήν γενιά τῶν Μεροβιγγείων λέγεται πώς ἔλκουν τήν καταγωγή τους ἀπό τήν Ἀρκαδία (ἐξ'οὖ καί τό μυστηριακό et in Arkadia ego ! ) ἤ τήν Τροία. Τό πιό πιθανόν εἶναι ἡ Τροία ἀφοῦ πολύ καλῶς γνωρίζουμε τήν σχέσιν τῶν Τρώων καί τῶν Ἀτλαντίων καί στήν συνέχεια τῶν Ρωμαίων. Ὅλοι,μά ὅλοι ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων,ἀλλά πολύ καλή σχέσιν μέ τούς ...ἑβραίους - Φοίνικες ! 

Ποιός πῆγε στήν Γαλλία καί στήν συνέχεια στήν Βρεττανία μετά τήν σταύρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ; Μά ὁ Ἰωσήφ τῆς Ἀριμαθαίας,μαζύ μέ τήν Μαρία Μαγδαληνή,τόν Φίλιππο (τόν ἀπόστολον καί μαθητή τοῦ Ἰησοῦ) καί τόν ἀναστημένο Λάζαρον ! Καί τούς ἄφησε στήν Μασσαλία (λιμάνι ἔ; ) καί αὐτός ἔπιασε στεριά στήν Βρεττανία,στό Γκλαστόνμπερι. Ἔμπορος μετάλλων ἦταν ὁ Ἰωσήφ καί μάλιστα πολύ-πολύ πλούσιος.

Ο Θρόνος του Καρλομάγνου και των μεταγενέστερων Γερμανών Βασιλιάδων στον Καθεδρικό του Άαχεν
Τί ἔκαναν σέ Γαλατία καί Βρεττανία οἱ ἑβραῖοι ἐπισκέπτες ; Διέδωσαν τόν Χριστιανισμό. Βλέπουμε ἄλλως τε τήν μεγάλη ἀγάπη πού ἔχουν οἱ Φράγκοι στήν Μαγδαληνή καί οἱ (σημερινοί Ἄγγλοι,ὄχι Βρεττανοί) στόν Ἰωσήφ τῆς Ἀριμαθαίας τόν ὁποῖον ἔχουν ἀγιοποιήσῃ κιόλας. 

Ἀπό τήν γενιά ἐκείνων τῶν «μεταναστῶν» ἑβραίων,ὁ Μεροβαῖος. Καί αὐτοῦ ὁ ἐγγονός,ὁ Κλόβης ἑνώνει τούς πρωτογόνους Γότθους (διάφορα φῦλα ὅπως εἴπαμε) καί ἐπιτυγχάνει νά δημιουργήσῃ ( ἀφοῦ βρῆκε ἔδαφος μετά τήν ἐκπνοή τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας,ὅπου βεβαίως καί αὐτοί εἶχαν βάλλει τό χεράκι τους γιά τά καλά) ἕνα νέο κράτος,τήν Φραγκία. 

Μήπως καί στήν Βρεττανία δέν ἔκαμαν κατάληψιν μέσῳ τῶν Νορμανδῶν; Καί ποιοί ἦσαν οἱ Νορμανδοί (τῆς Βορείου Φραγκίας) ; Οἱ ἴδιοι ἦσαν. 


Ἀπόγονος τῆς γενιᾶς αὐτῆς καί ὁ Καρλομάγνος πού στήν οὐσίαν θεωρεῖται ὁ ἱδρυτής τῆς Εὐρώπης τῆς Δύσεως. Δῆλα δή ἐκεῖνος πού καθιέρωσε τήν διχοτόμησιν τῆς Εὐρώπης καί ὄχι μόνον γεωγραφικῶς ἀλλά καί πολιτιστικῶς καί θρησκευτικῶς ! 

Ἂπό ἐκεῖνον κατάγονται οἱ βασιλικοί οἴκοι τῆς Εὐρώπης,ἀλλά καί πολλοί σημερινοί ἐξουσιαστές. Ἀκόμη καί τῶν ΗΠΑ ! Λέγεται πώς 34 Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ ἔχουν καταγωγή (εἴτε αὐτοί εἴτε οἱ σύζυγοί τους) ἀπό τόν Καρλομάγνο. Ἤ μᾶλλον σωστότερα,ἀπό τούς Μεροβιγγείους. Ἤ ἀκόμη σωστότερα ἀπό τούς ἑβραίους ! 

Ἀναρωτιέστε ἀκόμη πῶς ἔχουν κατακτήσῃ τόν κόσμο; Ὅπως ἔκαναν πάντα. Ἀπό τά πανάρχαια χρόνια. Μέ τήν ἐποίκησιν,μέσῳ τῆς θρησκείας πού ἐπιβάλλουν,μέ τίς διασυνδέσεις (κάθε εἴδους) μέ τήν ἐξουσίαν.

Τώρα πᾶνε ν'ἀλλάξουν πολλά πράγματα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς τό ἐπιχειροῦν ἐδῶ καί 200 χρόνια. Καί ἔχουν τήν ὑπομονή,τήν ἐπιμονή νά περιμένουν γιατί εἶναι σίγουροι πώς αὐτοί στό τέλος θά ἀπολαύσουν τά ἔργα τους. 

Βεβαίως ὅλα αὐτά δέν μέ καλύπτουν καθόλου. Διότι,ἀναρωτιέμαι : Τήν δύναμιν τοῦ χρήματος τήν ἔχουν συντριπτικῶς στά χέρια τους,ἄρα καί τήν κάθε μορφῆς ἐξουσίαν καί ἔλεγχον τῆς ἀνθρωπότητος (ὑγεία,τρόφημα,τόν χῶρον τοῦ θεάματος,τράπεζες,πολιτική κ.ἄ),τί στό καλό ἐπιδιώκουν; Γιατί θέλουν ἐν τέλει τήν ἀλλαγή τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν; Μήπως σκλάβους τους δέν τούς ἔχουν καί τώρα,ὑπό τήν σημερινή μορφή τους; Πόσο πιό ρομποτοειδῆ θέλουν νά τούς κάνουν; 

Ἡ ἀπάντησις μᾶλλον κρύβεται σ'αὐτό πού,πολλοί ἀπό δαύτους,τό ἐπαναλαμβάνουν θρασύτατα καί ἀναίσχυντα τόν τελευταῖο καιρό : μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου ! 

Πόσοι θά μείνουν; Ὑπολογεῖστε 5000 γιά κάθε ἑβραῖο,ὅπως λένε τά «ἱερά» τους κείμενα κατα παραγγελία γιαχβέ,καί θά βγάλετε τό νούμερο.  

Ἡ ἀπορία ὅμως,παραμένει : Νά εἶναι μόνον αὐτό ἤ κάτι ἀκόμη πιό πέρα; ...

Υ.Γ. Μήν ξεχνοῦμε καί τό καθιερωμένο βραβεῖον Καρλομάγνου. Τό ἔχει πάρει καί ὁ ...ἐθνάρχης μας ! 

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

  1. Ο αναστημένος Λάζαρος ουδέποτε πηγε στην Ευρωπη,εζησε και πεθανε στην Κυπρο.Ουτε και για τους αλλους υπαρχουν μαρτυριες ότι πηγαν στην Ευρωπη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ἀγαπητέ ἔχω βάλῃ τήν παραπομπή σχετικῶς μέ τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας,ὅπου καί ἡ σχετική ἀναφορά. Στό Γλανστόνμπερι μάλιστα,ὑπάρχει ὁλόκληρος θρῦλος σχετικῶς μέ αὐτόν. Δέν τά λέω ἐγώ...

      Διαγραφή