" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Ἔρχεται ἡ ὥρα, πού ὅλα τά καθάρματα θά πληρώσουν...


Ἔρχεται ἡ ὥρα, πού ὅλα τά καθάρματα θά πληρώσουν...

Γιά δεῖτε,ἐδῶ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου