" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Ὁ Ῥουβίκων (πληρωμένοι ἀλῆτες) στό Πεντάγωνο καί ὁ συριζα κλείνει τίς Ἀνώτατες Στρατιωτικές σχολές !Γιά νά καταλάβετε ποιός εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ «Ῥουβικώνος»,τῶν ἀληταριῶν πού κάνουν ὅτι θέλουν καί ἁλωνίζουν ἐλευθέρως ἐλέῳ συριζα (καί ὄχι μόνον...).

Πρό ἑβδομάδος ἔκανε τήν περατζάδα του ἀπό τό Πεντάγωνον,λές καί ἔκανε ἐπίσκεψιν στά καφενεῖα τῶν ἑξαρχείων...

Μπῆκαν,βγῆκαν καί γέλασαν μέ τήν ψυχή τους (ποιά ψυχή ! )καί βεβαίως τό μήνυμα ἐδώθη...

Μετά τήν περικοπή μισθῶν τῶν καθηγητῶν τῶν ΑΣΕΙ,ἀπό τόν συριζα,ἀπό Δευτέρα οἱ καθηγητές τῶν Ἀνωτάτων Στρατιωτικῶν σχολῶν τῆς χώρας, μέ συνελεύσεις πού ἔχουν ἀνακοινώσῃ,θ'ἀποφασίσουν τό μέλλον τῶν σχολῶν. 
Ἡ δραματική καί ἀπρόσμενη περικοπή πού ἡ συριζοκυβέρνησις ἐπέβαλε (μισθός 540 €) στούς μισθούς τῶν καθηγητῶν,τούς ἀναγκάζει πλέον νά ὀδηγοῦνται σέ ἀποχωρήσεις.ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ! ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕ ΤΑΧΕΩΣ ΓΙΑ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Πάτησαν τό Πεντάγωνο,τά ἀληταριά,διέβησαν τόν Ῥουβίκωνα καί ὁ κῦβος ἐρρίφθη!  Ὁ συριζα ἀναλαμβάνει τά ὑπόλοιπα,πού σημαίνει : Ἀποτελείωμα καί τοῦ στρατιωτικοῦ μέλλοντος τῆς Ἑλλάδος !  

Εἴπαμε,χειρώτερος καί ἀπό τούς ὀθωμανούς κατακτητές ὁ Axel Chipra ! 

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου