" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Φραγκία ἡ χώρα τοῦ ...Φωτός !


Διαβᾶστε κατ᾿ἀρχήν,τό σοβαρότατο θέμα τοῦ Σπύρου Χατζάρα :Η «Λα Βουαζέν» και η θυσία 2500 παιδιών στην Ασταρώθ και τον Ασμοδαίο 

Καί τώρα,ἀφοῦ πρέπει νά ἔχετε κατανοήσῃ περί τίνος πρόκειται,συνεχῖστε.
Στήν κοινωνία ἐκείνη,στόν «ἀφρό» ἐκείνης,ἀνήκουν οἱ «δημιουργοί» τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας,τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου,οἱ «Φιλέλληνες» καί «Περιηγητές» καί γενικῶς ὅλο ἐκεῖνο τό «ἀπόσταγμα τοῦ πνεύματος» πού δημιούργησε,ἕως σήμερα,τήν «πόλι τοῦ φωτός»,τήν πόλι τῆς ...διανοήσεως !

Académie française,ἀπό τόν Ῥισελιέ («θεία» προσωπικότης-Καρδινάλιος ! ) καί τό Institut de France  ἀπό τό κολλητάρι τοῦ Ῥισελιέ,καί αὐτός «θεία» προσωπικότης-Καρδινάλιος, πρώην χαρτοπαίκτης, τόν Μαζαρέν !


29 Ἰανουαρίου 1635,ἱδρύεται ἡ Φραγκική Ἀκαδημία,φωτό ἐδῶ
Καί ἀπό ἐκείνη τήν κοινωνία βγῆκαν οἱ σπόροι πού θά φυτεύονταν στήν Ἑλλάδα γιά νά μεταφέρουν τόν ...ὑψηλό πολιτισμό τους στούς φτωχούς ῥαγιᾶδες...
Βλέπε τό ...φιλελληνικό ἔργο τοῦ Φουρμόν στήν Σπάρτη : Michel Fourmont


Ἀββᾶς Φουρμόν
Τί νομίζετε,δέν ἤξερε,ὁ ἐλεεινός καί τρισάθλιος Κωλέττης,τί ἔκανε μόλις πῆρε τήν ἐξουσία; Πρώτη καί κύρια δουλειά του,νά φέρῃ στήν Ἑλλάδα τήν Γαλλική Ἀρχαιολογική Σχολή. Καί κάποια χρόνια ἀργότερα μᾶς κατέφθασε καί τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο !

Καί ἐκεῖ εἶναι πού προσέφευγαν ΟΛΟΙ,γιά νά βροῦν «προστασία» τῆς ...ἰδιαιτέρας προσωπικότητός τους,ἀπό τούς ...κακούς Ἕλληνες πού τούς ...κυνηγοῦσαν ! Τί νά πρωτοθυμηθῇ κανείς, τόν Μπενί-Σελόν,τόν Καραμάν-ἀλή ; Τί; Καί ἀπό ἐκεῖ μᾶς προέκυψαν καί σπουδαῖοι ...πνευματικοί ἡγέτες καί μεγαλοσχήμονες : Κοραῆς,Καστοριάδης,Πουλαντζᾶς,Ἀρβελέρ,Κιτσίκης,Ψυχάρης καί δέν συμαζεύεται... Ῥῖξτε μία ματιά ἐδῶ,νά θαυμάσετε τό ...πνεῦμα καί τόν ...πολιτισμό πού μᾶς μεταλαμπάδευσαν !

Ἐκεῖ ἔστειλαν καί τόν «ἀνθό τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως» (βλέπε κομμούνια τοῦ κερατᾶ καί δολοφόνους-καταζητουμένους) μέ τίς ψεύτικες ὑποτροφίες :
Μέ ποιό καράβι θά φυγαδεύσουν,τούς σημερινούς προδότες,ἄρα γε ;Τί νομίζετε,τό «Ἑλλάς - Γαλλία Συμμαχία» δέν ἔχει ...βαθύ,βαθύτατο νόημα; !


Διαβᾶστε ἐπίσης : Γαλατία,Γάλλοι,Μεροβαίος καί Φραγκία   

Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Εὐχαριστῶ Σοφία !
  Ἅς ἐλπίσουμε νά καταλάβουν καί ἄλλοι τό πόσο σοβαρά εἶναι τά ἀνωτέρῳ.Πόσο κακό ἔχουν κάνη καί κάνουν οἱ Φράγκοι,πρωτίστως στόν Ἑλληνισμό καί δευτερευόντως παγκοσμίως...

  Ἔμ δέν εἶναι τυχαῖο πού οἱ Μεροβίγγειοι ἔφτιαξαν τήν Φραγκία ἀπό τούς βαρβάρους - αἰμοδιψεῖς Γότθους,Ὀστρογότθους,Βισιγότθους καί τό κακό συναπάντημα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νά ποῦμε καί ἕνα μπράβο στόν Σπῦρο Χατζάρα,πού ἐπιτυχῶς ἐπισημαίνει καί παρουσιάζει,τόσο σοβαρότατα καί οὐσιαστικότατα θέματα ! Καί τήν εὐκαιρία πού μοῦ ἔδωσε,μεσῳ τῆς δημοσιεύσεως,νά κάνω τήν σύνδεσιν αὐτή.

   Διαγραφή
 2. Αναζητήστε παρακαλώ όσοι ασχολείστε την ιστορία των Σάλιων Φράγκων, και των Φρισίων , αναζητείστε την ονομαζόμενη Γαλλογραικία που ήταν τμήμα της Μικράς Ασίας προ Χριστου , και θα συνδέσετε πολλά και πολλούς, όπως επίσης να φωτίσετε και το γιατί !! το οποίο είναι και το δυσκολότερο στην Ιστορία να απαντηθεί το γιατί συνέβησαν τα γεγονότα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ-πολύ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο,τό ὁποίο ὅφειλα νά μήν ἔχω ξεχάσῃ καί νά λάβω σοβαρῶς ὑπ᾿ὅψιν.Θά τό μελετήσω μετά μεγάλης προσοχῆς ἀφοῦ φαίνεται,ὅπως ἀκριβῶς σημειώνεις ἀγαπητέ,νά ἔχει πολύ σπουδαία σημασία στό τί σημαίνει σήμερα Φραγκία καί ὁ ῥόλος αὐτῆς...

   Εὐχαριστῶ πολύ !

   Διαγραφή