" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Δῆλα δή,ὁ μοναδικός πόνος τῆς Φραγκίας (Γαλλίας) εἶναι ὁ ἀντισημιτισμός; ! ! !


Γιά νά καταλάβω τί ἀκριβῶς σήμαινε αὐτό τό ...συλλαλητήριο ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς δημοκρατίας (τους) εἰς Παρισίους,ἀπό χιλιάδες διαδηλωτές ἀλλά πρωτίστως ἀπό τήν παρουσία τους σ᾿αὐτό,σχεδόν σύσσωμου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου !

Δέν ἦταν γιά τίς αὐξήσεις τιμῶν,δέν ἦταν γιά τήν ἀνεργία,δέν ἦταν γιά τίς πλημμῦρες τῶν λαθρέως εἰσερχομένων εἰς τήν γαλλική ἐπικράτεια,δέν ἦταν γιά τήν κατακόρυφο αὔξησιν τῆς ἐγκληματικότητος,δέν ἦταν γιά κανένα ἐθνικό θέμα ἀλλά ἦταν γιά τήν αὔξησιν τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ! ! !


Τί ἔγινε,βρέ παιδιά,ἔχουμε τρελλαθῆ ἐν τελῶς ; Ἔχουμε χάσῃ κάθε ἔννοιαν διεκδικήσεως τῶν δικαίων τῶν λαῶν; Καί ποῦ,στήν Γαλλία τολμοῦν καί ὁμιλοῦν περί ἀντισημιτισμοῦ ὅταν εἶναι ἀπό τίς πρῶτες (ἴσως καί ἡ πρώτη) χῶρες τῆς Εὐρώπης πού ἐκαθιερώθη νόμος κατά τῶν ἀρνητῶν τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος ; !

Πρέπει νά πέφτῃ πολύ δούλεμα,ἀν μή τί ἄλλο. Καί τό ἄλλο θά μποροῦσε νά εἶναι κάποιοι νέοι νόμοι κατά ὅποιου μιλᾶ ἤ γράφει ὅτι δήποτε ἑναντίον τῶν ἑβραίων; Καί γιά τό παραμικρό ; Μᾶλλον πρός τά ἐκεῖ τό βλέπω νά πηγαίνῃ τό πρᾶγμα μέ πρωτοστατοῦσα τῆν Φραγκία καί θ᾿ἀκολουθήσουν,ἀναγκαστικῶς καί ὑποχρεωτικῶς καί οἱ λοιπές χῶρες,παγκοσμίως !


Προβλέπω νά στήσουν τίποτα σύγχρονα γκούλαγκ,ὅπου θά μᾶς μαζέψουν ὁμαδικῶς,ὅλους ἐμᾶς πού δέν καθόμαστε καλά καί κατά καιρούς κάνουμε λόγον γιά τήν κυριαρχία τους, παντοῦ ! Ἄλλως τε ἡ άδιαμφησβήτη κυριαρχία τους καί στόν χῶρο τοῦ ...πνεύματος καί τῆς ...γνώσεως δέν θά μποροῦσε νά μείνῃ ἔρμαιη στά χέρια ὅποιου γράφοντος καί μάλιστα σέ διαδικτυακό ἐπίπεδον ! 

Κυρίαρχοι παντοῦ ! Καί στήν γνῶσιν !

Καί τώρα πού ἀνέφερα τά γκούλαγκ,θυμήθηκα καί τήν τελευταία κατάκτησιν τῶν προοδευτικῶν-διεθνιστῶν-ἀνθρωπιστῶν ἐν Ἑλλάδι :

Τό παρατήρητήριο κατά τῶν ἀκροδεξιῶν πού ἱδρύθηκε,πού ἀλλοῦ στήν Σολούν ! Στήν Ἱερουσαλήμ τῶν Βαλκανίων. (Διαβᾶστε ἐδῶ) Ἀπό τούς ἱδρυτές ὁ,γνωστός καί μή ἐξαιρετέος, Τρεμόπουλος ὁ ὑπέρμαχος τῶν «σλαβομακεδόνων» καί ὄχι μόνον...


Καταλάβατε τί ἀκριβῶς σημαίνει τό συλλαλητήριο ἐν Παρισίοις ; Μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε τί πρόκειται νά ἐπακολουθήσῃ λίαν συντόμως καί πόσο ζωφερό εἶναι τό μέλλον τῶν ἐλευθέρως σκεπτομένων ἀνθρώπων;

Ἐγώ,δέν θέλω οὔτε νά τό διανοηθῶ...
Ἡ Πελασγική 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου