" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Ποιός χτίζει αὐτό τό κτήριο;


Θά βρεθῇ κανένας ἀθηναῖος,πού νά ἐνδιαφερθῆ καί νά μάθῃ σέ ποιόν ἀνήκει αὐτό τό ἐλειενό κατασκεύασμα; Ἔτσι,ἁπλῶς ἔνα κτήριο εἶναι,ἰδιοκτησία δέν ἔχει; 
Δέν νομίζω πώς μπορεῖ νά σᾶς εἶναι καί τόσο δύσκολο νά μάθετε,ἐσεῖς ἐκεῖ στήν πρωτεύουσα.

Διαβάζω ἄρθρα ὅπου ἀναλύονται οἱ οἰκοδομικοί κανόνες,ἀναφέρονται δηλώσεις ἀπό τό Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο,εξιστοροῦνται οἱ δρᾶσεις τῶν περιοίκων καί γενικότερα τῶν κατοίκων τῆς πρωτευούσης πού μαζεύουν ὑπογραφές,ἀλλά πουθενά δέν διαβάζω σέ ποιόν ἀνήκουν τά κτήρια αὐτά ! 

Ἄν τε,κάνετε τόν κόπον νά μάθετε,γιά νά δοῦμε μέ ποιῶν τίς πλᾶτες γίνεται ὅλο αὐτό. 


ΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ...Η ΓΥΦΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΙ ΜΑΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ....ΠΑΝΤΟΥ , ΜΑ ΠΑΝΤΟΥ.....!!!!!


Ἡ Πελασγική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου