" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Ποιοί εἶναι,ἄρα γε,οἱ πραγματικοί ...νεροκουβαλητές; !


Μετά τίς δηλώσεις,τῆς ἐν Ἀθήναις πρέσβη τοῦ Ἰσραήλ,ἡ ὁποία μετά τό γεγονός βεβηλώσεως τοῦ ἑβραϊκοῦ νεκροταφείου στήν Θεσσαλονίκη,ἔριξε,εὐθέως,σημαντικές εὐθύνες στήν ἑλλαδική ἐκκλησία :

«...ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα προέρχεται και από την Ορθόδοξη Εκκλησία...Θα θέλαμε να δούμε την Ελλαδική Εκκλησία να καταδικάσει την βεβήλωση, διότι πάντα είναι σιωπηλή»(σχετικῶς ἐδῶ)

εἴδαμε μετά λύπης μας,πολλά πατριωτικά ἰστολόγια,νά ῥίχνουν νερό στόν μῦλο τῆς ἑβραϊκῆς προπαγάνδας,κατηγορόντας,ἐμμέσως ἀλλά καί ἀμέσως,ἐκείνους τούς Ἕλληνες πού ἀντιδροῦν ἄνευ φόβου καί πάθους καί λένε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους. Ἀμέσως,σ᾿ὅτι ἀφορᾶ τόν συγκεκριμένο μοναχό,πατέρα Κλεομένη,ὁ ὁποῖος σχεδόν μόνος του ἔχει ἀποφασίσῃ νά γίνῃ ἕνας πραγματικός σταυροφόρος τῆς ἐνημερώσεως τοῦ ὕπουλου σχεδίου τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῶν ἐλεεινῶν σχεδιαστῶν αὐτοῦ.

Εἶναι κρῖμα πού τόσο ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ,ἀναλαμβάνουν,ἔστω καί ἀκουσίως,πολλοί,τόν ῥόλον τοῦ δημοσίου κατηγόρου. Καί μάλιστα σ᾿ἕναν ἄνθρωπο πού τόσο προσφάτως ἔχει πιάσῃ στά δόκανά του τό Σύστημα :

Τό Μονομελές Ἀνταρτοδικεῖο Λαρίσης, ἐπέβαλε ἐρήμην ποινή φυλακίσεως 18 μηνῶν καί χρηματικό πρόστιμο 7.500 εὐρῶ, στόν Γνήσιο Ὁρθόδοξο Χριστιανό πατέρα Κλεομένη.

Ἄς ἔρθουμε τώρα στήν πραγματικότητα. Τί λέει αὐτή; Μόλις πρό μίας ἑβδομάδος στήν Θεσσαλονίκη,πραγματοποιήθηκε ἔκθεσις-ἐκδήλωσις,ἀπό τό Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ἑλλάδος,μέ θέμα : Οἱ καλοί ποιμένες. Ἀρχιερεῖς καί Ἀρχιῥαββίνοι μπροστά στό Ὁλοκαύτωμα.(ὑπό τήν ἀρωγή τῆς γερμανικῆς πρεσβείας στήν Ἀθήνα ! )

Χέρι-χέρι,ἀρχιερεῖς καί ἀρχιῥαββῖνοι ὑπό τήν χορηγία τῶν Γερμαναράδων,«Μπροστά στό Ὁλοκαύτωμα». Στήν Θεσσαλονίκη φυσικά...

Ἄρα τί θέλουν νά περάσουν μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐκθέσεως ; Τήν ἄριστη σχέσιν,διαχρονικῶς ἀφοῦ ὁ λόγος γιά τήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς,τῆς ἐλλαδικῆς καί ἑβραϊκῆς ἐκκλησίας ! Συνεπῶς δέν μπορεῖ αἴφνης ἡ σχέσις αὐτή νά γίνεται ...προβληματική,μετά ἀπό ἔνα περιστατικόν ! Τό ὁποῖον πότε πραγματοποιήθηκε; Μόλις 2 ἡμέρες μετά τήν εκδήλωσιν καί μάλιστα στήν Θεσσαλονίκη ! ! !

Τί δέν καταλαβαίνετε; Ἔλα ντέ ...

Ξέσπασμα ἤ προβοκάτσια;

Καί τί ἦρθε μετά ὡς ἀποτέλεσμα; Ἰδού :

Θεσσαλονίκη: Πρόταση Μπουτάρη για 24ωρη φύλαξη των εβραϊκών μνημείων

Γιατί,βρέ κορόϊδα,δέν καταλαβαίνετε τόν ἀπώτερο σκοπό πίσω ἀπό μία τέτοια πραγματικότητα; Σᾶς εἶναι τόσο δύσκολο νά καταλάβετε τί πρόκειται νά ἐπακολουθήσῃ πού θά ξεσηκώσῃ θύελλες ;

Όλες οι ραδιουργίες των Εβραίων για τον διαμελισμό της Μακεδονίας μας υπέρ τους σε βίντεο


Διαβᾶστε ἐπίσης τίς,σχετικές μέ τήν Θεσσαλονίκη, παραπομπές στό θέμα :Ξέσπασμα ἤ προβοκάτσια καί ἐλπίζω πώς, ἐπιτέλους,θά καταλάβετε ! Σέ μία Θεσσαλονίκη πού οἱ ἴδιοι οἱ ἑβραῖοι ἔχουν ὀνομάσῃ Ἱερουσαλήμ τῶν Βαλκανίων καί Μητρόπολη τοῦ Σεφεραδιτισμοῦ ...

Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπίσημη ἐκκλησία. Ἔχετε δῆ ποτέ,νά καταδικάζῃ τούς, κατά δεκάδες,γιά νά μήν πῶ ἑκατοντάδες,βανδαλισμούς,στά τελευταῖα χρόνια (εἰδικῶς μετά τήν συριζαίικη ἐξουσία...),πού γίνονται σέ ὁρθοδόξους ναούς τῆς χώρας; Τίς ἐφόδους τῶν ῥουβικώνων,ἐν ὥρα λειτουργίας,μέσα στούς ναούς καί τόν ἐκφοβισμό τῶν πιστῶν; Ἐάν τό ἔχετε δῆ νά μοῦ τό πεῖτε κι᾿ἐμένα πού τό ἀγνοῶ...

 Κι' ἄλλη βεβήλωση ἐκκλησίας στήν Θεσσαλονίκη


Καί εἴδατε,μήπως,κάποια ἀνάλογη εὐαισθησία ἀπό τούς κάθε μπουτάρηδες,γιά τήν προστασία τῶν ὁρθοδόξων ναῶν τῆς Θεσσαλονίκης ; Ἔστω κάποια καταδίκη τῶν ἐπιθέσεων καί βανδαλισμῶν; Μήν κουράζεστε ἀδίκως,δέν ὑπάρχει,οὔτε γιά δεῖγμα κάτι τέτοιο ...

Ὅμως,γιά τό παραμικρό πού θά γίνη σέ κάποιο ἑβραϊκό νεκροταφεῖο μέχρι καί ἡμέρες ἀφιερώνουν γιά διαμαρτυρία :

Ἑλλαδῖτες πολιτικάντηδες,οὔτε γιά φτύσιμο δέν ἀξίζετε ! ΟΥΣΤ ! ! !


Ὅπως ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία,διά τοῦ  Διευθυντοῦ τοῦ γραφείου τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος,βγῆκε, μετά τήν ψήφισι τῆς ἐπαισχύντου καί ἄκρως προδοτικῆς, συμφωνίας τῶν λιμνῶν καί ἔγραψε ἕνα κείμενον,πού σαφῶς ἀπειχεῖ καί τίς ἀντιλήψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας,στό ὁποῖο πέρα ἀπό τίς ἀνοησίες περί «ἀδελφότητος» τῶν λαῶν καί εἰρήνης (λές κι᾿εἴχαμε πόλεμο ! ) γέμισε τό κείμενο μέ τήν γνωστή λέξι-κλειδί :ὁλοκαύτωμα ! ! !

«Οι πένθιμες καμπάνες τού Θανάτου και οι καμπανάρηδες της ζωής»

(ἄκου, καμπανάρηδες ! ! ! Τί γλῶσσα κι᾿αὐτή καί μάλιστα τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας !!)

Γράφει μεταξύ ἄλλων:

...Για τον λόγο αυτό, θέλω να πιστεύω πως η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια νέα υπόθεση για όλους μας.Όσοι, όμως, εγκλωβιζόμαστε, σήμερα, αβασάνιστα σε έναν αρρωστημένο πατριωτισμό...
...Όλη αυτή η εμμονή στον υπέρμετρα αρρωστημένο πατριωτισμό από τους κάθε λογής πατριδοκάπηλους, δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην επανάληψη λαθών τού παρελθόντος τα οποία οδήγησαν Έθνη ολόκληρα σε Ολοκαυτώματα.
...θα πρέπει να είναι ο αγώνας μας για την επικράτηση της Ειρήνης, για την ειρηνική συνύπαρξη με τον «ξένο» ώστε να μη ζήσει και πάλι ο κόσμος νέα Ολοκαυτώματα Εθνών.
...Αυτό, ακριβώς, απεικονίζει ο τίτλος του δεύτερου διαδικτυακού δημοσιεύματος, με τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη να είναι δίπλα στον Ραβίνο και να καταδικάζουν, από κοινού, τους υπαίτιους τού Ολοκαυτώματος.
...Θα πρέπει να παιδαγωγήσουμε τον κόσμο, τους Λαούς ώστε να γίνουν οι χαρμόσυνες καμπάνες της Ειρήνης.
Να γίνουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταμορφώσουν τα νεκροταφεία των αρρωστημένων ιδεολογημάτων σε κοιμητήρια Ειρήνης και προοπτικής ειρηνικής
...θα χτυπήσει τη χαρμόσυνη καμπάνα της χαράς, της ευημερίας και της συνύπαρξης των Λαών.

Ἰδού καί ὁ συγγραφεύς τοῦ «φωτισμένου» ἄρθρου πού ἐνέκρινε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας :Γεώργιος Βασιλείου,λέγεται καί εἶναι Θεολόγος καί δημοσιογράφος. Ἄ, καί κάτι ἀκόμη :Μάλιστα,ὅπως τό βλέπετε,ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ παρακαλῶ,ὁ Δ/τής τοῦ γραφείου τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος

Καί ἐπανερχόμενη στόν πατέρα Κλεομένη,ἔχω νά προσθέσω τοῦτο :Ἐάν δέν γινόταν ὅλο αὐτό καί ἡ στοχοποίησις,μετά τήν καταδίκη του,πιθανῶς καί νά γινόταν ἤρωας ! Πῶς τό ἀποτρέπουμε αὐτό;  Μία ἡ μέθοδος καί ἀποτελεσματικότατη ! Ὁ ΑΝΤΙΣΙΜΗΤΙΣΜΟΣ ! ! !  Οἱ κακόμοιροι οἱ ἐβραῖοι πού ὅλοι τούς κατατρέχουν  ! ! ! 

Μήπως οὔτε καί τώρα καταλάβατε; Δυστυχῶς,λυποῦμαι ἀλλά δέν μπορῶ νά κάνω τίποτα περισσότερο πέραν τούτου. Πιό σαφής δέν μποροῦσα νά γίνω ! 


Υ.Γ. Καί μετά ἀναρωτιέμαι γιατί μοῦ ἔχουν γεμίσῃ τό ἱστολόγιόν μου μέ ἰούς...Ἔλα ντέ ; ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου