" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Οὔτε γιά τούς τύπους ;

 

Οἱ θρόνοι καί τά "παχιά" χαλιά τήν μάραναν.... ( φωτό )

Τί νά ᾿πῆ κανείς μέ αὐτούς πού ἔχομε μπλέξει ἐδῶ καί 50 χρόνια ! Σήμερα τόσο μεγάλη ἡμέρα τῆς θρησκείας μας,Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ μία λειτουργία ὅπου πάντα ἀπό τό 842,χρονιά ἀναστηλώσεως τῶν είκόνων,ἐτελεῖτο λαμπρή λειτουργία παρόντος τοῦ Αὐτοκράτορος, ἠ "τιμή" πού ἀπεδόθη ἀπό τήν Σακελλαροπούλου,τήν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας τους,ἦταν νά παρευρεθῇ φορόντας παντελόνια καί μέ ξινισμένα μοῦτρα ; 

Δέν μποροῦσε νά φορέσῃ ἕνα φουστάνι,μία φοῦστα γιά τήν περίστασιν,γιά τούς τύπους πού ἀποδεικνύουν σεβασμό,στήν Ἡμέρα, στήν Λειτουργία,στόν Ἱερό χῶρο καί τούς λειτουργούς, στήν ἴδια τήν Θρησκεία μας ; Τόσο πιά δυσβάσταχτο τῆς φαίνεται ; 

Προφανῶς δέν ἔχει καταλάβει τήν θέσιν της καί τί ἐκπροσωπεῖ. Δέν ἔχει καταλάβει ; Δέ νομίζω. Κάπου ἀλλοῦ ξέρει, ὄχι ἁπλῶς νά ᾿δείχνει τόν ἀνάλογον σεβασμό ἀλλά καί νά λέει τό στόμα της ὕμνους καί σήμερα οὔτε μία λέξι !!! 

Σοῦ γίνονται τέτοιες τιμές,κράτα τοὐλάχιστον τούς τύπους ...! 


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Γεωργιος Οιτιευς5 Μαρτίου 2023 στις 2:14 μ.μ.

  ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΝΗΤΙΣΑ ΤΙ ΠΑΡΙΜΕΝΑΤΕ ΜΩΡΕ , ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΝ ΤΙ ΖΗΤΑΤΕ , ΕΛΛΑΔΑ ; .........ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ , ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΙΝ` Η ΘΕΣΙ ΤΗΣ .-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως,τί τήν βάζουν τήν ἄθλια,νά τό ἀναγνώσῃ ; !!! ΄

   Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.

   Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τά πάντα ἐγένετο...

   Πιστεύει ἔστω καί μία λέξιν ἡ κνίτισσα ;

   'Υποκριταί καί Φαρισαῖοι !!!

   Καλό μεσημέρι Κυριακῆς ἀγαπητέ Γεώργιε,Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή