" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Εἶδες ὁ «ἀντάρτης τῶν Σφακίων » ;


Κάποτε,ὅταν ὁ Πολάκης κατεῖχε τόν ὑπουργικό θῶκο καί ἔλεγε σ᾿ὅλα ΝΑΙ,διότι ἔτσι ἔπρεπε καί ἐπεί δή αὐτή εἶναι ἡ «φιλοσοφία» τῶν πολιτικάντηδων ὅταν κατέχουν ἐξουσία,βρέθηκαν κάποιοι νά θυμηθοῦν πώς πρίν ἐνταχθεῖ στόν συριζα ὁ Πολάκης καί μάλιστα ἐκεῖνα τά χρόνια τῶν ἀγανακτισμένων καί τῶν «λαϊκῶν ἀντιδράσεων» ( βλέπε μαζώματα σέ πλατεῖες καί λόγια τοῦ ἀέρα) τό κόμμα πού τοῦ «ἔκανε» ( ὅπως ἕνα παντελόνι ἄς ποῦμε...) ἦταν τό ΕΠΑΜ τοῦ Καζάκη. Ἔτσι ἔγινε μέλος του. Ἄ ναί,εἶχε πέραση τότε ὁ Καζάκης ἀλλά ὄχι τέτοια ὥστε νά μποῦν θεμέλια γιά προοπτική μελλοντική ...

ἀπό ἐδῶ

Ὅταν τό κατάλαβε ( ἤ μήπως αὐτός ἦταν ὁ ῥόλος του ; ) ὁ Πολάκης, πού τότε ἦταν Δήμαρχος Σφακίων ἀλλά ἤθελε ἀκόμη πιό ψηλά νά πάῃ ( πέρα κι᾿ἀπό τόν Ψηλορείτη ) βρέθηκε ἐν μία νυκτί στό συριζα ! 

Τό περίεργο εἶναι πώς αὐτοί πού «ἀπεκάλυπταν» τό ποῦ βρισκόταν πρό τοῦ συριζα,ὁ σφακιανός «ἀντάρτης» ( καλό τό ἔργο...) τό παρουσίαζαν λές καί βρισκόταν σ᾿ἕνα χῶρο ὁ ὁποῖος πολιτικά βρισκόταν στήν ἀντίθετη πλευρά. Ἀπεναντίας ἐπρόκειτο γιά τάλε κουάλε ἀλά συριζα. Ἐκτός ἴσως μόνον τῆς θέσεώς του περί ἐθνικοῦ νομίσματος. Μέ ἄλλα λόγια ἕνα κομμούνι εἶναι καί ὁ Καζάκης ὁ ὁποῖος ἐπελέγη ἀπό τό Σύστημα,νά παίξῃ τόν ῥόλο του κι᾿αὐτός,ὡς διχτάκι μήπως κάποιο «πρόβατο τούς ξεφύγει σέ λάθος μαντρί» ! 

Ὅταν ἔπαιξε τόν ῥόλο του σωστά ὁ ...πολύς Πολάκης,πῆγε ἐκεῖ πού ἔπρεπε ὥστε νά λάβῃ τήν ἀνάλογον ἀμοιβή.

Ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον,μιά καί ἀσχοληθήκαμε μέ τόν Καζάκη,νά ξαναθυμηθοῦμε τήν θέσιν του περί τοῦ ποιός εἶναι Ἕλλην : 


« ... Ἕλληνας εἶναι ἐκεῖνος πού μένει σ᾿αὐτό τόν τόπο,δουλεύει γι᾿αὐτό τόν τόπο κι᾿ἔχει συνδέσῃ τήν μοῖρα του μ᾿αὐτό τόν τόπο.

Σύνταγμα τοῦ 1843,ἄρθρο 9.

Ἕλληνας εἶναι ὅποιος ἐπενδύει σ᾿αὐτή τήν χώρα,τό μέλλον τό δικό του,τό μέλλον τῶν παιδιῶν του,ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς. 

Ὁ Ῥῆγας ἔλεγε : « Ἕνας εἶναι ὁ αὐτοκράτωρ λαός,ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς ἄν εἶναι Σέρβος,ἄν εἶναι Τοῦρκος, ἄν εἶναι Βούλγαρος,ἄν εἶναι Ἀρβανίτης ἤ ἄν εἶναι Ἕλληνας ἀλλά ἕνας εἶναι ὁ λαός

 Ὁ Αὑτοκράτωρ λαός,ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Ἔτσι λέμε κι᾿ἔτσι ἀπαντᾶμε κι᾿ἐμεῖς : Ἕνας εἶναι ὁ λαός ἀνεξάρτητα τό τί πιστεύει ἤ ἀνεξάρτητα ποιά εἶναι ἡ καταγωγή του. Αὐτό πᾶμε νά πετύχουμε. Αὐτό εἶναι τό ζήτημά μας. Καί πρέπει νά ἔχουν ἀκριβῶς,ἐπεί δή ἔχουν καταθέσει τήν ζωή τους ὁλόκληρη σ᾿αὐτή τήν χὠρα,τά ἴδια δικαιώματα, μέ τόν ἴδιο τρόπο συμπεριφοράς, μέ τήν ἴδια στάση μέ ὅλους τούς ὑπολοίπους Ἕλληνες πολίτες...» 

Ὅταν λοιπόν βλέπετε τήν φωτό τοῦ Ῥήγα νά φιγουράρῃ δῖπλα-δῖπλα σέ Λένιν,Στάλιν,Τσέ καί λοιπούς «συγγενεῖς» νά ξέρετε πώς δέν τόν ἔχουν οἰκοιοποιηθεῖ τυχαίως τά κομμούνια. Ὅπως καί τήν φοιτητική παράταξιν πού εἶχαν ἐπιλέξει σχεδόν στό σύνολό τους οἱ πολιτικάντηδες πού ἐδῶ καί 50 χρόνια μᾶς ἐξουσιάζουν. Καθόλου τυχαίως. Κρατῆστε τήν φρᾶσιν πού ἐπαναλαμβάνει δίς καί μέ ἔμφασιν,ὁ Καζάκης «Αὐτοκράτωρ Λαός». 

Δέ νομίζω πώς χρειάζονται ἐπεξηγήσεις. Ὅλοι γνωρίζετε τί σημαίνει αὐτοκρατορία. Μόνον πού σήμερα δέν ὑπάρχουν πλέον αὐτοκρατορίες ἄρα ὅταν ἀποδέχεσαι τό «αὐτοκράτωρ λαός» ἀποδέχεσαι καί αὐτό πού ἔλεγε ὁ Ῥήγας καί υἱοθετεῖ ἀπολύτως ὁ Καζάκης καί βεβαίως κάθε κομμούνι εἴτε εἶναι κατακόκκινο εἴτε ροζουλί...

  « Ἕνας εἶναι ὁ αὐτοκράτωρ λαός,ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς ἄν εἶναι Σέρβος,ἄν εἶναι Τοῦρκος, ἄν εἶναι Βούλγαρος,ἄν εἶναι Ἀρβανίτης ἤ ἄν εἶναι Ἕλληνας ἀλλά ἕνας εἶναι ὁ λαός. »

Καί ὅπως ἔλεγε κι᾿ὁ Καζάκης μέ τόν ὁποῖο συμπορεύτηκε πολιτικῶς ὁ Πολάκης,πρό τοῦ συριζα : Αὐτό πᾶμε νά πετύχουμε. Αὐτό εἶναι τό ζήτημά μας.   

 Ἔ νομίζω πώς κι᾿ἐσεῖς καταλαβαίνετε ποιό εἶναι τό ζήτημα γιά τόν Πολάκη καί τί θέλει νά ἐπιτύχῃ. Σίγουρα μέ τίς τελευταῖες δηλώσεις -«ἀποκαλύψεις» του ἐπέτυχε, πρῶτον : Νά φύγῃ ἀπό τό κάδρο ὁ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ Παππᾶς ( ὁ ὁποῖος συμμετέχει κανονικότατα στό ψηφοδέλτιο συριζα,ὅπως ἀνεκοινώθει), δεύτερον νά λάβῃ μέσῳ πιθανῆς ἐκλογῆς του στήν ἐξουσία,ἀπό τόν λαό τήν ἄδεια νά ξηλώσῃ τούς «διεφθαρμένους» ἐκ τῶν θεσμῶν ὥστε νά κάνῃ τήν «δεύτερη φορά Ἀριστερά» αὐτό πού τοῦ ξέφυγε τήν «πρώτη φορά Ἀριστερά». Ποιό ; Μά τό εἶπε προσφάτως σέ κομματική ἐκδήλωσιν ἡ Τασία Χριστοδουλοπούλου : 

Η Χριστοδουλοπούλου, μιλώντας σε κομματική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε «δικούς μας ανθρώπους» στη Δικαιοσύνη και τη Δημόσια Διοίκησηκατ' αντίστιξη με τους «πρασινοφρουρούς», όπως τους αποκάλεσε, για τη δεύτερη φορά Αριστερά...( ἐδῶ)

Καί βεβαίως νά θυμίζουμε ἐπεί δή ἡ μνήμη τῶν Ἑλλήνων εἶναι κοντή, γιά νά μήν πῶ τίποτε ἄλλο. 

Ἀπό τά λεγόμενα Καλογρίτσα, στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς,τό πόρισμα τῆς ὁποίας ἔστειλε σέ δίκη τόν Παππᾶ ὅπου κατεδικάσθη παρέα μέ τόν Καλογρίτσα,πού ἔχουν μέσα καί Πολάκη :

https://www.ethnos.gr/Politics/article/157705/kalogritsassepolakheisaiboyleythsmetaleftamoy

Ἄν τε πού θά μᾶς βγῆ καί τιμητής ὁ Πολάκης,ὁ ψευτόμαγκας γύφτος.

Ἐπίσης νά θυμίσουμε καί γιά τό θέμα τῆς κλέφτρας ὀπιομανοῦς ξαδέλφης του,τῆς ἀναισθησιολόγου τοῦ βενιζέλειου,πού ἔγινε αἰτία θανάτου μίας 4χρονης ; Τί ἔκανε ὁ τότε ὑφυπουργός Ὑγείας Πολάκης ; Μά τήν κάλυψε...

Ὅμως πρό ἑνός ἔτους διετάχθη νέα ΕΔΕ γιά ᾿δαὐτη. Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό; πώς ἡ ἐξαρτημένη κλέφτρα ὀπιούχων φαρμάκων,ἀπό τό 2015 πού τήν ἔπιασαν στά πράσα,ἦταν ἀκόμη στήν θέσιν της.

https://www.protothema.gr/greece/article/1203348/nea-ede-gia-tin-xadelfi-polaki-ti-deihnoun-ta-stoiheia/

Καί τί ἔλεγε γιά τήν  προδοτική συμφωνία τῶν λιμνῶν ; 

-ΟΛΟΙ ,πλην κολλημένων ακροδεξιών και σκληρών εθνικιστικών κύκλων που ονειρεύονται εκστρατείες για κατάληψη εδαφών και κόκκινη μηλιά θέλουν να ψηφιστει η συμφωνία ...

Εἶδες ὁ «ἀντάρτης τῶν Σφακίων » ; 

"Σαμπάνια,χαβιάρι καί Βελουχιώτη Ἄρη" Διότι ἔτσι ἔχουν μάθει τά κομμούνια,στήν πολυτέλεια !!! ( φωτό


Ἡ Πελασγική

3 σχόλια:

 1. 1989: Οταν Συμμορίτες της ΚΝΕ εφορμούσαν σε εκδήλωση για την Βόρειο Ηπειρο με επικεφαλής τον “αλητ@ρ@” Πολάκη!
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1989: «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΦΑΣΙΣΤΑ, ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ», ΦΩΝΑΖΕ Ο ΚΝΙΤΗΣ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ!..
  https://www.stoxos.gr/2017/07/1989.html

  ΣΥΦΙΛΙΆΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΙΆΡΗΔΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αληθεια πιστεύεις πως υπάρχει πάνω απο ένα 2% των ψηφοφόρων και των ιδιοκτητών ιστοτόπων που μπορούν να σκεφτούν όπως εσύ;
  Να γιατί οι ευραίοι εφεύραν τις εκλογές
  ΖΗΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΖΗΤΩ ΔΕΞΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί γράφεις τούς ἑβραίους μέ -υ ; Ὑπάρχει κάποιος λόγος ;

   Γιατί "τρῶς" τά ἄρθρα ; Ὑπάρχει κάποιος λόγος ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή