" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Ἄλλο ἕνα « Προσωρινό φαινόμενο» ;


Ἡ πρώτη εἴδησις πού διάβασα σήμερα ἦταν σχετική μέ τό κίνημα Ἀγροτῶν-Πολιτῶν πού ἀνεδείχθη πρῶτο στίς πρόσφατες Ὁλλανδικές ἐκλογές. ( Εἴχαμε ἀναφερθεῖ σχετικῶς ἐχθές, ΕΔΩ)   Καί τί ἔλεγε ἡ εἴδησις αὐτή ; Δέν εἶναι καί τόσο δύσκολο νά τό φανταστῆ κανείς. Γιά σκεφτεῖτε,πῶς θ᾿ἀντιδροῦσε τό Σύστημα σέ κάτι μή ἀναμενόμενο κατά τά σχέδιά του ; Ἁφοῦ δέν θά μποροῦσε πλέον νά "βάλλει τό χέρι του" στά ἐκλογικά ἀποτελέσματα ἡ ἑπόμενη κίνησις εἶναι ἡ δυσφήμησις. 

Διαβάζουμε λοιπόν : 

Το Ολλανδικό Κίνημα του Αγρότη είναι μια Δημιουργία της Χημικής Βιομηχανίας, είναι ο Ολλανδικός Δούρειος Ίππος

Το BBB ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2019, με τη συνεργασία της εταιρείας μάρκετινγκ ReMarkAble. Αυτή η εταιρεία μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικούς παίκτες στη βιομηχανία τροφίμων μεταξύ των πελατών της. Για παράδειγμα, η εταιρεία Bayer-Monsanto (η Bayer κατέχει τη Monsanto) είναι σημαντικός πελάτης της ReMarkAble.

Ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης και διευθυντής μάρκετινγκ της ReMarkAble, είναι επίσης γραμματέας και ταμίας στο BBB. Μαζί με άλλους εργαζόμενους, συμμετείχαν ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του BBB.

Το BBB έχει λάβει δωρεές από τη ReMarkAble από το 2019, συνολικού ύψους 174.0001 ευρώ. Από το ποσό αυτό, η BBB δήλωσε 160.000 ευρώ στη σελίδα της στο Facebook.

Η διεύθυνση του BBB είναι η ίδια με τη διεύθυνση του γραφείου επικοινωνίας της Bayer Monsanto στην Ολλανδία: Groningerstraat 21, 7418 BX Deventer.

Τι να περιμένουμε από το Κίνημα Αγρότη-Πολίτη; Η απάντηση είναι: τίποτα.

Η πολιτική για το άζωτο πλαισιώνεται στην παγκοσμιοποιημένη κλιματική ατζέντα, η οποία με τη σειρά της απορρέει από την Ατζέντα 2030 και τους λεγόμενους «στόχους βιώσιμης ανάπτυξης». 

Η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 μπορεί να καθυστερήσει ελαφρώς, αλλά η διαδικασία θα συνεχιστεί. Η τελευταία παράγραφος της παρακάτω έκθεσης αναφέρει ήδη «ότι το σχέδιο χρειάζεται απλώς τελειοποίηση».

Στήν συνέχεια ἀναλύει ὁ ἀρθρογράφος τό σχέδιον ἀφανισμοῦ τῶν ἀγροτῶν,τήν δημιουργία τῶν Tristate City


 
ένα είδος σούπερ πόλης 30 έως 40 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, στην οποία δίνεται αστικός ρόλος στις Κάτω Χώρες, στις περιφέρειες των Βρυξελλών και της Αμβέρσας (Βέλγιο) και στην περιοχή του γερμανικού Ρουρ. Σε αυτό το σχέδιο, δεν υπάρχει χώρος για τους αγρότες. 

Σχεδόν όλοι οι δυτικοί ηγέτες εφαρμόζουν την Ατζέντα 2030. Αυτή η ατζέντα είναι έργο των Ηνωμένων Εθνών, σε στενή συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF)...

ἀπό τόν Steven Herman γιά τό henrymakow.com

Τί καταλαβαίνετε ἀπ᾿ὅλο αὐτό ; Ἐγώ θά κάνω λόγον γιά ἕνα μόνον : Ἀφοῦ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τό 2019 σίγουρα δέν εἶναι κάτι καινοφανές. Ὑπῆρχε χρόνος γιά ὅσους ἐνδιαφέρονταν νά ψάξουν,νά βροῦν καί νά δημοσιοποιήσουν ὅλα ὅσα ὕποπτα παραπάνω ἐπισημαίνονται. Ἐπίσης ὑπῆρχε ἄφθονος χρόνος ( τέσσερα χρόνια) ὥστε νά πληροφορηθοῦν τήν παγίδα οἱ ἀγρότες καί νά μήν τό ἐνισχύσουν μέ τήν συμμετοχή τους καί τήν ψῆφο τους ἐν τέλει. 

Ὑπῆρχε ὁ χρόνος νά "ξεγυμνώσουν" τόν κάθε ἕναν ἀπό τούς ἐπικεφαλής τοῦ κινήματος ὤστε νά μήν τούς ἀφήσουν περιθώρια παραπλάνησης τῶν ἀγροτῶν καί τῶν πολιτῶν πού πλαισιώνουν τό κόμμα καί κυρίως ὑπῆρχε ἄπλετος χρόνος νά δημιουργήσουν,οἱ ἀγρότες τοὐλάχιστον πού ἄμεσα θίγονται ἀπό τίς παγκοσμιοποιητικές πολιτικές, νά δημιουργήσουν λοιπόν ἕνα ἄλλο καθαρό κι᾿αὐθεντικό κίνημα ὥστε νά μήν πέσουν στήν παγίδα τοῦ " Δούρειου Ἴππου" τοῦ ΒΒΒ ! Μέ τέτοια στοιχεῖα ὅπως αὐτά πού ἐπικαλεῖται ὁ ἀρθρογράφος μᾶλλον πανεύκολο θά ἦταν ν᾿ἀποκαλυφθῇ ὁ ὕποπτος ῥόλο τους

Καί τό ἐρώτημα εἶναι : Γιατί δέν τό ἔκαναν ἐπί 4 χρόνια καί ἄφησαν νά φθάσῃ ἐδῶ πού ἔφθασε ὥστε ν᾿ἀναδειχθῇ πρῶτο κόμμα ; 

Καί γιατί μέ τόση σιγουριά ἐπισημαίνει ὁ κ. ΧέρμανΗ εφαρμογή της Ατζέντας 2030 μπορεί να καθυστερήσει ελαφρώς, αλλά η διαδικασία θα συνεχιστεί. Η τελευταία παράγραφος της παρακάτω έκθεσης αναφέρει ήδη «ότι το σχέδιο χρειάζεται απλώς τελειοποίηση».

Ποιόν θέλει ἤ ἐπιδιώκει νά πείσῃ γιά τήν  "ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΗ δύναμιν τῆς παγκόσμιας ἐξουσιαστικῆς ἐλίτ" ;
Ποιόν προσπαθεῖ ν᾿ἀπογοητεύσῃ ὥστε νά διαπιστὠσῃ τό  μάταιο τῶν ὅποιων ἀγώνων ; Τι να περιμένουμε από το Κίνημα Αγρότη-Πολίτη; Η απάντηση είναι: τίποτα.)

Τούς Ὁλλανδούς ; Ἔ ὄχι ! Αὐτοί γνωρίζουν ἀπό πρῶτο χέρι ποιός εἶναι ποιός καί τί ῥόλο παίζει. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή,ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 πού ἱδρύθηκε τό Κίνημα ΒΒΒ. Συνεπῶς κάποιοι ἄλλοι εἶναι οἱ ἀποδέκτες τοῦ ἀνωτέρῳ μηνύματος ἀπό τό θέμα τοῦ κ. Χέρμαν. Καί μιά καίτό θέμα δημοσιεύεται σέ διαδικτυακό ἐνημερωτικό μέσον τῶν ΗΠΑ, φαίνεται ξεκάθαρα ποιούς ἀφορᾷ  ; Διότι οἱ ἀγρότες τῶν ΗΠΑ εἶναι μεγάλη δύναμις ! Πολύ μεγάλη δύναμις πού ἀνήκουν στήν συντριπτική τους πλειοψηφία στόν συντηρητικό χῶρο. Ἡ προσπάθεια τῆς ἀπογοητεύσεως πώς ὅλα εἶναι μάταια μπροστά στήν δύναμιν τοῦ κάθε Σβάμπ ἤ Σόρος εἶναι τό ζητούμενον. 

Γιά τήν Εὐρώπη πάντως δέν πολύ σκοτίζονται. Μᾶλλον τήν θεωροῦν τοῦ χεριοῦ τους,ἀπολύτως

Τό θέμα εἶναι θά γίνῃ ὅπως σχεδιάζουν νά βάλλουν σ᾿ἐφαρμογή τό σχέδιο δυσφήμισις ; Εἶναι οἱ Εὑρωπαῖοι ὅπως πιστεύουν εὐκολοχειραγωγούμενοι ; 

Γιά νά ᾿δοῦμε,διότι καθώς φαίνεται πρός τό παρόν,ὁ τρόμος ἀφορᾷ τήν δική τους πλευρά ἀφοῦ δέν πρέπει νά ξεφεύγῃ τίποτε ἀπό τά δικά τους χέρια! 
«Σαφῶς, θεωρῶ ὅτι ἡ διακυβέρνηση Τράμπ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τόν κόσμο. Ἀλλά τό θεωρῶ ὡς ἕνα καθαρά προσωρινό φαινόμενο πού θά ἐξαφανιστεῖ τό 2020 ».

Τούς εἶχε ξεφύγει,κι᾿ἐκεῖνος.Καί σήμερα... « Προσωρινό φαινόμενο» ...Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου