" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Γιατί εἶναι ἀρρώστια

 

Σάμ Μπρίντον, πρώην ἀξιωματοῦχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐνέργειας ὑπό τήν κυβέρνηση Μπάϊντεν, ἐξευτελίστηκε ξανά ἀφοῦ μία σχεδιαστής μόδας,ἀπό τό Χιοῦστον ἀποκάλυψε ὅτι ὄχι μόνο της εἶχε κλέψει τίς ἀποσκευές της, ἀλλά εἶχε φορέσει καί δημόσια τίς δημιουργίες της, πού προορίζονταν γιά ἐπίδειξη μόδας.

Ὁ Μπρίντον ἔχει πιαστεῖ νά κλέβει ἀποσκευές ἀπό ἀεροδρόμια στό παρελθόν( σημ. Πελασγ. ἔχουμε γράψει σχετικῶς ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶκαί ἤδη ἀντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης γιά τίς κλοπές γιά τίς ὁποῖες ἔχει κατηγορηθεῖ.

Σέ μία ἄλλη περίπτωση, ὁ Μπρίντον κατηγορήθηκε γιά κλοπή ἀποσκευῶν  μίας Τανζανῆς σχεδιάστριας μόδας ὀνόματι Asya Idarous Khamsin.


Ἡ Khamsin, μιά σχεδιάστρια μέ ἕδρα τό Χιοῦστον, ἔχασε μιά τσάντα γεμάτη μέ 30 εἰδικά κατασκευασμένα, πρωτότυπα κομμάτια σέ ἕνα ἀεροδρόμιο τῆς Οὐάσιγκτον DC τόν Μάρτιο τοῦ 2018. Ἀφοῦ ἔχασε τά συγκεκριμένα κομμάτια, ἡ Khamsin ἀναγκάστηκε νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν ἐπίδειξη μόδας μία ἐκδήλωση γιά τήν ὁποία εἶχε ταξιδέψει εἰδικῶς γι᾿αὐτήν 
ἀπό τήν Τανζανία.

Χρόνια ἀργότερα, τά φορέματα ἐπανεμφανίστηκαν μυστηριωδῶς,στήν κρατική τηλεόραση φορῶντας τα ὁ πρώην ἀξιωματοῦχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐνέργειας Σάμ Μπρίντον. Ἡ Khamsin ἔπεσε πάνω σέ μερικές φωτογραφίες τοῦ/τῆς Brinton καί ἀναγνώρισε ἀμέσως τά πρωτότυπα κομμάτια της.


«Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2022 εἴδαμε στό Fox News σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἀποσκευῶν τοῦ Σάμ Μπρίντον καί εἴδαμε τά ἐξατομικευμένα σχέδιά μου [φορεμένα] ἀπό τόν Σάμ Μπρίντον», εἶπε ἡ Χάμσιν. «Ὦ Θεέ μου, σοκαρίστηκα».


«Ἀναρωτιόμουν πῶς αὐτό τό ἄτομο πῆρε τά εἰδικά κατασκευασμένα φορέματά μου... καί τά φοροῦσε χωρίς φόβο προβάλλοντάς τα δημόσια», πρόσθεσε. «Δέν τόν κατηγορῶ ὡς κλέφτη, ἀλλά [ὑπάρχουν] ἐρωτήσματα πού πρέπει νά ἀπαντηθοῦν ἐδῶ».

«Αὐτό πού χρειάζομαι εἶναι δικαιοσύνη τώρα. Καί πιστεύω ὅτι ὑπάρχει δικαιοσύνη».

Ἡ Khamsin ἀποκάλυψε ὅτι δέν ὑπῆρξε καμία προσπάθεια ἐπικοινωνίας μαζί της ἀπό τόν Brinton.

Στή συνέχεια, ὁ σύζυγός της μίλησε γιά τίς δυσκολίες πού ὑπέστη ἡ γυναῖκα του μετά τήν κλοπή τῶν ρούχων της ἀπό ἕναν κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο.

«Αὐτό εἶναι τό πάθος της. Τό ἔκανε αὐτό γιά σαράντα χρόνια, καί ξαφνικά κάποιος τρέχει μέ τό σχέδιό σου, ἕνα ἔργο τέχνης. Εἶναι ὀδυνηρό», εἶπε.

Ἀπό συνέντευξη πού ἔδωσε στόν Τάκερ Κάρλσον τοῦ FoxNews, διαβάζουμε ἐδῶ.


Λοιπόν δέν χρειάζονται πολλά λόγια,τά ἄτομα εἶναι ἄρρωστα. Ὅμως τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς προωθοῦν εἴτε γιά τήν πραγματοποίησιν τῆς προπαγάνδας τους εἴτε σέ θέσεις κυβερνητικές,ὅπως ἔχει κάνει ἡ κυβέρνησις Μπάϊντεν μέ πολλούς ἀπό ᾿δαύτους. Τό Μπρίντον ἦταν γνωστό γιά τίς παράνομες πράξεις του ἀπό τό 2018. Κι᾿ὅμως ὁ Μπάϊντεν ( οἱ καμπαλιστές πού τόν χειραγωγουν δῆλα δή) τόν τοποθέτησε σέ πολύ σημαντική θέσιν ( ἐδῶ

Αὐτή ἡ ἀρρώστια,πού πλέον εἶναι τόσο καταφανής δέν θά ἔλεγα πώς χρειάζεται θεραπεία. Ὄχι,ἄλλο πρᾶγμα χρειάζεται καί νομίζω πώς τό καταλαβαίνουν ὅλοι. Ὅλοι οἱ λογικοί ἄνθρωποι, ἐννοεῖται. 

Τώρα ὅμως,πού δυστυχῶς γιά τήν ἀνθρωπότητα,ἔχουν τό πάνω χέρι αὐτά, μέσῳ τῶν χεραγωγῶν τους, ὁ μέγας κίνδυνος ἀφορᾷ τά παιδιά. Ὄχι ἁπλῶς ἐπεί δή εἶναι εὐάλωτα,λογικό εἶναι αὐτό,ἀλλά διότι τά φουκαριάρικα μεγαλώνουν σ᾿ἕναν κόσμο πού ἡ ἐκπαίδευσις τό μόνον πού δέν εἶναι, εἶναι οἱ βασικές σπουδές. Μεγαλώνουν σ᾿ἕναν κόσμο ὅπου ἀκόμη καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἐκκλησίας,αὐτό ἀφορᾷ τόν ρωμαιοκαθολικισμό,ἀκολουθοῦν κατά γράμμα τήν παγκοσμιοποιητική ἀτζέντα καί κατά συνέπεια ἡ ἀποδόμησις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία πραγματικότης ἄρα οὔτε κι᾿ἀπό ἐκεῖ μποροῦν τά παιδιά νά βροῦν βοήθεια. Μεγαλώνουν σ᾿ἕναν κόσμο ὅπου ἡ δικαιοσύνη ἔχει κλειστά μάτια σ᾿ὅ,τι νοεῖται παράδοσις,ἀξίες,ἡθική καί γενικότερα ὅλα ὅσα στήριζαν μέχρι χθές τόν δυτικό πολιτισμό. Συνεπῶς ἡ ἀντιστροφή τῶν πάντων βρίσκει χέρι βοηθείας ἐκεῖ καί ὄχι βεβαίως ἕνας ἄνθρωπος συνετός καί λογικός πού προσφεύγει στήν δικαιοσύνη γιά νά προστατέψῃ τά παιδιά του ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλική προπαγάνδα. 

Εἶναι λοιπόν ἀπροστάτευτα τά παιδιά καί μόνον μία ἐθνική κυβέρνησις στά κράτη πού ἔχουν πέσει στά νύχια τῶν νεοταξιτῶν- καμπαλιστῶν,μόνον μία ἐθνική κυβέρνησις πού θά νοιαστῇ γιά τό μέλλον τοῦ Ἔθνους της μπορεῖ νά προστατεύσει τά παιδιά πού ἀποτελοῦν τό μέλλον τῆς Ἀνθρωπότητος. Ὅπως ἔχουν ἤδη κάνει Ῥωσσία καί  Οὐγγαρία.  Ἄν δέν τά προστατεύσουν,ἄν παραμείνουν τά πράγματα ἔτσι,δυστυχῶς δέν θά μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά ἕναν κόσμο ὅπως τόν ξέραμε μέ πρωταγωνιστή τόν Ἄνθρωπο ἀλλά γιά ἕνα δυστοπικό μέλλον ὅπου οἱ μηχανές καί ἡ τεχνητή νοημοσύνη θ᾿ἀντικαταστήσουν τί ; ...........................

Ὅλα ξεκινοῦν λοιπόν,ἀπό τήν ἀρρώστια πού τρώει αὐτά τά ὄντα. Πρέπει νά τελειώνει μία καί καλή ἡ κοινωνία μέ ᾿δαύτα, ἀρκεῖ νά τό ἀποφασίσῃ...


Ἡ Πελασγική

16 σχόλια:

 1. Έχουμε και λέμε: Ένας γκέι που εργάζεται σε υψηλό πόστο αμερικανικού υπουργείου, έχει την γνωστή ασθένεια της κλεπτομανίας. Και είναι επικεντρωμένη σε βαλίτσες αεροδρομίων που ανήκουν σε γυναίκες σχεδιάστριες μόδας. Και τα φορέματα που βρίσκει μέσα στις βαλίτσες, τα φοράει στη συνέχεια σε δημόσιες εμφανίσεις του.
  Τί άλλο θα δούμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διότι εἶναι ἀρρώστια. Τίποτε φυσιολογικό δέν ὑπάρχει σ᾿αὐτά τα ἄτομα.
   Ἄν τό σκεφτῇ κανείς, μέ τήν λογική βρέ παιδί μου,πῶς μπορεῖ νά αἰσθάνεται ἕνας ἄνδρας πού ντύνεται μέ γυναικεῖα ροῦχα καί κανένα δέν ξεγελᾶ γιά τό φύλο του καί στήν οὐσία εἶναι ἕνα περιφερόμενο ρεντίκολο,νοιώθει καλά ; Νοιώθει ἄνετα ; Ἰκανοποιημένος ; Ἤ ούσιαστικῶς κάθε βῆμα του κουβαλᾶ καί τήν ντροπή,τόν ἐξευτελισμό,τήν γελοιότητα καί τό ξέρει πάρα πολύ καλῶς ; !

   Ἄν λοιπόν δέν νοιώθει ὅλα αὐτά ἀλλά ἀπεναντίας αἰσθάνεται μιά χαρά,δέν ὑπάρχει καμμία,μά ἀπολύτως καμμία ἄλλη ἀπάντησις ἀπό τό ὅτι εἶναι ἄρρωστος. Τίποτε ἄλλο...

   Καλημέρα ἀγαπητἐ μου Κώστα !

   Διαγραφή
 2. Ειχα πελατη τον Στυλιανο Παττακο στα Πατησια και σε μια κατ’ ιδιαν συζητηση του λεω:
  «Μπαρμπα Στυλιανε δεν τα εκανες καλα. Αφησες τους Μητσοτακηδες, τους Καραμανληδες και τους Παπανδρεηδες να φυγουν για το εξωτερικο. Επρεπε να τους παλουκωσεις.»
  Και μου απανταει με ηρεμο υφος: «Γιαννη δεν γινοταν. Θα μας τελειωναν οι εβραιοι.»

  Αυτα για την Ιστορια. Κατω το κρατος! Ζητω το Εθνος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το υδροκυανιο μαλλον δεν το ξερανε τοτε τα "παιδια", ετσι;

   ΛΟΚΙ

   Διαγραφή
 3. Καλημέρα κα Ευαγγελία σ'όλους.
  Ήθελα να σε ρωτήσω εάν βρήκες το λήμμα "πούστης" στην εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου.
  Απ'ότι θυμάμαι, περιέγραφε λεπτομερώς την ψυχοσύνθεση των τρύπιων.
  Όμως, 'μπρός σ'όλ' αυτά τα μεταλλαγμένα, μάλλον, η εν λόγω περιγραφή θά 'ναι απολύτως παρωχημένη. Και μή χειρότερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά πού μοῦ τό θύμισες. Θά σ᾿ἐνημερώσω συντόμως.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα κα Ευαγγελία σ'όλους τους Αντιφρονούντες κι αντιρρησίες Συνειδήσεως. Να κρατήσω το εδώ άρθρο για να ιδώ άν βρήκες το λήμμα;
   Επίσης νά ρωτήσω εάν, βεβαίως, το γνωρίζεις : υπάρχει κάπου η εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου στο διαδίκτυο κι αν ναί, πού; Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  3. Ὁλόκληρο τό Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό ΗΛΙΟΥ, δέ νομίζω. Οὔτε τό 30τομο οὔτε τό παλαιότερο 18τομο. Σίγουρα ὑπάρχουν οι τόμοι ΕΛΛΑΣ ( α΄β΄γ΄) τό ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ἴσως καί τό ΣΥΜΠΑΝ.

   Γιάτούς τόμους ΕΛΛΑΣ μπορεῖς νά τούς βρεῖς ἐδῶ : https://derkamerad.com/2015/01/31/downloads-%CE%B9%CF%8E%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80/

   Ἀξίζει τόν κόπο διότι εἶναι ὅλη ἡ Ἑλληνική Ἱστορία ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι τήν μεταπολίτευσιν ( κάπου μέχρι τό 1975 ἤ ᾿76,νομίζω )

   Ὅσο γιά τήν λέξιν πού λέγαμε,δέν ὑπάρχει ὡς τέτοιο λῆμμα,ἀλλά ὡς ὁμοφυλοφιλία βρῆκα αὐτό :

   https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiOyyhHCusobij86cS2gzLuYOA-gzmLF5olZSaUl74sHH2vFY9zrJQuTfue5Yi7ljkaZbTKqnFwyt_pja4yRNWvUBiEnLfryMVALucwgT3shF-ODfTfnEjxnlM4zLBA72FDQvybGj_DgPg9G5AHgzmDBvg3DywRn4LwIU5bKIL3BUVbgPsARojL4Xs/w640-h492/IMG-c5a0860d3bf4663591bda9276f23f803-V1.jpg

   Αὐτά στό 30τομο Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό ΗΛΙΟΥ. Ἄν ἐσύ τό ἔχεις διαβάσει στό παλαιότερο ( 18τομο) μπορεῖ,ἄν καί μοῦ φαίνεται πολύ πιό δύσκολο διότι ὅσο πιό παλαιά τόσο πιό αὐστηρά ἦσαν τά πράγματα ὁπότε μία λέξις ὅπως τό π-ύστης,προφανῶς καί δέν θά μποροῦσε νά συμπεριεληφθῆ στό ἐν λόγῳ λεξικό. Χωρίς βεβαίως νά εἶναι ἀπόλυτο αὐτό,ἔτσι ;

   Αὐτά ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Στήν περικοπή αὐτή ὁ Ἠσαΐας ἐλέγχει τόν Ἰσραηλιτικό λαό γιά τήν ἀποστασία του ἀπό τόν Θεό. Ὁ Ἰσραήλ ξεπέρασε καί τά ζῶα στήν ἀφροσύνη του καί τήν ἀχαριστία του πρός τόν εὐεργέτη του Θεό. Ὅλο τό ἔθνος παριστάνεται σάν ἕνα καταπληγωμένο σῶμα. Καί ὅμως ὁ λαός, παρά τό ὅτι ἔβλεπε κατεστραμμένη τήν γῆ του συνέχιζε νά ἁμαρτάνει. Ἀλλά ὁ Προφήτης μας βλέπει μέ χαρά καί ἕνα μικρό ὑπόλοιπο τοῦ λαοῦ, μιά ἐκλεκτή μερίδα, τήν ὁποία ὀνομάζει «σπέρμα», πού δέν διεφθάρη (στίχ. 9).

  Μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς περικοπῆς,


  1,2Ἄκουε οὐρανέ καί ἀκροάσου γῆ,
  γιατί ὁ Κύριος θά λαλήσει:
  Παιδιά μεγάλωσα καί ἀνέθρεψα,
  ἀλλά αὐτά μέ ἀρνήθηκαν.
  3Τό βόδι γνωρίζει τόν ἰδιοκτήτη του
  καί ὁ ὄνος τήν φάτνη τοῦ ἀφέντη του·
  ὁ Ἰσραήλ ὅμως δέν μέ ἐγνώρισε
  καί ὁ λαός μου δέν μέ ἀγάπησε.
  4Ἀλλοίμονό σου ἔθνος ἁμαρτωλό,
  λαέ φορτωμένε μέ ἁμαρτήματα,
  πονηρό σπέρμα, διεφθαρμένοι υἱοί!
  Ἐγκαταλείψατε τόν Κύριο
  καί ἐξοργίσατε τόν ἅγιο τοῦ Ἰσραήλ.α
  5Γιατί θέλετε νά κτυπηθεῖτε ἀκόμα
  μέ τό νά συνεχίζετε νά ἁμαρτάνετε;
  Ὅλο τό κεφάλι (τοῦ ἔθνους) πονάει
  καί ὅλη ἡ καρδιά του εἶναι καχεκτική.
  6Ἀπό τά πόδια μέχρι τό κεφάλι
  δέν εἶναι τίποτε τό γερό·
  (τό σῶμα τοῦ ἔθνους) δέν ἔχει (ἐδῶ) τραύματα,
  (ἐκεῖ) πληγές ἤ (ἐκεῖ) κτυπήματα μέ πύον.
  (Ὅλο τό σῶμα εἶναι μιά ὁλόκληρη πληγή).
  Δέν εἶναι, λοιπόν, δυνατόν νά (τοῦ) βάλουμε κατάπλασμα,
  λάδι καί ἐπίδεσμους.β
  7Ἡ χώρα σας ρημώθηκε, οἱ πόλεις σας κάηκαν·
  τούς ἀγρούς σας τούς κατατρώγουν ξένοι μπροστά στά μάτια σας·
  ρημώθηκαν κατεστραμμένα ἀπό ξένους λαούς.
  8Ἡ Σιών (ἡ Ἱερουσαλήμ) θά ἐγκαταλειφθεῖ σάν σκηνή στό ἀμπέλι
  καί σάν καλύβα στό μποστάνι,γ
  σάν πόλη πού πολιορκεῖται (ἀπό ἐχθρούς).
  9Κι ἄν ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων
  δέν μᾶς ἄφηνε ἕνα μικρό ὑπόλοιπο (δικῶν του ἀνθρώπων),
  θά γινόμασταν σάν τά Σόδομα καί ὅμοιοι μέ τά Γόμορρα.

  α. «Ἐστράφησαν εἰς τά ὀπίσω», λέγει τό Ἑβρ. στό τέλος τοῦ στιχ.

  β. Ὁ στίχος στό Ἑβραϊκό ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἀπό τό πέλμα μέχρι τό κεφάλι δέν εἶναι τίποτε τό ὑγιές σ᾽ αὐτόν· τραύματα, μώλωπες καί νωπά κτυπήματα· δέν ἐστίφθηκαν, δέν ἐπιδέθηκαν οὔτε ἀνακουφίστηκαν μέ λάδι».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν υποθέσουμε οτι κάποιος απ αυτούς μετανόησε (εξαίρεση )
  H Θεραπεία γινεται ως εξης
  κατήχηση ωστε να γίνει ορθόδοξος
  Εξορκισμοί εν συνδυασμώ αυστηρής νηστείας
  Βάπτιση
  κατόπιν ολα οκ
  Ματθ. 17,21       τοῦτο δὲ τὸ γένος ( δαιμόνων) οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή "συνταγή" νομίζω...
   Ἄν γίνῃ μέ τό ζόρι θά ἔχῃ ἀπόδοση ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 6. https://www.iolaos-lapisphilosophorum.net/post/2018/02/24/baphomet

  Αφου πιστεύουν στον Μπαφομετ - θεο τραβεστί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. https://dimpenews.com/2023/03/15/%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%bb%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%ad%ce%b2%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%83%ce%ad/

  πανω που λέγαμε για αβαπτιστους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μά ὁ Ζελένσκυ εἶναι ἑβραῖος. Δέν τό κρύβει ΚΑΘΟΛΟΥ !

   Ἄλλως τε γιά τούς ὁμοφύλους του δουλεύει ἀκατάπαυστα. Τό ὄνειρό τους προσπαθεῖ νά κάνῃ πραγματικότητα. ΚΑί τοῦ τό ἀναγνωρἰζουν τόσο οἱ τοῦ Ἰσραήλ ὅσο καί οἱ κρυμμένοι πίσω ἀπό τήν κυβέρνησιν ΗΠΑ σιωνιστές.

   Αὑτός κάνει τήν δουλειά του,οἱ ἀπό ἐδῶ ( τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως ) τί κάνουν ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γρηγόριε.

   Διαγραφή