" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Μιχαλόπουλος : «Ἀπό τήν ἐποχή τῶν Πελασγῶν ἡ συγκοινωνία Ἀμερικῆς καί Ἑλλαδικοῦ χώρου ἦταν κάτι σύνηθες,εὐνόητο...»

Μία ὁμιλία ὅπου πραγματικῶς ἀκούστηκαν ἄκρως ἐνδιαφέροντα πράγματα ἦταν ἡ ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ Ἱστορίας Δημητρίου Μιχαλοπούλου στό 7ο Τσακωνικό Συνέδριο τό ἔτος 2013

Ἄν καί ὅπως εἶπε στό τέλος τῆς ὁμιλίας του :  « Ἐλπίζω ἡ προσπάθειά μου γιά τήν διάνοιξιν ἑνός νέου ἐπιστημονικοῦ μετώπου ν᾿ἀποδειχθῇ ἐπιτυχής...» 

Κύριε Μιχαλόπουλε,ἄν κι᾿ἔχουν περάσει 9 χρόνια ἀπό τότε,ἀκόμη γίνεται κουβέντα γιά τό ἄν ἡ Γῆ εἶναι ἐπίπεδη καί ὄχι σφαιρική,ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τά γραπτά τῶν Σοφῶν Προγόνων μας,ἐδῶ καί 2500 χρόνια ! 

Ἐν κατακλείδι εὐχαριστοῦμε πολύ τόν καθηγητή Μιχαλόπουλο διότι κάθε φορά πραγματικῶς μᾶς προσφέρει πνευματική τροφή ! 

Εὐχαριστοῦμε καί τόν ἀγαπητό Διόδοτο γιά τό βίντεο πού δημοσίευσε καί οὐσιαστικῶς μᾶς πρόσφερε τήν χαρά ν᾿ἀκούσομε τίς πάρα πολύ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες ἀπό τόν ἐξαίρετο καθηγητή κ. Δημήτριο Μιχαλόπουλο. 

Ἐπίσης μία πολύ σημαντική πληροφορία ἀκόμη μᾶς δίνει ὁ ἀγαπητός Διόδοτος. Σημαντική καί χρησιμότατη : Τήν δ/νσιν τῆς διαδικτυακῆς σελίδος ἀπ᾿ὅπου μποροῦμε νά κατεβάσουμε καί νά διαβάσουμε ὅποιο βιβλίο τοῦ κ. Μιχαλόπουλου, ἐπιθυμοῦμε. ( ΕΔΩ)

( Τό θέμα ἀπό τόν Διόδοτο : ΕΔΩ


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου