" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Τά Σύμβολα,οἱ Γερμανοί κι᾿ὁ Καρλομάγνος ...

Α Ν Ι Ε Ρ Ο Ι ! Καταργούν στήν Αυστρία τήν αργία της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ!!! 

ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ : Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;
Σχολιάζοντας τήν ἀνωτέρῳ εἴδησιν,πρέπει νά λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν πώς ἀναφερόμενοι στήν Αὐστρία εἶναι σάν νά ἀναφερόμεθα στήν Γερμανία.Καί ἀναφερόμενοι στήν Γερμανία εἶναι σάν νά ἀναφερόμεθα στήν Φραγκία. Μπερδευτήκατε; Ἄς τό ξε-μπερδέψουμε λοιπόν.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού τόσο τό Φραγκικό βασίλειο ὅσο καί τό Γερμανικό θεωροῦσαν βασιλιά τους τόν Καρλομάγνο. Ἄλλως τε,τί ἦταν οἱ Φράγκοι τά ἔχουμε πολλάκις γράψει : μίξις γοτθικῶν φυλῶν. Ποιοί τούς ἔνωσαν ; Οἱ Μεροβίγγειοι. Ποιοί ἦσαν οἱ Μεροβίγγειοι ; Οἱ φάρες πού κατέφθασαν ἀπό τήν θάλασσα (θρῦλος Μεροβιγγίου βασιλιά-μισός ἄνθρωπος καί μισός ταῦρος,άπόγονοι τῆς Μαγδαλινῆς.Περιούσιοι,δῆλα δή),στήν νότιο Γαλλία τήν ὁποία κατέστησαν πραγματική σφηκοφωλιά !

Γιατί αὐτοί ἔτσι κάνουν πάντα. Σάν τίς γάτες,μόλις βρωμίσει ἡ φωλιά τους ἀλλάζουν καί πᾶνε σέ καινούργια. Ἀλλά δέν παύουν νά εἶναι πάντα τά ἴδια ὅντα ! Ἔτσι καί τότε,βλέποντας πώς ἡ Ῥωμαϊκή κυριαρχία καρά-βρώμισε ἄλλαξαν τήν φωλιά τους καί ἔφτιαξαν τήν Φραγκία καί ὄχι τυχαίως μέ τίς φυλές πού ἐπέλεξαν. Μ᾿αὐτό τόν τρόπο εἶχαν δημιουργήσῃ μία φωλιά πολύ ἀσφαλή καί δυνατή,τόσο σέ δύση ὅσο καί στό κέντρο καί νοτίως στήν κατεστραμένη Ῥωμαϊκή ἐπικράτεια. Μία περιοχή πού οὔτως ἤ ἄλλως ἐξουσίαζαν μέσῳ τῶν μαριονετῶν- παπῶν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας,τήν ὁποία εἶχαν ὡς ψευδοθρησκεία τους.


Στον Πάπα Φραγκίσκο το βραβείο Καρλομάγνου
Γυρνῶντας στόν Καρλομάγνο,ἄς θυμηθοῦμε,ποῦ ἔθαψαν τόν δράκο; Στό Ἄαχεν τῆς Γερμανίας,τό ὁποῖο δέν εἶχε ἐπιλέξῃ τυχαίως ὡς πρωτεύουσα τῆς ...αὐτοκρατορίας του.Γιατί,λένε,ἴσως αὐτή εἶναι ἡ γενέτειρά του.Λένε...


Ἀναφέρεται πώς, κάποιος «λόγιος καί αὐλικός» ἐκ Φραγκίας ( δέν μᾶς ἐνδιαφέρει τό ὄνομά του διότι πολύ πιθανό νά πρόκειται γιά ἀνύπαρκτο πρόσωπο,κατασκευασμένο ὅπως τόσα καί τόσα πού χρησιμοποιεῖ ἡ γνωστή ἐξουσιαστική,παγκόσμια,περιούσια οἰκογένεια-μία ἦταν καί εἶναι πάντα-),εἶχε γράψῃ :"Θα ήταν πιστεύω ανοησία να γράψει κανείς έστω και μια λέξη που να αφορά τη γέννηση και τη βρεφική, ή έστω και την παιδική ηλικία του Καρλομάγνου, γιατί δεν έχει τίποτε ποτέ γραφτεί για το θέμα αυτό και δεν υπάρχει κανένας ζωντανός που να μπορεί να δώσει πληροφορίες.(ἐδῶ)

Μήν τό ψάχνεται λοιπόν,θρῦλος κι᾿αὐτός ὅπως ὁ Μεροβίγγειος ! Λογικό,ἀφοῦ ἀπό τήν ἴδια φάρα ἦσαν καί ὅπως πάντα ἔκρυβαν τήν καταγωγή τους. Τόσο περιούσιοι ! Ἔκανε ντοῦ σ᾿ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Εὐρώπης μέ τούς ἄγριους πού εἶχε ὡς στρατιώτες κατορθώνοντας ( μέσῳ καί τῶν γάμων-10 γυναῖκες εἶχε καί 18 παιδιά-) νά φτιάξῃ μία αὐτοκρατορία μέ ὅρια,ὑπολογεῖστε,τά σημερινά κράτη τῆς κεντροδυτικῆς,λεγόμενης,εὐρώπης. Ὅλοι αὐτοί συνδέονται μέ ῥίζες προγονικές ἕως καί σήμερα.

Ὅταν λοιπόν γίνεται λόγος περί Φραγκίας,Γερμανίας,Αὐστρίας,Ὀλλανδίας,τά κρατίδια Βελγίου,Λουξεμβούργου,Μονακό νά ξέρετε πώς ἔχουμε μία καί μοναδική φάρα, ἀποκλειστικῶς ! Τά διάφορα κατά τίς ἱστορικές περιόδους,θέματα πού μπορεῖ νά δημιουργοῦνται ὡς διαφορές ἤ διενέξεις,εἶναι γιά τό θεαθῆναι. Οἱ σκοποί ὅλων τους εἶναι κοινοί καί οἱ σχέσεις τους ἀδιαίρετοι...

Γιά τόν λόγον αὐτό ὅταν θά βλέπετε κάτι πού συμβαίνει σ᾿ὅποιο ἀπό τά ἀνωτέρῳ κράτη,νά ξέρετε ὅτι ἐξυπηρετεῖ τόν ἴδιο σκοπό πού οἱ περιούσιοι ἱδρυτές τους ἔθεταν ὡς στόχο τῆς κυριαρχίας τους. Ἔτσι καθόλου ἐντύπωσιν δέν μοῦ κάνῃ ἡ τελευταία εἴδησις περί καταργήσεως τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ὡς ἀργίας,ἀπό τήν κυβέρνησι τῆς Αὐστρίας ( συγκυβέρνησι τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος,κάτι σάν τοῦ Κούλη τοῦ γουρλομάτη,μέ τό πατριωτικό,κάτι σάν τοῦ κατά-Καμμένου) πού προωθεῖ πρός ψήφισιν.


Τιμήθηκε με το «Βραβείο Καρλομάγνος» ο Εμανουέλ Μακρόν
Ἡ μεταναστευτική πολιτική τῆς ἀριστεράντζας Μέρκελ,ἡ πολιτική Μακρόν πού ἰσοπεδώνει τήν κοινωνία τῆς Φραγκίας,ἡ ἀντι-χριστιανική πολιτική τῆς Αὐστρίας καί ἡ σχεδόν καταστροφική γιά τό σύνολο τῶν ἀξιῶν τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν,πολιτική τῆς Ὀλλανδίας δέν εἶναι τυχαῖο πού ἔχουν κοινές συνισταμένες ! Ἁπλούστατα πραγματοποιοῦνται μέ ἕναν καί μόνον σκοπό : Τήν καταστροφή τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης καί τήν δημιουργία μιᾶς νέας κοινοπολιτείας στήν μορφή τῶν ΗΠΑ. Καί ὅπου ΗΠΑ βλέπετε τό μεγαλύτερο πείραμα πού ἔγινε ποτέ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἕνα πραγματικό χωνευτῆρι λαῶν,πολιτισμῶν,γλωσσῶν,ἱστορίας ἐθνῶν. Καί τό χειρώτερο ὅλων εἶναι πώς στήν Εὐρώπη θά προσπαθήσουν νά ἐπιτύχουν τό πλέον ἐφιαλτικό σενάριο. Τήν ἀπόλυτη καταστροφή τῆς λευκῆς φυλῆς. Καί χωρίς νά ἔχουν ἐπιτύχῃ τά προηγούμενα (αὐτά πού ἀναφέρθηκαν σχετικῶς μέ τίς ΗΠΑ),κάτι τέτοιο θά ἦταν μᾶλλον ἀπίθανο.

Τώρα,ποιός ν᾿ἀντισταθῇ καί μέ τί ὅπλα,ὅταν ἔχουν ἰσοπεδωθῇ τά πάντα; Ποῦ νά πιστέψῃ καί σέ ποιόν,κάποιος,ὅταν τοῦ ἔχουν θέσῃ ὡς θεό πλέον τό χρῆμα καί τίς ἀνάγκες πού μόνον μέσῳ αὐτοῦ μπορεῖ νά ἰκανοποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος;

Νομίζω,τελικῶς,πώς ἔχουν ἐπιτύχῃ τόν στόχο τους καί οἱ φωνές μας εἶναι μόνον γιά ν᾿ἀκούγονται μεταξύ μας καί νά ἔχουμε τήν ψευδαίσθησι πώς κάτι κάνουμε. Μπορεῖ καί αὐτό τό ...προνόμιο νά μᾶς τό ἔχουν ἀφήσῃ ἐπίτηδες ὥστε μέσῳ τῆς ἀπογοητεύσεως νά ἀντιληφθοῦμε τήν παντοκρατορία τους...


Διαβᾶστε : 


Ἄγγλοι,Γάλλοι,Γερμανοί καί στήν κορυφή ὁ Ἰωσήφ ! ! !

Γαλατία,Γάλλοι,Μεροβαίος καί Φραγκία


Φραγκία ἡ χώρα τοῦ ...Φωτός !


Δῆλα δή,ὁ μοναδικός πόνος τῆς Φραγκίας (Γαλλίας) εἶναι ὁ ἀντισημιτισμός; ! ! !


Κυρίαρχοι παντοῦ ! Καί στήν γνῶσιν !


Ἔχουμε νά κάνουμε μέ παράσιτα,καταλάβετέ το...


Επιστήμονες θέλουν να κάνουν μεταμόσχευση μήτρας σε άντρεςἩ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Όπως πάντα μία εμπεριστατωμένη, ουσιαστική ΚΑΙ από ιστορικής απόψεως ανάρτηση.
  Στήν φωτογραφία με τον δικέρατο πάπα, σε προτρέπουμε να ερευνήσεις με ε π ι μ ο ν ή, ποιός είναι ο καρδινάλιος στα δεξιά του Φραγκίσκου, αριστερά του όπως κοιτάμε την φωτογραφία.
  Γιά να το πάρει (κατά ένα μέρος) το ...ποτάμι, αυτός βρίσκεται ΔΙΑΡΚΩΣ δίπλα στον πάπα, σε πλήθος συναντήσεων και εκδηλώσεων. Είναι ...Αμερικανός!
  Η συνέχεια δική σου!
  Εύγε και πάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια,γιά ἀκόμη μία φορά τά καλά σου λόγια μοῦ δίνουν κουράγιο για συνέχιση τοῦ ἀγῶνος (ὅσο μπορῶ). Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,ἀπό βάθους καρδίας.

   Θά τό κυττάξω τό θέμα πού ἔθεσες,μέ τόν ἐν λόγῳ.Εἶμαι σίγουρη γιά νά τό ἐπισημαίνεις θά εἶναι πολύ μεγάλη περιούσια προσωπικότης...

   Εὐχαριστῶ.

   Διαγραφή