" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Βρέ,δέν ἔχουν μόνον ἐπιτροπές ἐλέγχου γιά τό διαδίκτυο,ἔχουν καί ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,οἱ μπολσεβίκοι! ! !


Δέν εἶναι μόνον ὁ φόβος πού θέλουν νά σπείρουν μέσῳ τῆς,ὁσονούπω,συσταθείσης ἐπιτροπῆς ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου,εἶναι καί τό ...ἐλπιδοφόρο μήνυμα πώς οἱ προσλήψεις «ξεπαγώνουν»,ἀνά τούς Δήμους τῆς ἑλλαδικῆς ! Σκωτσέζικο ντούς,ἐφαρμόζουν οἱ μπολσεβίκοι στούς ὑπηκόους τους. Ξέρουν αὐτοί...

Γιατί,σοῦ λέει,πώς θά κατευνάσουμε τίς ἀντιδράσεις ἀπό τό μέτρο τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως λόγου; Πολύ ἁπλό,δοκιμασμένο. Προσλήψεις ! Καί ὅταν ἀπευθύνεται σέ καρά-πεινασμένους ὑπηκόους,τότε εἶναι ἀ π ο λ ε σ μ α τ ι κ ό τ α τ ο ν ! 

Νά πώς συμμορφώνονται οἱ ἀτίθασοι ! Νά πώς τό βουλώνουν οἱ ἀντιδροῦντες ! 


Πουλάκης (ΣΥΡΙΖΑ): Να καταργηθεί η προσευχή στα σχολεία
Καί ἡ μεγαλύτερη πλάκα εἶναι πώς ἐπικεφαλής καί στίς δύο περιπτώσεις,τό ἴδιο ἄτομο ! Ὁ Κώστας Πουλάκης,Γ.Γ. τοῦ ΥΠΕΣ καί μελλοντικός Πρόεδρος (ἐντός μηνός) τῆς ἐπιτροπῆς ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου


Ἔλα,ἡ Γεροβασίλω ἑτοιμάζει,κιόλας,τήν ἐπιτροπή πού θά μᾶς τσουβαλιάζῃ πρός ...συμμόρφωσιν !

Παρακολουθεῖστε,τί ἐξήγγειλε,πρό ὁλίγων ὡρῶν : 


Εἶναι αὐτό πού λένε : Εἴτε μέ τό καλό εἴτε μέ τό κακό,θά βάλῃς τελικῶς μυαλό ! Καί αὐτό ἀφορᾷ,ἐσένα πού ἔχεις μάθῃ πώς τό μυαλό δέν εἶναι ἁπλῶς περιεχόμενο τοῦ κρανίου...

Βρέ τούς μπολσεβίκους ! 

Υ.Γ. Καί βεβαίως ἡ καραμέλα τοῦ ἀκροδεξιοῦ μπαμπούλα,ἀπαραίτητος ! Ἡ ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς,πού ὅπως εἶπε «χτυπάει τό καμπανάκι τῶν ...προοδευτικῶν δυνάμεων» ! Καί ἡ ἀποθέωσις τῶν λεγομένων του,ἡ διαμόρφωσις τῆς συνειδήσεως τῶν πολιτῶν πρός μία μόνον κατεύθυνση,αὐτή τοῦ διπολισμοῦ,τῆς ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σέ δύο,μόνον κόμματα : τσυριζα -νουδου ! ! ! 
Τί ἀπύθμενο θράσος ! Ἀλλά καί τί σιγουριά ὡς πρός τό σέ ποιούς ἀπευθύνεται...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου