" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Ἀκόμη μία ἐπιτυχής ὑποψηφιότης γιά τήν εύρωβο(υ)λή,προσωπική ἐπιλογή τοῦ Κούλη !


Ναί,οἱ ἐπιτυχεῖς ὑποψηφιότητες τῆς κεντροαριστερῆς,πλέον,ΝουΔουλάρας,συνεχίζονται :Νίκη Τζαβέλα εὐρωβουλευτής τήν περίοδο 2009-2014. Πολύ ἔμεινε ἐκτός,ἔ; Νά μή πάρῃ καί πάλι πίσω τό καλοβόλεμά της (25000 εὐρώ,/μῆνα. Εἴπατε τίποτε;... ) ; Ἄλλως τε,γιά τό καλό τῆς Ἑλλάδος,μωρέ,ἀγωνίζεται καί τό ἀποδεικνύει : 

«Νά καῇ ἡ Ἑλλάδα ἂρκεῖ νά σωθῇ ἡ Εὐρὠπη»  


Προσεχῶς νέες μεγάλες ἐπιτυχίες...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου