" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Ποῦ κρυβόταν τόσο μῖσος,μωρέ ; Ποῦ ; ! ! !


Μήπως ζοῦμε σέ ξένη χώρα; 

Δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθῇ διαφορετικά,ἡ συμπεριφορά τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων,οἱ ὁποῖοι ἀσχέτως τῶν ὀδηγιῶν πού παίρνουν ἀπό τούς μπολσεβίκους πού ἐξουσιάζουν τήν Ἑλλάδα,ἐνεργοῦν μέ τόσο μένος καί μῖσος κατά τῶν Ἑλλήνων ! Ἡ πιθανή αἰτιολογία θά ἦταν τά γεγονότα αὐτά,μέ πρωταγωνιστές ἀστυνομικούς κατά Ἑλλήνων-χριστιανῶν,νά συμβαίνουν σέ ἄλλη χώρα καί μάλιστα ἀλλόθρησκον ! Στήν Λέσβο συνέβη,πού σέ πεῖσμα τῶν μπολσεβίκων καί τῶν κάθε λογῆς ἐκφραστῶν τῆς ΝΤΠ,οἱ κάτοικοι ἐτοποθέτησαν ἕναν Σταυρό στήν θέσι ἐκείνου πού γνωστά-ἄγνωστα ὄντα,(ἀπό κάποια Σορο-ΜΚΟ,πιθανῶς) εἶχαν στήν κυριολεξία ἰσοπεδώσῃ,σήμερα τό πρωΐ. Ἀποτέλεσμα :κατέφθασαν ἀστυνομικές δυνάμεις καί συνέλαβαν 33 Ἕλληνες,ὡς τί ἄρα γε;  Γιά ποιά πρᾶξι κατηγοροῦνται; Ποιά ἦταν ἡ ἀνομία στήν ὁποία προέβησαν; 

Ὁ Σταυρός,δέν βρισκόταν δεκάδες χρόνια στήν θέσι ἐκείνη; Ὁ Σταυρός,πού εἶναι σύμβολο τῆς Ἑλληνικῆς Πίστεως δέν βρισκόταν σέ ἑλληνικό ἔδαφος στό νησί τῆς Λέσβου; Κάποιοι τόν ἰσοπέδωσαν,πού ἐκεῖ ἡ ἀστυνομία δέν κατάφερε νά ἐντοπίσῃ κανέναν ἐκ τῶν δραστῶν ΟΛΩΣ ΥΠΟΠΤΩΣ ( μετά βεβαιότητος τό ΥΠΟΠΤΩΣ ),τό πλέον φυσιολογικό δέν ἦταν νά στηθῇ καί πάλι στήν θέσι του ὁ Σταυρός ; Γιά νά ἀποτελεῖ πρᾶξι ἄνομη πού ἐπιφέρῃ σύλληψιν,αὐτό,δέν μπορεῖ παρά νά σημαίνῃ πώς ἡ πρᾶξις ἐπανατοποθετήσεως ἔγινε σέ ξένο ἔδαφος. Δέν μπορεῖ νά ἔχῃ καμμία ἄλλη αἰτιολόγησι. Ἄς ποῦνε,λοιπόν ξεκάθαρα,οἱ μπολσεβίκοι,πώς τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου δέν εἶναι πλέον Ἑλληνικά δέν εἶναι πλέον Χριστιανικά ! 


Καί οἱ ἀστυνομικοί πού μέ τόση εὐκολία συνέλαβαν τούς 33 Ἕλληνες,δέν εἶναι παρά ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ τοῦ ΚΕΡΑΤΑ ! Ναί, ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ! ! ! 

Κῦττα νά ᾿δῇς,πού μέ τήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας ἀπό τούς μπολσεβίκους,πόσοι πέταξαν τήν μάσκα καί ἔβγαλαν τό ἀτέλειωτο μῖσος τους καί τόν ἀπέραντο ἀνθελληνισμό τους ! Πόσοι εἶναι,γαμῶ το ; Πόσοι ; Ποῦ κρύβονταν αὐτά τά ὅντα ; ! ! ! 

Βρέ,θά ἔρθῃ ἡ ὥρα σας, ΘΑ ΕΡΘΗ ! ...Πάντως,ὁ Σταυρός πλέον εἶναι στήν θέσιν πού τοῦ πρέπει. Θέλω νά ᾿δῶ,θά τόν κατεβάσουν; Καί ἐάν ναί,ποιοί θά εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἔχουν τό θράσος νά τό κάνουν...

Οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου