" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

«Νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ φοβερώτερος ἐχθρός τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς,ὑπῆρξε πάντοτε ἡ διχόνοια»

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου