" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Ἡ Φόρμουλα τῶν Γενοκτονικῶν Παγκοσμιοποιητῶν : «Τό τέλος τοῦ Κύκλου»

 

Ὁ  Δρ Mylos Canderian εἶναι τῆς γνώμης πώς τό 95% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ εἶναι «ἄχρηστοι καταναλωτές» πού πρέπει νά ὑποβληθοῦν σέ εὐθανασία τό συντομότερο δυνατόν.

Πόσο καιρό θά ζήσουν οἱ ἐμβολιασμένοι;

Ἡ ἀπάντησις στό ἐρώτημα εἶναι τρία μέ δέκα χρόνια.

( Ἀποποίησις εὐθυνῶν - Δέν ξέρω ἄν αὐτό εἶναι ἀλήθεια ἀλλά στό παρελθόν ὁ Steven Fishman ἔχει δώσει ἀξιόπιστες πληροφορίες ἀπό ἐμπιστευτικές πηγές.) -Τό αὐτό,περί ἀποποιήσεως εὐθυνῶν γιά τ᾿ἀναφερόμενα στό θέμα τοῦ Steven Fishman ,ἰσχύουν καί γιά ἐμένα.

-Jacques Attali,γαλλο-ἑβραῖος «σκιώδης» πρόεδρος τῆς Γαλλίας. Ἀπό συνἐντευξή του στόν  Michael Salomon,τό 1981,μέ τῖτλον « Les Visages de l'avenir»
Τό αὐθεντικό κείμενο,στά γαλλικά,μπορεῖτε νά διαβάσετε στό profession-gendarme.com, στό θέμα  : «Attali : prophète ou conspirateur ? » ( Προφήτης ἤ Συνωμότης;)

Ἡ Φόρμουλα «Τό τέλος τοῦ Κύκλου» 

Ἀπό τόν Steven Fishman  

(henrymakow.com)

Συχνά μοῦ τίθεται τό ἐρώτημα : « Ἐάν ἔχω κάνει τό "ἐμβόλιο",πόσο καιρό θά ζήσω

Ἐμπιστεύτηκα αὐτό τό ἐρώτημα σ᾿ἕναν φῖλο,τόν Δρ. Mylo Canderian, Ph.D. ( Γεννημένος  στήν Κέρκυρα ὡς Μῆλος Ἰσκαντεριανός, τό 1938) ὁ ὁποῖος εἶναι διπλωματοῦχος εὐρεσιτεχνίας γιά τό Graphene Oxide γιά χρήση ὡς αἱματολογικό βιολογικό ὄπλο,τό 2015

Καταφανέστατα,ὁ Δρ Canderian εἶναι αὐτό πού θά ἔλεγα « Γενοκτονικός Παγκοσμιοποιητής», πιστός τῶν «Δέκα Ἐντολῶν τῶν κατευθυντηρίων λίθων τῆς Τζόρτζια»,κἀτι τό ὁποῖο πολύ σπάνια συζητιέται,δηλώνοντας « Νά μήν εἶστε ὁ καρκῖνος τῆς Γῆς. Ἀφῆστε χῶρο γιά τήν Φύση».

Δέν μπόρεσα νά βρῶ κάποια στοιχεῖα γιά τόν ἐν λόγῳ δόκτορα ἀπό τήν Κέρκυρα,ἐκτός αὐτοῦ. «Ειδικός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειοδότηση, τεχνολόγος»  Γιά νά διαβάσῃ κάποιος τό βιογραφικό του,θά πρέπῃ νά κάνῃ ἐγγραφή στήν ἐν λόγῳ σελίδα...( ΕΔΩ

Ὁ  Δρ Canderian εἶναι Ἱατρικός Συνεργάτης τοῦ ΠΟΥ καί ὑποστηρίζει ἐπίσης τόν Klaus Schwab καί τό "Great Reset",καί εἰσηγεῖται ἕνα παγκόσμιο ψηφιακό νόμισμα πού εἶναι ὁ δευτερεύον στόχος τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ γιά τό 2022.

Εἶναι ἐπίσης τῆς ἀπόψεως ὅτι τό 95% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ εἶναι «ἄχρηστοι καταναλωτές» πού πρέπει νά ὑποβληθοῦν σέ εὐθανασία τό συντομότερο δυνατόν.

«Κυττᾶξτε τό κέντρο τοῦ Σικάγο,τῆς Βαλτιμόρης ἤ τοῦ Λός Ἄντζελες»,δήλωσε «καί θά δεῖτε ξεκάθαρα γιατί οἱ ἄχρηστοι καταναλωτές πρέπει νά ὑποτιμοῦνται σάν σκύλοι.» 

Ἔχει ἐκφράσει τήν περιφρόνησίν του γιά τούς «μολυσματικούς ἐκπαιδευτικούς» πού προωθοῦν τήν θεωρία κριτικῆς τῆς φυλῆς καί εἶναι πεπεισμένος ὅτι τό «ἐμβόλιο» θά θέσῃ τέλος στόν «ἄνθρωπο-καρκίνο γιά τήν Γῆ»

Ἐπίσης εἶναι ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς πίστης καί τοῦ καθήκοντος στήν Μασσωνία γιά ν᾿ἀπαλλάξῃ τόν κόσμο ἀπό τήν «πανώλη τῆς ἀνθρωπότητος»

Πέρα ἀπό αὐτά,σέ προσωπικό ἐπίπεδο αὐτός κι᾿ἐγώ μοιραζόμαστε τό πάθος γιά τό ἴδιο ἐξωτικό πιάτο πού σερβίρεται στό  L'emince de Veau τῆς Γενεύης. Καί οἱ δύο εἴμαστε ὀπαδοί τοῦ Chef Gaston Sere de Rivieres, ὁ ὁποῖος εἶναι μία μαγειρική ἰδιοφυΐα.

Ἔτσι, ρώτησα τόν Mylo, «Πῶς μποροῦν οἱ "ἐμβολιασμένοι " νά γνωρίζουν μέ βεβαιότητα πόσο καιρό θά ζήσουν ὅταν ἔχουν κάνει τό "ἐμβόλιο" ; »

Μοῦ παρουσίασε τίς πληροφορίες, πού ὀνομάζονται «Φόρμουλα, Τό Τέλος τοῦ Κύκλου».

Καί ἐξήγησε πόσο εὔκολο εἶναι νά ὐπολογιστῇ τό χρονικό διάστημα αὐτό.

«Ἡ Δύναμις τῆς Ἁπλότητος.»,εἶπε. «Ὑπάρχει ἕνας μέγιστος κύκλος δέκα ἐτῶν ἀπό τήν ἔνεση ἕως τό τέλος τοῦ κύκλου» ( ἤ θάνατος),ἀνέφερε. «Καί εἶναι ἐξαιρετικά εὔκολο νά προσδιοριστῇ».

Εἶπε ὅτι κάθε αἱματολόγος μπορεῖ νά τό δῇ μέσα σέ δευτερόλεπτα,κάτω ἀπό ἕνα μικροσκόπιο καί ἀκόμη πιό εὔκολα κάτω ἀπό ἕνα ἡλεκτρονικό μικροσκόπιο. «Τό ποσοστό τοῦ αἵματος πού ἐπηρεάζεται ( ἤ ἔχει μολυνθῇ) ἀπό ἤ μέ ὀξείδιο τοῦ γραφενίου εἶναι ἡ ἀνταποδοτικότητα τοῦ ὑπολογισμοῦ στό τέλος τοῦ κύκλου»,ἀποκάλυψε.

Μέ ἄλλα λόγια,ἕνας «ἐμβολιασμένος» ( ὅπως ὀνομάζει τόν ὁποιονδήποτε λάβει τό τρύπημα τῆς πειραματικῆς χρήσεως θανατηφόρας ἔνεσης βιο-όπλο,μέ τήν ἔγκρισιν τῶν Εὐγονιστῶν Ἀποπληθυσμοῦ) περιέχουσα ὀξείδιο τοῦ γραφενίου,θά ἔχει 20% ἐπιδείνωση τοῦ αἵματός του,χωρίς ὁτιδήποτε ἄλλο μπορεῖ νά εἰσαχθῆ,θά ζήσῃ 8 χρόνια. ( Μέ 20% ἐπιδείνωση ἐκ τῶν ὀξειδίου τοῦ γραφενίου)

Κάποιος μέ ἐπιδείνωση κατά 70%,ἐξ αἰτίας τοῦ ὀξειδίου τοῦ γραφενίου,δέν θά ζήσῃ περισσότερο ἀπό 3 χρόνια

Δρ Jane Ruby,σέ πρόσφατη συνέντευξη στόν Stew Peters,ἔδειξε παραδείγματα γιά τό πῶς φαίνεται ἡ ἐπιδείνωσις στό αἷμα ὅταν ἐκτίθεται στό ὀξείδιο τοῦ Γραφενίου. ( τό βίντεο μέ τήν συνέντευξιν,ἐδῶ)

Τό ὀξείδιο τοῦ Γραφενίου εἶναι ἕνα συστατικό τῶν Messenger RNA,ἀκίδων πρωτεϊνῶν καί πρίον ἐμβολίων,τό ὁποῖο μάχεται μέ τήν καρδιά,τούς πνεύμονες,τόν ἐγκέφαλο καί τό αἷμα γιά τό ὀξυγόνο. Εἶναι ἕνα σφουγγάρι πού στερεῖ ἀπό τόν ὀργανισμό τό ἀπαραίτητο ὀξυγόνο καί προκαλεῖ πολλές ἐπιπλοκές ὅπως ἀναφυλακτικό σόκ,τοξική πήξη τοῦ αἵματος,θανατηφόρα παράλυση τῶν πνευμόνων,καρκίνο τῶν μιτοχονδρίων καί καρκίνο τοῦ ἐνδοθηλίου.

Ἡ ἄποψις τοῦ Δρ. Mylo Canderian εἶναι σχεδόν ἴδια μέ αὐτήν τῶν Klaus Schwab,Bill Gates καί τοῦ διευθυνόντων συμβούλων τῆς Big Pharma: Ἀφῆστε τους,ΟΛΟΥΣ νά πεθάνουν ! 

Ρώτησα τόν Μύλο,ποιά εἶναι ἡ ἐπίδρασις τῶν δευτέρων καί τρίτων δόσεων καί τῶν ἐνισχυτικῶν καί πῶς αὐτό ἀλλάζει τόν πίνακα τοῦ Τέλους τοῦ Κύκλου.

Ἀπάντησε : «Εἶναι ὅλα μετρήσιμα μέσῳ τῶν αἱματολογικῶν τέστ. Ὅσες περισσότερες δόσεις καί ἐνισχύσεις γίνονται στούς βλάκες,τόσο χειρότερο θά φαίνεται τό αἷμα τους καί τόσο γρηγορότερα θά μετατραποῦν σέ λίπασμα

Τελικά,τόν ρώτησα πῶς ἡ συνωμοσία τοῦ νά σκοτωθοῦν τόσα δισεκατομμύρια ἄνθρωποι,θά μποροῦσε νά κρατηθῇ τόσο μυστική ἀπό μία τέτοια ὀμάδα «ἐλίτ»

Ἡ ἀπάντησή του ἦταν : «Δέν γνωρίζετε πολλά γιά τήν Μασσωνία,ἔτσι Steve; » Καί ἰδού ἡ ἀπόδειξις.

Steven Fishman στό : henrymakow.com

Γιά τό τοξικό Γραφένιο ἔχουμε γράψη,ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ. Τά ξαναδιαβάζουμε. 

Γιά τόν προγραμματισμό τῶν ἐμβολίων MRNA  νά παράγουν πρίον : ΕΔΩ 

Γιά τίς ἀκίδες πρωτεΐνης καί ἐμβόλιο βιο-όπλο: ΕΔΩ.ΕΔΩ κι᾿ΕΔΩ


Ἡ Πελασγική 

3 σχόλια:

 1. Δεν υπάρχει ούτε μία φωτο του Μῆλου Ἰσκαντεριανού του Κερκυραίου στο ίντερνετ, ούτε και στο Dark Web ακόμα. Μάς κρύβουν την φάτσα αυτού του ερπετού, γιατί απλούστατα θα κυκλοφοράει άνετος ανάμεσά μας ή σε κάποια παραλιακή βίλλα της Κέρκυρας, ίσως και κοντά στο φτωχικό του Ρόθτσιλντ στην Κέρκυρα.
  Εκτός κι αν όντως ζει στην Σάντα Μπάρμπαρα https://www.linkedin.com/in/dr-mylo-canderian-phd-a61a49209

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδη, για να δω εαν το καταλαβα σωστα...

  Το διοξειδιο γραφιτης/γραφηνιο, μεσω τα συγκεκριμενα εμβολια - τα ΔΗΘΕΝ κατα της γριπης covid-19 - εισχωρουν στην κυκλοφορια του αιματος και ΜΕΙΩΝΟΥΝ το μεταφερομενο οξυγονο.

  με τα λιγα που ξερω...
  Το οξυγονο το οποιο μεταφερεται μεσω κυκλοφοριας αιματος, ειναι δυνατον ΜΟΝΟ οταν υπαρχει επαρκες σιδηρο μαζι με τα αιμοπεταλια. Διοτι το οξυγονο "κολλαει" πανω στο σιδηρο.

  Αρα, ειναι λογικο να υποθεσουμε πως η χρηση αυτου του ξενου παραγοντα/σωματιδιου, βλεπε διοξειδιο γραφινης, μειωνει κατα ενα τροπο την συνγκολληση του οξυγονου στο σιδηρο.

  Αρα η παροχη οξυγονου σε ολο τον οργανισμο ΚΥΡΙΩΣ η οξυγονωση στα κυρια οργανα. βλεπε. Πνευμονια/Καρδια/Υπαρ/Μυαλο μειωνεται σταδιακα κι νομοτελειακα.

  Ωσπου ο ανθρωπινος οργανισμος καταλυει απο γενικη υποξια !!  να κανω μια υποθετικη προταση....

  Μηπως εκτος αλλων, τους εμβιολιασμενους πρεπει να τους παρεχουν μεσω ιατρικης περιθαλψης/παρακολουθησης ΚΑΙ ενδοφλεβια δοση σιδηρου;;


  οπως κι να εχει.....

  Η χρηση αυτης της ουσιας εντος του Ανθρωπινου οργανισμου ειναι πραγματι επινοηση μιας ΔΙΑΒΟΛΙΚΗΣ φυσης/σκεψης - χωρις καμια αφιβολια.


  eksothen

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. παραπονιεσαι οτι εγινα αρνητης κι ας φταις εσυ που εχω κλασει τον Σωτηρη
  ομως αν θελεις εγω θα κανω το εμβολιο γιατι ποτε μου δεν σου χαλασα χατηρι
  εγω θα κανω το εμβολιο για σενα Τσορδα μου καλε για σενα μονο αφου σπο τα χερια σου τα δυο
  μπορω αχορταγα να πιω δεκαδες τονους απο το εμβολιο που μολις πινω ξανανιωνω
  εγω θα κανω το εμβολιο αφου το θελησες εσυ λογω τιμης ποτε μου πια δεν το αρνιεμαι
  εγω θα κανω το εμβολιο αλλα βοηθαμε και εσυυυυ μεσα στο ταφο καθε πονο μου να σβηνωωωωω

  ΑπάντησηΔιαγραφή