" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Ὁ ῥατσισμός τῆς ζάχαρης καί τό νεο-ταξίτικο «σύμπλεγμα τῆς λευκῆς ἐνοχῆς»

φωτό
Εἶναι τρομερό νά διαπιστώνῃ κανείς μέχρι ποίου βαθμοῦ φθάνει ὅλο αὐτό πού τιτλοφοροῦν ὡς «πολιτική ὀρθότητα» καί πού, κατά ἕναν πολύ παράξενο τρόπο ( φυσιολογικότατον γιά ἐκείνους τούς σατανικούς ...ἐγκεφάλους), στοχεύει ΠΑΝΤΑ : τήν λευκή Φυλή,τίς παραδόσεις της,τήν κληρονομιά της,τόν πολιτισμό της ! 

Ἄν τά συμπλέγματα τῶν ἐγγλέζων,ἐξ αἰτίας τῆς ἀποικιοκρατικῆς τους πολιτικῆς,διαχρονικῶς,ἔφτασαν σήμερα νά ἀγγίζουν τά ὄρια τῆς παράνοιας,τόν ὑπαίτιο δέν μπορεῖς παρά νά ψάξῃς πολύ συγκεκριμένα ὥστε νά τόν ἀνακαλύψῃς. Κῦττα,δέν εἶναι ἡ μεταμέλεια ἐκείνων τῶν βλέψεων καί πολιτικῶν,διότι τότε πολύ ἁπλῶς θά ἐπέστρεφαν ὅσα μέρη,ἀνά τόν κόσμο κατέχουν καί δέν εἶναι δικά τους. 

Εἶναι ὅμως τό σύμπλεγμα πού θέλουν νά δημιουργήσουν στήν Λευκή Φυλή,ἀκόμη καί γιά τά πιό ἀπίθανα πράγματα,πού ὅμως εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένα μέ τήν καθημερινότητα καί συνεπῶς ἡ ἀναφορά καί ὑπενθύμισις συνεχής. 

Καί ὁ στόχος μέσῳ ὅλης αὐτῆς τῆς τακτικῆς καί τῶν μεθόδων πού ἀκολουθοῦνται,νά φτάσουν ἀκόμη καί αὐτοί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς λευκῆς φυλῆς νά μισοῦν τήν ἴδια τήν ὕπαρξίν τους,ὡς τέτοια,δῆλα δή Λευκή !

 Ἔλα,ἡ λύσις ὑπάρχει : κᾶντε τήν ἀνάμειξιν καί οὐδέν πρόβλημα ἐκ τοῦ πολυφυλετικοῦ ἀποτελέσματος. 

Τό δημοτικό συμβούλιο τοῦ Λήντς βρίσκεται σέ ἀνησυχία σχετικῶς μέ τήν προεύλευσιν τῶν συστατικῶν τῶν τοπικῶν τους προϊόντων,ὅπως τό Parkin cake,διότι μπορεῖ νά περιέχῃ ζάχαρι ἡ ὁποία κάποτε εἰσαγόταν ἀπό τήν Καραϊβική καί αὐτό εἶναι ῥατσιστικό ! 

Ναί,πραγματικά !   

Αὐτό τό κέϊκ-μελόψωμο ἐπισημάνθηκε σ᾿ἕνα ἔγγραφο τοῦ Συμβουλίου Ἐργασίας ὡς μέρος ἑνός ἐλέγχου «λευκῆς ἐνοχῆς» πού πραγματοποιήθηκε γιά νά ἰκανοποιηθῇ ὁ ὄχλος τοῦ Black Lives Matter καί νά ἔρθουν στήν ἐπιφάνεια «παραδείγματα γιά τό πῶς ὁ ῥατσισμός ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῇ στήν καθημερινή ζωή» ! 

«Ἱστορικῶς,μερικά ἀπό τά συστατικά πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν παραγωγή αὐτῶν τῶν τοπικῶν προϊόντων,ἀποκτήθηκαν μέσῳ τοῦ τριγωνικοῦ -τριγωνικό ἐμπόριο-δουλεμπορίου ( γιά παράδειγμα η ζάχαρη) ἀναφέρει τό ἔγγραφο...

Ἐκεῖ ὅμως πού γίνεται ἀκόμη πιό ὕπουλο ὅλο αὐτό,εἶναι πώς αὐτή ἡ ἐργασία προετοιμάζεται γιά τά σχολεῖα,ὥστε τά παιδιά τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεως νά διδάσκονται πόσο πολύ πρέπει νά μισοῦν τούς ἑαυτούς τους καί τήν χώρα τους.

  Στό ἔγγραφο ἐκφράζεται λύπη γιά τό γεγονός ὅτι ἡ ζάχαρη στό κέϊκ-μελόψωμου καί τά συστατικά τοῦ Yorkshire Tea « προέρχονταν ἀπ᾿ὅλη τήν αὐτοκρατορία καί  περιελάμβαναν τήν ἐργασία τῶν σκλαβωμένων ἀνθρώπων καθώς καί τήν ἐκμετάλευσιν τῶν πόρων τῶν κοινοτήτων σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο»  

ἐδῶ
  Τό RT ἀναφέρει : «Είναι πιθανό οι επικεφαλής της πόλης να έχουν στοχεύσει στο κέικ αφού διαπίστωσαν ότι υπήρχε έλλειψη προβληματικών αγαλμάτων στην πόλη ώριμα για απομάκρυνση.» Σε αντίθεση με πόλεις όπως το Μπρίστολ - όπου ανατράπηκε ένα άγαλμα του εμπόρου σκλάβων Έντουαρντ Κόλστον - «το Λιντς δεν έχει μνημεία που να τιμούν άτομα που συνδέονται με το εμπόριο σκλάβων», κατέληγε τό δημοσίευμα. Ωστόσο, «τα θέματα της αυτοκρατορίας και της αποικιοκρατίας εξακολουθούν να είναι εμφανή στην κληρονομιά της πόλης» και πολλά μπορούν να γίνουν για την προώθηση της μεγαλύτερης «ποικιλομορφίας» στον δήμο.

Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι αὐτή ἡ ἀπόλυτη ἠλιθιότητα χρηματοδοτεῖται ἀπ᾿ὅλους τούς φορολογουμένους καί στοχεύουν τά παιδιά σας. ( ἀπό ἐδῶ)

 Γιά νά ᾿δεῖτε λοιπόν,ποῦ ἔχει φθάση ἡ παράνοια τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος»,εἰδικῶς στήν Ἀγγλία μέ τούς διαβόλους πού τήν ἐξουσιάζουν,διαβᾶστε : Παρουσιαστής τοῦ BBC,ἰσχυρίζεται πώς ἡ κηπουρική κουλτούρα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου,εἶναι τόσο «ῥατσιστική , πού «ὁ ῥατσισμός βρίσκεται μέσα στό DNA του»

Ὤ ναί,καί ἡ κηπουρική εἶναι ῥατσιστική ! 

Νομίζετε πώς χάνεται ἡ ἔννοια τοῦ ῥατσισμοῦ,ὅταν χρησιμοποιεῖται στόν βαθμό αὐτό; Ὄχι ! Ἴσα-ἴσα ἐκεῖ στοχεύουν,στό νά χαρακτηρίζονται,σχεδόν τά πάντα ῥατσιστικά ὥστε νά ἔρθῃ τόσο «φυσιολογικά» ἡ ποικιλομορφία τοῦ πολυφυλετισμοῦ ! 

Ὅπως τό νέο ἄγαλμα πού πῆρε τήν θέσιν τοῦ Ἔντουαρντ Κόλστον,στό Μπρίστολ καί οἱ ἐγγλέζοι δέν ντρέπονται πλέον, τό θαυμάζουν καί τό φωτογραφίζουν...! Ἐμπνευσμένο ἀπό κάποια μαύρη διαδηλώτρια/κομμουνίστρια,Τζέν.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης Marc Quinn έχει ανεγείρει ένα άγαλμα που απεικονίζει μια γυναίκα με τη γροθιά της υψωμένη σε χαιρετισμό Black Power στο μέρος όπου κάποτε στέκονταν ο Ε. Colston...το γλυπτό «είναι μια ενσάρκωση και ενίσχυση των ιδεών και των εμπειριών της Τζεν και του παρελθόντος, του παρόντος και της ελπίδας της για ένα καλύτερο μέλλον». (ἀπό ἐδῶ ὅπου καί οἱ φωτό)


Γιά νά καταλάβετε τί σημαίνει ενσάρκωση και ενίσχυση των ιδεών τῶν μαύρων γιά τό παρόν καί τήν ἐλπίδα ἑνός καλλίτερου μέλλοντος...

Τό καλλίτερο μέλλον βεβαίως,θά ἔχη ὅλα αὐτά πού ἡ πολιτική ὀρθότητα ἐπιτρέπει ὄχι ὅμως ὅ,τι μέχρι ἐχθές συμβόλιζε καί σήμαινε ἡ λέξις Πολιτισμός ! 

Ναί,καί οἱ δικοί μας οἱ μεγάλοι ἐκπρόσωποι τοῦ Πολιτισμοῦ, εἶναι ἤδη στό στόχαστρο...Υ.Γ. Μία μεγάλη ἀπορία : ἀφοῦ νοιώθουν τόσο ἄσχημα καί λυποῦνται τόσο πολύ,οἱ ἀποικιοκράτες Ἄγγλοι,γιατί ἔχουν ὑπό τήν κυριαρχία τους ξένα ἐδάφη,ἀκόμη,σ᾿ὁλόκληρο τόν πλανήτη; 

Υ.Γ. 2  Ὁ Ἔντουαρντ Κόλστον ( ὅ,τι καί νά ἦταν ὁ συγκεκριμένος,γιά τούς Ἄγγλους κάτι συμβόλιζε....) δέν ἔχασε μόνον τήν θέσιν του στό βάθρο,ἀλλά καί τήν ἐπωνυμία σέ αἴθουσα συναυλιῶν,τό γνωστό Κόλστον Χώλλ πού μετονομάστηκε σέ Bristol Beacon ( Ὁ Φάρος τοῦ Μπρίστολ). Ἡ συγκεκριμένη αἴθουσα ( πρώην σχολεῖο γιά φτωχούς πού εἶχε κτίση ὁ Κόλστον),βρίσκεται ἐπί τῆς ὀδοῦ Κόλστον. Μένει νά ξηλωθῇ καί τό ὀδόσημον...

Το μουσικό γκρουπ του Μπρίστολ Massive Attack ορκίστηκε να μην παίξει στο χώρο ενώ διατηρούσε το σημερινό του όνομα. Η πρόταση οδήγησε σε συζήτηση στις σελίδες του τοπικού τύπου. η πλειονότητα των τυπωμένων επιστολών ευνοούσε τη διατήρηση του ονόματος Colston

Τον Απρίλιο του 2017, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που διοικεί το Colston Hall ανακοίνωσε ότι θα άφηνε το όνομα μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το 2020.  Στις 15 Ιουνίου 2020, η ταμπέλα "Colston Hall" αφαιρέθηκε από το εξωτερικό της αίθουσας και το Trust ανακοίνωσε ότι ένα νέο όνομα θα αποκαλυφθεί αργότερα το 2020.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώθηκε ότι ο χώρος θα είναι πλέον γνωστός ως Bristol Beacon. Ο Louise Mitchell, διευθύνων σύμβουλος του Bristol Music Trust, δήλωσε ότι η μετονομασία θα είναι «σύμβολο ελπίδας και κοινότητας» και ότι ο χώρος θα είναι «ένας τόπος καλωσορίσματος, ζεστασιάς και φωτός» ...( ἐδῶ)

Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Αγαπητή Πελασγική,
  σε προηγούμενο σχόλιο σου είχα γράψει ότι δεν χρειάζονται τσιπάκια για νοητικό έλεγχο.
  Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί την απόδειξη.

  Η λευκή φυλή έχει αυτο-λοβοτομηθεί.

  Δεν φταίει κανένας άλλος από εμάς τους ίδιους.
  Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο το καλύτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα σας. Κάτι περί ρατσισμού και δουλεμπορικού παρελθόντος...
  Δοκιμάστε, άν θέλετε, να αναζητήσετε το εξής: " we thought they were white " στο γοογλε και ιδέστε τι θα βγάλει.
  Έπειτα αναζητήστε το ίδιο στο https://duckduckgo.com και 'δείτε (τι άλλο πιά να ιδείτε, που τά 'χετε και τά 'χουμε δεί όλα) τί παιχνίδι παίζουν τα βρωμερά διαβολοτρίβολα που μας ρουφάνε την Ζωή.
  Καλό σας βράδυ κι ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χμμ..

   https://imageproxy.ifunny.co/crop:x-20,resize:640x,quality:90x75/images/538fed3fb21690302435d7aded03e09cb3c7e7df85ca7951f26e0228309686a5_1.jpg

   Καί μετά σοῦ λέει γιατί βλέπουμε παντοῦ αὐτούς ;

   Ἔλα ντέ ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ/ἠ !

   Διαγραφή
  2. Για όποιον κατέχει την αγγλική:
   https://archive.is/xYYJE
   https://archive.is/cid36
   https://archive.is/b7rX1
   https://archive.is/3vI6z
   https://archive.is/ffqZ6
   https://www.goodreads.com/book/show/844599.The_Jewish_Onslaught?from_search=true&from_srp=true&qid=Mi8UfsUEO2&rank=1
   Τα ίδια τομάρια παντού (φυσικά μαζί με τά τσουτσέκια τους), πίσω από κάθε Βρωμιά, ανά τούς Αιώνες.
   Τα Αρχαία Τσιμπούρια στο Σώμα και την Ψυχή του Ανθρώπου.
   Καλό Ξημέρωμα.

   Διαγραφή
 3. > Γίνονται Θαύματα Ακόμη και στιs MEΡΕΣ ΜΑΣ ?
  .. ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , ΠΑΝΤΑ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ !!

  - ΜΟΡΦΟΥ – ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ΄ ΕΥΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ! Βίντεο

  - https://www.triklopodia.gr/%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%cf%89/

  ΑπάντησηΔιαγραφή