" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Τελειώνετε μέ τούς ἀντι-ἐμβολιαστές καί τούς Πατριῶτες ! ( ἐπιβάλλουν οἱ Καμπαλιστές)

φωτό
Τήν περασμένη Πέμπτη (15 Ἰουλίου),βγῆκε σέ ἐκπομπή τοῦ MSNBC (τηλεόρασις τοῦ NBC),ὁ Μάϊλς Τέϊλορ πρώην ἐπικεφαλής προσωπικοῦ τοῦ ὑπουργείου ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας,ἐπί Τράμπ,γιά νά δηλώσῃ πώς σήμερα ὁ νούμερο ἕνα κίνδυνος γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ,εἶναι τό Ρεπουμπλικανικό κόμμα ! Μάλιστα τό ἔθεσε πάνω ἀπό τό ISIS,τήν al- Qaeda καί τήν Ῥωσσία ! 

Ἔχω περάση ὁλόκληρη τήν ζωή μου,ὄχι ὡς πολιτικός πράκτορας ( ἐννοεῖ ἐκείνους τούς πολιτικούς πού παρακολουθοῦν τούς ἀντιπάλους τους γιά νά τούς παγιδεύσουν πολιτικά ὥστε νά τούς ἐξουδετερώσουν). Δέν ἔλαβα μέρος σέ καμμία πολιτική ἐκστρατεία ἐκτός ἀπό ἐκείνη ἐναντίον τοῦ Τράμπ.Εἶμαι ὁ τύπος τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.ἔχω ἐργαστεῖ στήν Ἐθνική Ἀσφάλεια κατά τοῦ ISIS,τῆς al- Qaeda καί τῆς Ῥωσσίας. Καί ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή πού ἔχω ᾿δεῖ ποτέ στήν ζωή μου,ἡ νούμερο ἕνα ἀπειλή γιά τήν δημοκρατία αὐτῆς τῆς χώρας,εἶναι τό κόμμα μου,Ρεπουμπλικανικό κόμμα...» 

Στό βιογραφικό του,ὁ ἐν λόγῳ,λέει πώς ἡ ἀπόφασίς του γιά νά μπῆ στήν πολιτική καί ν᾿ἀφιερώσῃ τήν ζωή του στήν Ἐθνική Ἀσφάλεια τῆς χώρας του,ἦταν ἡ τρομοκρατική ἐνέργεια τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001: 

 «ἤθελα νά ἑστιάσω ὁλόκληρη τήν ἐπαγγελματική μου ζωή στό νά σιγουρευτῶ ὅτι μία ἡμέρα ὅπως αὐτή δέν θά ξανασυμβῇ, καί ν᾿ ἀφιερώσω τήν καριέρα μου σ᾿αὐτό πού φανταζόμουν πώς ἦταν ἡ ἀποστολή αὐτῆς τῆς χώρας καί στήν πρόοδο τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν» ( ἐδῶ)

Ἀλήθεια,πόσο χρονῶν ἦταν ὁ Τέϊλορ τό 2001 ; Ἄ,14 χρονῶν; ! Ἐ ναί,λογικό τό βρίσκω ἕνα 14χρονο νά σκέφτεται ἀκριβῶς μ᾿αὐτόν τόν τρόπον ! Κυττᾶξτε τώρα τί συμβαίνει μέ τόν τύπο. Ὅταν ἦταν 20 χρονῶν καί ἐνῷ σπούδαζε ἀκόμη βρέθηκε ( μᾶλλον τοποθετήθηκε ...) ἀσκούμενος στό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας στό γραφεῖο τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Μπούς,Ντίκ Τσέϊνι. Χμμ... Τόν θυμᾶστε τόν Τσέϊνι,ἔτσι; Εἰδίκευσιν ὁ ἄνθρωπος στήν τρομοκρατία,τό κυνήγι τῆς Ἀλ-Κάϊντα ( ἄλλο κατασκεύασμα σιωνιστικό) ἀλλά καί ὁ κύριος ἐγκέφαλος πίσω ἀπό τήν εἰσβολή στό Ἰράκ. Στήν πλάτη του ἐπίσης ἔχει τήν ὑπόθεσιν μέ τίς ὑποκλοπές τῆς NSA καί τά βασανιστήρια τῶν «τρομοκρατῶν» πού συλλαμβάνονταν καί στέλνονταν στό Γκουαντάναμο ! ( ἐδῶ)

ὁ πολιτικός πράκτωρ,ὁ «ἀνώνυμος» Τέϊλορ (φωτό)
Προφανῶς ἐκπαιδεύτηκε πολύ καλά ὁ Τέϊλορ,ἐννοεῖται... Ἐννοεῖται πώς ὅταν τελείωσε τήν «ἄσκησιν ἐργασίας του» ἔλαβε καί τόν πολιτικό του διορισμόν ! Ἔτσι ὁ Τέϊλορ μέσῳ τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος,φυτεύτηκε δῖπλα στόν Τράμπ γιά νά λειτουργῇ ὡς «ἀνώνυμος» ἐπικριτἠς του στήνοντας μία πολύ ἔντεχνη ἐσωτερική «ὀμάδα ἀντίστασης » γιά τήν ὁποία ὡς φαίνεται τῆς ἔχει ἐπιφυλαχθεῖ ἕνας πολύ συγκεκριμένος ῥόλος,στό μέλλον...

...Τον Ιούνιο του 2021, ο Τέιλορ έγραψε στο Twitter ότι θα συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών το 2024 ως ανεξάρτητος εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει την προεδρεία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος . Το σχέδιο είναι να διασπαστεί η συντηρητική ψήφος προκειμένου να αποκλειστεί μια νίκη του Τράμπ.(ἐδῶ)

Αὐτό τό νούμερο πού παίζει πολύ συγκεκριμένο ῥόλον,ὅπως ἀκριβῶς τοῦ ἔχει ἀνατεθῆ ἀπό τούς σιωνιστές,ἕναν χρόνο πρό τίς ἐκλογές τοῦ ᾿20,παραιτήθηκε καί βγῆκε δημοσίως καί δήλωσε τήν ὑποστήριξίν του στόν Μπάϊντεν. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό «ἰσόβιο μέλος τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος», πηγαίνει ἑναντίον τῆς κομματικῆς γραμμῆς. Στίς ἐκλογές τοῦ 2008 κι᾿ἐνῷ βρισκόταν «ἀσκούμενος» στό ὑπουργεῖο ἀμύνης τοῦ ἀντιπροέδρου Τσέϊνι,ἔγινε ἔνθερμος ὑποστηρικτής τοῦ Ὀμπάμα. Ξέρετε πῶς τό αἰτιολόγησε ὁ 21χρονος Τέϊλορ; « ἤθελα νά μπορῶ νά πῶ στά παιδιά μου πώς ὑποστήριξα τόν πρῶτο Μαῦρο πρόεδρο τῶν ΗΠΑ» ! (ἐδῶ)

Ὄχι πώς ἤθελε νά βγάλῃ ἀπό πάνω του τήν ὅποια συμμετοχή του στά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ Τσέϊνι καί τοῦ Μάκ Κέϊν καί τίς σχέσεις τους μέ τήν τρομοκρατία τῆς Ἀλ-Κάϊντα καί τοῦ ΙΣΙΣ,ἀντιστοίχως...
Ὄχι,ἰδεαλιστής εἶναι ὁ ἄνθρωπος,ὅπως καί στίς ἐκλογές τοῦ ᾿20 πού ἔκανε τίς περίφημες δηλώσεις κατά τοῦ Τράμπ,ἀπευθυνόμενος στούς ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους ζητώντας τους νά ψηφίσουν Μπάϊντεν καί σήμερα πού τούς λέει πώς τό ἴδιο του τό κόμμα εἶναι τό νούμερο ἕνα κίνδυνος γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ,πιό πάνω ἀπό τόν ΙΣΙΣ,τήν Ἀλ-Κάϊντα καί τήν Ρωσσία ...! 

Καταλάβατε γιατί στήν προχθεσινή του δήλωσιν εἶπε « ἔχω περάση τήν ζωή μου ὄχι ὡς πολιτικός πράκτορας» ; Διότι,πολύ ἁπλῶς αὐτός ἀκριβῶς εἶναι ὁ ῥόλος του. Ξεκάθαρα, ὁ ῥόλος  ἑνός πολιτικοῦ  πράκτορα !!! Καί πῶς θά πείσῃ τούς ἀμερικανούς γιά τό ἀντίθετο; Πρέπει νά τούς πείσῃ...Ποιός κλέφτης παραδέχεται πώς εἶναι κλέφτης ; ( γιά νά μήν βάλω ἄλλο παράδειγμα,βαρύτερα ποινικό...)

Κυττᾶξτε τώρα να ᾿δεῖτε πώς συνδέονται αὐτά μέ τήν ἀπάτη/ covid καί τούς ὑποχρεωτικούς ἐμβολιασμούς. Γιά νά κατανοήσετε τήν σύνδεσιν θυμηθεῖτε πῶς ἀντιμετωπίστηκαν οἱ συγκεντρώσεις/διαμαρτυρίες ἀπό τά συστημικά μμε,ἐν Ἑλλάδι ; Προβολή τῶν συμμετεχόντων ὡς ἐθνικιστές καί φανατικοί χριστιανοί ! 

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με λάβαρα και εικόνες κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

ἀπό τό θέμα μας,ἐδῶ

Λοιπόν ὁ Μπάϊντεν,μέσῳ τῆς γραμματέως του ἐπί τοῦ Τύπου,Τζέν Ψάκη,ὁμολόγησε τήν Πέμπτη ὅτι ἔχει δώση ὁδηγίες πρός τό μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως,φ/β,νά λογοκρίνουν δημοσιεύσεις πού ἀναφέρονται στήν ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων.( ἐδῶ

 Μέ ἄλλα λόγια,ἔρχονται οἱ δημοκράτες νά ἀφαιρέσουν τό πλέον ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν πολιτῶν,τήν ἐλευθερία λόγου ! Βεβαίως αὐτό δέν μᾶς κάνει καθόλου ἐντύπωσιν ἀφοῦ μᾶλλον συνηθισμένοι εἴμαστε σ᾿αὐτό,ἐμεῖς...Ἡ οὐσία εἶναι πώς ἀπαγορεύονται οἱ ἐπιστημονικές δημοσιεύσεις πού ἀφοροῦν τά ἐμβόλια καί τήν ἐπικινδυνότητά τους.Ἀπαγορεύεται ὄχι ἁπλῶς ἡ ἀντίθετη φωνή,ἀλλά ἡ φωνή πού ἔρχεται μέ ἐπιστημονική τεκμηρίωσιν νά ἀποδείξῃ αὐτή τήν ἐπικινδυνότητα

Ἡ Ψακή μέ ἀναμνηστικό καπέλο τῆς Κομμουνιστικῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,σέ ῥόζ χρωματάκι εἰδική παραγγελία,καμαρώνει...Στήν φωτό (ἀπό ἐδῶ),βλέπουμε ἀπό ἀριστερά :τόν Λαβρώφ,τήν Ψακή,τήν Ζαχάροβα καί τόν Τζόν Κέρυ-Ἰανουάριος 2014,ἐπί Ὀμπάμα. Τῆς κακοφάνηκε τῆς Ψακῆ,πού τῆς τό θύμισαν οἱ ῥῶσσοι μόλις ἀνέλαβε ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου .«Προπαγάνδα τοῦ Κρεμλίνου» εἶπε... (ἐδῶ)Ἄλλοι πέταξαν ἀπό πάνω τους τόν κομμουνισμό καί κάτι ...δημοκράτες τόν φοροῦν καί καμαρώνουν ! 

... Ο Λευκός Οίκος αύξησε την πίεση στη Silicon Valley για να χειριστεί την παραπληροφόρηση του εμβολίου την Πέμπτη, ξεχωρίζοντας συγκεκριμένα 12 άτομα μια ομάδα που ονομάστηκε «δωδεκάδα παραπληροφόρησης», λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνοι για την τεράστια παραπληροφόρηση σχετικά με το Covid-19.

«Υπάρχουν περίπου 12 άτομα που παράγουν το 65% παραπληροφόρησης κατά των εμβολίων σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων», δήλωσε την Πέμπτη η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Jen Psaki.

Σε αυτό το σημείο, η ελευθερία του λόγου είναι ουσιαστικά ένα νεκρό δικαίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αυτό σημαίνει ότι όλα τα άλλα δικαιώματά μας κινδυνεύουν επίσης να αφαιρεθούν εντελώς. ( ἐδῶ)

Αὐτό,ἀντιλαμβάνεσθε τί ἐπίδρασιν θά ἔχη καί σ᾿ἐμᾶς. Τό κάνει ἡ Ἀμερική,ἡ ...δημοκρατική Ἀμερική ἄρα τό κάνουμε κι᾿ἐμεῖς,γιά τό «καλό σας» ! Πῶς τό αἰτολόγησε ὁ Μπάϊντεν,ξέρετε; Εἶπε : «σκοτώνετε ἀνθρώπους» ! Ναί,ἔτσι ἀκριβῶς ἔθεσε τό ζήτημα : ἤ λογοκρίνετε τίς ἀντίθετες φωνές ἤ ἀλλιῶς εἶστε δολοφόνοι ! 

Καί ἀφοῦ στήν συντριπτική τους πλειοψηφία,αὐτές οἱ ἀντι-ἐμβολιαστικές φωνές προέρχονται ἀπό τόν δεξιό χῶρον,φροντίζουν καί τά συστημικά μμε νά τό προβάλλουν ἰδιαιτέρως αὐτό,ἔτσι βγῆκε καί ὁ ...δεξιός Τέϊλορ καί ἔκανε λόγον γιά νούμερο ἕνα κίνδυνο τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τόν δεξιό χῶρον. Τί μᾶς μένει λοιπόν; Ἡ ἑπόμενη ἐντολή γιά ὑποχρεωτικούς ἐμβολιασμούς θά ἔχῃ καί τήν δικαιολογία τῶν συλλήψεων γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Καί ἄν νομίζατε πώς ὅταν μέχρι σήμερα σᾶς λέγαμε γιά τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως,τά σύγχρονα γκούλαγκς,ἦταν ὑπερβολή,ἦρθε ἡ ὥρα νά τά ᾿δεῖτε νά λαμβάνουν σάρκα καί ὀστα ! Ναί,ἐκεῖ θά πᾶνε οἱ πατριῶτες,οἱ ὑπερασπιστές τοῦ ἔθνους καί τῆς θρησκείας. Σᾶς θυμίζει κάτι; Ναί,καλά σᾶς θυμίζει : 

Ὁ ἰός εἶναι κομμουνισμός,ὁ covid εἶναι ἡ δικαιολογία ...

Ἔτσι καί ἕναν γενικό ἐμβολιασμό θά ἐπιτύχουν,μ᾿ὅτι σημαίνει ὁ ἐμβολιασμός μέ τό πειραματικό ἐμβόλιο/δηλητήριο  καί μέ τούς Πατριῶτες θά τελειώσουν μία καί καλή ! 

 Εἴδατε πῶς χρησιμεύουν οἱ ἐπιλεγμένοι; Καί ἀπό τέτοιους ἔχουμε μπόλικους,ἐν Ἑλλάδι...! Περιμένετε καί θά ᾿δεῖτε...

Τέλος, μπορεῖτε νά παρακολουθήστε κι᾿ἕνα ἀνάλογον βίντεο, ὅπου : 

Ο Alex Jones αναλύει πώς η λογοκρισία στο Διαδίκτυο συνδέεται με την προβλεπόμενη παρενέργεια του εμβολίου COVID: θάνατος. Μόλις η ελευθερία του λόγου σιγήσει, κανείς δεν θα μπορεί να εγείρει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς τα εμβόλια COVID σκοτώνουν τους ανθρώπους...( ἐδῶ,ὅπου καί τό βίντεο)


Μέ πληροφορίες,ἀπό ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο:


  1. > Ο μακαριστός π. Ανανίας Κουστένης (+15-5-2021 μ.Χ.) αποκαλύπτει τι είχε δει ο Άγιος Πορφύριος στον Παράδεισο και ποιο συγκλονιστικό μήνυμα στέλνει για την νέα δόξα της Ελλάδας που έρχεται ολοταχώς, ανατρέποντας τα πάντα!

    - https://www.youtube.com/watch?v=KzdU1kFDGgw

    ΑπάντησηΔιαγραφή