" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 17 Ιουλίου 2021

Ἀντι-ἐμβολιαστές κρυφο-μασσῶνοι ; Λές;

φωτό
Μᾶς δουλεύουν ;  

Ἀκαδημία Θεϊκῆς Γνώσεως φαίνεται νά εἶναι ἕνας μασσωνικός ὁργανισμός στόν ὁποῖον ἀνάμεσα στούς δασκάλους καί συνεργάτες του,περιλαμβάνονται ἐξέχοντες ἀντι-ἐμβολιαστές ὅπως οἱ  : David Icke, Judy Mikovits, Del Bigtree, Alec Zeck, Dr. Christiane Northrup,Dr. Carrie Madej και Robert Francis Kennedy Jr. 

Διαβᾶστε μετά τό ἄρθρο, τό σχόλιο τοῦ Makow 

Ἀπό τόν CR

(henrymakow.com) 

Αὐτό τό βίντεο ( ἐδῶ) ἀπό τήν Sgt. Η Michelle Foy ἀποκαλύπτει μερικές ἀπό τίς πιό δημοφιλεῖς προσωπικότητες τῶν μέσων ἐνημερώσεως,πού εἶναι κατά τῶν ἐβμολιασμῶν ὡς Νεο-ἐποχίτες καί ψευτο-Χριστιανούς. Πολλοί ἀπό αὐτούς συνδέονται μέ τήν ὕποπτη Ἀκαδημία Θεἱκῆς Γνώσεως,συμπεριλαμβανομέων τῶν Robert Francis Kennedy Jr. , Sacha Stone και Dr. Carrie Madej.

Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Texe Marrs «Τό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς,εἶναι ἑβραϊκό»,βασίζεται στήν Καμπάλα,μία ἑβραϊκή σχολή μυστικιστικῆς σκέψεως. Στούς ἀκολούθους τῆς Καμπάλα συμπεριλαμβάνονται ἡ Μαντόνα,οἱ Κλίντον,ὁ Ντόναλντ Τράμπ καί ὁ Ἄλμπερ Πάϊκ ὁ συγγραφεύς οῦ «Ἠθική καί Δόγμα τοῦ Ἀρχαίου καί Ἀποδεκτοῦ Σκοτσέζικου Τελετουργικοῦ τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ» 

Συμμετέχουν αὐτά τά ἄτομα στήν Καμπάλα ; Καί ποιές εἶναι οἱ ἐπιτπώσεις αὐτῆς τῆς συμμετοχῆς; Διαβᾶστε καί κρίνετε μόνοι σας.

Ἀκαδημία Θεϊκῆς Γνώσεως 

Οἱ ἄλλοι δάσκαλοι εἶναι μία ποικιλία ἀπό ψυχικά ἐνδιάμεσα ( μέντιουμ),ἐκπαιδευτῶν τῆς Γιόγκα, παρατηρητῶν ἐκ τοῦ μακρόθεν καί τυχαίων ἐκκεντρικῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἕνας ἀπό τούς ἐκ μακρόθεν παρατηρητές,ὁ Michael Jaco τυχαίνει νά εἶναι πρώην πράκτορας τῆς CIA. Τίποτα ὕποπτο δέν ὑπάρχει μ᾿ἀυτό, ἔτσι; 

Τό λογότυπο τῆς ὁργάνωσης εἶναι ἕνα ἑξάγραμμα σ᾿ἕναν κύκλο,πιό γνωστό ὡς τό «Ἄστρο τοῦ Δαυΐδ». Ὡστόσο, αὐτός καθ᾿αὐτός ὁ ὁργανισμός δέν εἶναι ἑβραϊκός.Χρεώνουν ἐπίσης 33 $/μῆνα γιά συμμετοχή,ἕναν πολύ περίεργο ἀριθμό ἄν λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν τήν ἀναφορά τους στήν Μασσωνία.  

Στίς συχνές ἐρωτήσεις στήν ἱστοσελίδα τους,σχετικῶς μ᾿αὐτόν,ἐξηγοῦν ὅτι τό 33 εἶναι ἕνας σημαντικός ἀριθμός πού ἔχει πολλές θεϊκές ἔννοιες,μία ἐξ αὐτῶν εἶναι ὅτι «τά πάντα εἶναι ἐφικτά». Αὐτό ἔχει μεγάλη ἀπήχηση στήν κοινότητά μας,καθώς εἴμαστε ὁπαδοί τῆς ἰδέας ὅτι ἡ Ἀκαδημία μας μπορεῖ νά δημιουργήσῃ τεράστιες ἀλλαγές στήν ἀνθρωπότητα ὡς συλλογικότητα.

(Μασονικός δικέφαλος αετός, που συμβολίζει τον δυϊσμό, με τον αριθμό 33)

Πῆγα στήν Ἀκαδημία γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικῶς μἐ τήν σχέσιν τους μέ τήν Μασσωνία καί τόν σατανισμό. Μοῦ ἀπάντησαν : « Δέν εἴμαστε μασσῶνοι κι᾿ἀπό ὅσο γωρίζουμε κανένας ἀπό τούς καθηγητές μας δέν εἶναι μασσῶνος» κι᾿ἐπανέλαβε τήν ἀπάντησιν σχετικῶς μέ τόν ἀριθμό 33. Ἐπίσης εἶπε πώς τό λογότυπό τους ὀνομάζεται Merkabah καί ἔδωσε μία ἡλεκτρονική δ/νσιν ὅπου ὑπῆρχε μία ἐξήγησις ἡ ὁποία βασιζόταν στήν Ἱερή Γεωμετρία,μία πρακτική πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς μασσώνους καί ἄλλους ἀποκρυφιστικούς ὁργανισμούς.

Πάντως ἀπάντησις σχετικῶς μέ τό ἐάν εἶναι ἤ ὄχι σατανιστές δέν δόθηκε...

Ὅσον ἀφορᾷ τήν Μερκάμπα, μία σύμπτωσις εἶναι ὅτι ὑπῆρχε μία πρώϊμη σχολή ἑβραϊκοῦ μυστικισμοῦ ( 100 π.Χ.-1000 μ. Χ.) πού λεγόταν Μυστικισμός τῆς Μερκἀμπα καί ἐπικεντρωνόταν σέ μεγάλο βαθμό στό βιβλίο τοῦ Ἰεζεκιήλ καί τό ὅραμά του.

Ὅπως ἐξηγεῖ ἡ Ἔλενα Μπλαβάτσκι,συνιδρύτρια στήν Θεοσοφική Ἑταιρεία,στό «Ἴσις ἀποκαλυπτόμενη» : «Τά βιβλία τῶν Ἰεζεκιήλ,Δανιήλ,τοῦ Ἐνώχ καί τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου εἶναι καθαρῶς καμπαλιστικά. Αὐτό τό μυστικό δόγμα εἶναι πανομοιότυπο μ᾿ἐκεῖνο τῶν Χαλδαίων καί περιλαμβάνει ταυτοχρόνως μεγάλο μέρος τῆς περσικῆς σοφίας ἤ τῆς  "μαγείας" » 

( Γιά τόν Ἄλμπερτ Πάϊκ καί τήν Ἔλενα Μπλαβάτσκι,διαβάζουμε ἐδῶ

φωτό ἀπό τό βίντεο

Τό «ΑΣΤΡΟ» τοῦ Κρόνου,πλανήτης καί εἰδωλολατρικός θεός 

Τό σύμβολο τῆς Μερκάμπα ἀναφέρεται ἐπίσης ἀπό τόν προφήτη Ἀμώς καί τά ἴδια ἐδάφια ἐπαναλαμβάνονται στίς Πράξεις Ἀποστόλων ( κεφ. 7,ἐδάφ.43). 

Ἀμώς κεφ.5,ἐδφ.26-27 : καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφάν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς.καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.

( Επήρατε και εφέρατε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του ειδωλολατρικού θεού σας Ραιφάν , τα είδωλα αυτών, τα οποία κατεσκευάσατε δια τον εαυτόν σας. Δια τούτο εγώ θα σας μετοικήσω πέραν από την Δαμασκόν” λέγει εκείνος, του οποίου το όνομα είναι Κυριος, ο Θεός ο Παντοκράτωρ.)-ἀπό ἐδῶ-

Ἡ ἑβραϊκή λέξις γιά τό Ραϊφάν ἦταν Kiyyun,ἡ ὁποία κατά τήν ἑλληνική μετάφρασιν τῶν ἑβδομήκοντα μετετράπη σέ Ραϊφάν  καί ἀποδίδεται στόν Κρόνο, ἐνῷ ὡς Ρεμφάν ἀναφέρεται στίς Πράξεις Ἀποστόλων . Τό ὄνομα Kiyyun ἀναφέρεται μόνον στόν Ἀμώς.( λεπτομέρειες μπορεῖτε νά βρεῖτε σχετικῶς μέ τό Kiyyun -ἐδῶ- καί τό ἐδάφιο τοῦ Ἀμώς καί τῶν Πράξεων Ἀποστόλων - ἐδῶ-)

Πράξεις Ἀποστόλων,κεφ. 7,ἐδάφ.43  : καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥεμφάν, τοὺς τύπους οὕς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.

( Αλλά εσηκώσατε στους ώμους σας την ειδωλολατρικήν σκηνήν του Μολόχ και το αστέρι του θεού σας Ρεμφάν, δηλαδή του Κρόνου, είδωλα που εκάματε δια να τα προσκυνήτε. Και δια τούτο προς τιμωρίαν σας, θα σας διώξω και θα σας βάλω να κατοικήσετε μακρύτερα από την Βαβυλώνα.) ἐδῶ

Ἡ σύνδεσις μεταξύ τοῦ συμβόλου τοῦ ἑξαγράμματος καί τοῦ πλανήτη/θεοῦ,πιθανότατα σχετίζεται μέ τό γεγονός ὅτι ὁ πλανήτης στόν βόρειο πόλο του ἔχει ἔνα νεφῶδες σχῆμα ἑξαγώνου,τό ὁποῖον ἐπισήμως ἀνακαλύφθηκε ἀπό τήν ἀποστολή τοῦ Voyager τῆς NASA τό 1981,ἀλλά μέ κάποιον τρόπον,οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες ἔκαναν τήν σύνδεσιν. ( Βεβαίως ἐμεῖς ἔχουμε κληρονομιά καταγεγραμμένη παλαιόθεν. Πλούταρχος,πού ἀποδεικνύει τήν σύνδεσιν τῶν ἑβραίων μέ τόν Κρόνον : Η σύγκρουση Διογενών - Κρονίων [Η αληθινή καταγωγή των Ιουδαίων μέσα από τον Πλούταρχο και την ελληνική γραμματεία],ἐπίσης διαβάζουμε γιά τό ἑξάγωνον τοῦ Β.Πόλου τοῦ Κρόνου ἀλλά καί τό Μάτι τοῦ Κυκλωνα/Τυφῶνα στόν Ν. Πόλο,ἐδῶ

Στόν ἱστότοπόν τους,λένε « Ἡ Ἀκαδημία τῆς Θεϊκῆς Γνώσεως ἱδρύθηκε μέ τήν ἀρχική ἀξία τῆς βοηθείας πρός τήν ἀνθρωπότητα,μέσῳ τῆς διαδικασίας ἀφυπνίσεως. Μέσα ἀπό τήν ἀνταλλαγή καί ἀποκάλυψη τῆς διαδόσεως τῶν πληροφοριῶν καί γνώσεων,στόχος μας εἶναι νά ἑνωθοῦμε μαζύ γιά νά αὐξήσουμε τήν συλλογική συνείδησιν διατηρῶντας καί προωθωντας τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Γνωρίζαμε πώς χρειαζόμασταν μία ἀλλαγή στόν κόσμο μας καί ξέραμε ὅτι θά μπορούσαμε νά τό κάνουμε μόνον σέ συλλογικό ἐπίπεδο. Ὅταν ἐρχόμαστε μαζύ σέ μία συνείδησιν ἑνότητος καί βάζουμε μαζύ τήν ἐνέργειά μας, μεταβάλουμε ὁλόκληρη τήν πραγματικότητά μας μέ τρόπους πού ξεπερνοῦν καί τά πιό τρελλά μας ὄνειρα ! »

Σέ ποιά βάση θά μποροῦσε νά εἰπωθῇ ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται σέ μία «διαδικασία ἀφύπνισης» καί τί μπορεῖ νά σημαίνῃ αὐτό; Ἡ ἀπάντησις ἴσως βρίσκεται στόν ἴδιο τόν πλανήτη Κρόνον.

Ἀστρολογική σύνδεσις μεταξύ τῆς ἑορτῆς τῶν Σατουρναλίων καί τῶν περιορισμῶν covid ; 

Ἡ ἀστρολογία εἶναι σημαντική γιά τόν ἀποκρυφισμό,συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Καμπαλισμοῦ καί τό 2020 ἦταν ἡ χρονιά πού εὐθυγραμμίζονταν ὅλα τά ἄστρα,ἄς ποῦμε.

Οἱ ρωμαῖοι ἑόρταζαν τά Σατουρνάλια γιά μία ἐβδομάδα πού ξεκινοῦσε στίς 17 Δεκενβρίου κάθε χρόνο. Τό 2020 ὁ Κρόνος μπῆκε στόν ἀστεριμό τοῦ Ὑδροχόου στίς 17 Δεκεμβρίου καί θά παραμείνῃ σ᾿αὐτόν ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2023.

Εἶχε ἐπίσης βρεθῆ μέσα στό 2020 γιά ἔνα διάστημα στόν Ὑδροχόο ( 21 Μαρτίου-1 Ἰουνίου) καί ἡ προηγούμενη φορά πού βρέθηκε στόν Ὑδροχόο ἦταν στήν δεκαετία τοῦ ᾿90 καί πρίν στοῦ ᾿60.Ὅμως ποτέ στίς 17 Δεκεμβρίου. Τοὐλάχιστον γιά τά τελευταῖα 100 χρόνια πού γνωρίζουμε στοιχεῖα,δέν ἔχει συμβῆ ποτέ ὁ Κρόνος νά μπαίνῃ στόν Ὑδροχόο στίς 17 Δεκεμβρίου.  

Τήν πρώτη περίοδο μέσα στό 2020 πού βρέθηκε στόν Ὑδροχόο ὁ Κρόνος ( Μάρτιος-Ἰούνιος) συνέπεσε μέ τό γεγονός τοῦ σχεδόν παγκοσμίου lockdown καί ὁ δεύτερος γύρος lockdown συνέπεσε μέ τήν ἑορτή τῶν Σατουρναλίων  ( 17 Δεκεμβρίου). Τώρα,τόν Ἰούλιο κάποιες χῶρες βρίσκονται σ᾿ἕναν νέο γύρο κλεισιμάτων ἐνῷ κάποιες ἄλλες ἀνοίγων μέ τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ γιά νά ξεχωρίσουν ἐκείνους πού δέν ὑπέκυψαν στόν ἐκβιασμό νά κάνουν αὐτό τά πειραματικά ἐμβόλια/δηλητήρια.

( Ἀριστερά τό λογότυπον τῆς Θεοσοφίας ὅπου μποροῦμε νά δοῦμε τίς ὁμοιότητες μέ αὐτό τῆς Ἀκαδημίας Θεἱκῆς Γνώσεως)


Στό βιβλίο «Ἡ Μυστική Διδαχή»,ἡ Μπλαβάτσκι λέει :« Εἶναι ὁ Σατανᾶς πού εἶναι ὁ θεός τοῦ πλανήτη μας καί ὁ μόνος θεός» καί αὐτό τό λέει εὐθέως χωρίς καμμία ἀλληγορική σημασία σχετικῶς μέ τό κακό,τήν ἀνηθικότητα καί τήν διαφθορά πού πρεσβεύει αὐτός. Γιατί εἶναι ἕνας μέ τόν Λόγο «ὁ πρῶτος υἱός,ὁ πρεσβύτερος τῶν θεῶν» κατά τήν σειρά τῆς μικροκοσμικῆς ( θεϊκῆς) ἐξέλιξης. Ὁ Κρόνος ( σατανᾶς) ἀστρονομικά «εἶναι ὁ ἔβδομος καί τελευταῖος στήν σειρά τῆς μακροκοσμικῆς ἐκπομπῆς,πού εἶναι ἡ περιφέρεια τοῦ βασιλείου τοῦ ὁποίου ὁ Φοῖβος ( τό φῶς τῆς Σοφίας,ἤ Ἤλιος) εἶναι τό κέντρο

Οἱ Γνωστικοί εἶχαν δίκιο,λοιπόν,στό ν᾿ἀποκαλοῦν τόν ἑβραϊκό θεό «ἄγγελο τῆς ὕλης» ἤ ἐκεῖνος πού ἐμφύσησε ( γνώση) ζωή στόν Ἀδάμ καί ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου πλανήτης ἦταν ὁ Κρόνος» 

Δέν εἶμαι εἰδικός στήν ἀστρολογία,ἀλλά προφανῶς ἔχει μεγάλη σημασία γιά τήν λατρεία τοῦ Κρόνου ὅτι ὁ πλανήτης μπῆκε στόν ἀστερισμό τοῦ Ὑδροχόου κατά τήν ἑορτή τῶν Σατουρναλίων,τό 2020 καί πιθανότατα ἔχει νά κάνη μέ τήν παγκόσμια τυραννία πού ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι.

Ἑπόμενη ἀπάτη -Κλιματική ἀλλαγή

Μία ἄλλη ἐξέχουσα προσωπικότητα πού σχετίζεται μέ αὐτή τήν ὁμάδα εἶναι ὁ Robert Francis Kennedy Jr.  ( RFK Jr). Ἡ Ἀκαδημία θεϊκῆς Γνώσεως,ἔχει μία ἀποκλειστική συνέντευξιν μαζύ του,στό ἱστότοπό της. Ἔχει δημιουργήση πολλά βίντεο μαζύ μέ τήν Judy Mikovits καί τόν David Icke.


Ὡστόσο,ἐκτός ἀπό τό ἔργο πού κάνει πάνω στό θέμα ἐνημερώσεως τῶν «ἐμβολίων» εἶναι ἐπίσης καί περιβαλλοντικός ἀκτιβιστής. Ἔφτασε ἀκόμη καί νά ταυτιστῆ μέ τίς ἀπόψεις τοῦ πολεμίου του,πάπα Φραγκίσκου,στό θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς:

RFK, Jr .: Ο Πάπας έχει δίκιο, η κλιματική αλλαγή είναι «ηθικό ζήτημα» | Ζωντανά βίντεο | Fox News

Ἕνα σημαντικό μέρος τῆς Μεγάλης Ἐπαναφορᾶς,τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ,εἶναι ἡ ἀντζέντα γιά τήν κλιματική ἀλλαγή.Ἐνῷ ἡ μείωσις τῶν ρύπων καί ἡ ἐλαχιστοποίησις τῶν βλαβῶν στόν πλανήτη εἶναι σίγουρα εὐγενεῖς ἰδέες,ἡ ἀντζέντα γιά τήν κλιματική ἀλλαγή ἀφορᾷ στήν μείωσιν τῶν ἐκπομῶν τοῦ ἄνθρακος.Ὅμως δέν ὑπάρχει πειστική ἀπόδειξις πού νά συνδέῃ τίς ἐκπομπές τοῦ ἄνθρακος μέ τίς ἀλλαγές στήν θερμοκρασία τοῦ πλανήτου,παρ᾿ὅλα αὐτά τά μέτρα πού προτείνονται γιά τήν μείωσιν τῶν ἐκπομπῶν θά ἔχουν δραστικό ἀντίκτυπο σχεδόν γιά ὅλους στόν πλανήτη.

Ὑπάρχουν ἀκόμη καί προτάσεις γιά lockdown πού ἀφοροῦν τό κλίμα. Covid ἤ ὄχι covid,ψάχνουν μια ἄλλη δικαιολογία γιά νά μᾶς κρατήσουν κλειδωμένους στά σπίτια μας καί νά μᾶς ἀφαιρέσουν τίς πιό βασικές μας ἐλευθερίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ἐνῷ μερικοί ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους κάνουν καλή δουλειά προειδοποιώντας τόν κόσμο γιά τούς κινδύνους τῶν «ἐμβολίων» καί ἀποκαλύπτοντας τήν ἀπάτη covid γι᾿αὐτό πού πραγματικά εἶναι,ἡ συμμετοχή τους στήν Καμπάλα εἶναι πολύ ἀνησυχητική.

Εἶναι πιθανόν ὅτι χρησιμοποιοῦν τήν δουλειά τους,πού σχετίζεται μέ τήν ἀπάτη covid,γιά ν᾿ἀποκτήσουν ἀξιοπιστία καί νά κερδίσουν τήν ἐμπιστοσύνη  τῶν ἀνθρώπων προκειμένου νά τούς προσελκύσουν στήν ἀπόκρυφη ἰδεολογία τους,καθώς καί νά χειριστοῦν τούς μή συμμορφούμενους πολίτες μέ τρόπον πού νά τούς καθιστᾷ εὐαίσθητους γιά τίς ἑπόμενες φάσεις αὐτῆς τῆς διαβολικῆς Μεγάλης Ἐπαναφορᾶς,ὅπως ἡ ἀπάτη γιά τήν κλιματική ἀλλαγή.

 CR

Σχόλιον Makow - Θεωρῶ ἀξιόπιστο τό μήνυμα πού ἀντιτίθεται στό  ἐμβολιασμός/ἀποπληθυσμός ἀλλά εἶναι ἐνοχλητικό ὅτι τά παραπάνω ὀνόματα συνδέονται μέ τήν Θεοσοφία. Κάποιους ἀπό αὐτούς τούς ἔχω προωθἠσει. Εἶναι πιθανόν νά διαδίδω παραπληροφόρηση κατά  λάθος. Ὡστόσο αὐτό τό ἄρθρο τό ὁποῖο ἀνήρτησα, πρέπει νά καταδεικνύει ὅτι εἶμαι ἀφοσιωμένος στήν Ἀλήθεια ὅποια κι᾿ἄν εἶναι αὐτή.

Ἀνεξάρτητα τοῦ ἐάν τά ἐμβόλια εἶναι βλαπτκά ἤ ὄχι,οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς. Καί δεδομένης τῆς πίεσης γιά ἐμβολιασμό,μπορεῖτε νά μαντέψετε ὅτι ὑπάρχει μία ἀπειλή γιά ἐπιβολή μιᾶς κομμουνιστικῆς ἀντζέντας ἐλέγχου καί ἀποπληθυσμοῦ. Ἔχουν ὅλο τό χρῆμα,τώρα θέλουν καί ὅλες τίς ψυχές.

Μία πανδημία μέ ἐλάχιστο ποσοστό θανάτου δέν εἶναι πανδημία,ἀλλά ἕνα τέχνασμα γιά ἐμβολιασμό τῶν ἀνθρῶπων. Ἔτσι,ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν τά παραπάνω πρόσωπα φαίνεται νά σχετίζονται μέ τόν ἀποκρυφισμό, αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι ὑστερόβουλοι, ἀνειλικρινεῖς ; Σημαίνει ὅτι τό μήνυμά τους εἶναι ψεύτικο; Ὁ ρόλος τους δημιουργεῖ φόβο ; Ποιά εἶναι ἡ γνώμη σας; Στεῖλτε μήνυμα στό :  hmakow@gmail.com 

Μοῦ κινεῖ πολύ τό ἐνδιαφέρον ἡ πιθανότητα νά μᾶς δουλεύουν. Θυμηθεῖτε πώς οἱ μασσῶνοι ἦσαν καί μέ τίς δύο πλευρές στόν Β΄Π.Π. Ἀλλά μέχρι νά ᾿δῶ περισσότερα στοιχεῖα,τά ἀνωτέρῳ ὀνόματα ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἀξιόπιστα γιά ἐμένα. 

henrymakowcom

Ἡ γνώμη μου συμπίπτει μέ αὐτήν τοῦ Χένρυ Μακόου,σ᾿ἔναν βαθμό. Διότι,δέν ξέρω γιά τήν Ἀμερική,ἀλλά ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἔχουμε ζήση αὐτό τό σενάριο οὐκ ὀλίγες φορές ! Πατριῶτες πού τά ἔδιναν ὅλα καί ἔκαναν ἀγῶνες γιά τήν Ἑλλάδα καί τό Ἔθνος ἔριξαν τά προσωπεῖα καί μᾶς προέκυψαν οἱ φανατικότεροι ὑποστηρικτές ἐκείνων πού κάποτε ἦσαν οἱ πολέμιοί τους. Και ὄχι μόνον μία φορά...Ἔχουμε ζήσει τό παραμύθι, ἐπανειλημμένως τά τελευταῖα δέκα χρόνια ! Καί προφανῶς εἶναι ἀτελείωτο...

Συνεπῶς,τίποτα δέν εἶναι ἀπίθανο καί ὅλα πολύ πιθανά...


Ἡ Πελασγική

11 σχόλια:

 1. Θεέ μου βάλε το Χέρι Σου.

  .
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Αγώνας συνεχίζεται…

  Ήδη 38 πόλεις συμμετέχουν στο κάλεσμα για τον Αγώνα και συνεχίζουμε.

  Την Τετάρτη, 21/07/2021, στις 18:00, οι Έλληνες βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, ενάντια:

  Στον υποχρεωτικό εμβολιασμό

  Στο διαχωρισμό των Ελλήνων

  Στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και

  Στα απάνθρωπα μέτρα της μαοϊκής κυβέρνησης των Αθηνών

  Μέχρι στιγμής, οι πόλεις που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι:

  • Άθηνα Σύνταγμα

  • Αλεξανδρούπολη Δημαρχείο
  • Αργολίδα Πλατεία Συντάγματος
  • Αγρίνιο
  • Βέροια πλατεία δημαρχείου
  • Βόλος λιμάνι Βόλου
  • Δράμα πλατεία ελευθερίας
  • Ζάκυνθος πλατειά Σολωμού
  • Ηράκλειο Κρήτης πλατεία λιονταριών
  • Θεσσαλονίκη Λευκός πύργος
  • Ιωάννινα Κάστρα
  • Κόρινθος πλατεία Περιβολάκια
  • Κοζάνη Πλατεία Νικης
  • Κέρκυρα Πλατεία Λιστόν
  • Καβάλα κεντρική πλατεία
  • Καρδίτσα Πλατεία ελευθερίας
  • Καλαμάτα 23ης Μαρτίου
  • Κατερίνη πλατεία ελευθερίας
  • Κιλκίς Κεντρική πλατεία
  • Κομοτηνή Πλατεία ειρήνης
  • Λέσβος Πλατεία Σαπφούς
  • Λαμία Πλατεία Πάρκου
  • Λάρισα Κεντρική πλατεία
  • Νάξος Σιντριβάνι κεντρικής πλατείας
  • Ναύπλιο Πλατεία Συντάγματος
  • Ξάνθη Πλατεία Δημοκρατίας
  • Πτολεμαΐδα Κεντρική πλατεία
  • Πάτρα πλατεία Γεωργίου
  • Ρόδος πλατεία ελευθερίας
  • Ρέθυμνο Πλατεία άγνωστου στρατιώτη
  • Σέρρες Πλατεία ελευθερίας
  • Σύρος πλατεία Μιαούλη
  • Σπάρτη Κεντρική πλατεία
  • Τρίπολη Πλατεία Αγίου Βασιλείου
  • Τρίκαλα Κεντρική πλατεία
  • Χανιά Πλατεία αγοράς
  • Χαλκίδα στρογγυλό παραλιακής
  • Χίος πλατεία βουνάκίου

  Για να βλέπετε την λίστα που ανανεώνεται συνεχώς, μπείτε στο facebook

  Το kanenazori.com, θα δώσει το παρόν στη συγκέντρωση της Χαλκίδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ο διαβολος εχει πολλα ποδαρια και πολλα προσωπα αρα δεν πρεπει να εμπιστευομαστε κανεναν πια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀν ἔχῃ λέει...

   Δυστυχῶς,παντοῦ διακρίνεις τήν σκοπιμότητα. Ἐλαχιστότατοι,οἱ μέ ἀγνές προθέσεις...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 4. https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/07/blog-post_26.html#comment-form

  Ο ''σταυρός'' της θεοσοφίας και ο ''σταυρός'' του Βαρθολομαίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀλήθεια,μέ ποιά αἰτιολογία φορᾷ ἕνας Πατριάρχης καί μάλιστα Οἰκουμενικός,αὐτό τό σύμβολο; Καί ἀκόμη μία ἀπορία :Κανείς δέν τόν ἐρώτησε γιατί φορᾷ τό αἰγυπτιακό αὐτό σύμβολο;

   Ἀπό τήν μία ὁ πάπας «ἁγιοποιεῖ» τόν ἐωσφὀρον,ἀπό τήν ἄλλη ὁ Βαρθολομαῖος φορᾷ τό αἰγυπτιακό σύμβολο «Ἄνκχ» πού εἶχε υἱοθετήση ἡ Θεοσοφική Ἑταιρεία ( σατανιστές/καμπαλιστές) ποιό εἶναι τό μήνυμα μέσ᾿ἀπ᾿αὐτά πού θέλουν νά στείλουν οἱ ἡγέτες τῆς Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστιανισμοῦ,τῆς μεγαλύτερης θρησκείας παγκοσμίως ;

   Καί γιατί τέτοιες συμπεριφορές καί τακτικές δέν παρατηροῦμε σέ καμμία ἄλλη θρησκεία;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Αγαπητή Πελασγική

   Πολύ σύντομα, να πω πως η "Θεοσοφία" δεν έχει να κάνει με κανενός είδους "Θεού Σοφία". Σίγουρα γνωρίζεις πως από πίσω κρύβεται πολύ έξυπνα και ύπουλα το "θεός όφις". Πολύ έντεχνα, προσπαθούν να πλανέψουν τον κόσμο, θέλοντάς τον να πιστέψει ότι ασχολούμενος με τα Μυστήρια της Θεοσοφίας, ασχολείται με κάτι ανώτερο και πνευματώδες. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά 100% "χημικώς καθαρός" εωσφορικός παγανισμός (σατανικός εσωτερισμός).

   Χαίρε καλή μου Πελασγική!

   Διαγραφή
  3. Ετσι ἀκριβῶς !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἰωάννη !

   Διαγραφή
 5. Καλησπέρα, αγαπητή Πελασγική. Κομβική, καταλυτική, αποκαλυπτική ανάρτηση! Τεκμηριώνει ακριβώς το γιατί όλα αυτά τα κοβιντογέννητα "αστέρια", ως αντίπαλα δέη στους απανταχού λοιμωξιολόγους, τελικά ΔΕΝ πείθουν. Εδώ και μήνες όλο το σκηνικό ωριμάζει στην κατεύθυνση ενός, κυρίως, ιατρικού «πραξικοπήματος», με πολιτικο-θρησκευτικές προεκτάσεις, στην κατεύθυνση δηλαδή της αυτής... Μεγάλης Επανεκκίνησης! Από ο, τι θα μπορούσαμε να είχαμε παρατηρήσει εδώ και καιρό, οι περισσότεροι ιατροί στο στρατόπεδο των "αντιφρονούντων" είναι ή έχουν κάποια σχέση με πάσης φύσεως εξ ανατολής εναλλακτικών, νεο-ταξικών, ιατρικών μεθόδων, γνωστικιστικής ηφής, βλ. αύρες, ενέργειες, γκιόγκα, αγγέλους και ρέστα.
  Στο στρατόπεδό των αντιεμβολιαστών, θα παρατηρήσουμε επίσης και τους ρασοφόρους που είναι εκεί για να ρίξουν την δική τους χρυσόσκονη στην υπόθεση ενώ το πραγματικό πρόβλημα είναι ΑΛΛΟΥ και το καλλιεργούν με τη σειρά τους! https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κατα τον πολεμο της Ελληνικης Ανεξαρτησιας οι γνωστοι-αγνωστοι συνωμοτες-εισοδιστες ΔΕΝ επιθυμουσαν στην πραγματικοτητα την απελευθερωση της Ελλαδος!!!!! Ενω λεκτικα την επικροτουσαν!!! Η Ελλας παρολα αυτα με χιλιες δυο αναποδιες αναστηθηκε και ετσι καποιοι ΕΧΑΣΑΝ !!!! ΗΤΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ!! Γιαυτο και αμεσως μετα εβαλαν μπρος αλλες δολοπλοκιες και μηχανες!!!!!!Αυτο ειναι ενα αισιοδοξο μηνυμα που θελω να επισημανω και για να μην μας παιρνει κατω η αποθαρρυνση!!!!ΓΙΑΥΤΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ!! Δεν θα μπορουσε ποτε να γραφει η σκιωδης αλλα πραγματικη ιστορια της χωρας ελλειψη μαρτυριων και ντοκουμεντων.Οι πεμπτοφαλλαγγιτες-εισοδιστες ενω κινουνται στο σκοταδι διακρινονται ταυτοχρονα για την διαχρονικη τους πανουργια και ΚΡΥΠΤΕΙΑ αφου λειτουργουσαν και λειτουργουν εκπαιδευμενοι και προγραμματισμενοι κατω απο συγκεκριμμενο νεοταξικο διευθυνον κεντρο.Οι οπου γης Ελληνες πατριωτες δυστυχως τους αντιλαμβανονται περισσοτερο εξ ενστικτου και απο τις φατσες τους παρα απο τα αποτυπωματα τους. Και αν θελουμε να εχουμε ενα μετρο λεω οτι ο αγωνας ηταν και ειναι συντριπτικα ανισος για μας αν κρινουμε τις αναλογιες μεσων και δυνατοτητων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ένας άνθρωπος που σκέφτεται στοιχειωδώς μπορεί να δει τις "τρύπες" στο σενάριο του χάους που ετοιμάζουν, εξαγοράζοντας και τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. Το πιο κραυγαλέο στοιχείο πιστεύω υπήρξε το αφήγημα των αυτο-διασπειρόμενων εμβολίων σε συνδυασμό με με την ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ασάφεια και σύγχυση που καλλιεργούν: μας είπαν πως η ακίδα μεταδίδεται σε εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί χωρίς να προσδιορίζουν συνέπειες παροδικής ή ισόβιας (για όσο ζήσουν) παθογένειας... Μας λένε να μην πλησιάζουμε οι μεν τους δε, αφού αμφότεροι αντιμετωπίζονται εκατέρωθεν ως λεπροί.
  Μας λένε ότι αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη, κάτι που αντιτίθεται στο σενάριο του "ελεγχόμενου αποπληθυσμού" που θέλουν οι καμπαλιστές (ως 500 εκατ. ζώντων). Αν δεν υπήρχε αντίδοτο θα είχαμε ξεπαστρευτεί όλοι, συμπεριλαμβανομένων και "αυτών". Και δεν μπορώ να φανταστώ μοχθηρούς νόες που να μην δημιουργούν πρώτα το αντίδοτο για να εξασφαλίσουν εαυτούς πριν από κάθε ραδιουργία τους στα βιολογικά όπλα. Όλοι της ελίτ κυκλοφορούν άφοβα! Επίσης, κάτι άλλο εντυπωσιακό που διαπιστώνω σε επιστήμονες του αντι-βιολογικού σκευάσματος είναι η λοιδωρία των βοτάνων. Αμέσως σε υποβαθμίζουν στο επίπεδο του μαντζουνολόγου κι ακόμα κι αν τους κολλάς στη μούρη μελέτες γερμανικών πανεπιστημίων για το μπλοκάρισμα της ακίδας από την πικραλίδα/ταραξάκο ή τις πευκοβελόνες (ανάρτηση επιστήμονα στο Makow που αναδημοσιεύσατε) συνήθως αναδιπλώνονται, πατώντας στο ενδεχόμενο περαιτέρω μελετών κλπ. Δεν ξέρω αν αυτή τακτική είναι εντεταλμένη ή οφείλεται όντως σε ερευνητική νωθρότητα. Ως πρωτίστως τιτάνια άσκηση υποταγής οι καμπαλιστές προσπαθούν να δολοφονήσουν όσους περισσότερους, προλάβουν πριν διαρρεύσει η αλήθεια: η πανάκεια της Φύσης... Άρα, εμμένουμε σε ένα λιτό και υγιεινό διατροφικό πρότυπο... Εννοείται: ΜΑΚΡΥΑ από τα βιολογικά τους όπλα/σκευάσματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή