" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Κανονισμός Ε.Ε. 14ης Ἰουνίου 2021 : ΔΕΝ εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

 Λάβαμε τό παρακάτω σχόλιο,ἀπό ἀναγνώστη μας καί τόν εὐχαριστοῦμε πολύ. Ἀναφέρεται στόν Κανονισμό τῆς Ε.Ε. 953/14 Ἰουνίου 2021,ὅπου ῥητῶς ἀναφέρεται ἡ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ἐμβολιασμοῦ καί ἡ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ἀτόμων πού δέν ἔχουν λάβῃ τό «ἐμβόλιο». Συγκεκριμένως γράφει ὁ σχολιαστής/ἀναγνώστης μας

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( 953/14-6-2021, 36, 37, 38 κ ΑΡΘ. 3, ΠΑΡ. 6 ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ( ΟΧΙ ΤΟ 2361 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ ). ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ , ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΛΦ Η’ ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΙΣΧΥ.»  (Ἐδῶ)

Πᾶμε τώρα νά ᾿δοῦμε καί τόν ἐν λόγῳ κανονισμό : 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Ιουνίου 2021

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

.....

 36 : Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. Κατά συνέπεια, η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει εμβόλιο κατά της COVID-19, δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ή για τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για παράδειγμα υπηρεσιών αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς με λεωφορείο ή πορθμείο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει δικαίωμα ή υποχρέωση εμβολιασμού.

 37 : Πολλά κράτη μέλη απαιτούν από τα πρόσωπα που ταξιδεύουν προς την επικράτειά τους να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο για τον SARS-CoV-2 πριν ή μετά την άφιξη. Στην αρχή της πανδημίας της COVID-19, τα κράτη μέλη βασίζονταν συνήθως στον διαγνωστικό έλεγχο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR), έναν έλεγχο ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT) για τη διάγνωση της COVID-19 που θεωρείται από τον ΠΟΥ και το ECDC ως η πιο αξιόπιστη μεθοδολογία διαγνωστικού ελέγχου για τον εντοπισμό κρουσμάτων και επαφών. Στην πορεία της πανδημίας, έχει καταστεί διαθέσιμη μια νέα γενιά ταχύτερων και φθηνότερων διαγνωστικών ελέγχων στην αγορά της Ένωσης, οι αποκαλούμενοι ταχείς έλεγχοι αντιγόνων, που ανιχνεύουν την παρουσία ιικών πρωτεϊνών (αντιγόνων) με σκοπό την ανίχνευση εν εξελίξει λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Η σύσταση (ΕΕ) 2020/1743 της Επιτροπής (12) καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση τέτοιων ταχέων ελέγχων αντιγόνων.

 38 : Η σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 (13) ορίζει κοινό πλαίσιο για τη χρήση και την επικύρωση ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων και την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων διαγνωστικών ελέγχων της COVID-19 στην Ένωση και προβλέπει την κατάρτιση κοινού καταλόγου ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για την COVID-19. Στη βάση της εν λόγω σύστασης, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας συμφώνησε, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, σε κοινό κατάλογο ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για την COVID-19, σε μια δέσμη ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων τα αποτελέσματα των οποίων θα αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη και σε ένα κοινό τυποποιημένο σύνολο δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνεται στα πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19

Άρθρο 3

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ

Παράγραφος 6.   Η κατοχή των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.


Ὁλόκληρος ὁ Κανονισμός ΕΔΩ 


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/07/blog-post_22.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γι᾿αὐτό πρέπει νά μπαίνουμε σ᾿ὅλους τούς συνδέσμους πού μᾶς δίνεις,Διηνέκη !

  Δέν τό πάτησα,δέν τό εἶδα,δέν ἐνημερώθηκα...

  Μέ καθυστέρησιν λοιπόν,μιᾶς ἡμέρας ἔκανα τήν ἀνάλογον δημοσίευσιν,λές κι᾿ἀνακάλυψα χρυσό !

  Νομίζω,πάντως πώς πρέπει νά μέ καταλαβαίνετε ὅταν δημοσιεύω κάτι καθυστερημένα ( ὅπως λ.χ. τό γονάτισμα τοῦ Μπάϊντεν ἤ τά σκουπίδια στήν Δῆλον),ἀφοῦ τά θέματα πού βάζω μοῦ καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνον.

  Ἔ,θά μποροῦσε κάποιος νά πῇ γιά ἐμένα πώς «ζῶ στόν κόσμο μου»...

  Καλησπέρα Διηνέκη.Θά τό συμπληρώσω στό ἀνωτέρῳ θέμα.Ἔχει καί πολύ ἐπιτυχημένη φωτό !

  Σ᾿εὐχαριστῶ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλώ.
   Να τον παρακολουθείτε τον Διηνέκη.
   Όχι μόνον... ... ... "Ραχωβίτσας style", αλλά για να ενημερώνεστε.

   Διαγραφή
  2. Ἔτσι κάνει ὁ Ῥαχωβίτσας; Μπαίνει,κυττᾶ καί ὅπου ἐνδιαφέρεται πατᾶ ;

   Ἤ μόνον κυττᾶ;

   "Ραχωβίτσας style"

   Χά,χά ! Ὡραῖο ἦταν αὐτό Διηνέκη! Πετυχημένο !

   Διαγραφή
 3. αιντας
  οταν πεθανω
  θαφτε με σε μια ΜΕΘ μοναχο
  και διπλα το εμβολιο αμαν αμαν παρηγορια μου ναχω

  σπεσιαλ αφιερωμενο στην υποχρεωτικοτητα 50 χιλιαδαι δισκοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχει μάκρος τό κουβάρι ! Κρᾶτα παρακαταθήκη στίχους...

   Γιά ἀκόμη μία φορά,ἐπιτυχές !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα

  Άσχετο με το θέμα το σχόλιο, αλλά κάπου πρέπει να τα πω...
  Ο κόσμος που έδωσε σήμερα το παρόν ήταν 30-40.000.
  Ένα ΕΥΓΕ στα ελάχιστα ιστολόγια που αναφέρθηκαν σε αυτήν την πορεία.

  Αφορισμένε, αν ένας καρδιολόγος κινητοποιεί ΤΟΣΟ κόσμο, ...δεν σε βλέπω καλά.
  Σήμερα Αφορισμένε πήρες μια μικρή γεύση...το κυρίως πιάτο σε περιμένει με ανυπομονησία.

  Κωνσταντίνος
  Κομνηνός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν εἶναι καθόλου ἄσχετο μέ τό θέμα.Ἴσα-ἴσα συνδέεται ἀπολύτως !

   Κῦττα στήν σχετική μέ τήν Συγκέντρωσιν,ἀνάρτησίν μου,τί ἐνόχλησε, τά δουλικά τοῦ Συστήματος,τά φερέφωνα τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν,τά συστημικά μμε :

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/07/blog-post_15.html

   Ἐγώ πάντως,τούς ἔδωσα «εὐχή»...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Κωνσταντῖνε !

   Διαγραφή