" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Ἡ πανδημία εἶναι μία ἐγκληματική ἀπάτη

Δρ David Martin καί ὁ δικηγόρος Δρ Reiner Fuelmich
στήν Κυβέρνησιν τῶν ΗΠΑ,ἡ ἀρχική πατέντα τοῦ κορονοϊοῦ- Πηγαίνοντας 21 χρόνια πίσω...

Ἡ πανδημία εἶναι μία ἐγκληματική ἀπάτη
 

« Κάποιοι ἄνθρωποι βγάζουν τεράστια χρηματικά ποσά ἀπό αὐτἠ τήν ἐγκληματική ἐπιχείρησιν...εἶναι ψευδαίσθησις τό νά πιστεύουμε πώς ὁ ἰός διέφυγε ἀπό ἕνα κινέζικο ἐργαστήριο καί ἐξαπλώθηε σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο»

«Αὐτό πού τό κάνει ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ Δρ Fauci σέ κάθε συνεδρίασιν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίιου τοῦ NIAID,μεταξύ τῶν ἐτῶν 2016-2019,ἐξέφραζε τήν λύπη του πού δέν ὑπῆρχε τρόπος νά πεισθοῦν οἱ ΠΑΝΤΕΣ νά κάνουν ἕνα γενικό ἐμβόλιο γρίπης»

Δρ David Martin διευθύνει μία ἑταιρεία πού παρακολουθεῖ ὅλες τίς αἰτήσεις διπλωμάτων εὐρεσιτεχνίας γιά νά προσδιορίσῃ τίς ἐπενδυτικές εὐκαιρίες. 

Ἀπό τό UK Guy

(henrymakow.com) 

Δέν ὑπάρχει τίποτα καινοφανές σχετικῶς μέ τόν ἰὀ Corona,ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Δρ Martin σ᾿αὐτή τήν συνέντευξιν τῆς 9ης Ἰουλίου,μέ τόν δικηγόρο Δρ Reiner Fuelmich.

Ὑπάρχουν 73 διπλώματα εὐρεσιτεχνίας πού καλύπτουν κάθε πτυχή τοῦ ἰοῦ,ἐδῶ καί 21 χρόνια.Ὁρισμένα κατατέθηκαν ἤδη ἀπό τό 2000. Τό CDC ( Κέντρο Ἐλέγχου καί Πρόληψης Νοσημάτων ΗΠΑ ) πλήρωσε ἐπίσης ἐπί πλέον χρήματα ( ἀπό τούς φόρους τῶν πολιτῶν τῶν ΗΠΑ) γιά νά διασφαλίσῃ ὅτι κάποια διπλώματα εὐρεσιτεχνίας δέν θά ἦσαν ἐμφανῆ πρός δημόσια ἐξέτασιν.

Τό σενάριο αὐτῆς τῆς πανδημίας γράφηκε τό 2004,σ᾿ἕνα συνέδριο μέ τῖτλο «Sars and Bioterrorism»,πού πραγματοποιήθηκε στίς 6 Ἰανουαρίου ἀπό τήν φαρμακοβιομηχανία Merck,ὅπου ἡ φράσις «The New Normal» ( Νέα Κανονικότητα),δημιουργήθηκε γιά πρώτη φορά καί υἱοθετήθηκε ἀπό τόν ΠΟΥ,γιά τήν προπαγανδιστική ἐκστρατεία,μαζύ μέ τήν ἰδέα ἑνός γενικοῦ ἐμβολιασμοῦ. 

(Σημ. Πελασγ.  Ἐδῶ, βρῆκα μία σελίδα ἀπό τίς ὁμιλίες τοῦ συγκεκριμένου συνεδρίου. Κάποιοι ὁμιλητές πού ἀναφέρονται εἶναι : 

α) Connie S. Schmaljohn-Διευθύντρια, Ολοκληρωμένης Ερευνητικής Διευκόλυνσης στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) Ηνωμένες Πολιτείες, 

Ἀνώτερη Ἐπιστήμονας τοῦ USAMRIID, Ἰνστιτοῦτο Ἱατρικῆς Ἔρευνας τῶν Λοιμωδῶν Νοσημάτων τοῦ Στρατοῦ τῶν ΗΠΑ,μέχρι τό 2019.


β) Julie L. Gerberding- Εἰδικός ἐπί μολυσματικῶν νόσων. Σήμερα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος στρατηγικών επικοινωνιών, παγκόσμιας δημόσιας πολιτικής και υγείας του πληθυσμού και επικεφαλής ασθενούς στη 
 Merck & Co.,

Ἡ ὁμιλία της,σ᾿ἐκεῖνο τό συνέδριο εἶχε τῖτλον :   Προετοιμαζόμενοι γιά τήν « Νέα Κανονικότητα» 'The New Normal' : Καινοτομίες σέ ἀντίμετρα γιά τήν καταπολέμηση τῶν ἀπειλῶν κατά τῆς δημόσιας ὑγείας

γ)Margaret A. Liu- Κινεζικῆς καταγωγῆς,ἀμερικάνα γιατρός και ερευνητής που μελετά την έκφραση των γονιδίων, τις ανοσολογικές αντιδράσεις και τα εμβόλια. Από το 2015-2017, η Λιου υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Εμβολίων...

Από τις 7 Ιουνίου 2017, είναι διευθύντρια της Ipsen SA στη Γαλλία...Είναι ιδρυτής του τομέα των εμβολίων με βάση το DNA ,και μελετά τόσο τις τεχνολογίες εμβολίων DNA όσο και το εμβόλιο mRNA...

δ)Stanley A. Plotkinο γιος των Εβραίων γονέων, Lee και Joseph Plotkin, είναι Αμερικανός ιατρός που εργάζεται ως σύμβουλος σε κατασκευαστές εμβολίων, όπως η Sanofi Pasteur , καθώς και εταιρείες βιοτεχνολογίας...Στη δεκαετία του 1960, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη ενός εμβολίου κατά του ιού της ερυθράς... ήταν μέλος της ενεργού ερευνητικής σχολής του Wistar από το 1960 έως το 1991.

( Τό Ἰνστιτοῦτο Wistar,  είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα στη βιοϊατρική επιστήμη, με ειδική εμπειρία στην ογκολογία, την ανοσολογία, τις μολυσματικές ασθένειες και την έρευνα εμβολίων. ιδρύθηκε το 1892 ως το πρώτο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα της Αμερικής που επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη βιοϊατρική έρευνα και εκπαίδευση...

... Το βιβλίο του Plotkin,«Ἐμβόλια»,είναι η τυπική αναφορά στο θέμα.  Είναι συντάκτης του Clinical and Vaccine Immunology , το οποίο δημοσιεύεται από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογίας στην Ουάσιγκτον, DC. Τό συγκεκριμένο βιβλίο «Ἐμβόλια», κοστίζει «χρυσάφι». Ἀπό 220  ἕως 285 εὐρῶ  !!!

Ὁ τῖτλος τῆς ὁμιλίας του στό συνέδριο τοῦ 2004 : Rational Design of Vaccines: Revolution or Evolution? ( Ὁρθολογικός Σχεδιασμός Ἐμβολίων : Ἐπανάστασις ἤ Ἐξέλιξις; ) 

Ἡ Moderna γνώριζε ὅτι ἔπρεπε νά διαδραματίσῃ σημαντικό ῥόλον στήν ἀνάπτυξιν τοῦ ἐμβολίου,ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2019,καθώς αἴφνης τροποποίησε μία σειρά ἀποτυχημένων καταχωρίσεων διπλωμάτων εὐρεσιτεχνίας,μία συμπεριφορά πολύ παράξενη,γιά νά τήν ποῦμε συγκεκριμένα μία «ἐσκεμμένη ἀπελευθέρωσιν» τοῦ ἰοῦ Corona. 

Τροποποίησαν τέσσερα διπλώματα εὐρεσιτεχνίας γιά νά ξεκινήσουν τήν ἀνάπτυξιν τῶν ἐμβολίων. Ἡ  Moderna δέν διέθετε ὅλη τήν τεχνολογία,κάτι πού ἦταν πρόβλημα,ὁπότε διαπραγματεύτηκε μέ τίς δύο ἑταιρεῖες πού ἦσαν κάτοχοι αὐτῆς τῆς τεχνολογίας- τήν Arbutus καί τήν Accuatus Pharmaceuticals πού κατεῖχαν τήν ἐπεξεργασία φακέλλου τῶν νανοσωματιδίων λιπιδίων πού ἐπιφέρουν τό θραύσμα mRNA.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2019,ἡ Moderna συνῆψε μία ἐρευνητική συμφωνία μέ τό Πανεπιστήμιο τῆς Βόρειας Καρολίνας,στό Chapel Hill γιά τήν ἀνάπτυξιν ἀκίδων πρωτεϊνῶν γιά νά τά βάλῃ μέσα στά νανοσωματίδια λιπιδίων γιά τό ἐμβόλιο.

Αὐτό,ἦταν πρίν ὁ ἰός ἀρχίσει νά «ἐμφανίζεται» καί συνεπῶς σήμαινε ὅτι ὑπῆρχε ΗΔΗ ἕνα ὑποψήφιο ἐμβόλιο.

Αὐτό πού τό κάνει ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ Δρ Fauci,σέ κάθε συνεδρίασιν τοῦ δ/σ τοῦ NIAID,μεταξύ τῶν ἐτῶν 2016-2019,ἐξέφραζε τήν λύπη του πού δέν ὑπῆρχε τρόπος νά πεισθοῦν οἱ ΠΑΝΤΕΣ νά κάνουν ἕνα γενικό ἐμβόλιο γρίπης

Σχετικῶς μέ τό βιβλίο ΕΔΩ
Ὑπῆρχε ὅμως μία «ἐπιφοίτησις» μέ αὐτά τά τροποποιημένα διπλώματα εὐρεσιτεχνίας,τόν Μάρτιο τοῦ 2019,στό ὅτι : 

Τί θά συνέβαινε ἄν ὑπῆρχε μια «τυχαία ἤ ἐκ προθέσεως ἀπελευθέρωσις ἑνός ἀναπνευστικοῦ παθογόνου» ; 

Αὐτό πού προβληματίζει ἐδῶ εἶναι ὅτι ἡ ἴδια φράσις χρησιμοποιεῖται σ᾿ἕνα βιβλίο ( ἐτήσια ἔκθεσις) μέ τῖτλον « A World At Risk» ( Ὁ Κόσμος σέ κίνδυνο) πού γράφηκε ἀπό τόν ΠΟΥ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2019,μερικούς μῆνες πρίν τήν ἐμφάνισιν τοῦ ἰοῦ.

Λέει ὅτι χρειαζόμαστε μία «συντονισμένη παγκόσμια ἐμπειρία διαδόσεως ἀναπνευστικῶν παθογόνων» ἡ ὁποία μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 πρέπει νά ἔχῃ μία καθολική διαχείρησιν δημοσίων σχέσεων ἐλέγχου τοῦ πλήθους ὡς πρός τήν ἀποδοχή ἑνός γενικοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Τό βίντεο μέ τήν συνέντευξιν τοῦ Δρ. Μάρτιν,εἶναι διεισδυτικό καί ἀκριβές- καί κατά συνέπεια ἰδανικό γιά ὅποιον θέλει ν᾿ἀναζητήσῃ τήν ἀλήθεια περί τοῦ τί συμβαίνει. Ἐκθέτει ἐντελῶς τήν «πανδημία» ὡς ἐγκληματική ἀπάτη, μέ νομικά καί ἀποδεικτικά στοιχεῖα - καί ὅποιος ἔχει μυαλό θά βρῆ αὐτές τίς πληροφορίες πολύτιμες.

henrymakow.com


Ἡ Πελασγική

7 σχόλια: 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( 953/14-6-2021, 36, 37, 38 κ ΑΡΘ. 3, ΠΑΡ. 6 )

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ( ΟΧΙ ΤΟ 2361 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ ).

  ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ , ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΛΦ Η’ ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

  ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΙΣΧΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστοῦμε πολύ ἀγαπητέ,δημοσιεύθηκε.

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/07/14-2021.html

   Διαγραφή
 2. Συνεπώς, υπάρχει ένα ερώτημα: Τα χιλιάδες «κρούσματα» που ανακοινώνουν καθημερινά οι Υπηρεσιακοί τεχνο-επιστήμονες αφορούν σε αντίστοιχες χιλιάδες νοσούντες (τουτέστιν, ασθενείς) ή όχι;
  Εάν τα «κρούσματα» αναφέρονται όντως σε νοσούντες, οι υπηρεσίες υγείας θα κατέρρεαν κυριολεκτικά μέσα σε λίγες μέρες. Μια απλή πρόσθεση των «κρουσμάτων» που ανακοινώνονται καθημερινά από την έναρξη της «πανδημίας» μέχρι σήμερα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες όχι τα νοσοκομεία αλλά ούτε και όλα τα… γήπεδα της χώρας δεν θα επαρκούσαν για την «νοσηλεία» των εκατομμυρίων δήθεν «ασθενών».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό θέατρο τοῦ παραλόγου !

   Ὅμως,τό λυπηρόν εἶναι τό πόσος πολύς κόσμος τούς πιστεύει...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Πού βρίσκουμε το κείμενο αυτό στα αγγλικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχω βάλλη μέρος τοῦ συγκεκριμένου Κανονισμοῦ,στό θέμα:

   Κανονισμός Ε.Ε. 14ης Ἰουνίου 2021 : ΔΕΝ εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός
   https://sxolianews.blogspot.com/2021/07/14-2021.html

   μέ παραπομπή σ᾿ὁλόκληρο τόν Κανονισμό,ἀπό τήν ἐπισήμον ἱστοσελίδα Δικαίου,τῆς Ε.Ε.
   Eur-Lex,πού δημοσιεύεται στίς 24 ἐπίσημες γλῶσσες τῆς ἑνώσεως.Ἐάν τό θέλῃς στήν Ἀγγλική,στό ἐπάνω μέρος τῆς σελίδος,μπορεῖς νά κάνῃς τήν ἀνάλογον ἐπιλογή τῆς γλώσσης.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Περικλῆ.

   Διαγραφή

  2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   της 14ης Ιουνίου 2021

   σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC#ntr2-L_2021211EL.01000101-E0002   ------------------------   ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

   Διαγραφή