" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

27η Σεπτεμβρίου 1831,δολοφονεῖται ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας ! Σημαδιακή ἡμέρα !«στις ἐδολοφόνησε τόν Καποδίστρια, ἐδολοφόνησε τήν πατρίδα του. Ὁ θάνατός του εἶναι συμφορά γιά τήν Ἑλλάδα καί δυστύχημα εὐρωπαϊκόν» Ι.Γ. Ἐϋνάρδος 
... Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας από τους αληθινά Μεγάλους Έλληνες. Αυτό ήταν και η αιτία που τόσο νωρίς, τόσο άδοξα και καταστροφικά για την Ελλάδα και τους κατοίκους της, κατέληξε δολοφονημένος από Ελληνες. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κυβερνήσει την ρημαγμένη Ελλάδα, έθεσε όλο του το ΕΙΝΑΙ στη διάθεση της Πατρίδας. Στο έργο του αυτό ήρθε αντιμέτωπος με ντόπια και ξένα συμφέροντα, τα οποία συνασπίστηκαν εναντίον του και συνεργάστηκαν στην δολοφονία του. ...Ὅσο θά κτυποῦν τόν πρῶτο Κυβερνήτη τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος καί τήν παρακαταθήκη του,τόσο περισσότερο θά πρέπῃ νά κάνομε τό ἐλάχιστον πού μποροῦμε :Νά τόν ὑπαρασπιζόμεθα μέ ὅλη μας τήν δύναμιν. Αὐτό μᾶς πρέπει,ὡς Ἕλληνες,γιά ἕναν ἄνθρωπο πού,στήν κυριολεξία,ἔδωσε τήν ἴδια του τήν ζωή γιά τό καλό τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων,Δέν τήν πρόδοσε,δέν προσπάθησε μέσῳ τοῦ ἀξιώματός του νά ἐκμεταλευτῇ τό ἐλάχιστον πρός προσωπικό ὥφελος.Δέν πῆρε τίποτα παρά μόνον ἔδωσε,ἁπλόχερα τά πάντα καί τήν ζωή του σ᾿ἕνα ὑψηλό,ὅπως ἀπολύτως ἔτσι τό φρονοῦσε,ἰδανικό :τήν Πατρίδα του !


 
«Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ Μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἠ τοὐλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος των καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστί χρήματα.»


...Τό νέο κράτος (τί κράτος δῆλα δή, προτεκτοράτο κανονικότατο !) τό ἅλωσαν μία χαρά καί εἶχαν τά σχέδιά τους καί προφανῶς κανένας Καποδίστριας δέν θά στεκόταν ἐμπόδιο σ'αὐτά.Καί ἐάν τότε ὑπῆρχε ἡ δικαιολογία,καί εὐλόγως ἔτσι ἦταν,πώς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ κόσμου εἶχε παντελῆ ἄγνοια,σήμερα δέν ὑπάρχει οὔτε σταγόνα αὐτῆς. Καί τό νά λειτουργῆ,ἡ πλειοψηφία,βλακοειδῶς ὡς βοϊδόμαζα,εἶναι τοὐλάχιστον ἀπόδειξις παντελοῦς ἐλλείψεως ἔστω καί τῆς κοινῆς λογικῆς...

Συμπέρασμα : εἴμαστε τελειωμένοι καί μέ τήν βοῦλα...

Υ.Γ. Στήν Ἑλλάδα,σήμερα,λειτουργοῦν πάνω ἀπό 100 μασονικές στοές,ξέχωρα τῶν Ροταριανῶν (ξαδερφάκια εἶναι,μία ἀπό τά ἴδια...). Ὁ νοῶν νοείτω...


 ... Ευρισκόμενη σε διατεταγμένη αποστολή η ξένη διπλωμάτης τον πυροβόλησε και πάλι, 185 χρόνια μετά τη δολοφονία του λέγοντας: «Η οικογένεια Vittori, όταν μετακόμισαν στην Κέρκυρα, άλλαξαν τη θρησκεία τους και από Καθολικοί έγιναν Ορθόδοξοι , εξελληνίστηκαν και άλλαξαν επώνυμο. Οι πρόγονοι του Καποδίστρια προέρχονται από μια οικογένεια ευγενών που ονομαζόταν Vittore, και οι ρίζες τους στο Κόπερ χρονολογούνται από το 1329. Σύμφωνα με το οικογενειακό ιστορικό, ένας κλάδος της οικογένειας Vittore μετανάστευσε στο νησί της Κέρκυρας, το 1337, λόγω των συνεχών συγκρούσεων με μια άλλη εξέχουσα οικογένεια του Κόπερ, τους Verzi...Σύμφωνα πάντως με την αγγλική προπαγάνδα, οι Καποδίστριες ήσαν είτε Ιταλοί, είτε Σλοβένοι, είτε Κροάτες, είτε Γερμανοί και δεν ήσαν Έλληνες. Εξελληνίστηκαν. Και ήσαν Καθολικοί που «αλλαξοπίστησαν»...
  


Ἐπεί δῆ,τό νά δολοφονηθῇ,ἕνας μεγάλος ἀνήρ,ὅπως ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας,δέν εἶναι καθόλου ἀρκετό γιά τούς πολιτικάντηδες-ἐξουσιαστές,ὅταν μάλιστα ἔχει μείνῃ στήν Ἑλληνική Ἱστορία ὡς ἔνας πραγματικῶς ἄξιος πολιτικός ἀνήρ,ἀλλά κυρίως στήν μνήμιν τῶν Ἑλλήνων ὡς ἄξιος ἡγέτης τόν ὁποῖον τά ξένα συμφέροντα «ἔβγαλαν ἀπό τήν μέσιν» γιά νά καταστήσουν τήν Ἑλλάδα ἔρμαιο τῶν σκοπῶν τους,ἔπρεπε νά δολοφονηθῇ ἐκ νέου.
 Καί μάλιστα αὐτή τήν φορά μέ τρόπον πού νά μήν ἀφήνῃ καμμία ἀπολύτως ἀμφιβολία πώς ἐκείνη ἡ δολοφονία ἦταν δικαιολογημένη καί καλῶς καμωμένη. 
Πῶς θά γινόταν αὐτό;
 Τήν πλέον ἄριστον χρονική στιγμή τῆς συμπληρώσεως  τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Τά κατάλληλα πρόσωπα εὑρέθησαν,ἡ αἰτιολογία ἐπίσης. Οἱ «δημοκράτες» θά ἐκτελοῦσαν τόν «δικτάτορα» !...

Γι᾿αὐτό μήν περιμένετε ἀπό τοῦτο τό προδοτικό κράτος τήν ἀπόδοσι τῶν τιμῶν πού πρέπουν στόν μεγάλο αὐτό ἄνδρα. Ἄλλοι ἀναγορεύονται σέ «ἡγέτες»  καί γεμίζουν μέ τά ἀγάλματά τους τήν χώρα ὁλόκληρη ! 

Τέλος πάντων,σημαδιακή ἡμέρα γιά τήν Ἑλλάδα ἡ 27η Σεπτεμβρίου.Ἡ ἡμέρα πού ἡ Ἑλλάς παρεδόθη,ὁλοκληρωτικῶς, στά χέρια τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν ! 


Υ.Γ. Τί εἰρωνία,νά πού ἐφέτος σημαδεύτηκε καί ἡ δική μου ἡμέρα ! Πέσαμε θύματα ληστείας,δυστυχῶς ! Τί σόκ νά ἔρχεσαι στό σπίτι σου καί νά τό βρίσκῃς παραβιασμένο,ὅλο τόν χῶρο μέσα ἄνω-κάτω καί μετά ν᾿ἀνακαλύπτῃς τί ἔχεις χάσῃ...Ζοῦμε σέ πολύ ἄσχημους καιρούς...Τούς χειρωτέρους,ἴσως...


Ἡ Πελασγική 

25 σχόλια:

 1. ΚΟΥΡΑΓΙΟ
  ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

  Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πελασγικη μου, ευχομαι ολοψυχα να ειστε ολοι καλα,και καλο κουραγιο.....Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητοί,Ῥοκκο καί Σοῦλα !

  Ἄσχημη ἐμπειρία,ἄσχημα συναισθήματα.Δέν φεύγουν εὔκολα...

  Νά εἶστε καλά ἀγαπητοί μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εδώ ληστεύουν συστηματικά-μεθοδικά
  έναν ολόκληρο λαό επί δεκαετίες καί
  δέν κουνιέται φύλλο...στό πουτανάτο πού ζούμε.(συγγνώμη γιά τήν λέξη).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τώρα το διάβασα
  Αγαπητή Πελασγικη κουράγιο

  Σε καταλαβαίνω άλλο πράμα να το ζείς..
  Και πάλι κουράγιο σε σένα και τους ανθρώπους σου!

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είναι λυπηρότατο Πελασγική μας αυτό τό 'σόκ' του λεηλατημένου σπιτιού από εισβολείς, όταν επιστρέφει ο ανυποψίαστος νοικοκύρης καί ευχόμεθα ειλικρινώς καλή δύναμη!

  (Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ΕΙΣΕΤΙ σκοτεινών σημείων στήν δολοφονία του Εθνικού Κυβερνήτου, όπως λ.χ. τί μεσολάβησε καί λίγες ώρες πρίν αντικαταστάθηκαν "αίφνης" (...) οι σωματοφύλακες - συνοδοί του.
  Ή γιατί ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΕ μετά από προσώπου γής ο μονόχειρ Κοζώνης;
  Ποιός παλαβός θα προσελάμβανε έναν ...κουλό γιά σωματοφύλακα, όπως αυτός;;;;;
  Ή μέ τί λεφτά και από ΠΟΥ, αυτός ο ίδιος ο Κοζώνης διέθετε μία πανάκριβη 'διμούτσουνη' πιστόλα, που είχε τότε τήν δυνατότητα δύο βολών, ήτοι σπανιότατο γεγονός γιά εκείνη τήν εποχή;
  Καί κάτι πολύ ζουμερό, που σπανίως τό βρίσκει κανείς σε σχετικά βιβλία, πώς βρέθηκε στήν δίκη που ακολούθησε εκείνος ο κατασκότεινος Μάσσων ως ...συνήγορος;;; Καί ποιός ήταν ο μετέπειτα ρόλος του στήν χώρα μας; Λίγες πινελιές μόνο και ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ του Εθνικού μας Κυβερνήτου!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πώς νά είμαι καλά άμα κόβεις τά σχόλια,αγαπητή μου Κυρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου,εἰλικρινῶς δέν μπορῶ νά γνωρίζω γιά ποιά σχόλια κάνεις λόγον.Τά σχόλια πού δέν ἀναρτοῦνται εἶναι ἐκεῖνα τῶν ὁποίων τό περιεχόμενο δέν εἶναι τό πρέπον.

   Τέλος πάντων δέν εἶμαι καί σέ τόσο καλή διάθεσιν γιά ἀντιπαραθέσεις,εἰλικρινῶς !

   Καλό βράδυ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 8. Αγαπητή Πελασγικη, εύχομαι να ξεπεράσετε γρήγορα την οδυνηρή αυτή εμπειρία και ελπίζω να μην αφαίρεσαν πολύτιμα για σας αντικείμενα ή αρχεία. Καλή δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ,ὅλους,γιά τήν ἡθική συμπαράστασιν.

   Καλό βράδυ ἀγαπητοί μου !

   Διαγραφή
 9. Πελασγική,
  Έχεις την απόλυτη ηθική συμπαράστασή μου.
  Διαρρήκτες ήταν (για τιμαλφή) ή τίποτα πρακτόρια που έψαχναν για κάτι άλλο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μᾶλλον τό πρῶτο,ἀφοῦ δέν πῆραν τό λάπ τοπ καί τόν ξεχωριστό σκληρό δίσκο.Βρωμερά καί τρισάθλια παράσιτα ! Ἔχω τέτοια ἀναστάτωσι ἀπό ἐχθές...!

  Εὐχαριστῶ πολύ Διηνέκη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δέκα ...
  απεναντι στους εισβολείς
  Μαύρο κύμα σιμά
  με τα κόκαλα κυμματοθραυστες
  Πνιγει το νερό το βράχο
  Μα πάλι εαν δεν ειναι καθάριο υποχωρεί
  Χάνεται
  Και ο βράχος δαρμένος
  Συνεχίζει την ύπαρξη του στους αιώνες


  Κουράγιο και από σήμερα ισχυρότεροι.

  https://nikospa.wordpress.com/2019/06/19/πόδι-τούρκου-δεν-θα-πατήσει-στο-μοσφίλ/#more-11160

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ Ῥόκκο,γιά τό συμβολικό,λογοτεχνικό ποίημα !

   Τὀ θέμα πού παραθέτεις,τό διάβασα.Ἡρωϊκές σελίδες τῆς Ἱστορίας,γραμμένες,μόνον,ὅπως ξέρουν οἱ Ἕλληνες !

   Εὐχαριστῶ καί πάλιν !

   Διαγραφή
 12. ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ,ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ,ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΗΘΩ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑΧΙΣΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΔΥΝΑΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΟ ΛΗΣΤΕΙΑ(ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ).ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΝ!!!
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ,
  Ν.Γ.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅντως,αὐτό τό συναίσθημα ἀνασφαλείας πού ἔρχεται καί σέ κυριεύει ὡς ἐπακόλουθο ἑνός τέτοιου γεγονότος,εἶναι ὅ,τι χειρώτερον καί πολύ δύσκολα ἐπανέρχεσαι στήν προτέρα κατάστασιν.Δυστυχῶς...

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ καί γιά τήν διόρθωσιν.

   Καλό ξημέρωμα εὔχομαι !

   Διαγραφή
 13. Ευχομαι να ξεπερασετε γρηγορα το οδυνηρο αυτο χτυπημα και να συνεχισετε με το σθενος το οποιον σας χαρακτηριζει.

  Ahoy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ Ahoy !

   Τήν ἡθική συμπαράστασιν πού ἔλαβα ἀπό ὅλους σας,ἀνεκτίμητος βοήθεια ! Εἰλικρινῶς σᾶς ευχαριστῶ τά μάλα !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 14. ΕΚΛΕΚΤΗ Κ.ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ,ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟΨΕΩΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΩ ΤΗΝ ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ,ΠΑΡΟΤΙ ΠΡΩΙΝ,ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ, ΠΑΣΟΚΟΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕΤΑΜΕΛΗΜΕΝΟΣ.
  ΠΑΡΑΥΤΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ,ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΠΥΡΗΝΑ ΥΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ).
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
  Ν.Γ.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αγαπητή Πελασγική,

  Εύχομαι να ξεπεράσετε γρήγορα αυτό που σάς βρήκε, δείχνοντας τον ίδιο δυναμισμό που υπάρχει στο έργο σας.

  Την αγάπη μου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ Κώστα !

   Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς τό συναίσθημα πού σοῦ ἀφήνει ἕνα τέτοια γεγονός,δέν φεύγει εὔκολα.Συνειδητοποιεῖς πόσο μόνος εἶσαι καί στό ἔλεος τῆς κάθε εἴδους σπεῖρας πού «βασιλεύει» ἐξ αἰτίας τῆς κρατικῆς ἀδρανείας ( ἐσκεμμένης ; ) ! Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,κυττᾶμε μπροστά καί λαμβάνουμε,ὅσο μποροῦμε τά ἀνάλογα μέτρα...

   Εὑχαριστῶ καί πάλι τά μάλα !

   Διαγραφή
 16. Νά εὐχαριστήσω καί τόν ἀγαπητό Διηνέκη,γιά τήν ἀνάρτησι πού μοῦ ἔκανε ! Τό ἐκτιμῶ ίδιαιτέρως,ὅπως καί τήν Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως !


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αγαπητή Πελασγική, μάλλον τελευταία και καταϊδρωμένη το πληροφορούμαι... και σε νοιώθω απόλυτα, καθώς το ίδιο συνέβη πριν πολλά χρόνια σε στενό συγγενικό μου πρόσωπο οπότε και έζησα από κοντά την εμπειρία.
  Ότι και να σου ευχηθώ με λόγια, δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά, για να σου το δείξω με πράξεις.
  Εύχομαι μόνον αυτή η σκληρή εμπειρία να μην αφήσει στην ψυχή σας πληγές. Αυτές είναι που πονούν περισσότερο.
  Καλή Δύναμη, κορίτσι μου... μας περιμένει πολύ δύσκολος δρόμος, όλους μας.

  Με εκτίμηση

  Καλλιόπη Σουφλή

  Υ.Γ. Μπερδεύτηκα με τα τεχνικά και επέλεξα το ανώνυμο, αλλά επώνυμο ως προς την υπογραφή μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάντα άφήνει κάτι,ἴσως γιατί ἔτσι πρέπει νά καταλάβουμε ἐκεῖνα πού ἀλλιῶς δέν θά μπορούσαμε...Προφανῶς ὅλα ἔχουν τήν σημασία τους.Κάθε δοκιμασία,κάθε ἐμπόδιο,τά πάντα.

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητή Πόπη ! Εὔχομαι τόσο σ᾿ἐσένα ὅσο καί σ᾿ὅλους τούς Ἕλληνες καλλίτερες ἡμέρες.Ἄν εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε κάποια στιγμή τέτοιες...

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητή μου Πόπη !

   Διαγραφή