" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Τί θά κάνουμε; Ὅ,τι καί μέ τούς σκοπιανούς...


Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χαιρετίζει ρητά το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να αρχίσουν πολύ σύντομα εκ νέου τις λεγόμενες διερευνητικές συνομιλίες. Είναι ένα πολύ θετικό σήμα ότι και οι δύο πλευρές έχουν την βούληση να βρουν μια λύση για τα επίμαχα ζητήματα -σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορα στην ανατολική Μεσόγειο- με διάλογο και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου”, δήλωσε ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ καί καταλήγοντας : “για την γερμανική κυβέρνηση είναι τώρα ασφαλώς σημαντικό αυτές οι συνομιλίες να ξεκινήσουν σύντομα και να οικοδομηθεί έτσι περαιτέρω εμπιστοσύνη”.(ἐδῶ)

Δέν ἔχουν ποῦ νά κρύψουν τήν χαρά τους,οἱ γερμαναράδες,γιά τήν ἔναρξι τῶν διερευνητικῶν συνομιλιῶν μεταξύ Ἑλλάδος-τουρκίας. Γιατί ἄρα γε,τό χαίρονται τόσο πολύ; Καί γιατί βιάζονται  καί κόπτονται τόσο γιά συνομιλίες πού ἀφοροῦν ἄλλα κράτη ὅταν μάλιστα στήν περίπτωσι αὐτῶν μόνον ἡ μία πλευρά εἶναι αὐτή πού ἀπαιτεῖ; 
Προφανῶς ἡ συνέχεια τῶν δηλώσεών του,κάπου ἀφήνει νά διαφανῇ πού ἑδράζεται τό ...ἐνδιαφέρον γιά τήν τουρκία : 


Η Ευρώπη και η Τουρκία μοιράζονται πολλά συμφέροντα και υπάρχει μεγάλο δυναμικό για σε βάθος συνεργασία – θέματα της οικονομικής συνεργασίας, της περιφερειακής σταθερότητας, της μετανάστευσης- και υπό αυτή την έννοια είναι καλό το γεγονός ότι στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διαβουλευθούμε ακριβώς για αυτές τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας”.(ἐδῶ)

Τί εἴδους «συμφέροντα» μπορεῖ νά ἔχῃ ἡ Εὐρώπη ἀπό τήν τουρκία; Οἰκονομική συνεργασία,περιφερειακή ἀνάπτυξι καί μεταναστευτικό ; Τί εἴδους οἰκονομική συνεργασία μπορεῖ νά ἔχῃ ἡ Εὐρώπη μέ ἔνα κράτος τοῦ ὁποίου ἡ οἰκονομία εἶναι σέ συνεχή κατρακύλα; Γιά ποιά περιφερειακή ἀνάπτυξη μᾶς μιλᾶ,γιά μία χώρα πού ἀνήκει στήν Ἀσία; Ἄ,γιά τήν μετανάστευση !  Νάτο πάλι «τό φροῦτο τῆς ἐποχῆς» ! Ἔχουν δέν ἔχουν ὅλο ἐκεῖ τό πᾶνε τό πρᾶγμα. Μέ ἄλλα λόγια,ἡ Εὐρώπη πρέπει νά θεωρεῖται τελειωμένη ὑπόθεσις,ὅπως μέχρι σήμερα τήν ξέραμε. Τελειωμένη ἀπολύτως ! 

Ὅσο γιά τήν Ἑλλάδα,μία ἀπό τά ἴδια.Ἀπό τίς συνομιλίες πού θά ξεκινήσῃ μέ τήν τουρκιά έννοεῖται πώς θά βγῇ χαμένη,ἀφοῦ μόνον τῆς ζητεῖται ἤ μᾶλλον ἀπαιτεῖται καί μάλιστα ἀλογίστως στήν κυριολεξία.Ὅλοι αὐτοί οἱ «πρόσφυγες/μετανάστες» πού ἐδῶ καί μία δεκαετία στέλνει ὁ Ἐρντογάν,θά παίξουν ῥόλο καταλυτικό καί βεβαίως εἰς βάρος τῆς χώρας μας.Ἄλλως τε ἤδη τόν παίζουν...


Μήν νομίζετε πώς εἶναι τυχαῖο πού ἔχουν ξεσαλώσῃ τά τουρκικά μμε σχετικῶς μέ τά Δωδεκάνησα,ὅπως καί ὁ ἀρχηγός τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος,ὁ στενότατος συνεργάτης τοῦ Ταγίπ.

«...η γερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε την Ελλάδα σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου τα οποία από τη δεκαετία του 1960 εξόπλισε και εγκατέστησε στρατό. Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο η κυβέρνηση της Μέρκελ ζητάει από την Ελλάδα να τερματίσει την στρατιωτική της παρουσία στα νησιά. Γράφει τουρκική ἐφημερίδα. 
Καί συμπληρώνει μέ δήλωση τοῦ καθηγητοῦ διεθνοῦς δικαίου Σελαμί Κουράν : “Για τον αφοπλισμό αυτών των νησιών πρέπει επίσημα να δοθεί διορία στην Ελλάδα. Την διορία αυτή την καθορίζει το κράτος. Αν παρά την ολοκλήρωση της διορίας δεν υπάρξει κάποιο απτό βήμα από την Ελλάδα για την επιστροφή στο αποστρατικοποιημένο status, τότε η Τουρκία, στα πλαίσια του άρθρου 51 του χάρτη του ΟΗΕ, μπορεί να θέσει στην επικαιρότητα, το δικαίωμα της για ατομική νόμιμη άμυνα λόγω απευθείας απειλής” (ἐδῶ)

Αὐτός εἶναι ὁ ῥόλος τῶν γερμαναράδων ! 

Οἱ ἀπώλειες γιά ἐμᾶς εἶναι δεδομένες καί δυστυχῶς,μά δυστυχῶς λέω,αὐτή ἡ ἐθνική καταστροφή θά εἶναι ὄχι ἀπλῶς νομιμότατη ( πῶς τό εἶπε ὁ Ζάϊμπερτ; « με διάλογο και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου». Μάλιστα...) ἀλλά καί μέ τήν ἐπίσημον ἀποδοχή καί συμφωνία τῆς προδοτικῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως ! Διότι δέν μποροῦμε πλέον νά κάνουμε τίποτα ἀπολύτως ! Ἀνήκουμε στήν Ε.Ε.,στό ΝΑΤΟ καί ὅλα αὐτά τά βρωμερά πού ἔχουν ἐφεύρει γιά νά πιέζουν τά κράτη σύμφωνα μέ τά συμφέροντά τους,οἱ παγκόσμιοι ἐξουσιαστές ! Χειροπόδαρα,εἴμαστε δεμένοι ! ! 
Μετά ἀπό αὐτό,μᾶλλον ἤ σίγουρα,ἡ συμφωνία τῶν λιμνῶν,τῶν κομμουνιῶν,θά ὡχριᾶ μπροστά στήν νέα «ἑλληνοτουρκική συμφωνία» πού θά ἐπέλθη...! 

Στό ἴδιο μήκος κύμματος καί διαθέσεως  ὁ Στόλντενμπεργκ,ὁ νορβηγός ( ἴδια φάρα μέ τούς γερμαναράδες) :

Πῶς εἶπε; Οἱ προσπάθειες τῆς γερμανίας διασφάλισαν τήν ἔναρξη συνομιλιῶν Ἑλλάδος -τουρκίας. Ναί οἱ προσπάθειες τῶν γερμανῶν θά ἀναγνωρισθοῦν ἀπό ὅλους. Ἀκόμη καί ἀπό ἐμᾶς,στό τέλος,πού θά τούς ...εὐγνωμονοῦμε γιατί ...ἀποφύγαμε τόν πόλεμο μέ τήν τουρκιά...! 

Ποιόν πόλεμο δῆλα δή,ποτέ,μά ποτέ,τά τελευταῖα,τοὐλάχιστον,50 χρόνια,δέν ὑπῆρξε οὔτε μία περίπτωσις νά πέσουμε στήν διαδικασία αὐτή.Ποτέ ! Πρός ἐκφοβισμό τῶν Ἑλλήνων γινόταν καί γίνεται ὁ «δῆθεν ἐπερχόμενος πόλεμος»,γιά νά μᾶς φθάσουν στό χρονικό σημεῖο μιᾶς ἀποδεκτῆς ἦττας ἐν εἴδη «διεθνοῦς δικαίου» πρός τήν «ἀδικημένη» τουρκιά...! 

Ζουράρις : Καί νά χάσουμε μερικά νησιά,δέν πειράζει

Ντόρα : Μπορεῖ νά χάσουμε τό Καστελλόριζο ἀλλά θά κερδίσουμε  Λέρο καί Ῥόδο


Μᾶς ἔχουν ἑτοιμάσῃ γιά τήν μεγάλη ἦττα,χονέψτε το... Τί θά κάνουμε; Ὅ,τι καί μέ τήν συμφωνία τῶν λιμνῶν...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου