" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Πόσο πιό ὡμά νά στό ποῦν; Σ᾿ἀντικαθιστοῦμε Ἕλληνα !Γιά ἀκόμη μία φορά,ἡ «Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως»,μᾶς θύμισε κάτι σημαντικότατον. Τήν καθοριστική συμβολή τοῦ Παυλόπουλου,ἀπό θέσεως ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν,στήν διόγκωσι τοῦ θέματος «λαθρομετανάστευσις ἐν ἐλλάδι». Ἀπό τήν δημιουργία τῶν δύο πρώτων κέντρων ὐποδοχῆς,στήν νομιμοποίησιν 200.000 λαθρομεταναστῶν ἕως τήν εὐθεία πρόσκλησιν εἰσβολῆς στήν χώρα μας μέ τό :

«εὐχαριστῶ ἐκείνους πού ἐπιλέγουν τήν Ἑλλάδα,γιά νά ζήσουν μαζύ μας καί ν᾿ἀγωνιστοῦν μαζύ μας γιά μία καλλίτερη κοινωνία » !  Ἡ καλλίτερη ἐλληνική κοινωνία,κατά Παυλόπουλο πού ἔλαβε καί τό ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς πολιτείας,5 χρόνια ἀργότερα,ἡ μεταλλαγμένη ἐλλαδική κοινωνία μέ τούς ἐκ τουρκιᾶς ἰσλαμιστές ! Μάλιστα...

Γιά πᾶμε νά τά θυμηθοῦμε. 

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2007 καί ἀφοῦ εἶχε ἤδη μέ νόμο μπῇ στήν πρᾶξιν ἡ «μεταναστευτική πολιτική τῆς κυβερνήσεως Καραμανλῆ»  (Νόμος Παυλόπουλου 3386/2005 καί τό  Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 - ΦΕΚ Α-251/13-11-2007,Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003), ὁ ὁποῖος καταργήθηκε μερικῶς, ἀπό τήν συριζοκυβέρνησιν ἀντικατασταθείς μέ εὐνοϊκότερες,γιά τούς λαθραίως εἰσερχομένους,διατάξεις...),ὁ Προκόπης Παυλόπουλος,ὡς ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί βασικός ὑπεύθυνος περί τοῦ μεταναστευτικοῦ ἐν ἐλλάδι,μέ ἀφορμή τήν παγκόσμια ἡμέρα μετανάστευσης ( 17 Δεκεμβρίου),εἶπε μεταξύ ἄλλων στό μήνυμά του :

Η Ελλάδα, έχοντας μετατραπεί από χώρα προέλευσης μεταναστών σε έναν από τους βασικούς προορισμούς τους, έχει αποδυθεί, ιδίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε μία μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση σύγχρονης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα επιτρέψει την ανάδειξη της μετανάστευσης σε παράγοντα ανάπτυξης και προόδου.Προς την κατεύθυνση αυτή, πρώτιστο μέλημά μας ήταν και είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της διασφάλισης της νόμιμης παραμονής του μετανάστη..Ήδη με την αναγνώριση οργανωμένων ευκαιριών νομιμοποίησης που καθιερώσαμε, έχουν νομιμοποιηθεί περίπου 180.000 παράνομοι μετανάστες, με διαδικασίες που απετέλεσαν πρότυπο για άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, δίνουμε έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, με σύγχρονες πολιτικές, όπως η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, η εφαρμογή του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων, καθώς και η εκπόνηση του πρώτου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια...Με τον τρόπο αυτόν προετοιμάζεται με επάρκεια το έδαφος για την απόκτηση από τους μετανάστες και πολιτικών δικαιωμάτων, πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που αφήνει το Σύνταγμα....Ιδρύσαμε δύο νέα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών, στον Κυπρίνο ( Ἐννοεῖ τό  κέντρο ὑποδοχῆς μεταναστῶν στό Φυλάκιο Ἕβρουτου ν. Έβρου και στο Βαθύ της Σάμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δρομολογούμε την ίδρυση νέου Κέντρου στην Κρήτη και προχωρούμε στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων Κέντρων, ώστε να καταστούν και αυτά Πρότυπα, σε αρμονική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση....Συνεχίζουμε τις προσπάθειές έχοντας ως αξίωμα τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο μετανάστης δεν συνιστά πρόβλημα ούτε κίνδυνο για καμία υγιά κοινωνία. Αντίθετα, η μετανάστευση είναι παράγοντας ανάπτυξης και προόδου, στο μέτρο που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, στα κράτη υποδοχής ν’ αναδεικνύουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα στα σύνορά τους, χωρίς αποκλεισμό και χωρίς διάκριση, αντλώντας, παράλληλα, και οι ίδιοι τα οφέλη της πολυπολιτισμικότητας, της διαφορετικότητας και της δημιουργικής ώσμωσης και ανανέωσης που ενώνουν τους Λαούς».( ἀπό ἐδῶ)

Δύο χρόνια μετά,τόν Ἰούνιο τοῦ 2009,ἔδωσε μία συνέντευξιν σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα,ὅπου καί ὅπως θά διαπιστώσετε καί ἐσεῖς,οἱ ἀπόψεις καί οἱ θέσεις του ἐπί τοῦ μεταναστευτικοῦ δέν ἔχουν διαφοροποιηθῇ οὐδέ στό ἐλάχιστον. Ὑπουργός ἐσωτερικῶν ἦταν ἀκόμη,κάτι πού ἀποδεικνύει πώς ὁ προϊστάμενός του καί πρωθυπουργός τῆς χώρας,ὁ Κώστας Καραμανλῆς,ἦταν ἐπίσης πολύ εὐχαριστημένος μ᾿αὐτόν καί τίς ἐπιλογές του...

ΕΡΩΤΗΣΗ
Κ. Υπουργέ επ αυτού θα ήθελα να σας ρωτήσω αφενός γνωρίζω διαβάζοντας τις προηγούμενες συνεντεύξεις σας ότι πάγια θέση σας είναι να νομιμοποιηθούν όσο περισσότεροι λαθραίοι μετανάστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου δεν υπήρχε ουσιαστικά ολοκληρωμένος νόμος για μεταναστευτική πολιτική. Ψηφίσαμε το νόμο για τη Μεταναστευτική Πολιτική, ο οποίος αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη, την οικογενειακή επανένωση και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις της νομιμοποίησης μη νόμιμων μεταναστών, εφ όσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Πράγμα που έγινε και πάνω από 200.000 μη νόμιμων μεταναστών νομιμοποιήθηκαν.

Από εκεί και πέρα, όμως, ιδίως μετά την υπογραφή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το άσυλο δεν επιτρέπεται η μαζική νομιμοποίηση. Αυτό δεν το ξέρουν κάποιοι; Το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Τι αποφασίσαμε στο Παρίσι; Ότι νομιμοποίηση έπρεπε να γίνει και έγινε. Αποφασίσαμε όμως ότι μαζικές νομιμοποιήσεις δεν πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Μπορεί να γίνουν είτε π.χ. πράξεις παροχής ασύλου, είτε να υπάρχουν νομιμοποιήσεις σε ατομικό επίπεδο γιατί συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Μαζικές νομιμοποιήσεις δεν μπορούν και δεν πρόκειται να γίνουν. Γιατί αλλιώς, αν ακολουθούσαμε ως Ευρώπη μια τέτοια πολιτική, τότε η Ευρώπη και ιδίως η Ελλάδα, που είναι το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, θα ήταν ένας μόνιμος πόλος έλξης των δουλεμπόρων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο, εκμεταλλεύονται τα Δικαιώματά του, είναι η σύγχρονη μάστιγα του Πολιτισμού μας.
Γιατί ξέρετε όλοι αυτοί ωθούν ανθρώπους να φύγουν από τις χώρες τους, υποσχόμενοι «παραδείσους» που δεν υπάρχουν. Κι αυτό είναι που πρέπει ν αναδείξουμε. Αυτό σημαίνει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, χωρίς την οποία μπορεί να παίρνεις ημίμετρα τα οποία δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις, όμως δεν λύνεις το θέμα μακροπρόθεσμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Παίρνω την σκυτάλη απ αυτό που λέτε δεδομένου ότι το μεταναστευτικό αποτελεί μείζον πρόβλημα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να βρούμε κοινές λύσεις και κοινές δράσεις. Επίσης δεδομένου ότι η Χώρα μας είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη των λαθρομεταναστών, μήπως θα έπρεπε να πιέσουμε για συνδρομή της Ευρώπης στην Ακτοφυλακή μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μα ακριβώς αυτό κάνουμε. Θυμηθείτε ... όταν υπογράφηκε το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το άσυλο, και επειδή ο ένας πυλώνας αυτού του Συμφώνου αφορά τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, ο κ. Καραμανλής απέστειλε αμέσως στον κ. Μπαρόζο επιστολή με την οποία του είπε ότι πρέπει να δούμε αμέσως το θέμα της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Κι εγώ έθεσα πάντοτε στα ευρωπαϊκά fora -και πρόσφατα ακόμα- την ανάγκη μετεξέλιξης του FRONTEX, που είναι σήμερα μια στοιχειώδης δύναμη ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, σε κοινοτικό οργανισμό όπως είναι η EUROPOL.
Ακριβώς αυτή την πρωτοβουλία έχουμε αναλάβει. Και ακριβώς αυτό θα τονισθεί και στη Σύνοδο Κορυφής τις επόμενες μέρες. Ότι η Ευρώπη πρέπει ν αποκτήσει κοινή Ακτοφυλακή. Διότι, πλέον, κάτι άλλο που δεν γνωρίζει πλήρως ο κόσμος, είναι ότι με βάση το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το άσυλο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης καθορίζονται από τα σύνορα των κρατών – μελών, όπως αυτά τα διαμορφώνουν. Δηλαδή, το Σύμφωνο λέει για πρώτη φορά –και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα- ότι τα Σύνορα της Ελλάδας, όπως καθορίζονται από την Ελλάδα, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά οφείλει να τα προστατεύει η ίδια η Ευρώπη.
Πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο: Στην Ευρώπη των 27 τα βήματα αυτά δεν γίνονται από την μια μέρα στην άλλη. Με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις συνθήκες κάθε χώρας μεταξύ των 27 κρατών, το να διαμορφώσεις κοινή πολιτική σε τέτοια θέματα δεν είναι απλό. Η προσπάθεια που έκανε η Ελλάδα, ιδίως από το 2005 και μετά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και έχουμε πετύχει πολλά τα οποία θέτουν τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος. Κάτι που θεωρείτο πριν μερικά χρόνια αδιανόητο, δηλαδή η ύπαρξη κοινής Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, όχι απλώς είναι εφικτό, είναι επιβεβλημένο με βάση το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το άσυλο. Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα θα πάμε προς τα εκεί. Εμείς πιέζουμε να πάμε το συντομότερο δυνατό.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Υποθέτω, για να μιλήσουμε με όρους επικαιρότητας, ότι αυτά τα Σύμφωνα και όλο αυτό που περιγράψατε, που είναι σαφές ότι χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν θα βρουν απήχηση π.χ. στους κατοίκους του Αγ. Παντελεήμονα, που αυτές τις μέρες έχουν συμβεί πολύ άγριες συμπλοκές. Τι θα λέγατε στους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θα βρουν ανταπόκριση όταν το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά. Γιατί σας είπα είναι πολύ εύκολο να κάνεις κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες, όμως, απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι στο βάθος του απλό. Πρέπει στην Ελλάδα να μείνουν οι νόμιμοι μετανάστες και αυτοί που έχουν το δικαίωμα του ασύλου. Οι μη νόμιμοι, που δεν έχουν καμία πρόθεση και δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Αλλιώς δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Δεν θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα, ούτε με μέτρα σκούπα – τα οποία ουδέποτε υιοθετήσαμε – ούτε μόνο μέσω των Κέντρων Φιλοξενίας Μεταναστών. Αυτό λύνει μόνο βραχυπρόθεσμα το ζήτημα, μακροπρόθεσμα θα το λύσει η λύση της επαναπροώθησης, με πλήρη όμως σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Δικαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.Και να θυμηθείτε και κάτι άλλο .. πέραν του ότι μόνο στις αρχές του 2005 διαμορφώθηκε η Μεταναστευτική μας Πολιτική, με βάση το νόμο που εγώ έφερα προς ψήφιση στη Βουλή 3386/2005),όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου δεν υπήρχε προ του 2004 ούτε ένα Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών. Οργανώσαμε τα Κέντρα Φιλοξενίας στον Κυπρίνο, στη Σάμο, στην Σπάρτη, γίνεται το Κέντρο στο Δρέπανο για να λυθεί και το ζήτημα του καταυλισμού στην Πάτρα και προσωρινά μεταφέρονται οι άνθρωποι αυτοί στην περιοχή της ΜΟΜΑ της Πάτρας. Γιατί να μην δούμε λοιπόν πόσα βήματα- και μάλιστα με τεράστια αύξηση της παράνομης μετανάστευσης για λόγους συγκυρίας στη Μέση Ανατολή και στην Ασία γενικότερα- έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα; Αλλά τα ζητήματα αυτά δεν λύνονται οριστικά από την μια μέρα στην άλλη. Και απόδειξη είναι ότι δεν είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό. Για δείτε τι συμβαίνει στην Ιταλία, δείτε τι συμβαίνει στη Μάλτα και στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τέσσερις χώρες- στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- δημιουργήσαμε το QUADRO GROUP, ακριβώς για να υπενθυμίζουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του Νότου. Και είναι αυτή η πίεση που οδηγεί την Ευρώπη να έχει πλέον κοινή πολιτική μολονότι οι Βόρειοι εταίροι μας δεν έχουν τα ίδια προβλήματα...
...ΕΡΩΤΗΣΗ
Μήπως τελικά δεδομένου ότι τα κρούσματα εγκληματικότητας, είτε συνδέονται με τη Μετανάστευση είτε όχι είτε με άλλες παθογένειες της κοινωνίας χρήζουν πολύ μεγάλης και πολύ σημαντικής ενδεχομένως συγκεκριμένης αντιμετώπισης; Μήπως ήταν λάθος η συγχώνευση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με το Υπουργείο Εσωτερικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καθόλου. Ήταν αναγκαία και θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι δεν είχε γίνει έγκαιρα ένωση των Υπουργείων μας οδήγησε στην κατάσταση που έχουμε. Γιατί για ν᾿ αντιμετωπίσουμε και το θέμα της εγκληματικότητας, αλλά και άλλα θέματα – όπως τα θέματα των πυρκαγιών- χρειάζεται συντονισμένη δράση πολλών τμημάτων του κρατικού μηχανισμού. Η Αστυνομία π.χ. από μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει αν δεν έχει τη συνδρομή άλλων μηχανισμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας και μιλάμε για την αστυνόμευση. Ξέρετε πόσο αποδίδει και θ᾿ αποδώσει στο μέλλον, στο ενιαίο, πλέον, Υπουργείο Εσωτερικών η συνεργασία της ΕΛΑΣ με τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία οργανώθηκε σε νέες βάσεις; Το ξέρετε ότι μόλις πριν από μήνες, με δική μας πρωτοβουλία, καθιερώθηκε επιτέλους το καθεστώς της Δημοτικής Αστυνομίας; Υπήρχε καθεστώς Δημοτικής Αστυνομίας; Διαμορφώθηκε αφού ενώθηκε το Υπουργείο και πλέον διευκολύνεται ο συνδυασμός της δράσης τους.  ( Σημείωσις Πελασγικῆς : Τί νά πῇς ἐπ᾿αὐτοῦ,ὅταν τό ἴδιο τό κόμμα του πού τό 2009 εὕρισκε τόσο ἀναγκαία τήν δημοτική ἀστυνομία,4 χρόνια μετά,ἐπί Σαμαρᾶ,τήν καταργοῦσε ! Ἔ,μετά οἱ συριζαῖοι τήν ἐπανίδρυσαν,γιά ἄλλους λόγους αὐτοί...)
Κάποιοι δεν βλέπουν ότι η ένωση του Υπουργείου επιτρέπει τη συνεργασία της Αστυνομίας με άλλους μηχανισμούς στο πλαίσιο του ενιαίου Υπουργείου, κάτι που δεν ήταν εφικτό τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θα τα δείτε τα αποτελέσματα... Και κάτι άλλο σχετικά με την εγκληματικότητα: Συνηθίζουμε να βλέπουμε τα κρούσματα εγκληματικότητας, που πράγματι και αυξημένα είναι και, βεβαίως, σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε τραγωδίες... Εγώ δεν λέω ότι είμαι ικανοποιημένος, αλλά πρέπει να δούμε συνολικά το ζήτημα και, κυρίως, να δούμε τι συνθήκες επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο είναι εισαγόμενο το έγκλημα σε ορισμένες περιπτώσεις και πόσο πλέον, επίσης, η τεχνολογία –και ιδίως η αρνητική πλευρά της τεχνολογίας- επιτρέπει οι πηγές της εγκληματικότητας να είναι αλλού και οι επιπτώσεις της να είναι σε άλλη χώρα, όπως είναι η Ελλάδα...

Ἀποσπάσματα ἀπό : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ,14.06.2009


Μετά ἀπό τέτοιες δηλώσεις :

« έχοντας ως αξίωμα τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο μετανάστης δεν συνιστά πρόβλημα ούτε κίνδυνο για καμία υγιά κοινωνία. Αντίθετα, η μετανάστευση είναι παράγοντας ανάπτυξης και προόδου, στο μέτρο που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, στα κράτη υποδοχής ν’ αναδεικνύουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα στα σύνορά τουςχωρίς αποκλεισμό και χωρίς διάκριση, αντλώντας, παράλληλα, και οι ίδιοι τα οφέλη της πολυπολιτισμικότηταςτης διαφορετικότητας και της δημιουργικής ώσμωσης και ανανέωσης που ενώνουν τους Λαούς»


μπορεῖ νά ὑπάρχει ἔστω κι᾿ἕνας Ἕλληνας πού νά μήν καταλαβαίνει μέ ποιά κριτήρια ἐπιλέγονται οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀνωτάτων ἀξιωμάτων ἐν ἑλλάδι;

ΚΥΤ Φυλακίου Ἕβρου. Ἄπλα ἀρκετή γιά τήν δημιουργία μιᾶς ἰσλαμικῆς μικροπόλεως,ἔτσι; Καί χωράφια γιά νά δημιουργήσουν τήν «νέα γῆ» τους,τά μουσλίμια,ὅπως στήν Μόρια. Τῇ ἀμέριστῃ συμπαράστασιν τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως.
Αὐτό τό ΚΥΤ,πού σήμερα φιλοξενεῖ περί τούς 500 λαθραίως εἰσερχομένους,κυρίως ἀπό τήν τουρκιά,ὁ ἀρμόδιος περί τῆς ...μεταναστεύσεως ( διότι τό πρᾶγμα ἔχει ἀναβαθμισθῇ πλέον καί ἔχουμε καί εἰδικό ὑπουργόν ),Μηταράκης,πρό ὁλίγων ἡμερῶν ( 4 Σεπτεμβρίου) ἀνεκοίνωσε πώς ἡ κυβέρνησίς του,τοῦ Κούλη δῆλα δή,προτίθεται νά τό ἐπεκτείνῃ ὥστε νά μπορῇ νά ...φιλοξενῇ 5000 ἄτομα. Ὅπως αὐτό τῆς Σάμου,τό ἐπίσης δημιούργημα/καύχημα τοῦ Παυλόπουλου: 

...Ιδρύσαμε δύο νέα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών, στον Κυπρίνο του ν. Έβρου και στο Βαθύ της Σάμου

Ομολογία-ΣΟΚ Μηταράκη: Ετοιμάζουν κρυφά επέκταση στο Φυλάκιο Ορεστιάδας για 5.000 λαθρομετανάστες!!!


Ερώτηση δημοτικού συμβούλου: Θα σας ρωτήσω ευθέως. Θα σκεφτόσαστε να κάνετε αυτά που κάνετε στην Χίο για παράδειγμα στον Έβρο; Θα σκεφτόσαστε να ζητήσετε από το δημοτικό συμβούλιο του Έβρου, της Αλεξανδρούπολης, δεν ξέρω πόσους δήμους έχει μου διαφεύγει, ότι θέλω να κάνω μια δομή εδώ. Να κάνω ΠΡΟΚΕΚΑ, να κάνω και υγειονομικά. Θα σκεφτόσαστε να το ζητήσετε από εκεί πέρα;

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η απάντηση είναι ΝΑΙ και ήδη επεκτείνουμε το Φυλάκιο που είναι δομή στον Έβρο. 

Δημοτικός σύμβουλος: “Τι χωρητικότητα κύριε υπουργέ;

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ταυτόσημη περίπου με της Σάμου 

Πόσο πιό ὡμά νά στό ποῦν; Σ᾿ἀντικαθιστοῦμε Ἕλληνα ! Σχεδόν μία 15ετία, αὐτό κάνουμε,δέν τό κατάλαβες ἀκόμη; Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. "Καλύτερα" νά αντικατασταθεί ο έλληνας αφου καί πρίν αντικατασταθεί ΤΙ ΕΚΑΝΕ???
  ΤΙΠΟΤΑ...ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΦΡΑΠΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΗΤΑΝ...ΛΟΙΠΟΝ?..
  Δέν μας αξίζει αυτός ο τόπος πού πατούμε καί πού ζούμε είμαστε ανάξιοι δυστυχώς τα προδόσαμε και τά ξεπουλήσαμε όλα,επομένως καλύτερα νά έρθουν εδώ οι κογκολέζοι,οι γκανέζοι,καί οι αλαμπουρνεζοι
  -κινέζοι μπάς καί δούμε άσπρη μέρα,εμείς οι "ανύπαρκτοι",
  ψευτοέλληνες τού φραπέ,του καναπέ,και του αργιλέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι κογκολέζοι, γκανέζοι και λοιποί εξ Αφρικής ορμώμενοι είναι μαύροι σαν κατράμι, ενώ δεν διαφέρουν και πολύ χρωματικώς οι πακιστανοί, αφγανοί, μπαγκλαντεσιανοί και λοιποί εξ Ασίας ορμώμενοι. Πώς, λοιπόν, καθώς θα μαυρίσει ο τόπος με τον ερχομό τους, εσύ προσδοκάς να δεις άσπρη μέρα;
  Βέβαια, έχεις δίκιο για την σημερινή κατάντια ανησυχητικά σημαντικού ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού. Τα αίτια, κατά την γνώμη μου είναι πολλά. Σταχυολογώ, εκ του προχείρου, τρία κατ΄ εμέ σημαντικά:
  α) Απαιδεία από μεταρρυθμίσεως Ράλλη και εντεύθεν, με αποκορύφωμα τον ολετήρα, και όχι μόνο στο θέμα της παιδείας, Παπανδρέου το 1981 και το σύστημα πα-σόκ. Η απαιδεία άνοιξε διάπλατα τον δρόμο στο δεύτερο αίτιο.
  β) Μαζική πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ περί ρατσισμού, ξενοφοβίας κλπ. με ταυτόχρονο συστηματικό ροκάνισμα της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, δηλαδή του πανάρχαιου, και όχι της "επταετίας", τρίπτυχου εθνικής συνοχής και
  γ) Φιλοτομαρισμός. Ειδικώς αυτό φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένο στο DNA μας, πράγμα που, φυσικά, γνωρίζουν οι εθνικοί αποδομητές. Αναφορικά με το θέμα μας, αν δεν μας αγγίξει προσωπικά και ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, δεν πρόκειται να πειστούμε για τον μεγάλο κίνδυνο.
  Το ερώτημα είναι: Όταν πεισθούμε για τον μεγάλο κίνδυνο και πάρουμε τα "στιλιάρια", τι πιθανότητες θα έχουμε για νίκη, δηλαδή για εθνική επιβίωση; Γιατί πολύ φοβούμαι ότι για πολλούς συμπατριώτες μας, όταν θα κοιτάζουν τον κόσμο με τα μάτια κάθετα και το χαντζάρι σχίζει τον αέρα για να κοπεί το ηλίθιο από την πολυετή αποχαύνωση κεφάλι τους, η τελευταία τους βλακώδης σκέψη θα είναι: "Γιατί με σκοτώνει, αφού δεν τον πείραξα;"
  Συνεπώς, η λύση δεν είναι να εγκατασταθούν για τιμωρία μας στην πατρίδα μας όλοι αυτοί. Θεωρώ ότι το ανέφερες αστειευόμενος. Αν, παρ΄ ελπίδα, σοβαρολογείς, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικῶς συμφωνῶ μαζύ σου,ἀγαπητέ ! Μόνον στό θέμα τῆς ἀ-Παιδείας πού ἀναφέρεις,θά διαφωνήσω ὡς πρός τόν χρόνο πού προσδιορίζεις.Πιστεύω πώς ὅλο αὐτό τό θεμα λειτούργησε προγραμματισμένα καί καλῶς σχεδιασμένα,ἀπό τήν ἵδρυσιν τοῦ νέο-ἑλλαδικοῦ κράτους.Ὅσοι βρέθηκαν στίς ἀνάλογες θέσεις,διαχρονικῶς,ἀκολούθησαν μέχρι κεραίας τήν ἴδια τακτική.Ἀπό τόν Ῥάλλη καί μετά τό πρᾶγμα πῆρε τραγικές διαστάσεις καθότι τό «ἔδαφος» ἦταν ἤδη πρόσφορον.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. ΚΑΛΗΜΈΡΑ!
  Σας παρακολουθώ λίγο καιρό! Είστε από τους λίγους που έχουν καταλάβει ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ!!

  Στο θέμα μας για το άρθρο με την αντικατάσταση, θέλω να πω ότι λόγω βιασύνης του περιούσιου λαού να φέρουν τον μεσσία τους θα τρέξουν τα πράγματα γρηγορότερα!! Οι Ελληνες Ορθόδοξοι είναι μεγάλο εμπόδιο και το ξέρουν καλά!!

  Θέλω να προσθέσω μόνο αποδεικτικά στοιχεία οτι το σχέδιο περιλαμβάνει σφαγή για άμεση αντικατάσταση!! Ναι ΣΦΑΓΗ! Δεν έρχονται όλοι αυτοί για ένα επίδομα!! Αλλα για τη χώρα μας! Τα σπίτια μας,  τις δουλειές μας και για τους ποιό τζιχαντιστές και τις γυναίκες μας! Γι' αυτο ρίσκαραν και στη Συρία που ήταν για να πολεμούν! Έμπαιναν στα χωριά των κουρδων και έπαιρναν σκλάβες του σεξ! Μεγάλο δέλεαρ γι αυτους τους στερημένους!!

  Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, κεφάλαιο γ΄
  Η έχθρα αυτή θα αυξηθή ακόμη, συνεπεία της οικονομικής κρίσεως, η οποία μετ’ ου πολύ θα σταματήση την κίνησιν του Χρηματιστηρίου και της Βιομηχανίας.
  Όταν δε δι’ όλων των απόκρυφων μέσων, τα οποία διαθέτομεν, δυνάμει του χρυσίου, το οποίον είναι ολόκληρον εις χείρας μας, θα έχωμεν δημιουργήσει μίαν γενικην οικονομικήν κρίσιν, θα εξαπολύσωμεν ανά τας οδούς ολόκληρα πλήθη εργατών εις όλας ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης.
  Τα πλήθη ταύτα θα αρχίσωσι με ηδονήν να διαχύνωσι το αίμα εκείνων, τους οποίους φθονούσιν από της παιδικής των ηλικίας, εν τη απλοϊκότητα της αμαθείας των και θά λεηλατήσωσι τα υπάρχοντα των.
  ∆εν θα θίξωσι τας ιδικάς μας περιουσίας, διότι η στιγμή της επιθέσεως. θα μας είναι γνωστή, και ούτω θα έχωμεν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, δια να τας προφυλάξωμεν.
  ∆ιεπιστώσαμεν, ότι η πρόοδος θα υπέτασσεν όλους τους Χριστιανούς εις την βασιλείαν του λογικού. Ο δεσποτισμός μας θα είναι ο εξής : Θα δυνηθή να καταπραΰνη όλας τας πολιτικάς ταραχάς δια δικαίων αυστηροτήτων, θα δυνηθή να εξολοθρεύση την φιλελευθερίαν όλων των θεσμοθεσιών.
  Όλο το κείμενο
  http://nea.allnewz.gr/?p=6428

  Γιάννης Μαλτέζος, ειδικος κυβερνοασφάλειας.
  Τα 4 στάδια του υβριδικού πολέμου:
  1, Παραπληροφόρηση - προπαγάνδα ΜΜΕ(Σκαϊ)
  2, Κυβερνοεπιθέσεις Χακερ σε κρατικές υπηρεσίες
  3, Εισροή μεταναστών προς τη χώρα στόχο
  4, ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
  https://www.brighteon.com/460f4d1f-479a-455c-94e0-253abf472de5

  Στο 14,00 αναλυτικότητα :
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1092&v=dwVzev894uM&app=desktop

  Αν ασχολείστε  με προφητείες Αγίων εκεί θα έγραφα μέχρι αύριο για να συλλέξω υλικό!
  Η γερόντισσα της Αττικής αναφέρει οτι έχει υπογραφεί οτι τα σπίτια μας θα δοθούν στους μετανάστες (όλα όχι μόνο των δανείων, εξού και ο ΕΝΦΙΑ που είναι ενοίκιο ουσιαστικά) και εμείς θα μείνουμε στα ΚΥΤ - hotspot!! Για εμάς τα μεγαλώνουν!!
  Στα ποιήματα της αναφέρει για : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΗΡΑΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΟΡΜΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ), ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΥΝΘΕΙΤΕ, ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΑΡΗΝΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΆ!!
  Θα τα βρείτε εδω: http://www.immorfou.org.cy/component/content/article/16-news/1275-gdfgfgfgfdd.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ιωσήφ Βατοπεδινός: Η Ελλάδα θα έχει θύματα από την πείνα που θα έρθει, αλλά τα περισσότερα θύματα θα τα έχει από τους αλλοδαπούς!Σε λίγο σήκωσε το κεφάλι του και μου είπε: «Θα χαθούν ζωές, αλλά τα περισσότερα θύματα που θα έχει η Ελλάδα θα είναι από τους αλλοδαπούς που θα είναι τότε εδώ και κυρίως από τους αλβανούς και βουλγάρους».Ποιοί αλλοδαποί και πόσοι θα είναι στην Ελλάδα; αναρωτήθηκα σιωπηλά. Όταν τα συζητούσα αυτά με τον γέροντα Ιωσήφ στο κελί του που βρίσκεται, λίγα λεπτά περπατώντας, μακριά από την Μονή Βατοπεδίου, είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται οι αλβανοί. Να μη ξεχνάμε ότι οι πρώτοι 3.000 αλβανοί μπήκαν στην Ελλάδα την πρωτοχρονιά του 1991. Για τους αλβανούς το καταλάβαινα. Οι βούλγαροι όμως; Από που κι ως που; Μου φάνηκε περίεργο για τους βουλγάρους! Αλλά αργότερα, όταν μπήκε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ιανουάριο του 2007, με πολιτική απόφαση (δηλαδή αποφάσισε και διέταξε η Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία να γίνει μέλος της χωρίς να εκπληρώνει βασικά κριτήρια) και την κρατάει μέχρι σήμερα πάμπτωχη, όταν καταργήθηκαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όταν αποσύρθηκε ο ελληνικός στρατός από την Βόρειο Ελλάδα βγάζοντας και τα ναρκοπέδια και όταν βλέπω ότι στην χώρα μου, στην χώρα της γενικής απραξίας, ότι τα μοναδικά έργα που γίνονται είναι οι εθνικές οδοί ή αλλιώς «οδοί ταχείας κυκλοφορίας», δεν είναι δα και πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι έρχεται με βάση τα λεγόμενα του γέροντα Ιωσήφ. Δεν έχει καθόλου σημασία το αν φεύγουν τώρα οι αλβανοί ή αν οι βούλγαροι δεν είναι τόσοι πολλοί στην Ελλάδα. Μπορούν να εισβάλουν όποτε θέλουν. Σημειωτέον είναι ότι αυτό που ετοιμάζουν για την Ελλάδα δεν θα είναι κάτι γρήγορο ή ξαφνικό, αλλά ακαριαίο. Επίσης, το «κυρίως» που είχε πει τότε ο γέροντας Ιωσήφ, από αδιανόητο, έγινε κατανοητό αργότερα. Και τώρα πλέον είναι οφθαλμοφανές. Εννοούσε ότι θα υπάρχουν και άλλων εθνικοτήτων μετανάστες.Τότε λοιπόν, όταν οι έλληνες θα δυστυχούν, τότε θα έρθει ο στρατός από άλλη χώρα για να σώσει τους έλληνες. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε «στρατός από άλλο κράτος», δεν είπε ούτε για Ρώσους ούτε για κανέναν άλλο. Υπάρχει εκτίμηση ότι ο στρατός που θα έρθει να μας γλυτώσει δεν θα είναι οι ρώσοι αλλά οι γάλλοι.
  «Η Γαλλία θα ελευθερώση πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως οι Ιταλοί
  «Η Γαλλία θα λευτερώση την Ελλάδα, την Ήπειρο η Ιταλία
  https://odysseiatv.blogspot.com/2018/09/blog-post_959.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ" (ΙΩΣΗΦ Ο ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ) 7. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ο ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ: <>https://anargyros1602.blogspot.com/2020/04/blog-post_80.html?m=1

  "Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ" - "ΟΙ ΛΑΘΡΟ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΕΡΑΝ" (ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΟΣ)
  "ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΤΕΡ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ; "
  Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΧΛΩΜΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΟΜΠΙΑΖΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ...
  ΣΚΥΒΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ ...
  "ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ...
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΟΤΑΝ ΑΝΑΨΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΠΙΘΑ ...
  Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΒΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ..."
  "ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΙΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;"
  "ΡΕΜΠΕΛΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΕ Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ...
  ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΤΡΟΦΗ, ΝΕΡΟ, ΚΑΥΣΙΜΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΑΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ...
  ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΘΩΝ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ...
  Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ...
  ΘΑ ΚΤΥΠΗΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ
  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΓINOYN AYTA ΩΣΤΕ NA ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ...
  ΜΗ ΞΕΓΕΛΙΕΣΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ Η "ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΑΝ ΤΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ... "
  "ΜΕΝΩ ΕΚΠΛΗΚΤΟΣ ΠΑΤΕΡ ..."
  anargyros61.blogspot.com
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/06/blog-post_8715.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ"(ΕΦΡΑΙΜ, ΝΕΙΛΟΣ, ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 6
  Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ …ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ …ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ …ΕΝΟΤΗΤΑ 7
  ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΘΑ ΕΡΗΜΩΣΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΙΝΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ “ΥΠΑΙΘΡΟ” …ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ 200.000 ΜΕ 300.000 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΦΤΙΣΤΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ …ΕΝΟΤΗΤΑ 11
  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ …Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ (ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ: “ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΣΩΣΟΥΝ”) ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΥΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ …https://anargyros1602.blogspot.com/search?updated-max=2020-05-18T09:24:00-07:00&max-results=7&start=91&by-date=false

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΙΝΑ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΘΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ - ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ -Βλέπω σύντομα νά μᾶς ἀνακατεύουν αὐτοί οἱ ἄτιμοι οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Γερμανοί. Ἐγώ δέν θά ζῶ, ἀλλά ἐσεῖς θά ζεῖτε. Θά δεῖτε πώς θά γίνουν ὅλα ξαφνικά. Θά κοιμηθεῖτε ἐλεύθεροι καί θά ξυπνήσετε σκλαβωμένοι. Ὅταν θά δεῖτε καί ξεκινήσουν τά γεγονότα μήν βγεῖτε ἀπό τό σπίτι οὔτε γιά ψωμί. Κλεῖστε τά παράθυρα καί τά παντζούρια. Μήν ἀφήσετε τίποτε ἀνοικτό. Καί περιμένετε. Λίγο θά κρατήσει, στά δάκτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ θά εἶναι οἱ ἡμέρες (μιλοῦσε γιά τόν ἐμφύλιο)! Πιό πολύ θά ὑποφέρουν στήν Ἀθήνα, στήν Κρήτη καί τήν Πάτρα. Στή Θεσσαλονίκη καί τίς ἄλλες μεγάλες πόλεις τά πράγματα θά εἶναι πιό ἤπια. Θά ἐπέμβει ἡ Παναγία.
  -Νά παραδώσω τήν ἄδεια καί τήν καραμπίνα γέροντα;- Ὄχι, νά τήν ἔχεις κι ἄν μπορεῖς νά πάρεις κι ἄλλη γιά τά δύσκολα χρόνια. Νά τή φυλᾶς γιατί θά σοῦ χρειαστεῖ. Νά ἔχεις καί ἀρκετά φυσίγγια. Βέβαια θά σᾶς τά μαζέψουνε, θά σᾶς τά πάρουνε ἀλλά ἄν μπορεῖτε νά τά κρύψετε, γιατί θά σᾶς χρειαστοῦν καί θά σᾶς βροῦν ἀπροετοίμαστους.Ἡ Ὀρθοδοξία χτυπιέται ἀνελέητα καί δυστυχῶς τό λυπηρόν εἶναι ὅτι χτυπιέται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ὀρθοδόξους.
  https://odysseiatv.blogspot.com/2018/09/blog-post_264.html

  «ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΒΡΩΜΕΡΑ ΕΘΝΗ. Ὅταν θἄρθουν μή φοβᾶστε. Ὕστερα ὅμως θά δῆτε!» (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός)«Ἀλλοί στούς κάμπους. Θἄρθουν βρωμερά ἔθνη, ὅταν ἔρθουν μή φοβᾶσθε, ὅταν θά φύγουν ἀναμερίστε» (Πατροκοσμᾶς ἱερουργὸς τοῦ λόγου καὶ τῆς πράξης, Ἀθῆναι 1951, σελ. 211).https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/02/24/%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CF%89/

  «Η Γαλλία θα ελευθερώση πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως οι Ιταλοί
  «Η Γαλλία θα λευτερώση την Ελλάδα, την Ήπειρο η ΙταλίαΆγνωστες προφητείες Αγίου Κοσμά Αιτωλού...3) Θαρθεί καιρός που θα κατεβεί το Ρούσικο γένος για να πηγαίνουν στους Εβραίους, εκεί που θα γίνει πόλεμος και θα πλέξει τριότικο δαμάλι. Θα είναι τακτικός στρατός. Απ’ αυτόν δεν θα πάθετε τίποτε. 4) Αλλά από το ρέμπελο ( αντάρτικο ), θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την Αυλώνα, χαρά στη Μακεδόνα. Αν περάσει από τη Μακεδόνα αλιά (αλοίμονο) στη Μακεδόνα. Μάνα μου τι κακό έχει να γίνει. Θα βιάζονται παρθένες. Θ’ αρπάζονται πλούτη. Θα σκοτώνουν ανθρώπους. Θα γίνει μεγάλο κακό. 18) Ο εχθρός θα ξανάρθει. Θαρθεί με ήπιο τρόπο. Θα τον διώξουν τρεις μεγάλες δυνάμεις. Στη φυγή του θα είναι τόσο αγριεμένος, ώστε και γάτα να βρει μπροστά του θα τη σφάξει.
  19) Η παραμονή του δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Να προσεύχεσθε να μην είναι χειμώνας για να φύγετε στα βουνά. (Σελ. 80-81)http://www.kivotoshelp.gr/index.php/profhtes-menu/238-profiteies-apo-tin-ellada-a-2-agnostes-profiteies-agiou-kosma-aitoloy  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι᾿ἐγώ σ᾿εὐχαριστῶ,ἀγαπητέ Κώστα !

   Καλησπέρα !

   Διαγραφή
  2. Νά συμπληρώσω,αγαπητέ,10:50 π.μ., ελάχιστα πρίν ξεσπάσει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος καί αφού θά έχει προηγηθεί ο μεγάλος σεισμός στό Αιγαίο,τότε στά βαλκάνια και πιό ειδικά πάνω απο την Ελλάδα θα σκοτεινιάσει ο Ουρανός από κάποιο ηφαίστειο πού θα εκραγεί πιθανόν ή Αίτνα,ή ο Βεζούβιος θα μειωθεί λόγω τής τέφρας τό φώς τού ήλιου, πολλοί λένε κατά τό 1/3,θά δούμε,επίσης δέν θά μαθαίνουμε ειδήσεις για να μήν ενημερώνετε ο κόσμος δέν θα λειτουργούν ούτε τό ίντερνετ,ούτε η τηλεόραση,ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΥΤΟ Μ Ο Ν Ο ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θα συμβουν κι'άλλα πολλά και ΘΑΝΑΣΙΜΑ αλλά άς αρκεστούμε
   σ'αυτά...
   Η συνέχεια καί τό τέλος θά είναι
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ γιά την Ελλαδα λόγω
   τής ΘΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
   ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ
   ΘΑ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙ" ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
   ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗΑ ΙΩΑΝΝΗ

   Διαγραφή