" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ἄν τε καί εἰς ἀνώτερα !

 


Ἄν τε καί εἰς ἀνώτερα !  Καί ἑλληνική ἰθαγένεια,βρέ ! 

Ε Δ Ω 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου