" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

«Χαμένες πατρίδες» ἐμεῖς,«Μνῆμες κι᾿ἀνεξίτηλα ἴχνη» οἱ τουρκαλάδες !Ἕνα δεῖγμα τῆς παραλογίας τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς,ἕναντι τῶν ἀπαιτήσεών τους ἐπί τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν,ἀκούστηκε κατά τήν διάσκεψη τῆς Λωζάνης (Νοέμβριο τοῦ 1922), ἀπό τόν Ἰσμέτ Ἰνονοῦ καί ἦρθε ὡς ἀπάντησι στόν Βενιζέλο ὁ ὁποῖος στήν ἀπαίτησι τοῦ Ἰνονοῦ γιά δημοψήφισμα στήν δυτική Θράκη ὥστε νά ἀποφασίσουν οἱ κάτοικοί της στό ποῦ θ᾿ἀνήκουν,παρέθετε στατιστικά στοιχεῖα μέ ἐμφανέστατη τήν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. Ἔλεγε τότε ὁ Ἰνονοῦ : 

 «τά στατιστικά στοιχεῖα τοῦ Βενιζέλου ἀποτελοῦνται πάντοτε ἀπό ἀριθμούς πού τούς κατέχει μόνον ὁ ἴδιος»

Καί : 
Ὑποστήριξε ὅτι διάσημοι σοφοί,ὅπως ὁ Μοσπερό καί ὁ δρ. Μόργκαν-ἀλλά ἀπέφυγε ν᾿ἀναφέρει ποιές ἦταν οἱ πηγές του-,εἶχαν ἀποδείξῃ πώς ἀπό τά βάθη τῆς ἀρχαιότητος ὁ πληθυσμός τῆς Ἀνατολίας,ἦταν τουρκικῆς καταγωγῆς,ἐνῶ οἱ Ἕλληνες δέν ἦσαν παρά ἔμποροι καί ἑπομένως στοιχεῖο νομαδικό» 

Πρίν σχολιάσω τά ἀνωτέρῳ,θά παραθέσω τό σχόλιο τοῦ μεταφραστή τοῦ βιβλίου «Ἑλλάδα καί Α΄παγκόσμιος πόλεμος» τοῦ Ἐδουάρδου Ντριό,ἀπό ὅπου καί τά ἀποσπάσματα,Κώστα Μπαρμπῆ:

Σχολιάζει τήν παραλογία Ἰνονοῦ,ὁ κ. Μπαρμπῆς : 
«Ἀσφαλῶς,πρίν ἀκόμη ἀπό τόν Τρωϊκό πόλεμο ( γιά τό «ἀπό τά βάθη τῆς ἀρχαιότητος») καί συνεχίζει «ὁ ὁποῖος ὅπως εἶναι γνωστό εἶχε γίνῃ γιά τά κάλλη τῆς Τζελενιλέ Χανούμ,ἐνῶ ἀρχηγοί τῶν ἀντιπάλων ἦταν ὁ Πριάμ ἐφέντης καί ὁ Μενελαΐκ πασᾶς. Ἀγανενμνωτσούκ μπέης καί Ἀχιλλέογλου πασάς...» 
(  «Ἑλλάδα καί Α΄παγκόσμιος πόλεμος» τοῦ Ἐδουάρδου Ντριό,σελίς 362.Ἐκδόσεις «Πελασγός»)

Μήπως θά θέλατε νά γνωρίζετε καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Βενιζέλου,ἐπ᾿αὐτῶν τῶν ὄχι ἁπλῶς ἀνιστορήτων στοιχείων,ἀλλά ἐντελῶς ἀπαράδεκτων,ἀνυπόστατων ἄνευ οὐδεμίας ἱστορικῆς βάσεως γιά κάτι πού ἀκόμη κι᾿ἕνας μαθητής δημοτικοῦ,σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,γνωρίζει ; 

Σημειώνει ὁ Ἐδουάρδος Ντριό : 

«Ὁ Βενιζέλος δήλωσε πώς δέν ἔδινε ἰδιατέρα σημασία στά ἱστορικά ζητήματα. Θεωροῦσε πώς οἱ ἱστορικοί τίτλοι δέν ἔπρεπε ν᾿ἀποτελοῦν τήν βάσιν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων,ἀλλά οἱ βλέψεις τῶν λαῶν ἔπρεπε «κατ᾿ἀρχήν» νά ἰκανοποιηθοῦν καί αὐτή τήν γραμμή εἶχε ἀκολουθήσῃ μέ συνέπεια ὁ ἴδιος κατά τήν ὑπεράσπιση τῶν διεκδικήσεων τῆς χώρας του...» (ὅ.ἀ. σελίς 363).

Καταλάβατε τώρα γιατί χαρίσθηκε ἡ Μακεδονία; Καταλαβαίνετε γιατί οἱ τουρκαλάδες συνεχίζουν νά ἀπαιτοῦν ἐπί τῆς Θράκης μας; Ἐπί τῶν Δωδεκανήσων καί τῆς Κρήτης; Διότι,πολύ ἁπλῶς «οἱ βλέψεις τῶν λαῶν πρέπει νά ἰκανοποιηθοῦν,κατ᾿ἀρχήν...» κατά συνέχεια,γνωρίζετε ὅλοι φαντάζομαι...

Βενιζέλος-Ἰνονοῦ,ἀλά μπρατσέτα.Οὐδέν πρόβλημα  !  
Τέτοιους πολιτικούς εἴχαμε,τέτοιους πολιτικούς ἔχουμε μέχρι σήμερα ! Κι᾿ἀφοῦ ἐπισήμως καί σέ διεθνές ἐπίπεδο καταγράφονται τέτοιες θέσεις ἀπέναντι σέ ὅ,τι πιό ἀνιστόρητο καί ἀνυπόστατο ἀκούγεται,πῶς νά μήν κατασκευάζουν οἱ τουρκαλάδες καί τήν ἀνάλογο θεωρία τους περί τῶν ἱστορικῶν τους καταβολῶν ;

Με την ίδρυση της «Δημοκρατίας της Τουρκίας» στις 29/10/1923 αναπτύχθηκε από Τούρκους ιστορικούς, διανοούμενους και πολιτικούς η Τουρκική Ιστορική Θέση και η Θεωρία Ηλίου-Γλώσσας.


(φωτό)
Η Τουρκική Ιστορική Θέση είναι μια ερμηνεία της ιστορίας σύμφωνα με την οποία το τουρκικό έθνος είναι πανάρχαιο και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Για να ανυψωθεί ακόμη περισσότερο η εθνική συνείδηση προστέθηκε και η Θεωρία Ηλίου-Γλώσσας, σύμφωνα με την οποία η τουρκική γλώσσα είναι η πρώτη ή μία από τις πρώτες γλώσσες της ανθρωπότητας...σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όλοι οι λαοί της Ασίας ήταν Τούρκοι, άρα και κάθε αρχαίο είναι τουρκικό.

Η Κεντρική Ασία είναι η κοιτίδα, η αρχική πατρίδα των Τούρκων και η Ανατολία (η Μ. Ασία) είναι η τελική πατρίδα. Έτσι, ενώ οι Τούρκοι συγγενεύουν με όλους τους λαούς της περιοχής (π.χ. Χετταίους, Λύδιους κ.α.)...

...οι μόνοι απόγονοι όλων των αρχαίων λαών της Ανατολής είναι οι Τούρκοι...

«όλες οι πηγές της ελληνικής επιστήμης, τέχνης και φιλοσοφίας προέρχονται από την ανατολική Ανατολία»

«ο λαός της Μικράς Ασίας είναι Τούρκοι των Χάτα οι οποίοι έγιναν γνωστοί με ονόματα όπως Χετταίοι κ.α. … οι αρχαιότεροι κάτοικοι είναι οι τουρκικές φυλές … αυτοί αναμίχθηκαν με τους Θράκες … οι Θράκες έχτισαν την πρώτη Τροία …»

( Ἀπό : Καί τά ὄμορφα βιβλία,ὄμορφα καίγονται)

Καί κάπου ἐκεῖ,στήν βενιζέλεια «λογική» τοῦ  οἱ ἱστορικοί τίτλοι δέν ἔπρεπε ν᾿ἀποτελοῦν τήν βάσιν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων,ἀλλά οἱ βλέψεις τῶν λαῶν ἔπρεπε «κατ᾿ἀρχήν» νά ἰκανοποιηθοῦν οἱ ἐγχώριοι πολιτικάντες νά σέρνονται σέ διαπραγματεύσεις ἐπί παραλόγων διεκδικήσεων καί οἱ τουρκαλάδες νά συνεχίζουν τήν διεκδήσησιν ΚΑΙ τῶν Δωδεκανήσων : 

«Ἕλληνες τρέμετε»
 «Αυτά τα νησιά τα πήραν από εμάς άδικα, άδικα και παράνομα. Πρέπει να επανεκτιμηθεί το καθεστώς των Δωδεκανήσων. Το πρόβλημα του Αιγαίου μεταξύ μας και της Ελλάδας δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πρόβλημα των Δωδεκανήσων που αποκτά μια νέα διάσταση» (ΕΔΩ)Ἔτσι περάσαμε ἐμεῖς στίς «Χαμένες Πατρίδες» καί οἱ τουρκαλάδες στίς «Μνῆμες καί τ᾿ἀνεξίτηλα ἴχνη»...

Ἀλήθεια,περιμένετε πώς θά βγῆ κάτι καλό,γιά ἐμᾶς,ἀπ᾿ὅλη αὐτήν τήν περιπέτεια στήν ὁποία ἔχουμε μπῇ μέ τούς τουρκαλάδες; Ἄ,εἶπα κι᾿ἐγώ...

ΑΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου