" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Mr. V ἐκπομπή 70ή - Ἄχρηστες κι᾿ἐπικίνδυνες οἱ μάσκες- Δομή ἀπαγωγῆς παιδιῶν στήν Σιάτιστα Κοζάνης
Ἀπό : Ὀδύσσεια τηλεόρασιν,ἱστότοπος,ἐδῶ καί διαδικτυακό κανάλι,ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου