" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ὅταν ἡ λογική ξεφεύγει ἀπό κάθε ὅριον ! ! !

 

ἡ φωτό ἀπό τήν φιλική σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,Ε Δ Ω 

Ποιός σαλεμένος ἐγκέφαλος ἦταν αὐτός πού συνέλαβε μία τέτοια σύνθεσιν; Πόσο ἀπελπισμένος πολιτικῶς,πρέπει νά εἶναι κάποιος ὥστε νά συμπεριλαμβάνῃ τόν γενικό γραμματέα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,μέ τούς Καποδίστρια,Μεταξᾶ καί Παπαδόπουλο; Καί μάλιστα σέ μία κατηγορία ἐθνικῶν ἡγετῶν,ὅπως φαντάζεται τό μυαλό τοῦ ...δημιουργοῦ τῆς φωτο-συνθέσεως,ἕναν ἔτι ἐπιδέξιο ...ἡγέτη; Ἡγέτη ὡς πρός τί,ἄρα γε; ! ! ! Τέλος πάντων...

Κατ᾿ἀρχάς ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δέν ὑπῆρξε ΠΟΤΕ δικτάτωρ,αὐτά τά ἔχουμε ξεκαθαρίση ὅταν τά κομμούνια τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Γιάννας ἀμαύρωναν τήν μνήμη τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος χαρακτηρίζοντάς τον «δικτάτορα» ( Ἡ 2η δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια).

Συνεπῶς,δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως θέσιν ἀνάμεσα στούς Μεταξᾶ καί Παπαδόπουλο πού ὅντως ὑπῆρξαν δικτάτορες ἀφοῦ ἔλαβαν τήν ἐξουσία τῆς χώρας, ἀμφότεροι,πραξικοπηματικῶς.

Δέν ἐξετάζουμε ἄν ὡφελήθη ἤ ὄχι ἡ χώρα ἀπό τήν διακυβέρνησιν αὐτῶν,ἐν τῷ προκειμένῳ,ἀφοῦ ἡ οὐσία πού μετρᾷ ἐδῶ εἶναι πώς ἱστορικῶς ἔμειναν ὡς δικτάτορες.Ἕνα ἴσως σημεῖο πού μπορεῖ νά μᾶς ἐνδιαφέρῃ εἶναι πώς καί οἱ δύο χρησιμοποίησαν γιά τήν ἐπιβολή τοῦ καθεστῶτος τους,τήν ἐπίκλησι τοῦ κομμουνιστικοῦ κινδύνου.Μία χαρά ἐξυπηρέτησις δῆλα δή καί γιά τόν ἔναν καί γιά τόν ἄλλον,ἀπό τά κομμούνια...

Ἐξαιρεῖται λοιπόν ὁ πρῶτος Κυβερνήτης ὡς ἀνόμοιο μέρος τῆς φωτο- συνθέσεως καί μένουν οἱ δύο δικτάτορες. Τό ζητούμενο,γιά αὐτόν πού πραγματοποίησε τήν σύνθεσιν,εἶναι νά συμπεριληφθῇ καί ὁ ἀρχηγός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν κατηγορία αὐτή; Δῆλα δή ἔνας ἐπίδοξος δικτάτωρ; Καί νά ὑποθέσομεν πώς καί ὁ ἴδιος ὁ Μιχαλολιάκος ἀποδέχεται αὐτό; Προφανῶς,ἀφοῦ ἡ σελίς πού φιλοξενεῖ τήν «ἐξομολόγησιν ἐνός ἐθνικιστή καί χρυσαυγίτη»,μέ ὑπογραφή κάποιου Νικολάου Σκαντζοῦ,εἶναι ἡ β΄ἐπίσημη σελίς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Νά ὑποθέσουμε πώς καί τήν φωτο-σύνθεσιν τήν ἔχει κάνῃ ἡ συγκεκριμένη σελίς,ἀφοῦ συνηθίζει τίς φωτο-συνθέσεις; 

Ἐρώτημα :Γιά ποιό λόγο σ᾿αὐτή τήν χρονική στιγμή,βγάζουν μία τέτοια συγκριτικῆς πολιτικῆς ὑφῆς φωτό καί ὄχι λόγου χάριν ὅταν ἡ Χρυσῆ Αὐγή βρισκόταν στά καλλίτερά της μέ ποσοστά πού καί στήν βουλή τήν ἔβαζαν καί ἀξιοπρόσεκτα ἦσαν; Γιατί τώρα,λίγο πρίν ἐκδοθῇ ἡ ἀπόφασις γιά τήν δίκη της; Προσωπικῶς δέν θέλω νά ἐκφράσω καμμία ἀπολύτως ἄποψιν γιά τό τί ἀκριβῶς ἐξυπηρέτησε ἐκείνη ἡ ...δολοφονία καί αὐτή ἡ δίκη,τώρα.Διότι κατά τό παρελθόν τά ἔχω γράψῃ καί βεβαίως δέν ἀλλάζω γνώμιν ἐπ᾿αὐτοῦ. Ὅμως δέν παύει ν᾿ἀποτελεῖ ἄξιον ἀπορίας ἡ χρονική συγκυρία μίας τέτοιας ...ἐξομοιώσεως...

Ὅπως καί νἄχει καί ὅ,τι καί νά ἤθελαν νά ἐξυπηρετήσουν,αὐτός ἤ αὐτοί πού τό ἔκαναν,τό σἰγουρο εἶναι πώς διέπραξαν μία ὕβρι πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια ! Ἀλλά καί ἐπεί δή,ἔστω καί μέσῳ αὐτῆς τῆς ὕβρεως,θέλησαν νά ἐξομοιώσουν τόν πρῶτο Κυβερνήτη πρός ἔνα πρόσωπο πού ἀπό καμμία ἀπολύτως πλευρά δέν ἔχει οὐδέν,ἔστω καί τό παραμικρό στοιχεῖο πού θά μποροῦσε νά παρομοιασθῇ μέ τήν μεγάλη αὐτή,ἱστορική προσωπικότητα,τόν Ἰωάννη Καποδίστρια.

Δυστυχῶς γιά ἀκόμη μία φορά θά συμπεριλάβουμε τήν ἐν λόγο πρᾶξι στά σημεῖα τῶν καιρῶν...Τῶν καιρῶν ὅπου ἡ παραλογία ἔχει τόν πρῶτο λόγο ! 


Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Δεν υπάρχει μπέσα σε τίποτα. Ειδικά στο internet γίνεται χαμός. Είναι τέρμα ψωνισμένα τα άτομα.

  Γιατί έκλεισα το blog που είχα; Γιατί ένα ζώο έπαιρνε τα κείμενα μου και τα άλλαξε!! Έβαζε δικές του λέξεις και προτάσεις!! Άλλαζε τις φωτογραφίες!! Στοχοποιούσε κόσμο με δικά μου κείμενα!!

  Με ενημέρωσε ένας τύπος σε σχόλιο και έπαθα σοκ!

  Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Σε βγάζουν στην σέντρα καθαρά από εκδίκηση.

  p...

  όσο για το καινούργιο; Θα δω...Βασικά χάνεις την όρεξή σου....σου χαλάνε την διάθεση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί νά πῶ;! Μία μεγάλη κοινωνία εἶναι τό διαδίκτυο.Ὅπως λειτουργοῦν οἱ ἄνθρωποι στίς μικρές κοινωνίες,ὅπου συναντᾶς ὅλων τῶν εἰδῶν καί κατηγοριῶν ἀνθρώπους,ἔτσι ἀλλά σέ μεγαλύτερη κλίμακα,τό διαδίκτυον.
   Ἑκ τῶν πρωτέρν γνωρίζεις πώς θά ἔχῃς ν᾿ἀντιμετωπίσῃς καταστάσεις ἐπί καταστάσεων.Γι᾿αὐτό πρέπει νά κρατοῦμε ἕνα πολύ συγκεκριμένο ὕφος στήν γραφή μας,ἕνα ἐπίπεδο στά πλαίσια τῆς εὐγενοῦς ἐκφράσεως καί μία ἀνάλογη στάσιν ἀπέναντι στούς ἀναγνῶστες-σχολιαστές.

   Ἕνα σοβαρό,ἀπό κάθε ἄποψιν,προφίλ,δῆλα δή.

   Εὔχομαι,αὐτή τήν φορά νά τά πᾶς πολύ καλλίτερα,χωρίς ἀναποδιές καί ...περίεργες καταστάσεις.

   Εἰλικρινῶς,ἀγαπητέ Peri,τό εὔχομαι !

   Καλησπέρα καί κάθε καλό,σοῦ εὔχομαι !

   Διαγραφή
 2. Ὅσο γιά τό ἀνωτέρῳ θέμα,τό ἔκανα γιατί πραγματικῶς ἐξεπλάγην ἀπό τό ποῦ μπορεῖ νά φθάσῃ ἡ ἀνθρώπινη παραλογία.Βεβαίως ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχει πάντα καί ἡ ὑπόνοια ἤ καλλίτερα ἡ βάσιμος ὑποψία γιά τόν πόλεμο πού ὑφίσταται ὁ λεγόμενος πατριωτικός χῶρος.Βρώμικος καί ὕπουλος πόλεμος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απ΄ό,τι κατάλαβα Πελασγική είσαι δημοκράτισα σαν την Παπαρήγα, Δαμανάκη, Λιάνα Καννέλη,Έλενα Ακρίτα κλπ.
  Δεν είμαι δημοκράτης, διότι θέλω να είμαι καλός Έλλην.
  Ουδέποτε κάποια «δημοκρατία» υπήρξε αξία στον Ελληνισμό. Πρόκειται για τοτέμ εισαγωγής από Εσπερία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρῶτον :οἱ ἀναφερόμενες ἀπό ἐσένα κυρίες,εἶναι κομμουνίστριες συνεπῶς οὐδεμία σχέσιν μέ τήν δημοκρατία .Δεύτερον :ἀγαπητέ μου,γιά νά μέ χαρακτηρίζεις ὅπως μέ χαρακτηρίζεις,σημαίνει πώς δέν μέ διαβάζεις...

   Συνεπῶς τί νά συζητήσουμε; !

   Υ.Γ. Ὅταν ἐδῶ,σ᾿αὐτό τόν τόπο ἐδημιουργείτο ἡ δημοκρατία,ἡ ὅπως σήμερα ἐννοούμενη Ἑσπερία,ἦταν ἀνύπαρκτος!
   Ἄν θές,ἄν λέω,θέλεις νά πάρῃς μία ἰδέα τῆς ἀπόψεώς μου περί δημοκρατίας,μπορεῖς νά περάσῃς ἀπό ἐδῶ :
   https://sxolianews.blogspot.com/2017/05/blog-post_20.html


   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή