" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Γίγαντες στην Ελλάδα? Ανακάλυψη κοντά στις Μυκήνες, που κάνει τον θρύλο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ...


Τάφοι γιγάντων ανακαλύφθηκαν κοντά στις Μυκήνες γεγονός που αποδεικνύει ότι οι μαρτυρίες δεν είναι απλά θρύλος αλλά αποδεδειγμένη πραγματικότητα!!!
Άλλωστε, οι λαϊκές παραδόσεις που διασώζουν την ύπαρξη γιγάντων μέχρι σήμερα και οι αναφορές αρχαίων συγγραφέων δεν περιορίζονται σε πληροφορίες παρά σε αποδείξεις με ευρήματα, καθώς κοινό μυστικό αποτελούν πλέον οι γιγαντιαίοι σκελετοί που βρίσκονται από τα συνεργεία της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, οι οποίοι ερμηνεύονται ως οστά ζώων της προϊστορικής εποχής, χωρίς ωστόσο να εξηγείται πως γίνεται αυτοί να βρίσκονται μέσα σε τάφους.
Στο Φενεό της Πελοποννήσου επίσης, ντόπιοι βεβαιώνουν την ανακάλυψη τάφων με γιγάντιους σκελετούς, όπου οι μεν τάφοι καταστραφήκαν, οι δε σκελετοί εξαφανίστηκαν, μόνο που ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάτοικοι, οι οποίοι που γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία άλλων, που δεν έχουν γίνει γνωστοί στις αρχές
Ας θυμηθούμε και τον Σλήμαν, που είχε ανακαλύψει στις Μυκήνες σκελετούς της Ομηρικής περιόδου, ύψους 2,05 – 2,25 μέτρων οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, αλλά και την περίπτωση της Επισκοπής Ευβοίας, όπου κατά την διάνοιξη δρόμου βρέθηκαν ανθρώπινα οστά διπλάσιου μεγέθους από το κανονικό για τα οποία ουδέποτε δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες.

Η απόκρυψη όμως, των συγκεκριμένων ευρημάτων (Μυκήνες, χωριό Πρόσυμνα –δείτε τον χάρτη που ακολουθεί), προκαλεί υποψίες, καθώς δεν πρόκειται για δεινόσαυρούς παρά για τεράστιους ανθρωπίνους σκελετούς….




Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε το μέγεθος των ανθρώπινων σκελετών και την κατάρριψη του μύθου!











Δείτε επίσης δημοσίευμα εφημερίδος της "Εμπρός" της δεκαετίας του 1920.

ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΔΥΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ-ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ - Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.





































"...Εκ θετικής και λίαν αξιοπίστου πηγής ανακοινούται ημιν, ότι εν τινι χωρίω της Μεσσηνίας ανευρέθησαν προ τινος ανασκαπτομένου αγρού τινος δύο γιγάντιοι σκελετοί ανθρώπων, μήκους τριών και ημίσεος περίπου μέτρων. Ο κάτοχος αυτών κατώρθωσε να τους μεταφέρη λάθρα εις Καλάτας, όπου και τους φυλάττε, καραδοκών την ευκαιρίαν όπως τους εξαγάγη εις το εξωτερικόν. Εμάθομεν δ' ότι ο κύριος ούτος ήλθεν ήδη εις διαπραγματεύσεις μετά της διευθύνσεως του..."
Τα συμπεράσματα δικά σας…….. 


πηγή

Να λοιπόν που αποδεικνύεται ότι οι Κύκλωπες που έφερε από την Λυκία ο Προίτος, στο Άργος και έφτιαξε την Τίρυνθα είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και όχι απλά συμβολισμός !  Διαβάστε τα σχετικά άρθρα από το ιστολόγιό μου " ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ " : Προίτος α' μέρος,  Β' μέροςΚύκλωπες - Κυκλώπεια τείχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου