" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Χάρτης Πυρηνικών Σταθμών στην Ευρώπη

Χάρτης Πυρηνικών Σταθμών στην Ευρώπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου