" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνος

 
 
 
Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων.
νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
 
 
Αναλυτικά για την μεγάλης ιστορικής σημασίας Ναυμαχία διαβάστε : ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου