" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

Σχολιασμός για Έκτακτη εισφορά 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου