" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ !


ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.  ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. (Ψαλμοί)

Πελασγική 


Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ΣΥΡΙΖΟΦΣΚΙ ἐχθροί αὐτοῦ

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, .και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν Άθεοι, Απιστοι , και Αβάπτστοι, της Κοινοπραξίας ΣΥΡΖΙΖΟΦΣΚΙ και ΣΙΑ, των προοδευτικών Αρουραίων!
(Ἀπό :Σπῦρος Χατζάρας)Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου