" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Μᾶς κοροϊδεύει καί ἡ ΕΛ.ΑΣ,τώρα;Τί νά πρωτοσχολιάσῃ κανείς γιά τό ...εὐφάνταστο «ἑορταστικό» βίντεο τῆς ἑλλαδικῆς ἀστυνομίας; Μέ μία λέξι θά τό ἔλεγα ὅ,τι πιό ἠλίθιο μποροῦσαν νά σκεφτοῦν,οἱ ἐπικοινωνιακοί,ἰθύνοντες νόες τῆς ΕΛ.ΑΣ ! 

Οἱ πρωταγωνιστές εἶναι λές καί πρόκειται γιά στουρνάρια πού κατέβηκαν ἀπό κάποια ἀετοῥάχη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿50. Ὁ ὑφιστάμενος τοῦ ἀστυνομικοῦ ἔχει μία φάτσα γελωτοποιοῦ ἕως καί βλάκα θά τήν χαρακτήριζα. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ πού βρίσκονται πρωϊνιάτικα ἀραγμένοι στό καφενεῖο νά παίζουν τάβλι (ὥρες πού ὑποτίθεται θά ἔπρεπε νά εἶναι στά χωράφια καί νά ἐργάζονται),τούς βάζουν νά μιλοῦν ὅπως ὁ Χατζηχρῆστος  στόν ῥόλον τοῦ Θύμιου τήν δεκαετία '50. Τά ἀγροτικά αὐτοκίνητα ὅμως πού εἶναι ἀραγμένα στό καφενεῖο,σύγχρονα !  Ὅπως καί τά emoji,ἔ; 

ἡ ΕΛ.ΑΣ τῶν μπολσεβίκων σ᾿ἕνα πρόσωπο ...
Ὅπως ἀκόμη πιό σύγχρονο τό περιπολικό τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος πού ἀστράφτει κάτω ἀπό τόν ἤλιο ἀπό τό λοῦστρο ἀφοῦ προφανῶς ἄλλη δουλειά στό τμῆμα δέν ἔχουν πέραν τῆς καθαριότητος τοῦ ὀχήματος...


ἡ ΕΛ.ΑΣ τῶν μπολσεβίκων σ᾿ἕνα πρόσωπο ...
Καί φυσικά δέν ἀξίζει νά σχολιάσῆ κανείς τόν γελοιοδέστατο διάλογο τῶν ἀστυνομικῶν,ἐκτός ἐκείνου τοῦ «τό ἐπικοινωνιακό ἄστο σ᾿ἐμᾶς τούς ἔμπειρους» πού λέει ὡς ...ἀτάκα ὁ ἀστυνόμος στόν ὑφιστάμενό του,πού οὕτως ἤ ἄλλως παρουσιάζεται στό ἐν λόγῳ βίντεο ὡς βλάκας ἤ πιό βλάκας ἀπό τόν προϊστάμενό του ἀστυνόμο ! Τέλος ἐρωτῶ : Τί ἀκριβῶς θέλει νά περάσῃ στό ἀποβλακωμενο πόπολο,ἡ ...ἐπικοινωνιακή πολιτική τῆς μπολσεβίκικης ΕΛ.ΑΣ ; Ὁτι βρισκόμαστε στήν δεκαετία τοῦ '50 πού ἡ μόνη ἔγνοια καί φόβος τοῦ κόσμου στά χωριά ἦταν οἱ κλεφτοκοτάδες; Πώς ἡ ἀστυνομία βρίσκεται παντοῦ καί ἐκτός τῆς προστασίας τοῦ πολίτου μεριμνᾶ καί γιά τήν ἀσφαλῆ ὁδήγηση; ( Ὅταν μοίραζαν καρκίνο μέ τά ληγμένα χημικά δέν νοιάζονταν γιά τούς πολίτες ;)

Τί νά τούς πῆ κανείς; Ὅτι,ὄχι στά χωριά δέν ὑπάρχουν ἀστυνομικά τμήματα,ἀλλά καί αὐτά στίς πόλεις  ὑπολειτουργοῦν.  Ὅτι σέ περίπτωσι πού τούς καλέσει κάποιος,ἀκόμη καί γιά σοβαρό περιστατικό ἔρχονται μετά ἀπό μισάωρο καί βᾶλε; Καί ἄν θα ἔρθουν ...

Ἤ μήπως ὅτι τά τελευταῖα χρόνια,εἰδικῶς ἐπί μπολσεβίκικης κυβερνήσεως,ἀστυνομικούς βλέπουμε μόνον ὡς προστάτες καί μπράβους τοῦ κάθε πολιτικάντη ἤ μόνον ὅταν πρέπει νά ῥιμάξῃ στό ξῦλο καί τά χημικά τούς πολίτες πού ὑπερασπίζονται τήνν Πατρίδα τους ; Ἀποτέλεσμα : Κύριοι τῆς ἐπικοινωνιακῆς πολιτικῆς τῆς ΕΛ.ΑΣ (ἄκου ΕΛΑΣ,προκλητικά σκ&τά) δέν πᾶτε νά προστατεύσετε κανέναν Καιρίδη,Ἀρβανίτη καί Βαρεμένο καί νά μᾶς ἀφήσετε στήν ἡσυχία μας,λέω ἐγώ. Ἀρκετή κοροϊδία «τρῶμε» ἀπό τά πολιτικά σας ἀφεντικά,δέν μᾶς χρειάζεται καί ἡ δική σας. 

Ἄντε μήν ἀρχίσω καί τά ...διακοσμητικά ἐπίθετα...

Υ.Γ. Ἀλλά ἔτσι εἶναι,ὅπως σέ βλέπουν ἀναλόγως σέ ἀντιμετωπίζουν.Ἐμεῖς τούς δώσαμε τό δικαίωμα νά μᾶς θεωροῦν ὅτι μᾶς θεωροῦν...
Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου