" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

«Ἀλῆτες-προδότες-μπολσεβίκοι» ἐτούτη ἡ γῆ ΔΕΝ σᾶς ἀνήκει ! Οὔστ, βδελύγματα ! ! !


Ἐνῶ νοιώθουν,κυριολεκτικῶς,στό πετσί τους τό μένος τοῦ κόσμου ἀπό τήν προδοσία πού ἐπιτέλεσαν μέ τήν ἐπαίσχυντο συμφωνία τῶν λιμνῶν,παρ᾿ὅλα αὐτά συνεχίζουν νά ἐμφανίζονται ἔνθεν κἀκεῖθεν τῆς χώρας καί προκλητικότατα νά ἐπιζητοῦν τήν ἀποδοχή τῶν πολιτῶν !Ξέρετε γιατί τό κάνουν αὐτό; Θά σᾶς πῶ ἐγώ :διότι ἡ χαρά τους γιά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας,τό ὄνειρο τόσων δεκαετιῶν (!),ἔχει γίνει πραγματικότης. Ἀπό τό ξεχείλισμα αὐτῆς τῆς συναισθηματικῆς φορτίσεως καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ἐξουσίας τους ,πηγάζει ἡ χαρά καί εὐδαιμονία πού ἐμφανίζουν παρά τίς ἄγριες,πολύ ἄγριες ἀποδοκιμασίες τοῦ κόσμου.Ὅμως ὅταν ἔρθει ἡ στιγμή πού αὐτή ἡ ἀποδοκιμασία πάρει ἄλλου εἴδους μορφή,τότε θέλω νά τούς 'δῶ πού θά βροῦν τρῦπα νά χωθοῦν ! Γιατί,ὁσονούπω,ἔρχεται καί ἡ ὥρα πού ὅλα σταματοῦν νά εἶναι εὐνοϊκά καί τότε ἡ καταστροφή πού ἔρχεται ὡς Θεία τιμωρία τῆς ἀνθρωπίνου ἀλλαζονίας,παίρνει τρομακτικές διαστάσεις.Καί γι᾿αὐτούς τούς καταστροφεῖς τῆς Χώρας καί τοῦ Λαοῦ,θά εἶναι ὁλοκληρωτική. Καί ὅταν λέμε ὁλοκληρωτική ἐννοοῦμε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ὁλοκληρωτική ! ! ! 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ! ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 


Κυκλοφορεῖ μόνον μέ τήν ἀσφάλεια του,σάν τόν χολεριασμένο καί ἀναρωτιέται : Ποιός κόσμος μᾶς ἀποδοκιμάζει; 

Φωτογραφίζει-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ τούς : «Φασίστες» και «χρησίμους ἠλιθίους» ὅπως χαρακτήρισε ὁ Αρβανίτης τούς Πατριῶτες! 

Μά τί περιμένει κανείς ἀπό ἕναν ...Ἀρβανίτη...Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου