" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Σήμερα ἔβαλαν βουλή οἱ ἄνομοι Ἑβραῖοι.. κι οἱ τρισκαταραμένοι γιά νά σταυρώσουν τόν Χριστό, τόν πρῶτον Βασιλέα.


Σήμερα μαῦρος Οὐρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα ὅλοι θλίβονται καὶ τὰ βουνά λυποῦνται. 
Σήμερα ἔβαλαν βουλὴ οἱ ἄνομοι Ἑβραῖοι, 
οἱ ἄνομοι καὶ τὰ σκυλιὰ κι οἱ τρισκαταραμένοι 
γιὰ νὰ σταυρώσουν τὸ Χριστό, τὸν πρῶτον Βασιλέα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου