" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Ὁ ἀγροτικός κόσμος ὁλοκλήρου τῆς χώρας εὐχαριστεῖ θερμῶς,διά τήν κατάργησιν τῶν χρεῶν του ...


Τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο,φυσικά !

2 Ἀπριλίου 1968 :

Οἱ ἀγρόται,εὐχαριστοῦν τόν κ. Παπαδόπουλον διά τήν κατάργησιν τῶν χρεῶν 
ἀθρόα τηλεγραφήματα ἀποστέλλονται πρός τό πολιτικόν γραφεῖον


Ναί,πάλαι ποτέ...

Τώρα κλαῖνε τήν ἐρήμωσιν τῆς ὑπαίθρου...
Γιατί,ἄλλο Παπαδόπουλος καί ἄλλο δημοκρατία τῆς μεταπολιτεύσεως...


Θυμᾶστε,ἀγαπητοί ἀγρότες,ποιός σᾶς ἔμαθε στίς κοινοτικές ἐπιδοτήσεις καί τίς ἀποσύρσεις ; Ποιός σᾶς ἔβγαλε ἀπό τήν ἐργασία τῆς Γῆς καί σᾶς ἔβαλε στά καφενεῖα ἀραγμένους σέ δύο καρέκλες νά περιμένετε τόν «πακτωλό» τῆς ΕΟΚ ; Θυμᾶστε; Ἐσεῖς,τόν φέρατε,μετά βαΐων καί κλάδων,γιατί στόο ὄνομα τῆς ...προόδου καί τοῦ ἀριστερισμοῦ,ξεχάσατε ποιός σᾶς εὐεργέτησε...

Ερήμωσαν τα χωριά μας...

Ἐπιδιώκεται συνειδητά ἡ σταδιακή ἐρήμωσις τῆς ὑπαίθρου


Αυτό είναι το "Συμβόλαιο Θανάτου" ενός Έθνους


Φωτό ἀπό ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου