" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ Ποροσένκο εὐχαρίστησε ΠΟΛΥ,τόν Axel Chipra, γιά τήν καταδίκη τῆς Ῥωσσικῆς ἐπιθετικότητος καί τήν ΜΗ ἀναγνώρισιν τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας σ' αὐτήν ! Ὁ λακές τοῦ Σόρος, ἔκανε τό ...καθῆκον του !


Καί ἐάν χρειασθῆ θά βοηθήσῃ ΚΑΙ στρατιωτικῶς τήν Οὐκρανία, κατά τῆς Ῥωσσίας! 


Ὦ,ναί αὐτά ἔγραψε ἡ ἱστοσελίς «Greeks for Ukraine»,γιά τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἐπίσκεψιν Axel στήν Οὐκρανία. Δῆλα δή, ἡ Ἑλλάς,διά τοῦ Πρωθυπουργοῦ της,στέκεται ἀρωγός,δίδοντας ἀμέριστον βοήθειαν,πρός μίαν χώρα πού ἔχει ἀνοιχτούς,μά πολύ ἀνοιχτούς λογαριασμούς μέ τήν μεγάλη δύναμιν πού λέγεται Ῥωσσία. Καί μάλιστα χωρίς νά λογαριάζῃ ἀπολύτως καμμίαν ἐπίπτωσιν ἀπό μία τέτοια στάσιν. 

Καί ποιά εἶναι ἡ πιθανωτέρα ἐπίπτωσις; Μά ἡ διάρρηξις κάθε σχέσεως μέ τήν χώραν πού θά μποροῦσε νά ἀποτελέσῃ ἕναν σοβαρότατο παράγοντα βοηθείας πρός τήν Ἑλλάδα. Τήν Ῥωσσία τοῦ Βλαντιμίρ Ποῦτιν,πού οὕτως ἤ ἄλλως καί ἐκ τῶν πραγμάτων ( ἀφοῦ οἱ δεσμοί μας εἶναι δυνατοί καί ἱστορικῶς καί ἀπό πλευρᾶς θρησκείας ) ποτέ δέν ἀρνήθηκε νά παράσχῃ τήν ὅποιαν βοήθειαν τοῦ ζητούσαμε. Τό ἔχει εἰπῇ καί ὁ ἴδιος,εὐθέως...

Μπράβο.μπράβο εἶπες σωστά τό μάθημά σου...

Ἀλλά,ὁ ἀβάπτιστος,πού δέν κολλᾶ σέ τέτοιες ...λεπτομέρειες,εἶπε πώς:

«σέβεται τήν κυριαρχία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Οὐκρανίας» καί πώς «σταθερός γνώμονας τῆς χώρας μας ἦταν, εἶναι καί παραμένει ἡ τήρηση τοῦ διεθνοῦς δικαίου» ! 

Ποίου διεθνοῦς δικαίου,Axel ; Ἐκείνου πού προφανῶς μόνον ἐσύ σέβεσαι (ἤ σέ βάζουν καί λές τέτοιες ἀνοησίες οἱ ἐντολοδότες σου ;) καί κανείς ἄλλος; Ἡ Τουρκία πού σέ ἔχει ξεσκίσῃ μέ τίς καθημερινές παραβιάσεις ἐναερίου καί θαλασσίου χώρου,τίς ἀμφισβητήσεις ἑκατοντάδων νησιῶν καί βραχονησίδων ; Ἡ Ἀλβανία πού δέν ἔχει ἀφήσῃ ὄρθια,σχεδόν καμμία, ἑκκλησία στήν Βόρειον Ἤπειρον καί καταπατᾶ παράφορα τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς ; Τά Σκόπια πού σέ ἐμπαίζουν καί τούς κρατᾶς σιγόντο σέ κάθε εἴδους ἀνοησίαν πού ἐπικαλοῦνται; Αὐτό τό διεθνές δίκαιον σέβεσαι καί θέλεις νά τηρήσῃς ; Τήν ὠφέλειαν ὅλων τῶν ἄλλων καί τήν βλάβιν τῆς χώρας, δῆλα δή; 

Εἴπαμε εἶσαι ἀριστερός κατσαπλιάς,ἀγράμματος,ἀνιστόρητος,ἀγεωγράφητος,ἀλλά καί σέ τέτοιoν βαθμό προδότης ;! 

Καί,βρέ ἀνόητε ποῦ πᾶς ξυπόλυτος στά ἀγκάθια; Ἀπό ποῦ θά κρατηθῆς γιά νά ὑποστηρίξῃς αὐτά πού ὑπόσχεσαι; Ἀπό τόν ξεβράκωτο κ@λον σου ; 

Τίς διεθνεῖς συγκυρίες,μετά τήν ἐκλογήν Τράμπ στίς ΗΠΑ,δέν τίς ἔχεις λάβῃ καθόλου ὑπ'ὅψιν; Ἤ,τἄχα νομίζεις πώς τό κῦμα τοῦ ἐθνικισμοῦ πού σαρώνει τήν Εὐρώπη καί ἐσχάτως σάρωσε καί τήν Ἀμερικήν,θά ἀφήσῃ περιθώρια στήν ΝΤΠ καί τά ἀφεντικά σου,νά συνεχίσουν τό βρώμικο καί ἐθνοκτόνο σχέδιόν τους,γιά τά κράτη τῆς Εὐρώπης ; 

Τί κακομοίρης καί ἀξιολύπητος εἶσαι,φουκαριάρα μαριονέτα ... Τό κακόν ὅμως εἶναι πώς στήν εἰκόνα σου αὐτήν,ἀντανακλᾶται καί ἡ ἴδια ἡ χώρα ! Τί κατάντια ... ! ! ! 


Υ.Γ. Γιά τίς βαρύγδουπες δηλώσεις,πρίν γίνῃ πρωθυπουργός,περί ναζιστικῆς κυβερνήσεως τῆς Οὐκρανίας,τήν ὁποίαν δέν θά ἀναγνωρίσῃ,τί νά εἰπῆ κανείς ; Τί λέω,τώρα; Ἐδῶ κορόϊδεψε καί κοροϊδεύει μία ὁλόκληρον χώραν στήν δήλωσιν περί ναζιστικῆς Οὐκρανίας καί μάλιστα πρό 3ετίας,θά κολλήσῃ; Ἄλλως τε,τότε,ἐκεῖνες ἦταν οἱ ἐντολές,γιά νά γίνῃ ...πρωθυπουργός...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου