" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

Αὐτοί, ΠΑΝΤΑ θά σέ ἐξουσιάζουν,κορόϊδο !Βρέ τί ἀπίθανα πράγματα συνέβαιναν καί συμβαίνουν στήν χώρα αὐτήν ! Τί μαῦρο (στήν κυριολεξία) σκυλολόϊ,εἶναι αὐτό πού διαφεντεύει τοῦτον τόν τόπο ! Γιά νά βολέψουν «ἡμετέρους» ἐφεύρισκαν κάτι ἀπίθανες θέσεις,δέν μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε ! 

Καθώς ἔψαχνα,τόν διορισμό τοῦ Κατρούγκαλου,ἀπό τό τότε κραταιό Σημιταίϊκο Πασοκ καί τό ἄλλον ἀπίθανον τύπον,τόν ὑπουργό ἐργασίας τότε (2002) Δ. Ῥέππα (et in Arkadia ego) βρῆκα τό ΦΕΚ τοῦ διορισμοῦ ὅπου ἐκτός τοῦ Κατρούγκαλου καί τῆς Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτησης Α.Ε. (θυγατρική ΟΑΕΔ) ,ὅπου διορίστηκε πρόεδρος (ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ἀπό τόν Ῥέππα ),ἔφτιαξαν τήν : « Ὑπηρεσίες Ὑποστήριξης Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ Α.Ε.». Ἐκεῖ βλέπουμε Πρόεδρο τόν Ἠλία Κικίλια πού μετέπειτα ἔφθασε νά γίνῃ πρόεδρος τοῦ ΟΑΕΔ,γιά νά παραιτηθῇ τό 2013 (ἐπί ΝουΔου) μέ παράπονα πώς : «Είναι ευνόητο για κάθε σκεπτόμενο πολίτη ότι οι θεμελιώδεις αιτίες της ανεργίας, δηλ. η ύφεση και η αναιμική οικονομία, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα εργαλεία που διαθέτει ο ΟΑΕΔ» ! Δέν λέει ὅμως πώς διόρισε ὅλο του τό σόϊ στόν ΟΑΕΔ,ὁ κ. Κικίλιας. Ἐδῶ

Δῆλα δή,πόσα ἀκόμη ἐργαλεῖα χρειἀζεται ὁ ΟΑΕΔ γιά νά λειτουργήσῃ; Ἐδῶ ὁλόκληρη Α.Ε. ἔφτιαξαν,τό 2002, γιά νά τόν κάνουν πρόεδρο ! 


Στήν ἴδια Α.Ε. (τοῦ ΟΑΕΔ πάντα),βλέπουμε νά φιγουράρῃ μέλος τοῦ Δ.Σ. καί ἀκόμη ἕνα γνωστό ὄνομα. Ὁ Ἀλέξης Μητρόπουλος ! Ὄχι,παίζουμε...Μαζύ μέ πολλούς ίνστρούχτορες τῆς Γ.Σ.Ε.Ε.-Γ.Ε.Σ.Β.Ε.Ε.

Καί φυσικά δέν μποροῦσε νά λείπῃ καί τό Παρατηρητήριον ! « Παρατηρητήριο Ἀπασχόλησης Ἐρευνητική -Πληροφορική Α.Ε.». Καί ἐκεῖ, ἀρκετοί συνδικαλιστάδες-ἰνστρούχτορες ἔπιασαν τίς καρέκλες. Συνωστισμός πολύς βρέ παιδί μου ! 

Τά λαμόγια ὅλα,ἔχουν βρῇ τόν τρόπο μιά χαρά νά βολεύονται,μέ ὅλες τίς ἐξουσίες ! Ἄλλως τε,δέν ἔχει καμμία σημασία τό κόμμα,ἀλλά ἡ ΚΑΡΕΚΛΑ καί ἡ κονόμα ! Γι'αὐτό καί οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς σήμερα εἶναι τσυριζα ! 

φωτό ἀπό ἐδῶ
 

ἐδῶ ἡ δ/νσις τῆς σελίδος,γιά τό ΦΕΚ ἀρ. φύλλου 342,20 Μαρτίου 2002

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου