" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Ἕνας "ἑλλάνιος" πού προσκυνᾶ τόν ...Βοῦδδαν ;


Ἀπό τήν συνέντευξιν τοῦ Σρόϊτερ μέ τόν πΣῶῤῥα,οἱ περισσότεροι ἔμειναν (πιθανῶς καί ν' ἀπόλαυσαν τήν θρασυτάτη συμπεριφορά του) στήν πύξ λάξ ἀντιμετώπισιν τοῦ Σρόϊτερ πού  ζήτησε λίγο ἀπό τό χρῆμα τοῦ τρισεκατομμυριούχου ! 

Ἐγώ θά σταθῶ σέ κάτι ἄλλο. Στήν διακόσμησιν τοῦ γραφείου τοῦ μέ λένε, μεγιστάνα, Ἀρτέμη. 

Τί ἦταν ἀλήθεια ὅλη αὐτή ἡ ἐπενδεδυμένη μέ σανίδια διακόσμησις ; Πολύ περίεργη,μά πολύ περίεργη...

Ἄν προσέξει κανείς,πίσω ἀπό τίς σανίδες,ὑπάρχουν κολώνες,κατασκευές σάν κουτιά ἤ μήπως ντουλάπια;  

Λέτε νά κρύβῃ ἐκεῖ,ὁ πΣῶῤῥας τά τρισεκατομμύρια πού πῆρε ἀπό τόν Ὀμπάμια,μετά τήν πώλησιν τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας τῆς ἐποχῆς τοῦ Ζηνός καί τοῦ Ἀπόλλωνος ; ! 

Ἤ,κρύβει κάτι ἄλλον ; Τά γραφεῖα τῆς Ἑλλήνων Συνελεύσεως,λέει πώς εἶναι. 

Ἄ, τῆς Ἑλλήνων ; Καί ὁ ΒΟΥΔΔΑΣ τί ῥόλον παίζει νά φιγουράρῃ ἐπιβλητικῶς στά ἑλληνικά γραφεῖα,υἱέ τοῦ Ἀπόλλωνος,ἀπόγονε τοῦ Ποσειδῶνος; 


Τί σκ@τά ἑλλάνιος εἶσαι,μέ τόν Βοῦδδαν σέ πρῶτο πλάνο; 

Ἐγώ δέν εἶδα,οὔτε κίονες,οὔτε ἀγάλματα ἀρχαιο-ἑλληνικά,οὔτε Ἀπόλλωνες,οὔτε Ποσειδῶνες. ΜΟΝΟΝ τόν ΒΟΥΔΔΑ εἶδα νά κυριαρχῆ στόν κατά τά ἄλλα χώρον (γραφεῖα) τῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως ! ! ! 

Τί,γίνεται βρέ παιδιά ; Τόσο πολύ δούλεμα ἀπό ἕναν τύπον ὅπως ὁ Ἀρτέμης πΣῶῤῥας,δέν ἔχει ξανασυμβεῖ στόν τόπον τοῦτον ! 

Τί περισσότερο ἀκόμη νά περιμένῃ κανείς στήν χώραν αὐτή; Τί περισσότερο καί τί χειρότερο,ἀλήθεια ; ! ! ! Υ.Γ. Καί τό πολύφωτον,ἀπό πάνω,σέ σχήματα πενταγώνου ( "το σχήμα αυτό είναι η προσωποποίηση της κοσμικής ψυχής της ανώτερης πνευματικής ιδιότητάς, του ζωντανού σύμπαντος" : διαβᾶστε σχετικά ἐδῶ ). 

Μήπως τελικῶς ὅντως,ἔχουν δανιστεῖ,τά γραφεῖα ἀπό Βουδδιστές ; 

Βρέ,ἀπό τόν πΣῶῤῥα καί τό κοπάδι του,ὅλα νά τά περιμένῃ κανείς...Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου